کانال برهان
11.9K members
13.9K photos
775 videos
572 files
5.24K links
مرکز نشر دروس اعتقادی اهل بیت علیهم‌السلام
+ سلسله مباحث نقد فرق ضاله
+ کانالهای وابسته به برهان :

مدیریت کانال:
@mahdiyar148

📥آرشیو برهان:
@borrhan2

📥کانال معارفی امامت:
@darshayeemamat
📥کانال آموزش مجازی:
@dinclass

ادمین تبادل :
@Yarogaiie
Download Telegram
to view and join the conversation
#منجی (۷۶)

فرهنگ و تمدن جهان در عصر موعود

👈‌ بشر در روزگار رهایی
👈جلوه‌هایی از حکومت علوی(4)

🌿

💠"عدالت اجتماعی در عصر موعود"

💠"حکومت مهدوی ادامه حکومت علوی"


...امیرالمومنین علی علیه السلام عدالتی را که خدا از زمام‌داران خواسته است در دوران حکومت کوتاه خود، به جهانیان عرضه داشت و در عصر حکومت خود، دامنهء عدالت را در میان خانواده خویش بدانجا کشاند که چون باخبر شد دختر دلبندش از بیت المال گردنبندی را به عاریه گرفته است، عامل خویش را سخت مورد بازخواست قرار داد‌

🕚🕛🕜...علی بن رافع می‌گوید: من مسئول بیت المالِ امام علی بن ابیطالب علیهماالسلام و کاتب آن حضرت بودم.
در بیت‌المال گردنبندی بود که از جنگ بصره به دست آمده بود.
دختر امیرالمومنین کسی به نزد من فرستاد و گفت:
من خبردار شده‌ام که در بیت‌المال گردنبندی هست که در اختیار توست؛ دوست دارم آن را به من عاریه دهی تا در روز عید قربان خود را بدان زینت بخشم.

من به آن بانو پیغام فرستادم و گفتم: ای دختر امیرالمومنین،(این گردنبند را) به صورت عاریه‌ای که ضامن آن باشید، به شما می‌دهم.

آن بانو گفت: بلی؛ به صورت عاریه‌ء ضمانتی که آن‌را پس از ۳ روز برگردانم.

پس آن گردنبند را به آن بانو دادم. امیرالمومنین آن گردنبند را به گردن دختر خود دید و شناخت.
فرمود:

این گردنبند از کجا به دست تو رسیده است؟؟

پاسخ جواب داد:
از ابن ابی رافع خازن بیت‌المال برای زینت در روز عید عاریت گرفته ام که بعد آن را پس بدهم.

آن حضرت کسی را به دنبال من فرستاد.به خدمت رسیدم، فرمود:
ابن ابی‌ رافع! آیا به مسلمانان خیانت می‌کنی؟!

عرض کردم: به خدا پناه می‌برم از این که به مسلمانان خیانت کنم!

فرمود:
چگونه گردن‌بندی را که در بیت‌المال مسلمین بود، بدون اجازه من و رضایت مسلمانان، به دختر امیرمومنان عاریه دادی؟

پاسخ دادم:
یا امیرالمومنین او دختر شما بود و از من درخواست کرد که آن را به او عاریه بدهم که خود را بدان زینت بخشد و من آن را به صورت عاریه‌ای به او دادم که او نسبت به آن ضامن باشد و آن را برگرداند. من از مال خود آن را ضمانت کردم و بر گردن من است که آن را به سلامت به جای خود برگردانم.

امام علیه‌السلام فرمود:

💠""همین امروز آن را بیت‌المال برگردان و هشیار باش که دیگر چنین کاری نکنی که کیفرت خواهم کرد. گذشته از این، اگر دختر من گردنبند را عاریهء ضمانت شده نگرفته بود که آن را بازگرداند، هر آینه او اولین دختر هاشمی می‌بود که دست او را به جرم سرقت قطع می‌کردم!""

ابن ابی‌ رافع می‌افزاید : آن گردنبند را از آن بانو بازستاندم و به جای اولیهء خود برگردانم.(۱)

(۱)وسائل الشیعه ۲۹۳/۲۸برای ظهور امام مهدی ارواحنافداه و تشکیل دولت حق و عدالت، که در سایه آن تمامی مردمان از بیت‌المال سهمی مساوی دارند دعا کنیم!

@borrhan
#منجی (۷۷)

فرهنگ و تمدن جهان در عصر موعود

👈‌ بشر در روزگار رهایی
👈جلوه‌هایی از حکومت علوی(5)

🌿

💠"عدالت اجتماعی در عصر موعود"

💠"حکومت مهدوی ادامه حکومت علوی"


...امیرمومنان علی علیه السلام، عدالتی را که خدا از زمام‌داران خواسته است در دوران کوتاه حکومت خود به جهانیان عرضه داشت و دامنه شدت عدالت آن حضرت را حتی در میان خانواده ایشان می‌توان یافت.

🕚🕛🕔...پس از ۲۵ سال گرفتاری خاندان #ابوطالب و محدودیت‌ها و محرومیت‌های آل ابی‌طالب و آل محمد، برادر مستمند امیرالمومنین علیه‌السلام، جناب عقیل پیش برادر آمد و قدری سهم بیشتر از بیت‌المال خواست.

پیشوای پارسایان در عین اذعان به فقر برادر خویش، به او اعلام کرد که "علے" چنین کاری نخواهد کرد که اگر چنین کند، او هم خلیفه واقعی پیغمبر اسلام نیست.

