شرکت هواپیمائی دیبا گشت
104 subscribers
2.42K photos
213 videos
8 files
829 links
☑️مجری متنوع ترین تور های داخلی وخارجی
ارائه دهنده مناسب ترین بلیط پرواز های داخلی وخارجی
وفروش بلیط قطار✈️🚅

واحد تور داخلی:
@dibagashtMHD
واحد پشتیبانی سایت:
@Dibagasht1388
📍مشهد-نبش کوهسنگی ۲۷
مديريت : احمديان يزدي
☎️+985138465006
Download Telegram
بهترین فصل سفر به کیش ✈️🌴 


🗓نرخ ويژه26بهمن ماه
 

3شب و4روز

🏨هتل3* قائم

 🚕 استقبال فرودگاهی

🌮صبحانه

🍲ناهار

6/800/000تومان

📢به صورت نقد و اقساط📌  
❇️نحوه پرداخت اقساط «یک سوم نقد الباقی طی ۶ماه تسویه »

🔻جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید:👇👇

✈️شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی دیباگشت خاوران

☎️ +985138465006
🌐 www.dibatours.ir
🆔 @dibagashtkhavaranد
بهترین فصل سفر به کیش ✈️🌴 


🗓نرخ ويژه30بهمن ماه
 

3شب و4روز

🏨هتل4* لیلیوم

 🚕 استقبال فرودگاهی

🌮صبحانه

🍲شام

7/500/000تومان

📢به صورت نقد و اقساط📌  
❇️نحوه پرداخت اقساط «یک سوم نقد الباقی طی ۶ماه تسویه »

🔻جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید:👇👇

✈️شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی دیباگشت خاوران

☎️ +985138465006
🌐 www.dibatours.ir
🆔 @dibagashtkhavaranد
📢به صورت نقد و اقساط📌  
❇️نحوه پرداخت اقساط «یک سوم نقد الباقی طی ۶ماه تسویه »

🔻جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید:👇👇

✈️شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی دیباگشت خاوران

☎️ +985138465006
🌐 www.dibatours.ir
🆔 @dibagashtkhavaranد
بهترین فصل سفر به کیش ✈️🌴 

آفر ویژه

🗓نرخ ويژه30بهمن ماه
 

3شب و4روز

🏨هتل5* پارمیس

 🚕 استقبال فرودگاهی

🌮صبحانه

🍲ناهار

6/600/000تومان

📢به صورت نقد و اقساط📌  
❇️نحوه پرداخت اقساط «یک سوم نقد الباقی طی ۶ماه تسویه »

🔻جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید:👇👇

✈️شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی دیباگشت خاوران

☎️ +985138465006
🌐 www.dibatours.ir
🆔 @dibagashtkhavaranد
بهترین فصل سفر به کیش ✈️🌴 


🗓نرخ ويژه2 اسفند ماه
 

4شب و5روز

🏨هتل3* ارم

 🚕 استقبال فرودگاهی

🌮صبحانه

7/750/000تومان

📢به صورت نقد و اقساط📌  
❇️نحوه پرداخت اقساط «یک سوم نقد الباقی طی ۶ماه تسویه »

🔻جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید:👇👇

✈️شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی دیباگشت خاوران

☎️ +985138465006
🌐 www.dibatours.ir
🆔 @dibagashtkhavaranد
بهترین فصل سفر به قشم  🌴 


تور قشم  ریلی گروهی

🗓نرخ ويژه14اسفند ماه
 

5 روز اقامت در هتل

🏨هتل3* ویهان

🔻خدمات

ترانسفر
لیدر
بیمه
صبحانه
گشت جزیره


7/900/000تومان


📢به صورت نقد و اقساط📌  
❇️نحوه پرداخت اقساط «یک سوم نقد الباقی طی ۶ماه تسویه »

🔻جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید:👇👇

✈️شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی دیباگشت خاوران

☎️ +985138465006
🌐 www.dibatours.ir
🆔 @dibagashtkhavaranد
بهترین فصل سفر به کیش ✈️🌴 


🗓نرخ ويژه7 اسفند  ماه
 

3شب و4روز

🏨هتل3* گراند

 🚕 استقبال فرودگاهی

🌮صبحانه

🍲ناهار

6/200/000تومان

📢به صورت نقد و اقساط📌  
❇️نحوه پرداخت اقساط «یک سوم نقد الباقی طی ۶ماه تسویه »

