MUARE.CLUB - Fanpage
1.22K members
1.08K photos
1 file
812 links
Download Telegram
to view and join the conversation
1 vài deal 10k #Sendo hôm nay (mn chú ý khung giờ săn nhé, ngoài ra còn nhiều đồ điện tử 10k và 1k nữa ở các khung giờ). Link: https://fast.accesstrade.com.vn/deep_link/4496640465605415172?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fflash-sale
Tổng hợp mã Shopee 24/10 (lấy mã FS 0đ và mã 111k toàn sàn nhé): http://www.1magiamgia.com/p/ma-giam-gia-shopee-2020.html