CuongDC
1.07K members
2.08K photos
121 videos
157 files
853 links
P A S S I O N. C U O N G D C. C O
Download Telegram
to view and join the conversation
TÌNH YÊU BẤT DIỆT
NHIỀU NGƯỜI CẦN
BẠCH MAI VERSION II
LÃNG MẠN HOÁ TÌNH YÊU , CONCEPT LINH ĐÀM
Ơ KÌA...
GIA TÀI CÓ MẸ
CHÚA BAN PHƯỚC CHO ANH EM ĐÀ NẴNG
ĐỒNG LÒNG DÃN CÁCH ĐỂ KIỂM SOÁT DỊCH
CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ. RƯỚC VOI GIÀY MẢ TỔ


Khi xưa Trọng Thuỷ - Mị Châu
Rõ ràng minh chứng cho câu “ngu đần”

1 đôi người Việt kẻ Tần
Phi điệp hưng phấn nỏ thần lộ ra
Cõng rắn về cắn gà nhà
Nghìn năm tội với sơn hà còn ghi

Thời nay lắm kẻ ngu si
Chở người trốn chốt cách ly mang về
Nguy cơ hiển hiện cận kề
Vì vài đồng bạc hại quê hương mình

Xưa vua đã phải hành hình
Vì tội phản quốc con mình gây ra
Tội này không thể dung tha
Thẳng tay nghiêm trị để mà làm gương

Việt Nam anh dũng quật cường
Bao dung đón nhận, yêu thương đồng bào
Thành phần hại đất nước tao
Nên nằm ở chốn địa lao mới vừa
ANH EM ĐÀ NẴNG GIỜ NÀY ...
HUỀ NHA. GIỜ CÙNG TIẾN CÙNG LÙI KHÁNG TÀU