کاتالوگ فلزیاب افشار
98 subscribers
29 photos
29 links
❇️خرید و‌فروش معتبرترین فلزیاب و گنج یاب❇️
🌐سایت فلزیاب افشار :www.felezyabafshar.com
💠💠💠
📳شماره تماس :
۰۹۱۹۸۵۰۰۱۸۰
Download Telegram
❇️فلزیاب بلک چر black cher
۱.دارای ردیاب جیوه ای
۲.دارای نقطه زن بوقی پالسی
۳.تصویری
۴.دارای جداسازی طلا از باقی فلزات

💵 برای اطلاع از قیمت به کارشناس فروش تماس بگیرید 📞09198500180
🌐برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت فلزیاب افشار مراجعه کنید :
www.felezyabafshar.com

آدرس اینستاگرام :
Felezyabafshar
کانال تلگرام :
T.me/felezyab_afshar

برای مشاوره رایگان با کارشناسان فلزیاب افشار و خرید و فروش فلزیاب ،تعمیرات ،اجاره و فلزیاب کارکرده با
شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
📞09371414171
📞09198500180
❇️فلزیاب آسترو ASTRO
۱.دارای نقطه زن بوقی پالسی
۲.تصویری
💵 برای اطلاع از قیمت به کارشناس فروش تماس بگیرید 📞09198500180
🌐برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت فلزیاب افشار مراجعه کنید :
www.felezyabafshar.com

آدرس اینستاگرام :
Felezyabafshar
کانال تلگرام :
T.me/felezyab_afshar

برای مشاوره رایگان با کارشناسان فلزیاب افشار و خرید و فروش فلزیاب ،تعمیرات ،اجاره و فلزیاب کارکرده با
شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
📞09371414171
📞09198500180
❇️فلزیاب کاریست carist
۱.دارای نقطه زن بوقی تصویری
۲.تک‌سنسور
💵 برای اطلاع از قیمت به کارشناس فروش تماس بگیرید 📞09198500180
🌐برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت فلزیاب افشار مراجعه کنید :
www.felezyabafshar.com

آدرس اینستاگرام :
Felezyabafshar
کانال تلگرام :
T.me/felezyab_afshar

برای مشاوره رایگان با کارشناسان فلزیاب افشار و خرید و فروش فلزیاب ،تعمیرات ،اجاره و فلزیاب کارکرده با
شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
📞09371414171
📞09198500180
❇️فلزیاب جیروم jirom
۱.دارای ردیاب شعاع زن آنتنی
۲. شعاع کاوش ۶۰۰ متر
۳. دارای نقطه زن بوقی پالسی
💵 برای اطلاع از قیمت به کارشناس فروش تماس بگیرید 📞09198500180
🌐برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت فلزیاب افشار مراجعه کنید :
www.felezyabafshar.com

آدرس اینستاگرام :
Felezyabafshar
کانال تلگرام :
T.me/felezyab_afshar

برای مشاوره رایگان با کارشناسان فلزیاب افشار و خرید و فروش فلزیاب ،تعمیرات ،اجاره و فلزیاب کارکرده با
شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
📞09371414171
📞09198500180
❇️فلزیاب مینی تراکر mini tracker
۱.دارای ردیاب
۲.شعاع زن
۳.نقطه زن
💵 برای اطلاع از قیمت به کارشناس فروش تماس بگیرید 📞09198500180
🌐برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت فلزیاب افشار مراجعه کنید :
www.felezyabafshar.com

آدرس اینستاگرام :
Felezyabafshar
کانال تلگرام :
T.me/felezyab_afshar

برای مشاوره رایگان با کارشناسان فلزیاب افشار و خرید و فروش فلزیاب ،تعمیرات ،اجاره و فلزیاب کارکرده با
شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
📞09371414171
📞09198500180
❇️Okm سوپر سنسور مدل
عمق کاوش ۱۶ متر

💵 برای اطلاع از قیمت به کارشناس فروش تماس بگیرید 📞09198500180
🌐برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت فلزیاب افشار مراجعه کنید :
www.felezyabafshar.com

