GPI GIF (kanał nieoficjalny)
12 subscribers
243 links
GPI - GOV PL Info dakr.link/gpi dakr.link/gpi-pl
GIF - Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Polsce (kanał nieoficjalny)
MPI - Main Pharmaceutical Inspectorate in Poland (unofficial channel)
gov.pl/web/gif

Sprawdź również:
https://t.me/gpi_gis
Download Telegram
2023-11-27 - Decyzja
PL: Zakaz wprowadzenia: Oxylaxon (G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria )
---
EN: Prohibition: Oxylaxon (G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria )
---
Szczegóły / Details
2023-11-27 - Decyzja
PL: Zakaz wprowadzenia: Oxylaxon (G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria )
---
EN: Prohibition: Oxylaxon (G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria )
---
Szczegóły / Details
2023-11-27 - Decyzja
PL: Wycofanie z obrotu: Oxylaxon (G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria )
---
EN: Withdrawal: Oxylaxon (G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria )
---
Szczegóły / Details
2023-11-27 - Decyzja
PL: Wycofanie z obrotu: Oxylaxon (G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria )
---
EN: Withdrawal: Oxylaxon (G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria )
---
Szczegóły / Details
2023-11-27 - Decyzja
PL: Wycofanie z obrotu: Oxylaxon (G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1 8502, Lannach, Austria )
---
EN: Withdrawal: Oxylaxon (G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1 8502, Lannach, Austria )
---
Szczegóły / Details
2023-12-19 - Decyzja
PL: Zakaz wprowadzenia: Syldenafilu cytrynian (Fagron sp. z.o.o., ul. Pasternik 26, 31-354 Kraków)
---
EN: Prohibition: Syldenafilu cytrynian (Fagron sp. z.o.o., ul. Pasternik 26, 31-354 Kraków)
---
Szczegóły / Details
2023-12-19 - Decyzja
PL: Wycofanie z obrotu: Syldenafilu cytrynian (Fagron sp. z.o.o., ul. Pasternik 26, 31-354 Kraków)
---
EN: Withdrawal: Syldenafilu cytrynian (Fagron sp. z.o.o., ul. Pasternik 26, 31-354 Kraków)
---
Szczegóły / Details
2023-12-22 - Decyzja
PL: Wstrzymanie w obrocie: Auroverin MR (Aurovitas Pharma Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)
---
EN: Stopping: Auroverin MR (Aurovitas Pharma Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)
---
Szczegóły / Details
2024-03-04 - Decyzja
PL: Zakaz wprowadzenia: Levosimendan Kabi (Fresenius Kabi Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)
---
EN: Prohibition: Levosimendan Kabi (Fresenius Kabi Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)
---
Szczegóły / Details
2024-03-04 - Decyzja
PL: Wycofanie z obrotu: Levosimendan Kabi (Fresenius Kabi Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)
---
EN: Withdrawal: Levosimendan Kabi (Fresenius Kabi Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)
---
Szczegóły / Details
2024-03-06 - Decyzja
PL: Wstrzymanie w obrocie: Paracetamol Aflofarm (Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach)
---
EN: Stopping: Paracetamol Aflofarm (Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach)
---
Szczegóły / Details
2024-03-20 - Decyzja
PL: Zakaz wprowadzenia: Auroverin MR (Aurovitas Pharma Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)
---
EN: Prohibition: Auroverin MR (Aurovitas Pharma Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)
---
Szczegóły / Details
2024-03-20 - Decyzja
PL: Wycofanie z obrotu: Auroverin MR (Aurovitas Pharma Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)
---
EN: Withdrawal: Auroverin MR (Aurovitas Pharma Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)
---
Szczegóły / Details
2024-03-22 - Decyzja
PL: Zakaz wprowadzenia: ACC classic (Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria)
---
EN: Prohibition: ACC classic (Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria)
---
Szczegóły / Details
2024-03-22 - Decyzja
PL: Wycofanie z obrotu: ACC classic (Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria)
---
EN: Withdrawal: ACC classic (Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria)
---
Szczegóły / Details
2024-03-27 - Decyzja
PL: Zakaz wprowadzenia: Omegaflex special (B. Braun Melsungen AG, z siedzibą Melsungen, Niemcy)
---
EN: Prohibition: Omegaflex special (B. Braun Melsungen AG, z siedzibą Melsungen, Niemcy)
---
Szczegóły / Details
2024-03-27 - Decyzja
PL: Wycofanie z obrotu: Omegaflex special (B. Braun Melsungen AG, z siedzibą Melsungen, Niemcy)
---
EN: Withdrawal: Omegaflex special (B. Braun Melsungen AG, z siedzibą Melsungen, Niemcy)
---
Szczegóły / Details
2024-03-28 - Decyzja
PL: Wstrzymanie w obrocie: Qutiro ( QUESTUS PHARMA PRIVATE LIMITED z siedzibą w Indiach, podmiot, który uzyskał zgodę na czasowe dopuszczenie do obrotu ww. produktu leczniczego: Genesis Pharm sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Obywatelska 128/152, 94-104 Łódź)
---
EN: Stopping: Qutiro ( QUESTUS PHARMA PRIVATE LIMITED z siedzibą w Indiach, podmiot, który uzyskał zgodę na czasowe dopuszczenie do obrotu ww. produktu leczniczego: Genesis Pharm sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Obywatelska 128/152, 94-104 Łódź)
---
Szczegóły / Details
2024-03-29 - Decyzja
PL: Zakaz wprowadzenia: Qutiro (QUESTUS PHARMA PRIVATE LIMITED z siedzibą w Indiach; podmiot, który uzyskał zgodę na czasowe dopuszczenie do obrotu ww. produktu leczniczego: Genesis Pharm sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Obywatelska 128/152, 94-104 Łódź)
---
EN: Prohibition: Qutiro (QUESTUS PHARMA PRIVATE LIMITED z siedzibą w Indiach; podmiot, który uzyskał zgodę na czasowe dopuszczenie do obrotu ww. produktu leczniczego: Genesis Pharm sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Obywatelska 128/152, 94-104 Łódź)
---
Szczegóły / Details
2024-03-29 - Decyzja
PL: Wstrzymanie w obrocie: Qutiro (QUESTUS PHARMA PRIVATE LIMITED z siedzibą w Indiach; podmiot, który uzyskał zgodę na czasowe dopuszczenie do obrotu ww. produktu leczniczego: Genesis Pharm sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Obywatelska 128/152, 94-104 Łódź)
---
EN: Stopping: Qutiro (QUESTUS PHARMA PRIVATE LIMITED z siedzibą w Indiach; podmiot, który uzyskał zgodę na czasowe dopuszczenie do obrotu ww. produktu leczniczego: Genesis Pharm sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Obywatelska 128/152, 94-104 Łódź)
---
Szczegóły / Details