فلزایران www.feleziran.ir
40 subscribers
55 photos
1 file
1 link
www.feleziran.ir
Ceo : m.abdinezhad
tel: 021-66314777-8
66314676
66313538
66314905-6
09122856823
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚠️کاهش قیمت سنگ آهن جهانی
📍کاهش ۱۲ دلاری قیمت سنگ آهن بنادر چین‌، قیمت فعلی 171$
📍همچنین افت و کاهش قیمت صادراتی سنگ آهن ایران متناسب با کاهش قیمت جهانی ،قیمت فعلی 194$
#فلزایران #بازار_جهانی_فولاد #قیمت_آهن_آلات
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚠️روند کاهش جزئی شاخص های محصولات پایه در جهان
#نرخ فعلی تن به دلار 👇
📍ورق گرم دریای سیاه 930$
📍آلومینای استرالیا 300$
📍کوپر شانگهای چین 65$
📍ورق سرد دریای سیاه 1030$
📍قراضه ترکیه 460$
📍اسلب صادراتی دریای سیاه 800$
#فلزایران #قیمت_آهن_آلات #بازار_جهانی_فولاد
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚠️ کاهش شدید قیمت سنگ آهن در کنار کاهش قیمت های پیشنهادی کشورهای اکراین و ترکیه جهت جمع آوری بازار مصرف
قیمت های فعلی دلار به تن 👇
📍ورق کویل سرد امارات 1070$
📍ورق گرم وارداتی امارات 990$
📍بیلت صادراتی دریای سیاه 620$
📍قراضه آهن فوب ترکیه 451$
📍بیلت وارداتی آسیای جنوبی 665$
📍سنگ خلوص ۶۲٪ کینگ داو چین 140$
#فلزایران #قیمت_آهن_آلات #بازار_جهانی_فولاد
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚠️ افت شدید قیمت سنگ آهن در بازار های جهانی بدلیل افزایش عرضه های جهانی سنگ آهن و کاهش تقاضا و از طرفی کاهش تولید فولاد چین در فصل پاییز
#فلزایران #قیمت_آهن_آلات #قیمت_جهانی
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📉آمار محصولات پایه فولادی در جهان مورخ ۱۶-۶-۱۴۰۰📈
⚠️کاهش مجدد سنگ آهن و محصولات پایه فولادی در جهان
قیمت فعلی دلار به تن👇
📍ورق سرد دریای سیاه 985$
📍قراضه ترکیه 445$
📍ورق گرم دریای سیاه 865$
📍اسلب آسیای جنوبی 750$
📍سنگ آهن چین 133$
#فلزایران #بازار_جهانی_فولاد #قیمت_آهن_آلات
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚠️کاهش شدید قیمت محصولات پایه فولادی در جهان
📉قیمت های فعلی تن به دلار 👇
📍آلومینای استرالیا 386$
📍بیلت صادراتی دریای سیاه 600$
📍بیلت وارداتی آسیای جنوبی 700$
📍اسلب صادراتی دریای سیاه 735$
📍میلگرد صادراتی دریای سیاه 705$
📍قراضه ترکیه 435$
📍سنگ آهن ۶۲٪ خلوص چین 124$
#فلزایران #بازار_جهانی_فولاد #قیمت_آهن_آلات
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚠️ سقوط آزاد سنگ آهن جهانی
قیمت های فعلی دلار به تن 👇
📍قراضه ترکیه 440$
📍بیلت دریای سیاه 600$
📍میلگرد دریای سیاه 700$
📍اسلب آسیای جنوبی 685&
📍سنگ آهن خلوص ۵۸٪ چین 65$
#فلزایران #قیمت_آهن_آلات #قیمت_جهانی
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📉نمای بازارهای جهانی محصولات پایه فولادی مورخ ۰۳-۰۷-۱۴۰۰📈
#فلزایران #قیمت_آهن_آلات #قیمت_جهانی_فولاد
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📈نمای تغییرات شاخص محصولات پایه فولادی در جهان مورخ ۲۲-۰۷-۱۴۰۰ 📉
قیمت های فعلی تن به دلار 👇
📍قراضه ترکیه 480$
📍قراضه فوب لس آنجلس 445$
📍ورق استیل ۳۰۴ چین 3.370$
📍بیلت صادراتی ایران 642$
📍اسلب صادراتی ایران 662$
📍بیلت صادراتی دریای سیاه621$
📍سنگ آهن۵۸٪خلوص چین124$
📍سنگ آهن۶۲٪ خلوص چین80$
#فلزایران #بازار_جهانی_فولاد #قیمت_آهن_آلات