آدرس اینستاگرام :
Felezyabafshar
کانال تلگرام :
T.me/felezyab_afshar

برای مشاوره رایگان با کارشناسان فلزیاب افشار و خرید و فروش فلزیاب ،تعمیرات ،اجاره و فلزیاب کارکرده با
شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
📞09371414171
📞09198500180
❇️سوپر سنسور مدل OKM
عمق کاوش ۲۰ متر
همراه با جعبه و لپ تاپ اختصاصی
💵 برای اطلاع از قیمت به کارشناس فروش تماس بگیرید 📞09198500180
🌐برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت فلزیاب افشار مراجعه کنید :
www.felezyabafshar.com

آدرس اینستاگرام :
Felezyabafshar
کانال تلگرام :
T.me/felezyab_afshar

برای مشاوره رایگان با کارشناسان فلزیاب افشار و خرید و فروش فلزیاب ،تعمیرات ،اجاره و فلزیاب کارکرده با
شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
📞09371414171
📞09198500180
❇️ویدیو سنسور مدل او کا ام
عمق کاوش ۲۰ متر
دارای جعبه ضد ضربه
و لپ تاپ اختصاصی
💵 برای اطلاع از قیمت به کارشناس فروش تماس بگیرید 📞09198500180

🌐برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت فلزیاب افشار مراجعه کنید :
www.felezyabafshar.com

آدرس اینستاگرام :
Felezyabafshar
کانال تلگرام :
T.me/felezyab_afshar

برای مشاوره رایگان با کارشناسان فلزیاب افشار و خرید و فروش فلزیاب ،تعمیرات ،اجاره و فلزیاب کارکرده با
شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
📞09371414171
📞09198500180
❇️فلزیاب AKS
عمق کاوش تا ۸ متر
شعاع کاوش ۸۰۰ متر
تشخیص انواع فلزات گرانبها
تعیین وجود هدف در محیط ظرف مدت سه دقیقه
💵 برای اطلاع از قیمت به کارشناس فروش تماس بگیرید 📞09198500180
🌐برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت فلزیاب افشار مراجعه کنید :
www.felezyabafshar.com

آدرس اینستاگرام :
Felezyabafshar
کانال تلگرام :
T.me/felezyab_afshar

برای مشاوره رایگان با کارشناسان فلزیاب افشار و خرید و فروش فلزیاب ،تعمیرات ،اجاره و فلزیاب کارکرده با
شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
📞09371414171
📞09198500180
❇️فلزیاب شاقولی جیوه ای
💵 برای اطلاع از قیمت به کارشناس فروش تماس بگیرید 📞09198500180

🌐برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت فلزیاب افشار مراجعه کنید :
www.felezyabafshar.com

آدرس اینستاگرام :
Felezyabafshar
کانال تلگرام :
T.me/felezyab_afshar

برای مشاوره رایگان با کارشناسان فلزیاب افشار و خرید و فروش فلزیاب ،تعمیرات ،اجاره و فلزیاب کارکرده با
شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
📞09371414171
📞09198500180
ردیاب جیوه ای خوراک خور
شعاع کاوش ۴۰۰ متر
عمق ۶ متر
💵 برای اطلاع از قیمت به کارشناس فروش تماس بگیرید 📞09198500180


🌐برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت فلزیاب افشار مراجعه کنید :
www.felezyabafshar.com

آدرس اینستاگرام :
Felezyabafshar
کانال تلگرام :
T.me/felezyab_afshar

برای مشاوره رایگان با کارشناسان فلزیاب افشار و خرید و فروش فلزیاب ،تعمیرات ،اجاره و فلزیاب کارکرده با
شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
📞09371414171
📞09198500180
❇️فروش انواع لوپ
۲۵ سانتی متری
۴۵ سانتی متری
یک در یک و یونیورسال
💵 برای اطلاع از قیمت به کارشناس فروش تماس بگیرید 📞09198500180

🌐برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت فلزیاب افشار مراجعه کنید :
www.felezyabafshar.com

آدرس اینستاگرام :
Felezyabafshar
کانال تلگرام :
T.me/felezyab_afshar

برای مشاوره رایگان با کارشناسان فلزیاب افشار و خرید و فروش فلزیاب ،تعمیرات ،اجاره و فلزیاب کارکرده با
شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
📞09371414171
📞09198500180
❇️Super sensor❇️G3-6500 ❇️
💵 برای اطلاع از قیمت به کارشناس فروش تماس بگیرید 📞09198500180

🌐برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت فلزیاب افشار مراجعه کنید :
www.felezyabafshar.com

