گروه تولیدی چرم فاخر
197 subscribers
206 photos
2 files
113 links
تولید کننده محصولات چرم طبیعی و مصنوعی

ارتباط با ما :
telegram.me/fakher_leather

ادرس سایت :
https://www.fakherleather.com/

تلفن همراه :
09124045181

میدان رسالت ، ابتدای خیابان‌اسلام‌پناه ، نبش خیابان‌احمدی ، پلاک ۱۱ واحد 4


لینک کانال :
Download Telegram
to view and join the conversation
💢کیف اداری چرم طبیعی 💢

💼 رنگ : قهوه ای تیره
مدل : LB 401

(سفارش انلاین از طریق سایت چرم فاخر)
تعداد محدود 🔔🔔
جهت مشاهده تصاویر بیشتر و خرید آنلاین از طریق لینک زیر وارد سایت چرم فاخر شوید 👇
https://www.fakherleather.com/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-lb401/
💢کیف اداری چرم طبیعی 💢

💼 رنگ : قهوه ای تیره ، عسلی
مدل : LB 402

(سفارش انلاین از طریق سایت چرم فاخر)
تعداد محدود 🔔🔔
جهت مشاهده تصاویر بیشتر و خرید آنلاین از طریق لینک زیر وارد سایت چرم فاخر شوید 👇

https://www.fakherleather.com/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-lb402/
💢کیف اداری چرم طبیعی 💢

💼 رنگ : قهوه ای تیره ، عسلی
مدل : LB 404

(سفارش انلاین از طریق سایت چرم فاخر)
تعداد محدود 🔔🔔
جهت مشاهده تصاویر بیشتر و خرید آنلاین از طریق لینک زیر وارد سایت چرم فاخر شوید 👇

https://www.fakherleather.com/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%da%86%d8%b1%d9%85-%d8%aa%da%a9-%d9%82%d9%81%d9%84-lb404/
💢کیف اداری چرم طبیعی 💢

💼 رنگ : قهوه ای تیره ، عسلی ، مشکی
مدل : LB 426

(سفارش انلاین از طریق سایت چرم فاخر)
تعداد محدود 🔔🔔
جهت مشاهده تصاویر بیشتر و خرید آنلاین از طریق لینک زیر وارد سایت چرم فاخر شوید 👇

https://www.fakherleather.com/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%aa-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-%db%b2-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-lb426/
💢کیف اداری چرم طبیعی 💢

💼 رنگ : قهوه ای تیره ، عسلی ، مشکی
مدل : LB 420

(سفارش انلاین از طریق سایت چرم فاخر)
تعداد محدود 🔔🔔
جهت مشاهده تصاویر بیشتر و خرید آنلاین از طریق لینک زیر وارد سایت چرم فاخر شوید 👇

https://www.fakherleather.com/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%aa-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-lb420/
💢کیف اداری چرم طبیعی 💢

💼 رنگ : قهوه ای تیره ، عسلی
مدل : LB 427

(سفارش انلاین از طریق سایت چرم فاخر)
تعداد محدود 🔔🔔
جهت مشاهده تصاویر بیشتر و خرید آنلاین از طریق لینک زیر وارد سایت چرم فاخر شوید 👇

https://www.fakherleather.com/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%af%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-lb427/
💢کیف اداری چرم طبیعی 💢

💼 رنگ : مشکی، قهوه ای تیره ، عسلی
مدل : LB 427

(سفارش انلاین از طریق سایت چرم فاخر)
تعداد محدود 🔔🔔
جهت مشاهده تصاویر بیشتر و خرید آنلاین از طریق لینک زیر وارد سایت چرم فاخر شوید 👇

https://www.fakherleather.com/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%af%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-lb427/
💢کیف مجلسی چرم طبیعی زنانه 💢

💼 رنگ : عسلی (کروکدیلی)
مدل : LC 801

(سفارش انلاین از طریق سایت چرم فاخر)
تعداد محدود 🔔🔔
جهت مشاهده تصاویر بیشتر و خرید آنلاین از طریق لینک زیر وارد سایت چرم فاخر شوید 👇
https://www.fakherleather.com/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-lc801/
💢کیف مجلسی چرم طبیعی زنانه 💢

💼 رنگ : فلوتر عسلی ، فلوتر قرمز
مدل : LC 802

(سفارش انلاین از طریق سایت چرم فاخر)
تعداد محدود 🔔🔔
جهت مشاهده تصاویر بیشتر و خرید آنلاین از طریق لینک زیر وارد سایت چرم فاخر شوید 👇
https://www.fakherleather.com/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-lc802/
💢کیف اداری چرم طبیعی قفل مخفی 💢

💼 رنگ : قهوه ای تیره ، عسلی
مدل : LB 414

(سفارش انلاین از طریق سایت چرم فاخر)
تعداد محدود 🔔🔔
جهت مشاهده تصاویر بیشتر و خرید آنلاین از طریق لینک زیر وارد سایت چرم فاخر شوید 👇

https://www.fakherleather.com/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%af%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-%d9%82%d9%81%d9%84-%d9%85%d8%ae%d9%81%db%8c-lb414/
💢کیف اداری چرم طبیعی قفل مخفی 💢