🔻جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید:👇👇

✈️شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی دیباگشت خاوران

☎️ +985138465006
🌐 www.dibatours.ir
🆔 @dibagashtkhavaranد
✈️بهترین فصل سفر به قشم  🌴 


تور قشم  هوایی✈️

🗓نرخ ويژه6 اسفند ماه
 
❇️3شب و 4 روز🏨هتل3* ویهان


❇️ترانسفر

❇️صبحانه


8/350/000تومان


📢به صورت نقد و اقساط📌  
❇️نحوه پرداخت اقساط «یک سوم نقد الباقی طی ۶ماه تسویه »

🔻جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید:👇👇

✈️شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی دیباگشت خاوران

☎️ +985138465006
🌐 www.dibatours.ir
🆔 @dibagashtkhavaranد
بهترین فصل سفر به کیش ✈️🌴 


🗓نرخ ويژه9 اسفند  ماه
 

4شب و5روز

🏨هتل4* لیلوم

 🚕 استقبال فرودگاهی

🌮صبحانه

🍲شام

9/400/000تومان

📢به صورت نقد و اقساط📌  
❇️نحوه پرداخت اقساط «یک سوم نقد الباقی طی ۶ماه تسویه »

🔻جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید:👇👇

✈️شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی دیباگشت خاوران

☎️ +985138465006
🌐 www.dibatours.ir
🆔 @dibagashtkhavaranد
بهترین فصل سفر به کیش ✈️🌴 


🗓نرخ ويژه10 اسفند  ماه
 

4شب و5روز

🏨هتل5*ترنج

 🚕 استقبال فرودگاهی

🌮صبحانه

🍲ناهار

16/500/000تومان

📢به صورت نقد و اقساط📌  
❇️نحوه پرداخت اقساط «یک سوم نقد الباقی طی ۶ماه تسویه »

🔻جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید:👇👇

✈️شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی دیباگشت خاوران

☎️ +985138465006
🌐 www.dibatours.ir
🆔 @dibagashtkhavaranد
📢به صورت نقد و اقساط📌  
❇️نحوه پرداخت اقساط «یک سوم نقد الباقی طی ۶ماه تسویه »

🔻جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید:👇👇

✈️شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی دیباگشت خاوران

☎️ +985138465006
🌐 www.dibatours.ir
🆔 @dibagashtkhavaranد
بهترین فصل سفر به کیش ✈️🌴 


آغاز فروش تور های نوروزی

ویژه هفته دوم فروردین

🗓نرخ ويژه 7 فروردین


❇️تاریخ 7 به 10 فروردین

هتل 4* ارم «محوطه» 11/700/000

هتل 3*لوتوس 12/000/000

هتل 3* گراند 12/700/000

هتل4* ارم 13/200/000

هتل 5* پارمیس 15/800/000

📢به صورت نقد و اقساط📌  
❇️نحوه پرداخت اقساط «یک سوم نقد الباقی طی ۶ماه تسویه »

🔻جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید:👇👇

✈️شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی دیباگشت خاوران

☎️ +985138465006
🌐 www.dibatours.ir
🆔 @dibagashtkhavaranد
شرکت هواپیمائی دیبا گشت
بهترین فصل سفر به کیش ✈️🌴  🗓نرخ ويژه10 اسفند  ماه   4شب و5روز 🏨هتل5*ترنج  🚕 استقبال فرودگاهی 🌮صبحانه 🍲ناهار 16/500/000تومان 📢به صورت نقد و اقساط📌   ❇️نحوه پرداخت اقساط «یک سوم نقد الباقی طی ۶ماه تسویه » 🔻جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس…
هترین فصل سفر به کیش ✈️🌴 


🗓نرخ ويژه21 اسفند  ماه
 

4شب و5روز

🏨هتل3* سارا

 🚕 استقبال فرودگاهی

🌮صبحانه

6900000تومان

📢به صورت نقد و اقساط📌  
❇️نحوه پرداخت اقساط «یک سوم نقد الباقی طی ۶ماه تسویه »

