เทรดมา เทรดไป เอากำไรใส่กระเป๋า
78 subscribers
63 links
แจ้งเตือนข้อความ Signal จาก* กลุ่มเฟส By FOREX.VET
Download Telegram
to view and join the conversation
สัปดาห์สุดท้าย กับการเปิดรับ Sig ทอง (XAUUSD)
รอบที่ 14 #VIP

https://www.facebook.com/groups/566877233779524/permalink/1267024747098099/


มค 65 ไม่มีทั้งแบบรายเดีอน และรายสัปดาห์

รอบ 14 ( 1-31 ธค )

📌 ทัก inbox
พิมพ์ “ สนใจ Sig “
เทรดมา เทรดไป เอากำไรใส่กระเป๋า pinned «สัปดาห์สุดท้าย กับการเปิดรับ Sig ทอง (XAUUSD) รอบที่ 14 #VIP https://www.facebook.com/groups/566877233779524/permalink/1267024747098099/ มค 65 ไม่มีทั้งแบบรายเดีอน และรายสัปดาห์ รอบ 14 ( 1-31 ธค ) 📌 ทัก inbox พิมพ์ “ สนใจ Sig “»