👤ثقفی کوفی در الغارات این ماجرا را چنین نقل می‌کند:

هنگامی که امام علی علیه السلام به کوفه آمد، عقیل بر آن حضرت وارد شد. امام او را به عنوان مهمان نزد خود برد.
او خواسته خویش به آن حضرت عرضه داشت و گفت:
من درخواست دارم که از بیت المال چیزی به من بدهی؛ آن حضرت به وی فرمود: تا روز جمعه بمان.

عقیل تا روز جمعه صبر کرد.

پس از آنکه امیرالمومنین نماز جمعه را گزارد، به عقیل فرمود:
💠 در مورد کسی که به این مردم خیانت بکند چه می‌گویی؟؟

عقیل گفت: این فرد، بدترین مرد است.

فرمود:
💠 پس تو از من می‌خواهی به این مردم خیانت کنم
به تو چیزی بدهم!!(۱)


⬇️ شیخ طوسی در الأمالي نقل می‌کند:

هنگامی که امیرالمومنین علی علیه السلام کار را به دست گرفت، مردم مدینه، اعم از مهاجر و انصار و دیگر گروههای جامعه جز افرادی اندک، برای بیعت با آن حضرت شتافتند.....

آن حضرت بر منبر رفت و فرمود:

💠""....پس شما-ای مردم!- بندگان مسلمان خدایید و اموال مال خداست که به تساوی میان شما تقسیم می‌شود. احدی بر دیگری برتری ندارد مگر به تقوی و خویشتن‌داری و پارسایان در نزد خدا بهترین پاداش و برترین ثواب را دارند.
خدا دنیا را برای متقیان پاداش قرار نداده است؛
آن چه نزد خداست برای آزادگان و نیکوکاران بهتر است‌‌‌‌...""(۲)(۱)الغارات ۵۵۰/۲
http://lib.eshia.ir/71757/2/550
(۲)الامالی ۷۲۹برای ظهور امام مهدی ارواحنافداه احیا کننده دین و سنت نبوی و خلیفة الرسول ، و گسترش عدالت در جهان برای بشریت تشنه عدالت دعا کنیم!

@borrhan
#منجی (۷۸)

فرهنگ و تمدن جهان در عصر موعود

👈 بشر در روزگار رهایی
👈 جلوه‌هایی از #حکومت_علوی (6)

🌿

💠 "عدالت اجتماعی در عصر موعود"

💠"حکومت مهدوی ادامه حکومت علوی"


...در منطق مولای متقیان -که همان منطق قرآن و پیغمبر است- تمام مسلمانان اعم از دانا و نادان، عرب و عجم، پیش‌کسوت و پس آینده، زنان پیغمبر و دیگر زنان، همه و همه در بهره‌مندی از بیت المال اسلامی به تساوی سهم می‌برند:
مردان سهم مردانه و زنان سهم زنانه؛
خواه نوجوان ۱۵ ساله باشد یا پیرمرد ۸۰ ساله و خواه پیش قراول سپاه دین باشد یا در گوشهء خانه خوابیده.

از این رو، آنهایی که در دوره خلفای سه‌گانه از بیت‌المال بهره‌های فراوان برده بودند - همانانی که جزو محرکان اصلی قتل عثمان بودند - امروز در برابر عدالت علوی با دیگران یک سان خوانده می‌شدند؛
زیرا عثمان منافع برخی زنان پیغمبر را
- که از خلافت پدران خود داشتند- بریده بود. آنها امروز کار را بر خود دشوارتر می‌دیدند؛
زیرا با عدالت امامِ عدالت از پیش خو گرفته بودند و می‌دانستند که علی بن ابیطالب علیه السلام در تقسیم سهم بیت‌المال، دوست و رفیق و برادر و همراه نمی‌شناسد؛

او آن جوانمردی است که به #مالک_اشتر فرمان‌روای مصر دستور می‌دهد که سلوک خود را با مسلمان و غیر مسلمان یک‌سان کند و می‌افزاید:

💠"" مردمان دو گروه‌اند:
یا برادران دینی اویند یا همسانان او در آفرینش...""

آری ؛ پیشوایی که در برابر ربوده شدن یک خلخال از پای یک زن یهودی به ستم به دست سپاه #معاویه ، سخت می‌گرید و می‌گوید:

💠""اگر مرد از این غصه بمیرد، بر او ملامتی نیست.""(۱)

قطعا به کسی فزون نخواهد داد.


(۱) نهج‌البلاغه دکتر صبحی صالح خطبه۲۷برای ظهور امام مهدی ارواحنافداه ، و چشیدن طعم زندگی در سایه سار تنها حکومتی که کرامت انسانی را پاس می‌نهد، دعا کنیم!

@borrhan
#منجی (۷۹)

فرهنگ و تمدن جهان در عصر موعود

👈 بشر در روزگار رهایی
👈 جلوه‌هایی از #حکومت_علوی (7)

🌿

💠 "عدالت اجتماعی در عصر موعود"

💠"حکومت مهدوی ادامه حکومت علوی"


...امیرمومنان علی علیه السلام خلیفه‌ای است که دست برادر خود عقیل را با حرارت میلهء گداخته‌ای آشنا می‌کند،
چرا که فزونی از بیت‌المال خواسته بود!!


