پایگاه دروس خارج فقه و اصول استاد بهبهانی
72 subscribers
9 photos
1 video
154 files
3 links
مکان تدریس: مدرسه آیت الله العظمی تبریزی - طبقه اول حجره ۱۰۲
ادمین: @yayahyaa
ادمین: @sarir_hm
Download Telegram
to view and join the conversation
Audio
#دانلود_فایل_صوتی 🔊
#فقه_کتاب_الخمس جلسه 2️⃣3️⃣1️⃣
شنبه | 99/11/25

👈موضوع: الأمر الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام (مسالة 31)

🆔 @feqhahat |
Audio
#دانلود_فایل_صوتی 🔊
#فقه_کتاب_الخمس جلسه 3️⃣3️⃣1️⃣
یکشنبه | 99/11/26

👈موضوع: الأمر الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام (مسالة 31)

🆔 @feqhahat |
Audio
#دانلود_فایل_صوتی 🔊
#فقه_کتاب_الخمس جلسه 4️⃣3️⃣1️⃣
سه شنبه | 99/11/28

👈موضوع: الأمر الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام (مسالة 31)

🆔 @feqhahat |
Audio
#دانلود_فایل_صوتی 🔊
#خارج_اصول_جلسه 2️⃣6️⃣
سه شنبه | 99/11/28

👈 موضوع: البحث الثاني: حکم التجری
المقام الثالث (الجهة الثانیة)

🔸عیون الأنظار ج6 ص196

🆔 @feqhahat |
Audio
#دانلود_فایل_صوتی 🔊
#فقه_کتاب_الخمس جلسه 5️⃣3️⃣1️⃣
چهارشنبه | 99/11/29

👈موضوع: الأمر الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام (مسالة 31)

🆔 @feqhahat |
Audio
#دانلود_فایل_صوتی 🔊
#فقه_کتاب_الخمس جلسه 6️⃣3️⃣1️⃣
شنبه | 99/12/2

👈موضوع: الأمر الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام (مسالة 33)

🆔 @feqhahat |
Audio
#دانلود_فایل_صوتی 🔊
#فقه_کتاب_الخمس جلسه 7️⃣3️⃣1️⃣
یکشنبه | 99/12/3

👈موضوع: الأمر الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام (مسالة 33)

🆔 @feqhahat |
Audio
#دانلود_فایل_صوتی 🔊
#فقه_کتاب_الخمس جلسه 8️⃣3️⃣1️⃣
دوشنبه | 99/12/4

👈موضوع: الأمر الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام (مسالة 33)

🆔 @feqhahat |
Audio
#دانلود_فایل_صوتی 🔊
#خارج_اصول_جلسه 3️⃣6️⃣
دوشنبه | 99/12/11

👈 موضوع: البحث الثاني: حکم التجری
المقام الثالث (الجهة الثانیة)

🔸عیون الأنظار ج6 ص196

🆔 @feqhahat |
Audio
#دانلود_فایل_صوتی 🔊
#فقه_کتاب_الخمس جلسه 9️⃣3️⃣1️⃣
سه شنبه | 99/12/12

👈موضوع: الأمر الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام (مسالة 33)

🆔 @feqhahat |
Audio
#دانلود_فایل_صوتی 🔊
#فقه_کتاب_الخمس جلسه 0️⃣4️⃣1️⃣
چهارشنبه | 99/13/12

👈موضوع: الأمر الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام (مسالة 34)

🆔 @feqhahat |
Audio
#دانلود_فایل_صوتی 🔊
#فقه_کتاب_الخمس جلسه 1️⃣4️⃣1️⃣
شنبه | 99/12/16

👈موضوع: الأمر الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام (مسالة 34)

🆔 @feqhahat |
Audio
#دانلود_فایل_صوتی 🔊
#فقه_کتاب_الخمس جلسه 2️⃣4️⃣1️⃣
یکشنبه | 99/12/17

👈موضوع: الأمر الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام (مسالة 35)

🆔 @feqhahat |
Audio
#دانلود_فایل_صوتی 🔊
#خارج_اصول_جلسه 4️⃣6️⃣
سه شنبه | 99/12/19

👈 موضوع: البحث الثاني: حکم التجری
المقام الثالث (الجهة الثانیة)

🔸عیون الأنظار ج6 ص197

🆔 @feqhahat |
Audio
#دانلود_فایل_صوتی 🔊
#خارج_اصول_جلسه 5️⃣6️⃣
سه شنبه | 400/1/17

👈 موضوع: البحث الثاني: حکم التجری
المقام الثالث (الجهة الثانیة)

🔸عیون الأنظار ج6 ص204

🆔 @feqhahat |
Audio
#دانلود_فایل_صوتی 🔊
#خارج_اصول_جلسه 6️⃣6️⃣
چهار شنبه | 400/1/18

👈 موضوع: البحث الثاني: حکم التجری
المقام الثالث (الجهة الثانیة)

🔸عیون الأنظار ج6 ص207

🆔 @feqhahat |
Audio
#دانلود_فایل_صوتی 🔊
#فقه_کتاب_الخمس جلسه 3️⃣4️⃣1️⃣
چهارشنبه | 400/01/18

👈موضوع: الأمر الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام (مسالة 35)

🆔 @feqhahat |
Tafsir Quran - Moghadamat [1]
Ostad Mohammad ali Behbahani
💠جلسات تفسیر قرآن [شبهای ماه مبارک رمضان]

جلسه 1️⃣ (#مقدمات)

📚موضوع:
🔸جامعیت #هدایت قرآن و خطاب آن نسبت به کل #بشریت
🔸دعوت به #استماع قرآن که مساوی با #عبودیت حق است

🆔 @feqhahat |
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
💠جلسات تفسیر قرآن [شبهای ماه مبارک رمضان]

جلسه 1️⃣ (#مقدمات)

📚موضوع:
🔸جامعیت #هدایت قرآن و خطاب آن نسبت به کل #بشریت
🔸دعوت به #استماع قرآن که مساوی با #عبودیت حق است

🆔 @feqhahat |