Chip Mong Bank
2.37K subscribers
446 photos
96 videos
373 links
ស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងTelegramផ្លូវការរបស់ធនាគារ ជីប ម៉ុង។
📢 សូម Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម និងការផ្តល់ជូនពិសេសរបស់ធនាគារ ជីប ម៉ុង។
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ត្រូវការទិញឈុតសម្លៀកបំពាក់ដែលស្អាតនិងស័ក្តិសមសម្រាប់ពិធីផ្លូវការ?
អតិថិជនអាចទទួលបានទឹកប្រាក់10%ត្រលប់មកវិញភ្លាមៗ ពេលទូទាត់តាមធនាគារ ជីប ម៉ុង នៅ ESPADA CAMBODIA ក្នុងផ្សារទំនើប ជីប ម៉ុង សែនសុខ ម៉ល។

មិនទាន់មានគណនី? បើកបានភ្លាមៗនៅជាន់ផ្ទាល់ដីនៃផ្សារទំនើប ជីប ម៉ុង សែនសុខ ម៉ល

Looking for fashionable clothing for formal events?
Enjoy an instant 10% cashback on your purchase when making payments with Chip Mong Bank at ESPADA CAMBODIA in Chip Mong Sensok Mall 1st Floor.

Don't have a Chip Mong Bank Account yet? Open today at Chip Mong Bank Sensok Mall Ground Floor.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔥បច្ចុប្បន្នភាពថ្មីនៃ Chip Mong Bank App ធ្វើឱ្យការទូទាត់ប្រាក់ទៅ ជីប ម៉ុង លែន កាន់តែងាយស្រួលជាងមុន និងស្វ័យប្រវត្តិចូលទៅកាន់គណនី ជីប ម៉ុង លែន របស់លោកអ្នក។ ក្រោយការទូទាត់បានជោគជ័យ លោកអ្នកក៏អាចចូលពិនិត្យមើលព័ត៌មានពីការទូទាត់បានភ្លាមៗនៅក្នុង ជីប ម៉ុង លែន App របស់លោកអ្នក។

🔥The new update of Chip Mong Bank App makes your payment experience to Chip Mong Land easier and instant as you can also check the status and details about your payment in real-time in your Chip Mong Land App.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
សម្លៀកបំពាក់បុរសទាន់សម័យ និងមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់គ្រប់កាលៈទេសៈមាននៅ LTD Cambodia។
កំពុងមានការផ្តល់ជូនពិសេស! លោកអ្នកអាចទទួលបានទឹកប្រាក់10%ត្រលប់មកវិញភ្លាមៗ ពេលទូទាត់តាមធនាគារ ជីប ម៉ុង។

មិនទាន់មានគណនី? បើកបានភ្លាមៗនៅជាន់ផ្ទាល់ដីនៃផ្សារទំនើប ជីប ម៉ុង សែនសុខ ម៉ល

High-quality men's styles at LTD Cambodia!
Shop now to get an instant 10% cashback on your purchase when making payments with Chip Mong Bank.

Don't have a Chip Mong Bank Account yet? Open today at Chip Mong Bank Sensok Mall Ground Floor.
កាតសម្គាល់អតិថិជន Preferred មាននៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ Chip Mong Bank App ហើយ! សូមរីករាយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសជាច្រើនជាមួយកាតសម្គាល់ Preferred របស់លោកអ្នក។

Chip Mong Bank Preferred E-Card is now on your Chip Mong Bank App! For customers who are holding this Preferred E-Card, you can now enjoy many exclusive privileges from Chip Mong Bank.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
មានតែ Chip Mong Bank App ការស្គែនទូទាត់គឺធ្វើបានកាន់តែងាយស្រួលនិងគ្រប់ទីកន្លែង! លើសពីនេះទៀត ធនាគារ ជីប ម៉ុង មានការផ្តល់ជូនពិសេសជូនដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់KHQRរបស់ធនាគារ ជីប ម៉ុង គឺឱកាសឈ្នះទឹកប្រាក់រហូតដល់1,500,000 រៀល។

Scan and Make Payment everywhere with Chip Mong Bank App! There is also an ongoing special promotion for customers who scan on Chip Mong Bank KHQR, you will have a chance to win up to 1,500,000 riel.
រីករាយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសក្នុងការប្រើប្រាស់កន្លែងរង់ចាំ Airport Plaza Premium Lounge នៅពេលលោកអ្នកធ្វើដំណើរ នៅតាមព្រលានយន្តហោះទូទាំងពិភពលោក។ ដោយគ្រាន់តែបង្ហាញកាតសម្គាល់អតិថិជន Preferred (E-Card) របស់លោកអ្នកនៅក្នុង Chip Mong Bank App ជាការស្រេច។

Enjoy exquisite privileges at Airport Plaza Premium Lounge Worldwide as a Preferred Customer of Chip Mong Bank simply by showing your E-Card on Chip Mong Bank App.
ធនាគារ ជីប ម៉ុង សាខា 271 នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងថ្មីទៅផ្សារទំនើប ជីប ម៉ុង 271 មេហ្គា ម៉ល ចាប់ពីថ្ងៃទី12 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2022 ខាងមុខនេះ។ ទីតាំងថ្មី សាខា 271 មេហ្គា ម៉ល មួយនេះគឺកាន់តែធំទូលាយជាងមុន ព្រមទាំងបានបន្ថែមនូវម៉ោងបម្រើសេវាកម្មរហូតដល់ម៉ោង 10:00 យប់ និងបើកដំណើរការជូនអតិថិជនជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ធនាគារ ជីប ម៉ុង មានសេចក្ដីរីករាយក្នុងការជួបជាមួយអតិថិជននៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ដើម្បីផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មនិងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗរបស់លោកអ្នក។