خود آن حضرت ماجرا را چنین نقل می‌فرماید:

💠""سوگند به خدا، عقیل برادرم را دیدم که به شدت فقیر شده بود و از من می‌خواست یک مَن(*) از گندم‌های شما را به او ببخشم. کودکانش را دیدم که از گرسنگی موهایشان ژولیده و رنگشان بر اثر فقر دگرگون گشته بود؛ گفتی صورتشان را به نیل رنگین کرده بودند.
او باز هم اصرار ورزید و چند بار خواسته خود را تکرار کرد.
من به سخن او گوش فرادادم.
پنداشت من دینم را به او می‌فروشم و به دل‌خواه او قدم برمی‌دارم و از راه و رسم خویش دست می‌کشم! آهنی را در آتش گداختم.
سپس آن را به بدنش نزدیک کردم تا با حرارت آن عبرت گیرد؛
ناله‌ای سر داد؛ هم چون بیمارانی که از شدت درد می‌نالند و چیزی نمانده بود که از حرارت آن بسوزد.
به او گفتم: هان ای عقیل! زنان سوگمند در سوگ تو بگریند! از آهن تفتیده‌ای که انسانی به بازیچه سرخش کرده، ناله می‌کنی؛ اما مرا به سوی آتشی می‌کسانی که خداوند جبار با شعلهء خشم و غضب خود آن را برافروخته است؟!
تو از این رنج می‌نالی و من از آتش سوزان نالان نشوم؟!!""(۱)


بی شک منفعت طلبان و دنیاخواهان با این علی بن ابیطالب کنار نمی‌توانستند آمد. لذا از همان آغاز با او سر دشمنی برداشتند و تمام دوران خلافت مولا را به درگیری‌ها سپری کردند.
سرانجام پیشوای انسانیت در محراب عبادت کشتهء عدالت شد و با قتل مولای متقیان دادگری نیز کشته شد و در همان قبری که پیکر پاک او به خاک سپرده شد،
عدالت نیز با او دفن گردید.

قتل علی بن ابیطالب علیهماالسلام یعنی
عدم آمادگی مردم برای پذیرش عدالت؛
بنابراین با همان شمشیری که علی‌بن ابیطالب علیه السلام ضربه خورد،
پیکر امامت نیز دو نیم شد.
قتل علی‌بن ابیطالب یعنی عدم پذیرش عدالت اهل بیت معصوم پیامبر علیهم السلام در میان مردم
و دوباره خانه نشین شدن همه امامان....

قتل علی بن ابیطالب علیه السلام یعنی اعلام جنگ با عدالت موعود.

این بود که امامان علیهم‌السلام منزوی شدند و یاری رسانی به آنان در مسیر اهداف بلندشان، تا روز ظهور موعود تعطیل شد؛
و بشریت از عدالت خاندان وحی محروم گردید.


(۱) نهج البلاغه تحقیق دکتر‌ صبحی صالح خطبه ۲۲۴
(*)در زبان شرع هر مَن حدود ۳کیلوگرم است.برای ظهور امام مهدی ارواحنافداه ، و آغاز دوران بهره‌مندی یکسان تمام آحاد جامعه از رفاه مادی ، در سایه حکومت عدل موعود دعا کنیم!

@borrhan
#منجی (۸۰)

فرهنگ و تمدن جهان در عصر موعود

👈 بشر در روزگار رهایی
👈 جلوه‌هایی از #حکومت_علوی (8)

🌿

💠 "عدالت اجتماعی در عصر موعود"

💠"حکومت مهدوی ادامه حکومت علوی"


...پس از شهادت حضرت عسکری علیه السلام، ستمگران قصد جان موعود امم حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه را داشتند؛
اما خدای متعال آن یگانه گوهر واپسین امامت را در پردهء غیبت مصون داشت تا با پیدایش انسان‌هایی والا گهر -که مهیای تحمل بارِ گران عدالت اجتماعی شوند و از منافع شخصی به نفع همهء مردم چشم بپوشند- آن عدالت کم ‌نظیر در جهان شکل گیرد
و به راستی که تحمل عدالت، سخت دشوار است و حق گفتن و حق جستن و راه حق پیمودن دشوارتر.

امیر ابرار آن الگوی عدالت فرمود:

💠 ""دایرهء حق در توصیف(و در مقام سخن) از هر چیز وسیع‌تر است؛ ولی به هنگام عمل، کم وسعت‌ترین آن‌هاست.(گفتن حق آسان است؛ اما عمل بدان سخت!) (۱)


چون مهدی آل محمد علیهم السلام در امتداد بعثت پیامبران علیهم السلام قیام کند، احکام تعطیل شدهء انبیای عظام، به ویژه شریعت خاتم الانبیا را آشکار خواهد کرد و به آرمان‌های همه امامان جامه عمل خواهد پوشاند.

