C19.SE
1.74K subscribers
2.99K links
Utskick vid nya COVID-19 fall i Sverige
Download Telegram
8 nya dödsfall i Stockholm
6 nya dödsfall i Skåne
5 nya dödsfall i Västra Götaland
4 nya dödsfall i Västernorrland
4 nya dödsfall i Sörmland
2 nya dödsfall i Örebro
2 nya dödsfall i Uppsala
2 nya dödsfall i Dalarna
1 nytt dödsfall i Halland
Totalt antal dödsfall i Sverige: 19072
Läs mer på https://c19.se
601 nya smittfall i Stockholm
170 nya smittfall i Västra Götaland
169 nya smittfall i Uppsala
168 nya smittfall i Skåne
118 nya smittfall i Örebro
104 nya smittfall i Dalarna
102 nya smittfall i Sörmland
89 nya smittfall i Halland
62 nya smittfall i Norrbotten
60 nya smittfall i Östergötland
54 nya smittfall i Västerbotten
48 nya smittfall i Jönköping
39 nya smittfall i Västmanland
34 nya smittfall i Kronoberg
29 nya smittfall i Västernorrland
26 nya smittfall i Värmland
21 nya smittfall i Kalmar
21 nya smittfall i Jämtland
15 nya smittfall i Gävleborg
2 nya smittfall i Gotland
Totalt antal smittfall i Sverige: 2512862
Läs mer på https://c19.se
5 nya dödsfall i Stockholm
4 nya dödsfall i Sörmland
3 nya dödsfall i Gävleborg
3 nya dödsfall i Västra Götaland
3 nya dödsfall i Örebro
2 nya dödsfall i Jönköping
1 nytt dödsfall i Norrbotten
1 nytt dödsfall i Uppsala
1 nytt dödsfall i Dalarna
1 nytt dödsfall i Halland
1 nytt dödsfall i Västerbotten
Totalt antal dödsfall i Sverige: 19097
Läs mer på https://c19.se
956 nya smittfall i Stockholm
300 nya smittfall i Skåne
228 nya smittfall i Västra Götaland
164 nya smittfall i Örebro
144 nya smittfall i Uppsala
134 nya smittfall i Halland
120 nya smittfall i Dalarna
111 nya smittfall i Östergötland
95 nya smittfall i Sörmland
94 nya smittfall i Värmland
82 nya smittfall i Västmanland
77 nya smittfall i Västernorrland
70 nya smittfall i Västerbotten
67 nya smittfall i Jönköping
61 nya smittfall i Blekinge
48 nya smittfall i Kronoberg
47 nya smittfall i Norrbotten
43 nya smittfall i Jämtland
40 nya smittfall i Kalmar
14 nya smittfall i Gävleborg
12 nya smittfall i Gotland
Totalt antal smittfall i Sverige: 2515769
Läs mer på https://c19.se
7 nya dödsfall i Stockholm
4 nya dödsfall i Sörmland
3 nya dödsfall i Västra Götaland
1 nytt dödsfall i Skåne
1 nytt dödsfall i Gävleborg
1 nytt dödsfall i Värmland
1 nytt dödsfall i Västerbotten
Totalt antal dödsfall i Sverige: 19115
Läs mer på https://c19.se
919 nya smittfall i Stockholm
389 nya smittfall i Skåne
311 nya smittfall i Västra Götaland
195 nya smittfall i Uppsala
188 nya smittfall i Halland
182 nya smittfall i Örebro
162 nya smittfall i Dalarna
145 nya smittfall i Sörmland
119 nya smittfall i Värmland
116 nya smittfall i Jönköping
113 nya smittfall i Västmanland
104 nya smittfall i Östergötland
93 nya smittfall i Västerbotten
78 nya smittfall i Blekinge
72 nya smittfall i Västernorrland
64 nya smittfall i Kalmar
58 nya smittfall i Norrbotten
52 nya smittfall i Jämtland
37 nya smittfall i Kronoberg
19 nya smittfall i Gävleborg
14 nya smittfall i Gotland
Totalt antal smittfall i Sverige: 2519199
Läs mer på https://c19.se
7 nya dödsfall i Stockholm
5 nya dödsfall i Västra Götaland
4 nya dödsfall i Jämtland
3 nya dödsfall i Gävleborg
3 nya dödsfall i Västernorrland
2 nya dödsfall i Uppsala
2 nya dödsfall i Dalarna
1 nytt dödsfall i Kronoberg
1 nytt dödsfall i Örebro
