farshidahmadi
3 subscribers
5 photos
1 video
3 links
Download Telegram
Channel created
Channel name was changed to «farshidahmadi»
سال ۲۰۲۲ مبارک
زبابین
حدود ده سالم بود ، یادم میاد که روزی پدرم ، دو تا اسباب بازی برای من و برادرم که چهار سال از من کوچکتر بود ، آورد ، یکی آبی و اون یکی قرمز ، مكعب مستطیلی بود با گردانه ای گرد که برایم گردی چرخ و فلک را تداعی می کرد ، محفظه هایی در آن چرخانک وجود داشت که شیشه های شکسته شده ای و دکمه و در واقع خرت و پرتهایی در داخل اون جا خوش کرده بودند، از اون جایی که من از طفولیت ، عاشق رنگ آبی بودم ، آبی را انتخاب کرده و برادرم رنگ قرمز آنرا البته انتخاب که چه عرض کنم اجبارا انتخاب کرد ، مثل خیلی اجبارهایی که از روی ناچاری اسم انتخاب را بر روی انها می گذاریم ، چونکه وقتی از میان دو تا وسیله ، و دو نفر ، من یکی را که باب میلم بوده انتخاب کرده ام ، برادرم که دیگر حق انتخاب نداشته و اختیار از او سلب و باید تن به جبردهد .
اسم اون اسباب بازی ( زیبابین ) بود ، در اون زمان کلمه اش خیلی برایمان سنگین بود و ماهیت کلمه را نمی دانستیم ، فقط از زیبای آن خرت و پرتها در لنزی کوچک ، لذت می بردیم
با هر حرکتی ، اشكال نو و هندسی زیبایی را شاهد بودیم ، چند ماه گذشت و منهم طبق عادت و کنجکاویم ، پس از اینکه اون اسباب بازی برای ما عادی شد ، به مرحله کالبد شکافی رسید . می خواستم بدانم که چه عاملی موجب تشکیل این همه زیبایی میشود و بدور از چشم والدین ، آن وسیله را کالبد شکافی و آینه های آنرا در آورده و یادمه اون موقع با الهام از آن آینه ها ، با جعبه ای مقوایی ، نمونه مشابهی را ساخته و برای کاردستی به مدرسه بردم .
حالا خز اون زمان حدود چهار دهه میگذرد و من در اواخر دهه چهارم زندگیم هستم . وقتی به به اون اسباب بازی و نحوه برخورد ما با آن وسیله فکر میکنم ، خیلی برایم جالب است که
اولا چه خوب بود که با کوچترین هدیه و وسیله ای شاد میشدیم و سر از پا نمی شناختیم حتی برای من که انواع اسباب بازیها را داشتم ، ولی همچنان با کوچکترین هدیه ای سر از پا نشناخته و در پوست خودم ، نمیگنجیدم .
پس چرا حالا از اون شادابیها و خنده های برآوده از عمق وجودمان خبری نیست ، کجای عرف و دین و قانون شادی را منع نموده ، چرا شاديهايمان بسیار سخت شده و سخت به وجد می آئیم ، خیلی خوب و پسندیده است که همان روحیه کودکیمان را ، الان هم تقویت نمایم ،
الطاف خالق به من و ما خیلی بیش از یک اسباب بازیست ، ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه دست بدست هم داده ، تا ما ، فقط ما شاد باشیم ، ولی این خود ما هستیم که مانع عبور نور شادی به درون خود شده ایم ، آنهم با درگیری های خودساخته ، تكلفهای تصنعی و حواشی ای که میتوانست نباشد ولی آنرا ساخته و به آن دامن زده ایم و با حذف آن در زندگیمان ، نه تنها خللی ایجاد نمی شود ، بلكه در حكم روغنکاری ای است برای چرخ دنده های زندگیمان ، دور و بر ما ، پر است از خرت و پرت ، فقط آینه ای میخواهیم تا آنها را زیبا ببینیم ، آئینه ای که از روح لطيف ما ساخته شده است ، با تلطیف روحمان ، ائینه زیبابین را ساخته و عالم را زیبا می بینیم.
یادمه که آئینه اون اسباب بازی سه تا بود که در کنار هم طوری قرار داده شده بودند که تصاویر همدیگر را منعکس می نمودند و در نهایت تلفیقی از آن سه ، با هم ، تصویری زیبا را به نمایش گذاشته و اوج شاهکار هنری ای را.........
https://farshidahmadi.com/Zibabin0
Forwarded from Deleted Account
قویترین ربات ChatGPT با قابلیت تولید عکس هم اکنون در اختیار شماست!
در ضمن اگه با لینک زیر عضو ربات بشی 150 توکن رایگان میگیری!
http://t.me/aimontbot?start=inv77165928
https://t.me/notcoin_bot?start=r_576881_15657962
🎁 +2.5k Notcoin as a first-time gift
🎁🎁🎁 +50k Notcoin if you have Telegram Premium @PremiumBot