حماد بن عثمان گوید: در حضور امام صادق علیه السلام بودم. مردی به آن امام گفت: خدا کارتان را سامان دهد! شما می‌فرمودید که علی بن ابیطالب(علیهماالسلام) لباس خشن می‌پوشید و جامه را تنها به ۴ درهم می‌خرید و سخنان شبیه این...؛اما بر اندامتان جامهء نو می‌بینم!؟؟

آن حضرت به او فرمودند:

💠""حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام آن لباس را در روزگاری می‌پوشید که چنان جامه‌ای زشت شمرده نمی‌شد؛ ولی اگر امروز کسی چنان لباسی بپوشد، زبان‌زد همگان می‌شود.
بهترین لباس در هر زمان، لباس مردم همان زمان است؛ جز آن وقتی که قائم ما اهل بیت قیام کند، جامه‌ای چون تن‌پوش علے به تن می‌کند و به روش علے سلوک خواهد کرد. ""(۱)


☑️ آن گاه که مهدی آل محمد علیهم السلام قیام کند، عدل و داد را جهان‌گیر می‌کند و دامنه عدالت او همه جا را فرا می‌گیرد؛ از ستم‌های فراگیر تا بی‌عدالتی در نظام خانه؛
از ظلم‌های اقتصادی تا خوردن مال دیگری به شوخی؛
از تاراج‌های بین المللی تا برگرفتن دانه‌ای کم ارزش از دهان موری به ستم؛ از جنگ‌افروزی‌های جهانی تا آتش افروختن‌ها در میان خانواده؛
از نظام خود تحمیلِ فراگیر تا خودستایی در میان جمعی محدود.
باری؛ چنان عدالتی را بیاورد که جهان🌎چون او را ندیده باشد.


رسول اکرم صلی الله علیه و آله در وصف آن حضرت می‌فرمایند:

💠""أوَّلُ العَدلِ وَ آخِرُهُ""
💠""او آغاز عدالت است و هم فرجام آن""(۲)


(۱)الکافی ۴۱۱/۱
(۲)مکیال المکارم ۱۴۸/۱ به نقل از کمال الدینبرای ظهور امام مهدی ارواحنافداه ، و چشیدن طعم شیرین عدالت برای بشریت تشنه آن، به دست نورانی حجت خدا دعا کنیم!

@borrhan
#منجی (۸۱)

فرهنگ و تمدن جهان در عصر موعود

👈 بشر در روزگار رهایی

🌿

💠 "عدالت اجتماعی در عصر موعود"


...رسول خدا ، آن پیامبر بزرگ الهی- در خطبه‌ای که در #غدیر خم ایراد فرمودند- در وصف حضرت مهدی ارواحنافداه فرمودند:

💠""توجه کنید! خاتم امامان از ما مهدی است؛ آگاه باشید! چیره شونده بر همه ادیان اوست؛ انتقام گیرنده از همه ظالمان اوست؛ فاتح و منهدم کنندهء همه دژها اوست.
اوست که سراسر قبایل اهل شرک را نابود می‌سازد؛ اوست که خون‌بهای تمام اولیای حق را می‌گیرد؛ اوست که از دریای ژرف(دانش) می‌نوشاند؛ اوست که هر کسی را بر اساس شایستگی عنوان می‌دهد؛ او برگزیده و منتخب خداوند است؛ او وارث همهء علم و محیط بر آنهاست؛ اوست که از خداوندگارش -عزوجل- خبر می‌دهد و از حقایق ایمانِ بدو آگهی می‌دهد؛ اوست که دارای رشد و استواری در رأی و عمل است؛
امور دین به او واگذار شده و پیغمبران قبل و امامان پیشین بدو مژده داده‌اند؛ او حجت باقی است و بعد از او حجتی نیست؛ حقی نیست مگر با او و نوری نیست جز نزد او؛ کسی بر او غالب و پیروز نمی‌شود؛
او ولیّ خداوند و حاکم الاهی بر خلایق و امین خداوند در ظواهر و اسرار است.....""(۱)


نیز امام صادق علیه السلام فرمودند:

💠""خداوند در این امت، مردی از ما را برمی‌انگیزاند که من از اویم و او از من؛
خداوند برکات آسمان‌ها و زمین را بر او فرو می‌بارد. آسمان باران بسیار خواهد بارید و زمین تمام روییدنی‌های خود را آشکار خواهد ساخت.
درندگان از یکدیگر در آرامش خواهند بود.
او زمین را از عدل و داد آکنده می‌کند،
همانگونه که از ستم و جور لبریز شده باشد....""(۲)


(۱)الاحتجاج ۶۳/۱
(۲)بحارالانوار۱۴۶/۵۱برای ظهور امام مهدی ارواحنافداه ، و چشیدن طعم شیرین زندگی ، تحت فرماندهی حجت خدا و موعود تمامی صالحان، دعا کنیم.

@borrhan
#منجی (۸۲)

فرهنگ و تمدن جهان در عصر موعود

👈‌ بشر در روزگار رهایی

🌿

💠"عدالت اجتماعی در عصر موعود"


امام کاظم علیه السلام در اوصاف حضرت مهدی ارواحنافداه می‌فرمایند:

💠""خداوند هر سختی را برای او آسان و هر دشواری را برای او خوار می‌کند....و طومار زندگی ظالمان را به دست او در هم می‌پیچد و بالاخره هر شیطان سرکشی را هم بدو نابود می‌سازد....""(۱)

نیز امام صادق علیه السلام در مورد عدالت فراگیر حضرتش فرمودند:

💠""به خدا سوگند، عدالت او در خانه‌هایشان وارد می‌شود، هم چنان که گرما و سرما داخل می‌گردد.""(۲)


...در حکومت موعود، میان همگان داد و دادگری حاکم می‌شود و حکم داوودی در میان افراد جاری می‌گردد.(*)

حاکمان دوستان رعیت و رعیت دل‌بستگان فرمانروایان می‌گردند.
نیکان عزیز می‌شوند و شروران خوار.
صالحان سربلند می‌گردند و فاسدان بدنام.
باورمندان آبرومند می‌شوند و دو چهرگان بی‌آبرو.