Totalt antal dödsfall i Sverige: 19143
Läs mer på https://c19.se
1260 nya smittfall i Stockholm
515 nya smittfall i Västra Götaland
458 nya smittfall i Skåne
226 nya smittfall i Uppsala
178 nya smittfall i Örebro
174 nya smittfall i Halland
162 nya smittfall i Dalarna
160 nya smittfall i Sörmland
152 nya smittfall i Västmanland
137 nya smittfall i Jönköping
133 nya smittfall i Värmland
115 nya smittfall i Östergötland
87 nya smittfall i Västernorrland
86 nya smittfall i Västerbotten
83 nya smittfall i Kalmar
64 nya smittfall i Kronoberg
58 nya smittfall i Norrbotten
56 nya smittfall i Jämtland
43 nya smittfall i Blekinge
36 nya smittfall i Gotland
22 nya smittfall i Gävleborg
Totalt antal smittfall i Sverige: 2523404
Läs mer på https://c19.se
5 nya dödsfall i Stockholm
4 nya dödsfall i Västra Götaland
3 nya dödsfall i Örebro
3 nya dödsfall i Norrbotten
2 nya dödsfall i Värmland
2 nya dödsfall i Halland
1 nytt dödsfall i Jönköping
Totalt antal dödsfall i Sverige: 19163
Läs mer på https://c19.se
1214 nya smittfall i Stockholm
588 nya smittfall i Västra Götaland
482 nya smittfall i Skåne
289 nya smittfall i Dalarna
251 nya smittfall i Örebro
228 nya smittfall i Värmland
196 nya smittfall i Uppsala
189 nya smittfall i Halland
188 nya smittfall i Sörmland
186 nya smittfall i Västmanland
147 nya smittfall i Östergötland
135 nya smittfall i Jönköping
132 nya smittfall i Västerbotten
130 nya smittfall i Kalmar
114 nya smittfall i Norrbotten
93 nya smittfall i Kronoberg
53 nya smittfall i Västernorrland
51 nya smittfall i Jämtland
41 nya smittfall i Gävleborg
33 nya smittfall i Blekinge
22 nya smittfall i Gotland
Totalt antal smittfall i Sverige: 2528166
Läs mer på https://c19.se
18 nya dödsfall i Västra Götaland
14 nya dödsfall i Stockholm
5 nya dödsfall i Halland
4 nya dödsfall i Kalmar
3 nya dödsfall i Västernorrland
2 nya dödsfall i Dalarna
2 nya dödsfall i Jönköping
2 nya dödsfall i Örebro
2 nya dödsfall i Norrbotten
2 nya dödsfall i Uppsala
1 nytt dödsfall i Kronoberg
1 nytt dödsfall i Värmland
1 nytt dödsfall i Västerbotten
Totalt antal dödsfall i Sverige: 19220
Läs mer på https://c19.se
1567 nya smittfall i Stockholm
735 nya smittfall i Västra Götaland
505 nya smittfall i Skåne
371 nya smittfall i Örebro
265 nya smittfall i Västernorrland
261 nya smittfall i Halland
253 nya smittfall i Dalarna
235 nya smittfall i Uppsala
206 nya smittfall i Sörmland
175 nya smittfall i Västmanland
173 nya smittfall i Östergötland
172 nya smittfall i Jönköping
167 nya smittfall i Värmland
162 nya smittfall i Västerbotten
157 nya smittfall i Kalmar
89 nya smittfall i Norrbotten
85 nya smittfall i Jämtland
80 nya smittfall i Kronoberg
59 nya smittfall i Blekinge
54 nya smittfall i Gävleborg
41 nya smittfall i Gotland
Totalt antal smittfall i Sverige: 2533978
Läs mer på https://c19.se
14 nya dödsfall i Västra Götaland
6 nya dödsfall i Västernorrland
6 nya dödsfall i Västmanland
4 nya dödsfall i Dalarna
3 nya dödsfall i Kronoberg
3 nya dödsfall i Sörmland
3 nya dödsfall i Gävleborg
2 nya dödsfall i Jönköping
2 nya dödsfall i Västerbotten
1 nytt dödsfall i Kalmar
1 nytt dödsfall i Blekinge
1 nytt dödsfall i Halland
Totalt antal dödsfall i Sverige: 19266
Läs mer på https://c19.se
1310 nya smittfall i Stockholm
628 nya smittfall i Västra Götaland
515 nya smittfall i Skåne
