CuongDC
1.48K subscribers
3.7K photos
157 videos
158 files
1.66K links
P A S S I O N. C U O N G D C. C O
Download Telegram
to view and join the conversation
Forwarded from loant.in
TẾT HÀN THỰC
Forwarded from loant.in
TẾT HÀN THỰC
Forwarded from loant.in
TẾT HÀN THỰC
Forwarded from loant.in
TẾT HÀN THỰC
Forwarded from loant.in
Con chim đang tha mồi cho 3 con chim non là chim trống hay chim mái?



❇️ Đáp án: Con chim đang tha mồi về cho 3 chim non là con chim mái.

Lý do: Con chim trống đang bận đút cái đầu của nó vào cái khe nằm sau cái tổ chim kia rồi.

Bình luận: Cái bọn giống đực là ngu và vô cảm lắm, cứ thấy có khe là cắm đầu vô, chẳng thèm quan tâm đến vợ con chi cả.
Forwarded from loant.in
Cậu chủ ơi, tôi đã mọc đủ giác quan rồi. Cậu dừng lại đi!