در حکومت موعود، تمام حقوق پایمال شدهء ملت‌ها باز ستانده می‌شود.
حق هر صاحب حقی باز پس داده می‌شود؛ گر چه به دست گذشتگان غصب شده باشد.
امام ششم حضرت صادق علیه السلام در این باره فرمودند:

💠 ""این جهان به اتمام نخواهد رسید مگر آن که مردی از تبار من خروج میکند.او به سان حکومت داوودی حکم می‌کند و مدرک و سند نمی‌طلبد و حکم هر کسی را به حق،
عطا می‌فرماید.""(۳)


👈👈 این سخن بدان معنی است که اگر حق فردی بر باد رود و تمام مدارک نابود شود و کسی به شهادت به سود وی حاضر نباشد، مهدی موعود با دانش بیکران الاهی و الهام یزدانی ، حق را از ناحق می‌شناسد؛
اگر چه شاهد و گواهی نباشد. آن حضرت به حق فرمان می‌دهد و داد مظلومان ستم دیده را از ستمگران باز می‌ستاند؛
گر چه حق زن نسبت به شوهر یا حق پدر بر فرزند یا حق حاکم بر رعیت و حق رعیت بر حاکم باشد.

(۱)کمال الدین ۳۶۸/۲
(۲)کتاب الغیبة نعماني ٢٩٧
(۳)بصائر الدرجات ۲۵۸

______________

(*)پاسخ به شبهه پراکنی وهابیون در این خصوص و رد اتهام آنان به حکم کردن امام عصر علیه السلام به "دین" حضرت داوود علیه‌السلام در لینک زیر:
https://t.me/borrhan/24714برای ظهور امام مهدی ارواحنافداه موعود تمام ادیان ابراهیمی، و بازگشت تمام حقوق به صاحبان حق دعا کنیم!

@borrhan
#منجی (۸۳)

فرهنگ‌ و تمدن جهان در عصر موعود

👈 بشر در روزگار رهایی
👈 جلوه‌هایی از #حکومت_علوی (9)💠"عدالت اجتماعی در عصر موعود"


...دوران غیبت و طول زمان آن، عصر آزموده شدن مردم برای تحمل عدالتی، چون عدالت علوی است،
که گردن نهادن بدان کاری بس دشوار است؛
چون عموم مردم طالب اجرای عدالت در مورد دیگران‌اند و از حکم عدالت در مورد خود سخت می‌گریزند!!!

امیرالمومنین علی علیه السلام در منشور جاوید خود به #مالک_اشتر فرمودند:

💠"" ای مالک! بدان من تو را به سرزمینی فرستادم که پیش از تو دولت‌هایی عادل یا ستمگر بر آن حکومت داشتند.
مردم به کارهای تو همانگونه نظر می‌کنند که تو در امور زمام‌داران پیش از خود می‌نگریستی و همان را دربارهء تو خواهند گفت که تو دربارهء آن‌ها می‌گفتی.
بدان که شایستگان را با آن چه خداوند بر زبان بندگانش جاری می‌سازد ، می‌توان شناخت.
باید محبوب‌ترین ذخیره نزد تو عمل صالح باشد؛ زمام هوی و هوس را در دست گیر و نسبت به آن چه برای تو حلال نیست، بخل روا دار؛
زیرا بخل نسبت به خویشتن این است که راه انصاف را- در آن چه محبوب و مکروه توست- پیش گیری...""(۱)


از این رو باید شیعه در عصر غیبت امام علیه‌السلام خود را در مسیر عدالت و داد تربیت کند و نفس خویش را به فشارها و تازیانه‌های ادب رام کند و آماده عدالت مهدوی شود.

(۱)نهج البلاغه نامه ۵۳برای ظهور امام مهدی ارواحنافداه موعود تمام ادیان ، و رشد و اعتلای بشریت در روحیات و اخلاقیات دعا کنیم!

@borrhan
#منجی (۸۴)
#اهلسنت_و_مهدویت

فرهنگ و تمدن جهان در عصر موعود

👈 بشر در روزگار رهایی

🌿

💠"آبادانی در عصر موعود"

...در حکومت موعود، تمام زمین در حکم یک شهر خواهد شد که از ساختمان‌های به هم پیوسته برخوردار است؛
چون عمرها طولانی و زاد و ولد بسیار خواهد بود و آدمی نمی‌میرد مگر آنکه هزار فرزند خویش را می‌بیند.
(این عدد می‌تواند نشان از کثرت اولاد باشد.)

در آن عصر ابزار و وسایل مسافرت به دیگر کرات آسمان ساده و در دسترس خواهد شد و آن چه را بشر در دوران حکومت کهن گیتی ندیده است مشاهده خواهد کرد.
او به جاهایی سیر خواهد کرد که در تمام ادوار، پایش به آن جا نرسیده بود؛
راه‌های آسمان به روی او گشوده خواهد شد و به فضاهایی که حتی پندار خود هم بدان راه ندارد، گام خواهد نهاد.

