GPI GIS (kanał nieoficjalny)
22 subscribers
179 links
GPI - GOV PL Info dakr.link/gpi dakr.link/gpi-pl
GIS - Główny Inspektorat Sanitarny w Polsce (kanał nieoficjalny)
MSI - Main Sanitary Inspectorate in Poland (unofficial channel)
gov.pl/web/gis

Sprawdź również:
https://t.me/gpi_koronawirus
Download Telegram
2023-01-03 - Ostrzeżenie
PL: Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Obecność ciał obcych w partii herbatki owocowej z ekstraktem z owoców, 200 g
---
EN: Food public warning: the presence of foreign bodies in a fruit tea party with fruit extract, 200 g
---
Szczegóły / Details
2023-01-17 - Ostrzeżenie
PL: Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu aflatoksyn w pistacjach
---
EN: Public warning regarding food: exceeding the highest permissible levels of aflatoxins in pistachios
---
Szczegóły / Details
2023-01-24 - Ostrzeżenie
PL: Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wysoka zawartość estrów 3-monochloropropanodiolu (3-MCPD) oraz estrów glicydowych kwasów tłuszczowych w określonych partiach ciastek
---
EN: Public warning regarding food: high content of 3-monoochloropropanodiol (3-MCPD) and glydic fatty acid esters in specific biscuits
---
Szczegóły / Details
2023-01-27 - Ostrzeżenie
PL: Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wycofanie partii produktu pn. Sałatka z buraczków i papryki ze względu na stwierdzenie ciała obcego
---
EN: Public warning regarding food: withdrawal of the product party entitled Beetroot and paprika salad due to the finding of a foreign body
---
Szczegóły / Details
2023-02-18 - Ostrzeżenie
PL: Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Obecność Salmonella spp. w jednej partii salami
---
EN: Food public warning: the presence of Salmonella spp. In one batch of salami
---
Szczegóły / Details
2023-03-13 - Ostrzeżenie
PL: Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wykrycie obecności bakterii Salmonella spp. w jednej partii produktu Kiełbasa surowa Metka wołowa Tatarska 200 g
---
EN: Public warning regarding food: detection of the presence of Salmonella SPP bacteria. In one product lot, a raw sausage Metka beef tatra 200 g
---
Szczegóły / Details
2023-03-14 - Ostrzeżenie
PL: Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: wycofanie partii ziemniaków jadalnych sałatkowych ze względu na przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu środka ochrony roślin chloroprofamu
---
EN: Public warning regarding food: withdrawal of batch of edible salad potatoes due to the exceeding of the highest permissible level of chloroprophym plant protection agent
---
Szczegóły / Details
2023-03-15 - Ostrzeżenie
PL: Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wykrycie niezadeklarowanej substancji alergennej – dwutlenku siarki w określonej partii produktu pn. Pasta bakłażanowa z suszonymi pomidorami
---
EN: Public warning regarding food: detection of an unsatisfied allergenic substance - sulfur dioxide in a specific lot of the product entitled Eggplant paste with dried tomatoes
---
Szczegóły / Details
2023-03-27 - Ostrzeżenie
PL: Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Stwierdzenie przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu aflatoksyn w partii popcornu
---
EN: Public warning regarding food: statement of exceeding the highest permissible levelsin levels in the popcorn party
---
Szczegóły / Details
2023-04-04 - Ostrzeżenie
PL: Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wykrycie obecności bakterii Listeria monocytogenes w partii produktu pn. Pierogi z mięsem wieprzowym, 500 g
---
EN: Food public warning: detection of the presence of Listeria Monocytogenes in the product party entitled Dumplings with pork, 500 g
---
Szczegóły / Details
2023-04-07 - Ostrzeżenie
PL: Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wykrycie obecności bakterii Listeria monocytogenes w partii kiełków brokułu
---
EN: Public warning regarding food: detection of the presence of Listeria monocytogenes in the broccoli sprouts
---
Szczegóły / Details
2023-04-07 - Ostrzeżenie
PL: Ostrzeżenie publiczne: Wycofanie produktów kosmetycznych
---
EN: Public warning: withdrawal of cosmetic products
---
Szczegóły / Details
2023-04-07 - Ostrzeżenie
PL: Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wykrycie obecności bakterii Salmonella Enteritidis w jednej partii Majeranku
---
EN: Food public warning: detection of the presence of Salmonella Enteritidis bacteria in one marjoram batch
---
Szczegóły / Details
2023-04-14 - Ostrzeżenie
PL: Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Ryzyko przedostania się do napoju fragmentów plastiku
---
EN: Public warning regarding food: risk of getting into the drink of plastic fragments
---
Szczegóły / Details
2023-04-19 - Ostrzeżenie
PL: Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wykrycie obecności bakterii Listeria monocytogenes w partii rolady ze szpinakiem
---
EN: Public warning regarding food: detection of the presence of Listeria monocytogenes bacteria in the roulade party with spinach
---
Szczegóły / Details
2023-04-20 - Ostrzeżenie
PL: Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Brak deklaracji składnika alergennego – orzeszków ziemnych na polskojęzycznej etykiecie produktu pn. San Granola czekoladowa z daktylami, 300 g
---
EN: Public warning regarding food: no declaration of an allergenic ingredient - peanuts on the Polish -language product label entitled Chocolate granola san with dates, 300 g
---
Szczegóły / Details
2023-05-18 - Ostrzeżenie
PL: Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wysoki poziom alkaloidów pirolizydynowych w określonej partii pyłku kwiatowego
---
EN: Public warning regarding food: high level of pyrolysis alkaloids in a specific part of the flower pollen
---
Szczegóły / Details
2023-05-19 - Ostrzeżenie
PL: Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wycofanie określonej partii produktu zawierającego oregano zanieczyszczone wysokim poziomem alkaloidów pirolizydynowych
---
EN: Public warning regarding food: withdrawal of a specific product of a product containing oregano contaminated with high levels of pyrolysine alkaloids
---
Szczegóły / Details
2023-05-24 - Ostrzeżenie
PL: Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wycofanie określonych partii wafli ze względu na zastosowanie składnika – kukurydzy, w którym stwierdzono niedozwoloną obecność środka ochrony roślin - chlorpiryfosu
---
EN: Public warning regarding food: withdrawal of specific wafers due to the use of the ingredient - corn in which the illegal presence of a plant protection agent was found - chlorpirphos
---
Szczegóły / Details
2023-05-24 - Ostrzeżenie
PL: Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wykrycie obecności bakterii Listeria monocytogenes w partii hamburgerów wieprzowych
---
EN: Public warning regarding food: detection of the presence of Listeria monocytogenes in the Pork Hamburger Party
---
Szczegóły / Details