GPI GIF (kanał nieoficjalny)
11 subscribers
127 links
GPI - GOV PL Info dakr.link/gpi dakr.link/gpi-pl
GIF - Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Polsce (kanał nieoficjalny)
MPI - Main Pharmaceutical Inspectorate in Poland (unofficial channel)
gov.pl/web/gif

Sprawdź również:
https://t.me/gpi_gis
Download Telegram
2023-02-21 - Decyzja
PL: Wycofanie z obrotu: Tirosint Sol (IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. z siedzibą we Włoszech)
---
EN: Withdrawal: Tirosint Sol (IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. z siedzibą we Włoszech)
---
Szczegóły / Details
2023-02-21 - Decyzja
PL: Wycofanie z obrotu: Tirosint Sol (IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. z siedzibą we Włoszech)
---
EN: Withdrawal: Tirosint Sol (IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. z siedzibą we Włoszech)
---
Szczegóły / Details
2023-02-21 - Decyzja
PL: Wycofanie z obrotu: Tirosint Sol (IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. z siedzibą we Włoszech)
---
EN: Withdrawal: Tirosint Sol (IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. z siedzibą we Włoszech)
---
Szczegóły / Details
2023-02-21 - Decyzja
PL: Wycofanie z obrotu: Tirosint Sol (IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. z siedzibą we Włoszech)
---
EN: Withdrawal: Tirosint Sol (IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. z siedzibą we Włoszech)
---
Szczegóły / Details
2023-02-21 - Decyzja
PL: Wycofanie z obrotu: Tirosint Sol (IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. z siedzibą we Włoszech)
---
EN: Withdrawal: Tirosint Sol (IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. z siedzibą we Włoszech)
---
Szczegóły / Details
2023-02-22 - Wiadomość
PL: Skuteczna walka z przestępczością narkotykową celem spotkania GIF z CBŚP i CSP

CBŚP wspólnie z CSP zorganizowało w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych spotkanie, w którym uczestniczyli m.in. Pani Ewa Krajewska Główny Inspektor Farmaceutyczny, nadinsp. Paweł Półtorzycki Komendant CBŚP oraz insp. Anna Jędrzejewska-Szpak Komendant CSP w Legionowie.
---
EN: Effective fight against drug crime to meet the GIF with CBŚP and CSP

CBŚP together with CSP organized a meeting in the International Training Center to combat illegal drug laboratories, in which, among others Mrs. Ewa Krajewska Chief Pharmaceutical Inspector, superintendent Paweł Półwietorce Commander of the Central Bureau of Investigation and insp. Anna Jędrzejewska-Szpak Commandant CSP in Legionowo.
---
Szczegóły / Details
2023-02-23 - Decyzja
PL: Wycofanie z obrotu: ADRENALIN OSEL 1 mg/1 mL IM/IV/SC Solution for Injection (OSEL İlaç San. ve Tic. A.Ş.; podmiot, który uzyskał zgodę Ministra Zdrowia na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego: ZF Polpharma S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim)
---
EN: Withdrawal: ADRENALIN OSEL 1 mg/1 mL IM/IV/SC Solution for Injection (OSEL İlaç San. ve Tic. A.Ş.; podmiot, który uzyskał zgodę Ministra Zdrowia na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego: ZF Polpharma S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim)
---
Szczegóły / Details
2023-02-24 - Wiadomość
PL: Startuje Akademia GMP

Główny Inspektor Farmaceutyczny jest patronem honorowym pierwszej edycji Akademii GMP organizowanej przez Ogólnopolską Sekcję Farmacji Przemysłowej i Biotechnologii Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Wykłady i warsztaty w ramach cyklu szkoleniowego będą prowadzone przez doświadczonych inspektorów ds. wytwarzania i prawników z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz ekspertów z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
---
EN: GMP Academy is starting