زمین حیاتی تازه می‌یابد؛ راه‌های سرتاسری میان کشورها کشیده می‌شود؛ تمامی دشت ‌های خشک و بی‌آب و علف سرسبز خواهد شد.
کویرهای تفتیده به جنگل‌های سرسبز و با درختانی انبوه تبدیل می‌شوند.
چشمه‌های خوش‌گوار در تمامی زمین جاری می‌گردد‌. رودها و آبشارها پر آب خواهند شد.
در وضعیت روشنایی زمین تغییراتی بنیادی صورت خواهد پذیرفت؛ به طوری که در آن عصر برای روشنایی، به خورشید نیازی نباشد؛ اما نوع و گونه‌اش امروز بر ما پوشیده است.
زمین زیر پای مردمان در نور درنوردیده می‌شود و بدون نیاز به مرکب‌های کنونی، با سرعتی بسیار زیاد طی مسافت خواهند کرد.


امام صادق علیه السلام به مفضل چنین فرمودند:

💠""هر گاه قائم ما قیام کند، زمین به نور مالک و صاحبش روشن می‌گردد و بندگان نیازی به نور خورشید نخواهند داشت و تاریکی رخت برخواهد بست...""(۱)


گسترهء آبادانی تمام مناطق جهان را در می‌گیرد ؛ از آفریقا تا جزایر اقیانوسیه و از قطب شمال تا قطب جنوب، همه و همه آباد خواهد شد‌.

محمد صَبّان شافعی مصری(متوفای ۱۲۰۶ ھ) در إسعاف الراغبين از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرده است که فرمودند:

💠""سلطنت او شرق و غرب عالم را خواهد گرفت ، تمامی گنجینه‌ها برای او آشکار خواهد می‌گردد و در زمین، نقطه ویرانی باقی نمی‌ماند، مگر اینکه او آن جا را آباد می‌کند.""(۲)

(۱)الارشاد ۳۸۱/۲
(۲)اسعاف الراغبین ف۲ص۱۴۰برای ظهور امام مهدی ارواحنافداه و شروع دوران طلایی زندگی بشریت بر روی زمین ، دعا کنیم!

@borrhan
#منجی (۸۵)
#اهلسنت_و_مهدویت

فرهنگ و تمدن جهان در عصر موعود

👈 بشر در روزگار رهایی

🌿

💠"آبادانی در عصر موعود"

...سلیمان بن ابراهیم خواجه کلان قندوزی جمعی از علمای عامه در کتاب ینابیع المودة از امیرمومنان علی علیه السلام روایت می‌کند که فرمودند:

💠""...زمین به مهدی‌اش آباد می‌گردد و صفا و طراوت می‌یابد. به(برکت) او، رودهای زمین جاری می‌شود.""(۱)

بنا بر این حدیث، در حکومت موعود، نه آلودگی هوا خواهد بود و نه مشکلات جوّی؛ نه کمبود هوای سالم خواهد بود و نه مشکل کم آبی؛ حتی تمام آلودگی‌ها از آب‌ها زدوده می‌شود‌

آن حضرت مرکز حکومت خود را مسجد کوفه قرار می‌دهد؛
همان جایی که امام علی علیه السلام بنای گسترش عدل خویش را آغاز کرد.
این شهر به عنوان پایتخت کشور جهان خواهد بود و حکومت واحد جهانی از این شهر اداره می‌شود.
گسترهء این کلان شهر فرسنگها خواهد شد؛ و همگان آرزو خواهند کرد که ای کاش در این شهر زندگی می‌کردند!

معلقات سبعهء بابِل در عهد باستان بر این شهر و شهرهای کشور مهدی ارواحنافداه رشک خواهد برد‌
بهشت شداد در آن عصر چون آبادی کوچکی در برابر شهری بزرگ خواهد بود.
از همان مئذنه‌ای که صدای
"قُتِلَ آمیرُالمُومِنینَ" در فضا طنین افکند،
صدای "أنا المَهدِيُّ ، أنا بَقِيَّةُاللهِ ، أنا صَمصامُ المُنتَقِم"
در جهان بلند می‌شود.


دیگر #معاویه ‌ها و ابوسفیان ‌ها و عمروعاص‌ها و شُریح ها اجازهء فتنه‌گری و رباخواری در مملکت توحید نخواهند داشت.
او داد نیای گرامی خود مولای متقیان را از ناکثان و قاسطان و مارقان خواهد گرفت.
او منشور عدالت علوی را در خطاب به #مالک_اشتر در پیش روی خویش خواهد نهاد که حضرتش یکی از وظایف فرمانداران خویش را آبادانی در مملکت قرار داده است:

💠""این فرمانی است از بندهء خدا علی بن ابیطالب به مالک اشتر فرماندار مصر!
در اصلاح مردمان و ساختن شهرها و آباد کردن آن‌جا و.....""(۲)


(۱)ینابیع المودة ٤٦٧
(۲)نهج البلاغة نامه ٥٣برای ظهور امام مهدی ارواحنافداه و شروع دوران طلایی زندگی بشریت بر روی زمین ، دعا کنیم!

@borrhan
#منجی (۸۶)

فرهنگ و تمدن جهان در عصر موعود

👈 بشر در روزگار رهایی

🌿

💠<<آبادانی در عصر موعود>>


..امام عصر علیه السلام مرکز اقامت خود را شهر رُحبه (*) قرار می‌دهد؛ همان جای زندگانی حضرت نوح علیه‌السلام.

