پیک اتحاد فدائیان خلق
144 subscribers
61 photos
25 videos
8 files
513 links
این کانال بازتاب دهنده اعلامیه و بیانیه های سازمان ما و همچنین مواردی از جنبش عمومی می باشد.
وب سایت :
http://www.efiran.org

فیس بوک :
https://www.facebook.com/etehade.fadaian

برای هرگونه تماس و اظهار نظر :
site.efiran@gmail.com
Download Telegram
درباره دستگیری تعدادی از ‌پیشمرگ‌‌های حزب کومله کُردستان ایران‌‎ - Etehade Fadaian
https://efiran.org/7274/
این بار اول نیست که حکومت اسلامی تلاش می‌کند تا با اتهاماتی دور از واقعیت و جعلی و اخباری دروغین، خواست برحق مردم ایران و مبارزات آنها برای آزادی و دمکراسی را در سطوح مختلف به نیروهای  خارج از ایران و دولت‌های خارجی وصل كند و مسلما تنها هدف از این مسئله مشروعیت بخشیدن به سرکوب مخالفین داخلی است.