💼 رنگ : قهوه ای تیره ، عسلی
مدل : LB 414

(سفارش انلاین از طریق سایت چرم فاخر)
تعداد محدود 🔔🔔
جهت مشاهده تصاویر بیشتر و خرید آنلاین از طریق لینک زیر وارد سایت چرم فاخر شوید 👇

https://www.fakherleather.com/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%af%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-%d9%82%d9%81%d9%84-%d9%85%d8%ae%d9%81%db%8c-lb414/
💢کیف اداری چرم طبیعی دو دسته💢

💼 رنگ : قهوه ای تیره ، عسلی
مدل : LB 425

(سفارش انلاین از طریق سایت چرم فاخر)
تعداد محدود 🔔🔔
جهت مشاهده تصاویر بیشتر و خرید آنلاین از طریق لینک زیر وارد سایت چرم فاخر شوید 👇

https://www.fakherleather.com/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-lb425/
💢کیف اداری چرم طبیعی دو دسته💢

💼 رنگ : قهوه ای تیره ، عسلی
مدل : LB 425

(سفارش انلاین از طریق سایت چرم فاخر)
تعداد محدود 🔔🔔
جهت مشاهده تصاویر بیشتر و خرید آنلاین از طریق لینک زیر وارد سایت چرم فاخر شوید 👇

https://www.fakherleather.com/product/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%da%86%d8%b1%d9%85%db%8c-lb425/
💢کمربند چرم طبیعی💢

💼 رنگ : قهوه ای تیره ، مشکی
مدل : Bt 208

(سفارش انلاین از طریق سایت چرم فاخر)
تعداد محدود 🔔🔔
جهت مشاهده تصاویر بیشتر و خرید آنلاین از طریق لینک زیر وارد سایت چرم فاخر شوید 👇
https://www.fakherleather.com/product/%da%a9%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%86%d8%b1%d9%85-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b4-bt208/
💢کمربند چرم طبیعی💢

💼 رنگ : قهوه ای تیره ، مشکی
مدل : Bt 209

(سفارش انلاین از طریق سایت چرم فاخر)
تعداد محدود 🔔🔔
جهت مشاهده تصاویر بیشتر و خرید آنلاین از طریق لینک زیر وارد سایت چرم فاخر شوید 👇
https://www.fakherleather.com/product/%da%a9%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%86%d8%b1%d9%85-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b4-bt209/
💢کمربند چرم طبیعی💢

💼 رنگ : قهوه ای تیره ، مشکی
مدل : Bt 210

(سفارش انلاین از طریق سایت چرم فاخر)
تعداد محدود 🔔🔔
جهت مشاهده تصاویر بیشتر و خرید آنلاین از طریق لینک زیر وارد سایت چرم فاخر شوید 👇
https://www.fakherleather.com/product/%da%a9%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%86%d8%b1%d9%85-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b4-bt210/
💢کمربند چرم طبیعی💢

💼 رنگ : قهوه ای تیره ، مشکی
مدل : Bt 211

(سفارش انلاین از طریق سایت چرم فاخر)
تعداد محدود 🔔🔔
جهت مشاهده تصاویر بیشتر و خرید آنلاین از طریق لینک زیر وارد سایت چرم فاخر شوید 👇
https://www.fakherleather.com/product/%da%a9%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%86%d8%b1%d9%85-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b4-bt211/
💢کمربند چرم طبیعی💢

💼 رنگ : قهوه ای تیره ، مشکی
مدل : Bt 212

(سفارش انلاین از طریق سایت چرم فاخر)
تعداد محدود 🔔🔔
جهت مشاهده تصاویر بیشتر و خرید آنلاین از طریق لینک زیر وارد سایت چرم فاخر شوید 👇
https://www.fakherleather.com/product/%da%a9%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%86%d8%b1%d9%85-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b4-bt212/
💢کمربند چرم طبیعی💢

💼 رنگ : قهوه ای تیره ، مشکی
مدل : Bt 213

(سفارش انلاین از طریق سایت چرم فاخر)
تعداد محدود 🔔🔔
جهت مشاهده تصاویر بیشتر و خرید آنلاین از طریق لینک زیر وارد سایت چرم فاخر شوید 👇
https://www.fakherleather.com/product/%da%a9%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%86%d8%b1%d9%85-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b4-bt213/
💢کمربند چرم طبیعی💢

💼 رنگ : قهوه ای تیره ، مشکی
مدل : Bt 214

(سفارش انلاین از طریق سایت چرم فاخر)
تعداد محدود 🔔🔔
جهت مشاهده تصاویر بیشتر و خرید آنلاین از طریق لینک زیر وارد سایت چرم فاخر شوید 👇
https://www.fakherleather.com/product/%da%a9%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%86%d8%b1%d9%85-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b4-bt214/