حضرت باقر علیه السلام فرمودند:

💠""جایگاه او در کوفه است؛ هیچ برده‌ء مسلمانی را وا نمی‌نهد؛ مگر آنکه او را می‌خرد و آزاد می‌سازد و هیچ قرض‌داری را؛ مگر آنکه وام او را می‌پردازد و هیچ مظلمه ای از مردمان را؛
مگر اینکه آن را به صاحبش برمی‌گرداند....او به همراهی خاندان خود در رحبه سکونت می‌کند؛
آن جا زمینی پاکیزه است که نوح در آن مسکن داشته است....""(۱)


در زمان موعود، نه تنها رودها پرآب می‌شود، بلکه خود آن حضرت ، رودها و آب‌راهها احداث و زمین‌ها را آبیاری می‌کند.

امام باقر علیه السلام فرمودند:

💠""...فرمان می‌دهد که از شهادتگاه امام حسین علیه السلام رودی به سوی نجف بکشند تا این که آب را به نجف می‌رساند و بر دهانه آن رود پل‌هایی می‌بندد و آسیاب‌هایی کار می‌گزارد.
گویی آن پیرزن را می‌بینم که بر سرش زنبیلی است که در آن گندم دارد و نزد آن آسیاب‌ها می‌آید و
بدون پرداخت اجرت، آن را آرد می‌کند.""(۲)


✔️ خلاصه آن چنان دوران حکومت مهدی ارواحنافداه دلرباست و آن چنان پر نور و سرور است که به نقل از امام مجتبی عليه السلام، امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند:

💠""فَطُوبى لِمَنْ أدرَكَ أيّامَهُ وَ سَمِعَ كَلامَهُ!""

💠""خوشا به حال کسی که روزگار او را دریابد و کلامش را بشنود!""(۳)


(*)ناحیه‌ای بین مدینه و شام نزدیک وادی‌القری
(۱)بحارالانوار ۲۲۴/۵۲
(۲)کشف الغمة٤٦٣/٢
(۳)الاحتجاج طبرسی ۲۹۰/۲برای ظهور امام مهدی ارواحنافداه و توفیق حضورمان در دوران طلایی زندگی بشریت بر روی زمین ، دعا کنیم!

@borrhan
#منجی (۸۷)
#اهلسنت_و_مهدویت

فرهنگ و تمدن جهان در عصر موعود

👈 بشر در روزگار رهایی

🌿

💠<<برچیده شدن پرستش بت‌ها و گسترش یکتاپرستی>>


..خداوند چنین اراده فرموده است که در آیندهء جهان، آیین برگزیده‌اش - که اعلام شدهء حضرت مصطفی صلی الله علیه و آله به جهانیان است -
دین زمینیان و آسمانیان گردد و راه و روش حضرت مرتضی علیه‌السلام مسیر بندگی خدا شود و فرمان‌های امامان پاک از نسل فاطمه سلام الله علیها دستورالعمل همگان گردد؛
و ندای <اشهد ان علیا ولی‌الله> در کنار شهادت به وحدانیت ایزد منان و رسالت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در همه گلدسته‌های جهان طنین انداز شود؛

دیگر از لات و عزی نشانی نماند و یاد جبت و طاغوت به فراموشی سپرده شود.

حضرت باقر العلوم علیه‌السلام فرمودند:

💠""...پس مردم را به کتاب خدا و روش پیامبر و ولایت علی بن ابیطالب و بیزاری از دشمنان او فرا می‌خواند.""(۱)


مفضل بن عمر گوید: از امام صادق علیه‌السلام (توضیح) این سخن خدای متعال را خواستم که در (قرآن) میفرماید:

📖 لِیُظهِرَهُ عَلَی الدّین کُلِّهِ(*)
📖 تا او را بر همهء ادیان چیره کند
آیا رسول خدا بر تمام ادیان چیره نشد؟

آن حضرت فرمودند:

ای مفضل ! اگر رسول خدا بر همه ادیان چیره می‌شد دیگر نه زردشتیگری بود و نه یهودیت؛ نه صابئیان و نه مسیحیت؛ نه فرقه‌گری و نه اختلاف و نه شک و نه بت‌پرستی و نه بت و نه لات و نه عزی و نه خورشیدپرستان و نه ماه‌پرستان و نه ستاره‌پرستان و نه آتش‌پرستان و نه سنگ‌پرستان .
این سخن خدا در روز قیام مهدی است.""(۲)

👤 سلیمان بن ابراهیم خواجه کلان قندوزی منفی از علمای عامه در کتاب ینابیع المودة در شرح منقول از حضرت عیسی علیه السلام- که خدای متعال به آن حضرت در شرح احوال پیغمبر اسلام و وصی او اِخبار فرموده است:

وَ اختَلَفَ امَّتُهُ مِن بَعدِهِ ما شاءَ اللهُ
=امت این پیغمبر پس از درگذشت او به اختلاف افتد تا آن وقت که خدا بخواهد

می‌گوید:

💠""اختلاف این امت تا قیامت استمرار نمی‌یابد ، بلکه به ظهور مهدی موعود
- که سلام خدا بر او باد- به فرجام می‌رسد.""(۳)


(۱)تفسیر العیاشی۵۶/۲
(۲)بحارالانوار ۳۳/۵۳
(۳)ینابیع الموده۴۹۶

(*)علاقمندان می‌توانند در لینک‌های ذیل شرح و بیان علمای عامه در مورد این آیه و بیان تاویل آن به دوران قیام امام مهدی ارواحنافداه را مطالعه فرمایند:

https://t.me/borrhan/24764
(+۶اسکن ذیل این لینک👆)
https://t.me/borrhan/24682برای ظهور امام مهدی ارواحنافداه موعود تمام ادیان و پیوند دلهای تمام مردمان با ساحت ایزدی، دعا کنیم!