357 nya smittfall i Örebro
325 nya smittfall i Dalarna
282 nya smittfall i Halland
277 nya smittfall i Sörmland
253 nya smittfall i Västernorrland
249 nya smittfall i Västerbotten
206 nya smittfall i Uppsala
190 nya smittfall i Jönköping
180 nya smittfall i Värmland
162 nya smittfall i Östergötland
161 nya smittfall i Västmanland
131 nya smittfall i Kalmar
124 nya smittfall i Norrbotten
117 nya smittfall i Kronoberg
97 nya smittfall i Jämtland
74 nya smittfall i Blekinge
74 nya smittfall i Gävleborg
25 nya smittfall i Gotland
Totalt antal smittfall i Sverige: 2539715
Läs mer på https://c19.se
31 nya dödsfall i Skåne
30 nya dödsfall i Stockholm
17 nya dödsfall i Västra Götaland
4 nya dödsfall i Uppsala
4 nya dödsfall i Västmanland
4 nya dödsfall i Halland
4 nya dödsfall i Jönköping
4 nya dödsfall i Värmland
3 nya dödsfall i Dalarna
3 nya dödsfall i Västernorrland
2 nya dödsfall i Västerbotten
1 nytt dödsfall i Norrbotten
1 nytt dödsfall i Sörmland
1 nytt dödsfall i Kalmar
Totalt antal dödsfall i Sverige: 19375
Läs mer på https://c19.se
1278 nya smittfall i Stockholm
592 nya smittfall i Västra Götaland
526 nya smittfall i Skåne
415 nya smittfall i Örebro
334 nya smittfall i Dalarna
311 nya smittfall i Sörmland
291 nya smittfall i Västerbotten
272 nya smittfall i Halland
261 nya smittfall i Värmland
220 nya smittfall i Uppsala
219 nya smittfall i Västernorrland
204 nya smittfall i Jämtland
166 nya smittfall i Jönköping
154 nya smittfall i Östergötland
153 nya smittfall i Västmanland
149 nya smittfall i Kalmar
129 nya smittfall i Kronoberg
107 nya smittfall i Norrbotten
83 nya smittfall i Blekinge
66 nya smittfall i Gävleborg
26 nya smittfall i Gotland
Totalt antal smittfall i Sverige: 2545671
Läs mer på https://c19.se
20 nya dödsfall i Västra Götaland
17 nya dödsfall i Stockholm
7 nya dödsfall i Jönköping
6 nya dödsfall i Sörmland
5 nya dödsfall i Västernorrland
4 nya dödsfall i Västerbotten
3 nya dödsfall i Kronoberg
3 nya dödsfall i Västmanland
3 nya dödsfall i Dalarna
2 nya dödsfall i Värmland
2 nya dödsfall i Kalmar
2 nya dödsfall i Blekinge
1 nytt dödsfall i Uppsala
Totalt antal dödsfall i Sverige: 19450
Läs mer på https://c19.se
1281 nya smittfall i Stockholm
612 nya smittfall i Västra Götaland
597 nya smittfall i Skåne
390 nya smittfall i Örebro
379 nya smittfall i Dalarna
314 nya smittfall i Sörmland
300 nya smittfall i Halland
281 nya smittfall i Västerbotten
276 nya smittfall i Värmland
249 nya smittfall i Uppsala
235 nya smittfall i Jämtland
215 nya smittfall i Jönköping
193 nya smittfall i Östergötland
185 nya smittfall i Västmanland
171 nya smittfall i Västernorrland
142 nya smittfall i Norrbotten
139 nya smittfall i Kronoberg
125 nya smittfall i Kalmar
102 nya smittfall i Gävleborg
84 nya smittfall i Blekinge
55 nya smittfall i Gotland
Totalt antal smittfall i Sverige: 2551996
Läs mer på https://c19.se
22 nya dödsfall i Stockholm
21 nya dödsfall i Skåne
16 nya dödsfall i Västra Götaland
6 nya dödsfall i Norrbotten
6 nya dödsfall i Sörmland
5 nya dödsfall i Dalarna
4 nya dödsfall i Västernorrland
3 nya dödsfall i Gävleborg
3 nya dödsfall i Jönköping
3 nya dödsfall i Kronoberg
3 nya dödsfall i Västerbotten
2 nya dödsfall i Kalmar
1 nytt dödsfall i Värmland
Totalt antal dödsfall i Sverige: 19545
Läs mer på https://c19.se