The Chief Pharmaceutical Inspector is the honorary patron of the first edition of the GMP Academy organized by the National Section of Industrial Pharmacy and Biotechnology of the Polish Pharmaceutical Society. Lectures and workshops as part of the training cycle will be conducted by experienced production inspectors and lawyers from the Chief Pharmaceutical Inspectorate and experts from the Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Products.
---
Szczegóły / Details
2023-03-01 - Wiadomość
PL: Paweł Kulka zastępcą Głównego Inspektora Farmaceutycznego
---
EN: Paweł Kulka, deputy of the Chief Pharmaceutical Inspector
---
Szczegóły / Details
2023-03-01 - Wiadomość
PL: Komunikat GIF dotyczący pozwoleń na przywóz albo wewnątrzwspólnotowe nabycie ziela konopi innych niż włókniste oraz jego preparatów
---
EN: GIF message regarding import permits or intra -Community acquisition of hemp herb other than fibrous and its preparations
---
Szczegóły / Details
2023-03-08 - Decyzja
PL: Wycofanie z obrotu: Tirosint Sol (IBSA Farmaceutici Italia S.r.L., Włochy)
---
EN: Withdrawal: Tirosint Sol (IBSA Farmaceutici Italia S.r.L., Włochy)
---
Szczegóły / Details
2023-03-08 - Decyzja
PL: Wycofanie z obrotu: Tirosint Sol (IBSA Farmaceutici Italia S.r.L., Włochy)
---
EN: Withdrawal: Tirosint Sol (IBSA Farmaceutici Italia S.r.L., Włochy)
---
Szczegóły / Details
2023-03-08 - Decyzja
PL: Wycofanie z obrotu: Tirosint Sol (IBSA Farmaceutici Italia S.r.L., Włochy)
---
EN: Withdrawal: Tirosint Sol (IBSA Farmaceutici Italia S.r.L., Włochy)
---
Szczegóły / Details
2023-03-08 - Decyzja
PL: Wycofanie z obrotu: Tirosint Sol (IBSA Farmaceutici Italia S.r.L., Włochy)
---
EN: Withdrawal: Tirosint Sol (IBSA Farmaceutici Italia S.r.L., Włochy)
---
Szczegóły / Details
2023-03-08 - Decyzja
PL: Wycofanie z obrotu: Tirosint Sol (IBSA Farmaceutici Italia S.r.L., Włochy)
---
EN: Withdrawal: Tirosint Sol (IBSA Farmaceutici Italia S.r.L., Włochy)
---
Szczegóły / Details
2023-03-08 - Decyzja
PL: Wycofanie z obrotu: Tirosint Sol (IBSA Farmaceutici Italia S.r.L., Włochy)
---
EN: Withdrawal: Tirosint Sol (IBSA Farmaceutici Italia S.r.L., Włochy)
---
Szczegóły / Details
2023-03-08 - Decyzja
PL: Wycofanie z obrotu: Tirosint Sol (IBSA Farmaceutici Italia S.r.L., Włochy)
---
EN: Withdrawal: Tirosint Sol (IBSA Farmaceutici Italia S.r.L., Włochy)
---
Szczegóły / Details
2023-03-08 - Decyzja
PL: Wycofanie z obrotu: Tirosint Sol (IBSA Farmaceutici Italia S.r.L., Włochy)
---
EN: Withdrawal: Tirosint Sol (IBSA Farmaceutici Italia S.r.L., Włochy)
---
Szczegóły / Details
2023-03-08 - Decyzja
PL: Wycofanie z obrotu: Tirosint Sol (IBSA Farmaceutici Italia S.r.L., Włochy)
---
EN: Withdrawal: Tirosint Sol (IBSA Farmaceutici Italia S.r.L., Włochy)
---
Szczegóły / Details
2023-03-08 - Decyzja
PL: Wycofanie z obrotu: MORFİN HİDROKLORÜR Osel 0.01 g/1 ml (OSEL İlaç San. ve Tic. A.Ş., Turkey, podmiot, który uzyskał zgodę Ministra Zdrowia na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego: Zakłady Farmaceutyczne „Polpharma” S.A., z siedzibą w Starogardzie Gdańskim)
---
EN: Withdrawal: MORFİN HİDROKLORÜR Osel 0.01 g/1 ml (OSEL İlaç San. ve Tic. A.Ş., Turkey, podmiot, który uzyskał zgodę Ministra Zdrowia na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego: Zakłady Farmaceutyczne „Polpharma” S.A., z siedzibą w Starogardzie Gdańskim)
---
Szczegóły / Details