הדף היומי ב 20 דק' בממוצע
109 subscribers
46 videos
4 files
857 links
קבוצה שקטה ללימוד הדף היומי ב20 דק' בסרטון/אודיו
Download Telegram
to view and join the conversation
*הדף היומי ב20 דקות*

יום חמישי יח' שבט

📖 מסכת מועד קטן דף ח' 📖

Dafyomi20.co.il

🕯️לע"נ 🕯️
אלימלך צבי (צביקה)
בן ברוך גוטמן ז"ל
Audio
‏קטע קול מאת יוני גוטמן
*הדף היומי ב20 דקות*

יום שישי יט' שבט

📖 מסכת מועד קטן דף ט' 📖

Dafyomi20.co.il

🕯️לע"נ 🕯️
אלימלך צבי (צביקה)
בן ברוך גוטמן ז"ל
Audio
‏קטע קול מאת יוני גוטמן
*הדף היומי ב20 דקות*

שבת פרשת יתרו

📖 מסכת מועד קטן דף י' 📖

Dafyomi20.co.il

🕯️לע"נ 🕯️
אלימלך צבי (צביקה)
בן ברוך גוטמן ז"ל
Audio
‏קטע קול מאת יוני גוטמן
*הדף היומי ב20 דקות*

יום ראשון כא' שבט

📖 מסכת מועד קטן דף יא' 📖

Dafyomi20.co.il

🕯️לע"נ 🕯️
אלימלך צבי (צביקה)
בן ברוך גוטמן ז"ל
Audio
‏קטע קול מאת יוני גוטמן
*הדף היומי ב20 דקות*

יום שני כב' שבט

📖 מסכת מועד קטן דף יב' 📖

Dafyomi20.co.il

🕯️לע"נ 🕯️
אלימלך צבי (צביקה)
בן ברוך גוטמן ז"ל
Audio
‏קטע קול מאת יוני גוטמן