کانال تخصصی و علمی آموزشی مسمومیتهای بالینی و گزش با حیوانات زهراگین
1.17K subscribers
724 photos
23 videos
156 files
15 links
اشنایی و درمان بیماران با مسمومیتها بالینی و گزش با حیوانات زهراگین (سرویس مسمومین بیمارستان رازی اهواز)
تحت نظارت و همراهی علمی استادان مسمومیت کشور ارتباط با ادمین
✦✦✦✦✦✦دکتر قربانی✦✦✦✦✦✦
@poisoningadmin
Download Telegram
to view and join the conversation
👆👆👆
👈گرزه مار یا Levantin viper

👌 جزو پرخاشگرترین و مهاجم ترین مارهای ایران است.

😱 برخی مارگیرها به آن لقب افعی دیوانه را دادند .
دکتر قربانی
@clinicaltoxicology_envenomation
🚩گازگرفتگی حیوانات

🔸در موارد گازگرفتگی حیوانات، ابتدا باید شرح حال دقیقی از بیمار گرفته شود و به مسائلی مانند نوع حیوان )خانگی یا
وحشی(، آیا حمله دراثر تحریک بوده یا نه و وضعیت ایمونیزاسیون کودک )کزاز( و حیوان )هاری( توجه نمود.

🔸با توجه به اینکه حیوانات چنگالهای خود را لیس میزنند، با خراش ناشی از چنگالهای حیوانات نیز همانند گازگرفتگی
رفتار میشود.

🔸در طی معاینه باید به نوع، اندازه، عمق آسیب، وجود جسم خارجی در زخم و وضعیت ساختارهای زیر محل گازگرفتگی دقت نمود و در صورت شک به آسیب استخوانی یا مفصلی و یا احتمال وجود جسم خارجی ، باید از محل گرفتار رادیوگرافی تهیه نمود.

🔸شایعترین عارضه گازگرفتگی عفونت میباشد. در اکثر موارد توصیه میشود که از تمامی زخمهای ناشی از گازگرفتگی،
که بعد از 8 ساعت مراجعه کرده اند، کشت تهیه شود. بعد از انجام کشت، زخم بیحس شده و با مقدار فراوان نرمال سالین شستشو داده میشود و در صورت نیاز بافتهای کنده شده یا غیرقابل حیات دبرید میشود. درموارد شدید حتما مشاوره جراحی پیشنهاد میگردد.

🔸پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی بمدت 3 تا 5 روز میتواند احتمال عفونت را کاهش دهد بنابراین بجز موارد خفیف برای بیماران آنتی بیوتیک شروع میشود و 48 ساعت بعد مجددا از نظر شواهد عفونت ارزیابی میگردد. در صورت مشاهده سلولیت یا سایر شواهد عفونت حداقل به مدت یک تا دوهفته آنتی بیوتیک ادامه داده میشود. البته درصورت درگیری استخوان یا
مفاصل دوره درمان بیش از چند هفته خواهد بود.

🔸کوآموکسی کلاو با دوزday/kg/50mg منقسم در 3 دوز یک انتخاب عالی برای درمان خوراکی تجربی برای زخمهای گازگرفتگی انسان و حیوان است.

🔸برای بیمارانی که نیاز به بستری و درمان وریدی دارند آمپی سیلین سولباکتام با
دوز day/kg/200mg منقسم در چهار دوز بتنهایی یا همراه با یک آمینوگلیکوزید )خصوصا در موارد زخم ناشی از
خزندگان( با دوزday/kg/5mg-3 منقسم در دو یا سه دوز ترجیح داده میشود.

🔸نکته: درصورت عدم امکان استفاده از کوآموکسی کلاو یا آمپی سیلین سولباکتام میتوان بصورت آلترناتیو از کلیندامایسین همراه با کوتریموکسازول استفاده نمود.

🔸در بیماران شدیدا بدحال میتوان بجای آمپی سیلین سولباکتام از پیپراسیلین تازوباکتام با
دوزday/kg/300mg منقسم در سه دوز استفاده نمود.

🔸پروفیلاکسی کزاز و همچنین هاری باید مورد توجه قرار گرفته و درمواردی که اندیکاسیون دارد پیگیری گردد.