Chip Mong Bank 271 Branch will be relocated to Chip Mong 271 Mega Mall from September 12th, 2022 onwards. The new location of Chip Mong Bank 271 Mega Mall branch will be bigger and better with an extension in our service operating hours to 10:00 PM and will be opened for customers every day. Chip Mong Bank is excited to welcome all customers to our new location to provide services and solutions to meet your financial needs.
ចាប់បើកដំណើរការហើយ! ធនាគារ ជីប ម៉ុង សាខា 271 មេហ្គា ម៉ល ស្ថិតនៅជាន់ផ្ទាល់ដីនៃផ្សារទំនើប ជីប ម៉ុង 271 មេហ្គា ម៉ល ដែលជាផ្សារទំនើបខ្នាតយក្ស ពេញទៅដោយម៉ាកហាងល្បីៗជាច្រើន។
បុគ្គលិកនិងក្រុមការងារ ធនាគារ ជីប ម៉ុង សាខា 271 មេហ្គា ម៉ល បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចរង់ចាំផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មធនាគារដែលទំនើបនិងល្អប្រសើរជូនដល់អតិថិជនទាំងអស់។

ម៉ោងបើកដំណើរការ៖ ថ្ងៃច័ន្ទ - ថ្ងៃអាទិត្យ 09:00 ព្រឹក - 10:00 យប់

Officially opened! Chip Mong Bank 271 Mega Mall Branch is located on the Ground Floor of Chip Mong 271 Mega Mall— the latest & grandest shopping mall and also homes to many famous brands in the city.
Chip Mong Bank 271 Mega Mall Branch staff is ready to provide our excellent services via digital banking technology to all customers.

Operating Hour: Monday - Sunday 09:00 AM - 10:00 PM
ធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុបាន24/7តាមរយៈទូរ ATM និងម៉ាស៊ីនដក-ដាក់ប្រាក់ (CRM) របស់ធនាគារ ជីប ម៉ុង។ លើសពីនេះទៀត អតិថិជនដែលប្រើកាត CSS ក៏អាចធ្វើប្រតិបត្តិការនៅគ្របទូរទាំងអស់របស់ធនាគារ ជីប ម៉ុង។

Do financial transactions 24/7 with Chip Mong Bank ATM and CRM (Cash-in & Cash-out). CSS cardholders can also perform financial transactions with our ATM and CRM as well.
សូមស្វាគមន៍ការបើកដំណើរការសាខាថ្មីមួយទៀតរបស់ធនាគារ ជីប ម៉ុង!
អតិថិជនទាំងអស់រស់នៅតំបន់វេងស្រេងអាចអញ្ជើញមកធនាគារ ជីប ម៉ុង សាខា វេងស្រេង រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ - ថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីម៉ោង 8ព្រឹក - 4ល្ងាច។ បុគ្គលិកនិងក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចរង់ចាំផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មធនាគារដែលទំនើបនិងល្អប្រសើរ ប្រកបដោយទំនុកចិត្តជូនដល់អតិថិជនទាំងអស់។

Please welcome another new branch of Chip Mong Bank!
Customers who live around Veng Sreng area can visit our Chip Mong Bank Veng Sreng Branch every Monday - Friday 08:00 AM - 04:00 PM. Our branch staff is well-prepared and ready to serve with confidence and provide excellent care for all customers.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
រក្សាភាពទាន់សម័យរបស់លោកអ្នកជាមួយស្ទាលសម្លៀកបំពាក់ជាច្រើននៅ Wavera Cambodia ក្នុងផ្សារទំនើប ជីប ម៉ុង សែនសុខ ម៉ល!
កំពុងមានការផ្តល់ជូនពិសេស! លោកអ្នកអាចទទួលបានទឹកប្រាក់10%ត្រលប់មកវិញភ្លាមៗ ពេលទូទាត់តាមធនាគារ ជីប ម៉ុង។

មិនទាន់មានគណនី? បើកបានភ្លាមៗនៅជាន់ផ្ទាល់ដីនៃផ្សារទំនើប ជីប ម៉ុង សែនសុខ ម៉ល

Stay fashionable with a variety of styles at Wavera Cambodia in Chip Mong Sensok Mall!
Shop now to get an instant 10% cashback on your purchase when making payments with Chip Mong Bank.

Don't have a Chip Mong Bank Account yet? Open today at Chip Mong Bank Sensok Mall Ground Floor.
ទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់ជាមួយគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់របស់ធនាគារ ជីប ម៉ុង! ចាប់ផ្ដើមគម្រោងសន្សំឥឡូវនេះ បើកគណនីបានភ្លាមៗតាម Chip Mong Bank App។

Start your saving plan today! Open a Term Deposit Account now through Chip Mong Bank App.
Chip Mong QR ក្នុង Chip Mong Bank App ជួយឱ្យការទទួលប្រាក់របស់លោកអ្នកអាចធ្វើបានកាន់តែងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស!
សូមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីទូរស័ព្ទ Chip Mong Bank App ដើម្បីទទួលយកមុខងារថ្មីមួយនេះ បង្កើត KHQR សម្រាប់គណនីរបស់លោកអ្នកបានភ្លាមៗ។

Chip Mong QR on Chip Mong Bank App helps you to receive money easier and faster!
Please update your Chip Mong Bank App now to enjoy this function and make your own KHQR for your accounts instantly!
រីករាយថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ពីធនាគារ ជីប ម៉ុង! សូមឱ្យការជួបជុំក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នក ប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយ និងទទួលបានសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលា។

Happy Pchum Ben from Chip Mong Bank! We hope you have a warm and happy family reunion at all times during this occasion.