فروشگاه فایل شاپر
34 members
34 photos
فروشگاه اینترنتی فایل
تهیه پاورپوینت، تحقیق و پروژه دانش آموزی، جواب فعالیت های همه درس ها
پاورپوینت دانشجویی، ویرایش فایل ورد، تهیه نمودار، طراحی استیکر، بروشور، کارت ویزیت، لوح و ...
جهت سفارش کالا با @myessence تماس بگیرید
آدرس سایت:
www.fileshopper.ir
Download Telegram
to view and join the conversation
پاورپوینت زیست شناسی لودیش فصل سوم دارای خلاصه و نمونه سوالhttp://fileshopper.ir/downloads/16/
دانلود کنید👆👆

💻فروشگاه اینترنتی فایل شاپر 🌺
🎯 @fileshopper
پاورپوینت زیست شناسی لودیش فصل چهارم دارای خلاصه و نمونه سوالhttp://fileshopper.ir/downloads/17/
دانلود کنید👆👆

💻فروشگاه اینترنتی فایل شاپر 🌺
🎯 @fileshopper
پاورپوینت زیست شناسی لودیش فصل پنجم دارای خلاصه و نمونه سوالhttp://fileshopper.ir/downloads/18/
دانلود کنید👆👆

💻فروشگاه اینترنتی فایل شاپر 🌺
🎯 @fileshopper
پاورپوینت زیست شناسی لودیش فصل ششم دارای خلاصه و نمونه سوالhttp://fileshopper.ir/downloads/19/
دانلود کنید👆👆

💻فروشگاه اینترنتی فایل شاپر 🌺
🎯 @fileshopper
پاورپوینت زیست شناسی لودیش فصل هفتم دارای خلاصه و نمونه سوالhttp://fileshopper.ir/downloads/20/
دانلود کنید👆👆

💻فروشگاه اینترنتی فایل شاپر 🌺
🎯 @fileshopper
پاورپوینت زیست شناسی لودیش فصل هشتم دارای خلاصه و نمونه سوالhttp://fileshopper.ir/downloads/21/
دانلود کنید👆👆

💻فروشگاه اینترنتی فایل شاپر 🌺
🎯 @fileshopper
پاورپوینت اصول بازاریابی: اطلاع رسانی درباره ی فایده خالص مشتری
۳۲ اسلاید
فهرست مطالب
ترکیب فعالیت های پیشبردی
ارتباطات بازاریابی یکپارچه
چشم انداز ارتباطات جدید بازاریابی
تغییر الگوی ارتباطات بازاریابی
نیاز به ارتباطات بازاریابی یکپارچه
نگرش فرآیند ارتباطات
مراحل تهیه ارتباطات موثر
طراحی پیام و …
http://fileshopper.ir/downloads/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%8c-%d9%81%d8%a7
دانلود کنید👆👆

💻فروشگاه اینترنتی فایل شاپر 🌺
🎯 @fileshopper
ترجمه مقاله “DNA پلیمرازهای تغییر یافته برای عیب یابی PCR” همراه با پاورپوینتhttp://fileshopper.ir/downloads/1/
دانلود کنید👆👆

💻فروشگاه اینترنتی فایل شاپر 🌺
🎯 @fileshopper
پاورپوینت مدیریت مسیرهای شغلی
۲۵ اسلاید
فهرست مطالب
مسیر شغلی چیست
تفاوت های بین توسعه کارکنان و توسعه مسیر شغلی چیست ؟
برنامه توسعه مسیر شغلی مناسب
توسعه مسیر شغلی : ارزشی برای هر شخص
تعلیم دهندگی و مربی گری
مراحل سنتی مسیر شغلی
دوره ابتدایی
دوره مقدماتی
میانه مسیر شغلی
افول
جنبه های عمومی-شغلی هولند
گونه های مایرز-بریگز
تقویت مسیر شغلی خودتان
http://fileshopper.ir/downloads/3
دانلود کنید👆👆

