قصارها - سخن بزرگان
76 subscribers
337 photos
949 links
جملات قصار و سخن بزرگان

وبسایت: www.ghesarha.ir

اینستاگرام: instagram.com/_u/ghesarha

توییتر: twitter.com/ghesarha
Download Telegram
زینت خانه به دوستانی است که در آنجا تردد می کنند.
#رالف_والدو_امرسون

@ghesarha
برای من ماجرای مردی را نقل کردند که دوستش به زندان افتاده بود و او شب‌ها بر کف اتاق می‌خوابید تا از آسایشی بهره نبرد که دوستش از آن محروم شده باشد. چه کسی...؟! چه کسی برای ما بر زمین خواهد خفت؟!
#آلبر_کامو

@ghesarha
تشویق ها، رویاها، آه ها، آرزوها و اشکها از همراهان جدایی ناپذیر عشق اند.
#ویلیام_شکسپیر

@ghesarha
نگارش شتابزده و بی دقت، بی احترامی نفرت انگیز به خواننده است.
#آرتور_شوپنهاور

@ghesarha
با مرگ طبیعت، خود ما هم پایان خودمان را رقم می زنیم.
#فرناندو_پسوا

@ghesarha
اگر دین و مذهبی وجود نداشت، این دنیا بهترین دنیای ممکن می‌بود.
#جان_آدامز

@ghesarha
آدم شرور، آدم بدبخت و آدم استثنایی نیز هر کدام باید فلسفه خود، حقوق خود و خورشیدی مخصوص به خود را داشته باشند.
#فردریش_نیچه

@ghesarha
هر انسانی آفریده اندیشه های روزانه خویش است. اگر دگرگونی در زندگی انسان روی دهد، باید از دل و جان آغاز شود تا اندیشه ها و احساسات، شخص را تحت تاثیر قرار دهد و دگرگون سازد.
#رالف_والدو_امرسون

@ghesarha
تاریخ، ثبات را انکار می کند.
#فرناندو_پسوا

@ghesarha
سخاوت مند بودن، بهترین راه زندگی در این دنیاست.
#شری_ماتاجی

@ghesarha
دانش، ساخته و پرداخته‌ی بشر و دلبستگی‌ها و کار و کردارهای اوست.
#جان_چارلز_پولانی

@ghesarha
افرادی که بزرگترین خدمت را به دانش و فرهنگ نموده اند، نویسندگان و پژوهشگرانی بوده اند که در انزوا می زیسته اند و هرگز در گفتگوهای دانشگاهی شرکت نکرده و حقایق صد در صد اثبات نشده را در آکادمی ها ابراز نداشته اند.
#فرانسوا_ولتر

@ghesarha
زمانی که شما گناهکار هستید، دوست‌تان باید کنارتان باشد؛ چرا که هرگاه حق با شماست، همه در کنارتان هستند.
#مارک_تواین

@ghesarha
فرد خردمند و هوشیار، هرجا گام نهد، نیك بختی و آسودگی خاطر، همراه او است؛ زیرا در جهان به جز خوبی و زیبایی، چیزی نمی بیند.
#ویلیام_شکسپیر

@ghesarha
برای اینکه مردی عاشق شود به گذر زمان برای تامل و انتخاب نیازی نیست، بلکه همدلی و جاذبه ای شخصی که در نخستین نگاه، وجود هر دو طرف را سرشار می سازد کفایت می کند، یا همان که معمولاً کشش خون می نامندش و آن نیروی ویژه ای که ستارگان را می راند.
#آرتور_شوپنهاور

@ghesarha
اهل ریا و دورویی، هرگز از دانش راستین برخوردار نمی‌توانند شد.
#افلاطون

@ghesarha
بشر حق انتخاب ندارد، چون محکوم و مجبور به سرنوشت است.
#فردریش_نیچه

@ghesarha
همه چیز هست چون ما هستیم و همه چیز برای آنانی که ما را در گونه گونی زمان دنبال می کنند، چنین خواهد بود که ما آن را برای خود مشتاقانه ترسیم کرده بودیم، یعنی همان گونه که به پاس خیال مان راستین بوده ایم.
#فرناندو_پسوا

@ghesarha
فراموشی، در عین حال بی عدالتی مطلق و آسایش مطلق است.
#میلان_کوندرا

@ghesarha
به هیچ شوهری و هیچ زنی و هیچ یاری اعتماد نیست که اعترافات آدمی را بشنود.
#والت_ویتمن

@ghesarha