آموزشگاه کندو
5.58K subscribers
21.1K photos
892 videos
762 files
6.87K links
🎓 آموزشگاه کندو www.cando1.com
021-43810 (برای تماس از تهران)
021-92004381 (تماس از شهرستانها)
.
لینک سوپرگروه:
https://t.me/cando_g
.
شبکه های اجتماعی، ارتباط با کارشناسان و بخش های مختلف موسسه:
https://yek.link/cando
Download Telegram
🧩 پیش‌نیاز دوره‌های میکروتیک کندو :

پیش‌نیاز دوره MTCNA : دوره +Network

پیش‌نیاز دوره MTCTCE : دوره MTCNA

پیش‌نیاز دوره MTCRE : دوره MTCNA

پیش‌نیاز دوره MTCUME : دوره MTCNA

🔹 تقویم آموزشی و ثبت نام آنلاین :
http://www.cando1.com/course

دریافت مشاوره تخصصی و رایگان :
👩‍💻@CANDOm_jani
👩‍💻@CANDOF_Ebrahimi
👩‍💻@CANDOM_Nikooravan
👩‍💻@CANDOZ_Qoliha
👨‍💻@CANDOazizpour


آموزشگاه مهندسی کندو برترین آموزشگاه IT ایران
📞 021-43810 (تماس از تهران)
📞 02192004381 (شهرستان)
🪐 www.CanDo1.com
📱 @CanDo_ac
♦️ پیش‌نیاز دوره‌های لینوکسی و مجازی‌سازی کندو :

پیش‌نیاز دوره VMware ICM : دوره CCNA ,MCSE

پیش‌نیاز دوره LPIC 1 : دوره +Network

پیش‌نیاز دوره DevOps : دوره Lpic1

پیش‌نیاز دوره LPIC 2 : دوره LPIC1

🗓تقویم آموزشی و ثبت نام آنلاین:

http://www.cando1.com/course

🟡 دریافت مشاوره تخصصی و رایگان:

👩🏻‍💻@CANDOm_jani
👩🏻‍💻@CANDOF_Ebrahimi
👩🏻‍💻@CANDOM_Nikooravan
👩🏻‍💻@CANDOZ_Qoliha
👨🏻‍💻@CANDOazizpour

🔰آموزشگاه مهندسی کندو برترین آموزشگاه IT ایران

www.CanDo1.com
📞 02143810
📞 02192004381
🖥@CanDo_ac
♦️ پیش‌نیاز دوره‌های ویژه کندو :


پیش‌نیاز دوره ITIL4 : آشنایی با IT

پیش‌نیاز دوره ISSABEL : دوره +Network

پیش‌نیاز کارگاه یکروزه FortiAnalyzer : آشنایی ابتدایی با مبانی فایروال

🗓تقویم آموزشی و ثبت نام آنلاین :

http://www.cando1.com/course

🟡 دریافت مشاوره تخصصی و رایگان:
👩🏻‍💻@CANDOm_jani
👩🏻‍💻@CANDOF_Ebrahimi
👩🏻‍💻@CANDOM_Nikooravan
👩🏻‍💻@CANDOZ_Qoliha
👨🏻‍💻@CANDOazizpour

🔰آموزشگاه مهندسی کندو برترین آموزشگاه IT ایران
www.CanDo1.com
📞 02143810
📞 02192004381
🖥@CanDo_ac