💻فروشگاه اینترنتی فایل شاپر 🌺
🎯 @fileshopper
پاورپوینت تجزیه و تحلیل طراحی سیستم ها
۲۲ اسلاید
موضوع: شرح و بسط فعالیت شرکت تولیدی باران کود
همراه با تصاویر مراحل تولید کود و چارت سازمانی
محتوا
مراحل تولید کود ورمی کمپوست
چارت سازمانی
سطح صفر فیزیکی
DFD سطح یک فیزیکی
DFD سطح یک منطقی
راه حل
http://fileshopper.ir/downloads/4
دانلود کنید👆👆

💻فروشگاه اینترنتی فایل شاپر 🌺
🎯 @fileshopper
پاورپوینت بیانیه «گام دوم انقلاب» خطاب به ملت ایران
۹۲ اسلاید
طراحی زیبا همراه با تصاویر

http://fileshopper.ir/downloads/%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%ae%d8%b7%d8%a7/

دانلود کنید👆👆

💻فروشگاه اینترنتی فایل شاپر 🌺
🎯 @fileshopper
بروشور چاقی و راه های کاهش وزن

محتوای بروشور:
مقدمه
تاثیر وزن زیاد بر سلامتی
درمان چاقی
ورزش های مناسب افراد چاق

http://fileshopper.ir/downloads/2/
دانلود کنید👆👆

💻فروشگاه اینترنتی فایل شاپر 🌺
🎯 @fileshopper
زندگینامه امیر کبیر
۱۵ صفحه
دارای فهرست و منابع
فهرست مطالب
زندگینامه امیر کبیر از بدو تولد تا مرگ
گذری بر زندگی
خانه امیرکبیر در تبریز
روزى که امیرکبیر به شدت گریست
دارالفنون
روزنامه وقایع الاتفاقیه
فرمان شاه بر عزل امیر صادر شد
میرزا آقاخان نوری اعتمادالدوله به صدارت گمارده شد
توطئه کشتن میرزا تقی خان اوج گرفت
فرمان شاه بر اعدام امیر صادر گشت
منابع
۱۲http://fileshopper.ir/downloads/8
دانلود کنید👆👆

💻فروشگاه اینترنتی فایل شاپر 🌺
🎯 @fileshopper
بروشور آسیب های اجتماعی
۲ صفحه
مطالب
مقدمه
وابستگی دارویی یا اعتیاد
سرقت
دزدی
خودکشی
مهاجرت
http://fileshopper.ir/downloads/9
دانلود کنید👆👆

💻فروشگاه اینترنتی فایل شاپر 🌺
🎯 @fileshopper
پاورپوینت درس ویژگی های طبیعی و انسانی اروپا مطالعات هشتم
19 اسلاید

http://fileshopper.ir/downloads/%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c/

دانلود کنید👆👆

💻فروشگاه اینترنتی فایل شاپر 🌺
🎯 @fileshopper
پاورپوینت تاثیرات شبکه های اجتماعی بر سلامت روحی و روانی افرادhttp://fileshopper.ir/downloads/%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1/

دانلود کنید👆👆

💻فروشگاه اینترنتی فایل شاپر 🌺
🎯 @fileshopper
پاورپوینت ماضی و مضارع فارسی

http://fileshopper.ir/downloads/%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-2/

دانلود کنید👆👆

💻فروشگاه اینترنتی فایل شاپر 🌺
🎯 @fileshopper
چرا مردم بیشتر کالای خارجی می گیرند؟
۱۲ صفحه
فهرست مطالب:
عنوان پژوهش
هدف پژوهش
شیوه گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
نتایج پژوهش
پیشنهادات
منابع

http://fileshopper.ir/downloads/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d9%85%db%8c-%da%af%db%8c%d8%b1/

دانلود کنید👆👆

💻فروشگاه اینترنتی فایل شاپر 🌺
🎯 @fileshopper