🛍️ 1review.vn - Fanpage
11K subscribers
44.7K photos
119 videos
49 files
47.5K links
Download Telegram
Hàng trưng bày giảm hơn 100k: https://shope.ee/7pMlKo1rij
Lẹ 179k còn 59k: https://shope.ee/8pFIWhRqoy
Mã 5k dưới sp nữa
Đừng quên có VC tích lũy , lưu ngay cho 4/4 nhé: https://hangngon.xyz/malzd
👉 Đừng quên điểm danh nhận xu hàng ngày: https://hangngon.xyz/xulzd
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Hàng về chưa ae?
23k đống này rẻ hay đắt?
Mua linh tinh quá 😁 https://t.me/clubmuare/57413