آدرس اینستاگرام :
Felezyabafshar
کانال تلگرام :
T.me/felezyab_afshar

برای مشاوره رایگان با کارشناسان فلزیاب افشار و خرید و فروش فلزیاب ،تعمیرات ،اجاره و فلزیاب کارکرده با
شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
📞09371414171
📞09198500180
☎️تلفن ثابت:02144569250
❇️Full sensor❇️ ❇️turbo 18000❇️
💵 برای اطلاع از قیمت به کارشناس فروش تماس بگیرید 📞09198500180

🌐برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت فلزیاب افشار مراجعه کنید :
www.felezyabafshar.com

آدرس اینستاگرام :
Felezyabafshar
کانال تلگرام :
T.me/felezyab_afshar

برای مشاوره رایگان با کارشناسان فلزیاب افشار و خرید و فروش فلزیاب ،تعمیرات ،اجاره و فلزیاب کارکرده با
شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
📞09371414171
📞09198500180
☎️تلفن ثابت:02144569250
💰قوی ترین فلزیاب اسکنر موجود 💰
❇️Full sensor❇️ ❇️turbo 20000❇️
💵 برای اطلاع از قیمت به کارشناس فروش تماس بگیرید 📞09198500180

🌐برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت فلزیاب افشار مراجعه کنید :
www.felezyabafshar.com

آدرس اینستاگرام :
Felezyabafshar
کانال تلگرام :
T.me/felezyab_afshar

برای مشاوره رایگان با کارشناسان فلزیاب افشار و خرید و فروش فلزیاب ،تعمیرات ،اجاره و فلزیاب کارکرده با
شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
📞09371414171
📞09198500180
☎️تلفن ثابت:02144569250
💰قوی ترین ردیاب موجود 💰
❇️AKS 7 tracker ❇️ ❇️📡۷ آنتن 📡❇️
💵 برای اطلاع از قیمت به کارشناس فروش تماس بگیرید 📞09198500180

🌐برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت فلزیاب افشار مراجعه کنید :
www.felezyabafshar.com

آدرس اینستاگرام :
Felezyabafshar
کانال تلگرام :
T.me/felezyab_afshar

برای مشاوره رایگان با کارشناسان فلزیاب افشار و خرید و فروش فلزیاب ،تعمیرات ،اجاره و فلزیاب کارکرده با
شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
📞09371414171
📞09198500180
☎️تلفن ثابت:02144569250
💰قوی ترین فلزیاب موجود 💰
❇️Super sensor XW ❇️ 📡❇️
💵 برای اطلاع از قیمت به کارشناس فروش تماس بگیرید 📞09198500180

🌐برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت فلزیاب افشار مراجعه کنید :
www.felezyabelectronic.com

آدرس اینستاگرام :
Felezyabafshar
کانال تلگرام :
T.me/felezyab_afshar

برای مشاوره رایگان با کارشناسان فلزیاب افشار و خرید و فروش فلزیاب ،تعمیرات ،اجاره و فلزیاب کارکرده با
شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
📞09371414171
📞09198500180
☎️تلفن ثابت:02144569250
💰قویترین و کاملترین فلزیاب 💰
❇️NOVA PLUS ❇️ 📡❇️
💵 برای اطلاع از قیمت به کارشناس فروش تماس بگیرید 📞09198500180

🌐برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت فلزیاب افشار مراجعه کنید :
www.felezyabtalayab.ir

آدرس اینستاگرام :
Felezyabafshar
کانال تلگرام :
T.me/felezyab_afshar

برای مشاوره رایگان با کارشناسان فلزیاب افشار و خرید و فروش فلزیاب ،تعمیرات ،اجاره و فلزیاب کارکرده با
شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
📞09371414171
📞09198500180
☎️تلفن ثابت:02144569250
🛍جدیدترین فلزیاب موجود ۲۰۲۱💰
❇️COMPAX X5 ❇️ 📡❇️
💵 برای اطلاع از قیمت به کارشناس فروش تماس بگیرید 📞09198500180

🌐برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت فلزیاب افشار مراجعه کنید :
www.felezyabtalayab.ir

آدرس اینستاگرام :
Felezyabafshar
کانال تلگرام :
T.me/felezyab_afshar

برای مشاوره رایگان با کارشناسان فلزیاب افشار و خرید و فروش فلزیاب ،تعمیرات ،اجاره و فلزیاب کارکرده با
شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
📞09371414171
📞09198500180
☎️تلفن ثابت:02144569250
Channel name was changed to «کاتالوگ فلزیاب افشار»