🔻جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید:👇👇

✈️شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی دیباگشت خاوران

☎️ +985138465006
🌐 www.dibatours.ir
بهترین فصل سفر به کیش ✈️🌴 


🗓نرخ ويژه12اسفند  ماه
 3شب و4روز

🏨هتل5* پانوراما

 🚕 استقبال فرودگاهی

🌮صبحانه


7500000تومان

📢به صورت نقد و اقساط📌  
❇️نحوه پرداخت اقساط «یک سوم نقد الباقی طی ۶ماه تسویه »

🔻جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید:👇👇

✈️شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی دیباگشت خاوران

☎️ +985138465006
🌐 www.dibatours.ir
🆔 @dibagashtkhavaranد
بهترین فصل سفر به کیش ✈️🌴 

ویژه تحویل سال 1403
🗓نرخ ويژه28اسفند  ماه
 

4شب و5روز

🏨هتل5* شایگان

 🚕 استقبال فرودگاهی

🌮صبحانه

🍲ناهار

17500000تومان

📢به صورت نقد و اقساط📌  
❇️نحوه پرداخت اقساط «یک سوم نقد الباقی طی ۶ماه تسویه »

🔻جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید:👇👇

✈️شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی دیباگشت خاوران

☎️ +985138465006
🌐 www.dibatours.ir
🆔 @dibagashtkhavaranد
بهترین فصل سفر به کیش ✈️🌴 


🗓نرخ ويژه11اسفندماه
 

3شب و4روز

🏨هتل4* لیلیوم

 🚕 استقبال فرودگاهی

🌮صبحانه

🍲شام

9200000تومان

📢به صورت نقد و اقساط📌  
❇️نحوه پرداخت اقساط «یک سوم نقد الباقی طی ۶ماه تسویه »

🔻جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید:👇👇

✈️شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی دیباگشت خاوران

☎️ +985138465006
🌐 www.dibatours.ir
🆔 @dibagashtkhavaranد
بهترین فصل سفر به کیش ✈️🌴 


🗓نرخ ويژه11 اسفند ماه
 

3شب و4روز

🏨هتل3*لوتوس

 🚕 استقبال فرودگاهی

🌮صبحانه

🍲ناهار

5850000تومان

📢به صورت نقد و اقساط📌  
❇️نحوه پرداخت اقساط «یک سوم نقد الباقی طی ۶ماه تسویه »

🔻جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید:👇👇

✈️شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی دیباگشت خاوران

☎️ +985138465006
🌐 www.dibatours.ir
🆔 @dibagashtkhavaranد
بهترین فصل سفر به کیش ✈️🌴 
افرویژه

🗓نرخ ويژه13 اسفند ماه
 

4شب و5روز

🏨هتل5* شایگان

 🚕 استقبال فرودگاهی

🌮صبحانه

🍲ناهار

ت8/800/000ومان

📢به صورت نقد و اقساط📌  
❇️نحوه پرداخت اقساط «یک سوم نقد الباقی طی ۶ماه تسویه »

🔻جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید:👇👇

✈️شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی دیباگشت خاوران

☎️ +985138465006
🌐 www.dibatours.ir
🆔 @dibagashtkhavaranد
بهترین فصل سفر به کیش ✈️🌴 
افرویژه

🗓نرخ ويژه13 اسفند ماه
 

4شب و5روز

🏨هتل5* پارمیس

 🚕 استقبال فرودگاهی

🌮صبحانه

🍲ناهار

ت8/700/000ومان

📢به صورت نقد و اقساط📌  
❇️نحوه پرداخت اقساط «یک سوم نقد الباقی طی ۶ماه تسویه »

🔻جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید:👇👇

✈️شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی دیباگشت خاوران

☎️ +985138465006
🌐 www.dibatours.ir
🆔 @dibagashtkhavaranد
بهترین فصل سفر به کیش ✈️🌴

 
     افرویژه


🗓نرخ ويژه14 اسفند ماه
 

3شب و4روز

🏨هتل5* پارمیس

 🚕 استقبال فرودگاهی

🌮صبحانه

🍲ناهار

7/000/000تومان

📢به صورت نقد و اقساط📌  
❇️نحوه پرداخت اقساط «یک سوم نقد الباقی طی ۶ماه تسویه »

🔻جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید:👇👇

✈️شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی دیباگشت خاوران

☎️ +985138465006
🌐 www.dibatours.ir
🆔 @dibagashtkhavaranد