آقای دکتر مجتبی کمالی اقدم (فوق تخصص عفونی کودکان)

🚩پروتکل پیشگیری از هاری پس از گازگرفتگی حیوانات

🔸طبق پروتکل کشوری پس از گازگرفتگی یا خراش ناشی از چنگال برخی حیوانات خونگرم (سگ سانان، گربه،...) پس از شستشو با آب و صابون بمدت 15 دقیقه، بایستی واکسیناسیون ضد هاری شروع شود.

🔸واکسن هاری ترجیحا در عضله دلتوئید (در کودکان کم سن در ناحيه قدامی خارجی ران)،
در 4 نوبت 0 ، 0 ،7 ، 21 (روز اول دو دوز واکسن یکی در سمت چپ و دیگری در سمت راست، سپس یک دوز دیگر در روز 7 و دوز آخر واکسن در روز 21) تزریق میشود.

🔸البته در صورتی که حیوان مهاجم صرفا سگ یا گربه تحت نظر باشد و تا 10 روز از زمان گازگرفتگی علامتدار نگردد، تزریق روز 21 دیگر لزوم نخواهد داشت.

🔸ایمونوگلوبولین ضد هاری (RIG) نیز در صورت وجود زخم یا خراش عمیق جلدی یا درگیری نواحی سرو صورت و گردن و یا در صورت آلودگی غشا مخاطی با بزاق حيوان، با
دوز 20 Kg/IU تا هرمقدار که امکان داشت در اطراف زخم و سپس باقیمانده آن بصورت عضلانی تزریق میگردد.

🔸باید توجه داشت که تزریق واکسن و ایمونوگلوبین نباید در یک عضله انجام شود.

آقای دکتر مجتبی کمالی اقدم (فوق تخصص عفونی کودکان)
Forwarded from Dr Ghorbani
clinicaltoxicology_envenomation.pdf
318.3 KB
دوستان این مطلب در مبحث شستشوی معده مفیده از کتاب کلینیک توکسیکولوژی
📌نکاتی در مبحث تکرار تجویز انتی ونوم ضد مار
بر اساس دستورالعمل WHO, کتب مرجع و تجربیات شخصی حقیر(manage بالای 10 هزار بیمار مارگزیده، در مرکز ریفرال گزش رازی اهواز).

@clinicaltoxicology_envenomation
🔺ابتدا این که در این راستا، بدلیل تنوع انتی ونوم و مد نظر بودن اصل نگرش بومی در درمان ظرات و دستورالعملهای مختلفی وجود دارد.

1⃣ بعنوان یک عرف و قانون در پزشکی، cut off در تجویز انتی دوت، مرتفع شدن اندیکاسیونهای است که برای تجویز در بیمار گذاشته میشود.
2⃣ در مارگزیدگی و با در نظر گرفتن نکات فوق در مرحله نخست طرح الگوریتم درمانی، گذاشتن اندیکاسیون تجویز Anti Snak Venom میباشد که خود مبحث جداگانه ای است.
3⃣ مرحله بعد تعیین شدت Toxicity در بیمار است.
4⃣ پس از تعیین و تجویز دوز اولیه کافی در بیمار، انگاه با توجه به عوامل موثر در تعیین سمیت و نوع سم (نروتوکسین یا هموتوکسین) زمان بندی تقریبی برای فالو مجدد بیمار و نیاز سنجی انتی ونوم مینماییم.
5⃣ زمان تقریبی برای بهبود قابل قبول علایم سیستمیک تا حدود ۲ ساعت میباشد.
6⃣ زمان تقریبی برای بهبود قابل قبول علایم موضعی تا حدود ۲ ساعت میباشد.
7⃣ زمان تقریبی برای بهبود قابل قبول اختلالات انعقادی در مارهای هموتوکسین حدود ۴ تا ۶ ساعت میباشد.
@clinicaltoxicology_envenomation
💊 پس با توجه به بیمار و نوع و شدت سم بعد از زمانهای فوق اگر تاثیر قابل قبول(روند نزولی و توقف افزایش علایم ) مشاهده نشد، نیاز به دوز دوم میباشد. ( اکثر نظرات بر تکرار همان دوز اولیه میباشد).
🔺لازم به ذکر است که، اگر هرچه سریعتر به بیمار دوزاژ مناسب و کافی تزریق شود، قطعا مدت بستری و عوارض و حتی میزان مصرف انتی ونوم سرجمع کمتر خواهد شد.

دکتر قربانی
#انتی_ونوم_مار
@clinicaltoxicology_envenomation
1:positive 2: Negative

تست تشخیص کیفی وجود پاراکوات(علف کش) در ادرار
@clinicaltoxicology_envenomation