@borrhan
#منجی (۸۸)

فرهنگ و تمدن جهان در عصر موعود

👈 بشر در روزگار رهایی

🌿

💠<برچیده شدن پرستش بت‌ها و گسترش یکتاپرستی>

‌‌...حکومت موعود دوران کمال انسانی ، روزگار رهایی مردم از بندهای عبودیت نفس و زمان جدایی بشریت از فساد ظاهر و باطن است؛
دوران اخلاق نیکو و سلامت نفس است. عصر آزادی انسان‌ها از اسارت خواست های شیطانی است؛
عصر رهیدن بشریت از غرورهای جاهلی است و دوران بیدار شدن خِرَدهای خفته است. بشر به آزاد، گرد تباهی نخواهد گذشت؛
چون‌ نه کمبودی است که به خاطر آن به تباهی دست زند و نه پلیدی در نگاه او ارزشی دارد که گرد آن بگردد و نه خیره سری وجود دارد که دعوتگر آدمیان به تباهی باشد.

همگان خدای واحد را خواهند پرستید و تنها در بارگاه قدس او سر بر خاک خواهند سایید و شیرینی و گوارایی بندگی بر آستان ایزد منان را در کام جان خویش خواهند چشید.

امام باقر علیه السلام فرمودند:

💠""هر گاه قائم ما قیام کند، دست (مبارک) خویش را بر سر بندگان قرار می‌دهد و به موجب آن،
عقل‌های ایشان متمرکز می‌گردد و اخلاقشان کامل می‌شود.""(۱)

نیز امام پنجم سلام الله علیه در مورد آن مرد دوران فرمودند:

💠" خداوند -عزوجل- به وسیلهء او دین خود را بر تمام راه و روش‌ها چیره می‌گرداند؛
گر چه مشرکان ناخوش دارند...پس در زمین معبودی جز خدای -عزوجل- نخواهد ماند و بت‌ها و شکلهای صورتگری شده و ...جملگی به آتش خواهند سوخت."(۲)

امیرمومنان علی علیه السلام نیز فرمودند:

💠""به خدایی که جانم در قبضهء قدرت اوست، هیچ آبادی نخواهد ماند مگر آن که در آنجا، هر صبحگاهان و شامگاهان ، به یکتایی خداوند و به رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله شهادت داده خواهد شد.""(۳)

(۱) الخرائج و الجوارح۸۴۰/۲
(۲)کمال الدین۳۳۰/۱
(۳)بحارالانوار ۱۰۰/۵۱برای ظهور امام مهدی ارواحنافداه، آنکه انسان‌ها را پای‌بندی به والایی‌های اخلاقی خواهد آموخت ، دعا کنیم!

@borrhan
#منجی (۸۹)

فرهنگ و تمدن جهان در عصر موعود

👈 بشر در روزگار رهایی

🌿

💠<برچیده شدن پرستش بت‌ها و گسترش یکتاپرستی>

‌‌...با صدای ملکوتی امام عصر علیه‌السلام، وجدان ‌های خفته بیدار می‌شود و تمام گریختگان بارگاه قدس احدیت هوشیار می‌گردند و همه کرنشگران الحاد به سوی معبد‌های خدای بی‌همتا روی‌آور می‌شوند و
بر آستان پروردگار جهانیان سر تعظیم فرود می‌آورند و در برابر او #نماز می‌گزارند.
آنگاه است که گوارایی عبادت الاهی را می‌چشند.

مهدی خود گواه حقانیت رسالت مصطفوی است؛
دلیل وصایت حضرت مرتضوی است؛
و گواه مظلومیت فاطمی است؛
او زنده کننده قرآن است و بازگو کنندهء حقایق کتاب آسمانی هستی
و عرضه کنندهء کلام نازل شده از سوی یزدان.

در عصر اوست که مردمان گروه گروه به اسلام روی می‌آورند؛
در روزگار اوست که سدهای برپا شده فرا راه حق، شکسته می‌شود و در آن هنگام است که نیکوکاران از زشت سیرتان بازشناخت می‌شوند.
عصر قیام او زمان در هم پیچیده شدن بساط همهء دو رویان و پایان حیات همهء ستم‌کاران است.

در دعای تعلیم شده از ناحیه مقدس آن حضرت چنین می‌خوانیم:

🌿 اللَّهُمَّ وَ أَحْیِ بِوَلِیِّکَ الْقُرْآنَ وَ أَرِنَا نُورَهُ سَرْمَداً لَا ظُلْمَهَ فِیهِ.

بار خدایا، با ظهور ولیّ خودت، قرآن را زنده ساز و نور و درخشش آن را به ما بنمایان، آن نوری که جاودانه است و هیچ تاریکی در او راه ندارد.

🌿 وَ أَحْیِ بِهِ الْقُلُوبَ الْمَیِّتَهَ وَ اشْفِ بِهِ الصُّدُورَ الْوَغِرَهَ وَ اجْمَعْ بِهِ الْأَهْوَاءَ الْمُخْتَلِفَهَ عَلَى الْحَقِّ.

و به‌ برکت وجود او، دل‌های مرده را زنده گردان، و سینه‌های پُرکینه را شفا بخش، و عقاید و آراء مختلف را بر محور حقّ جمع گردان.

🌿 وَ أَقِمْ بِهِ الْحُدُودَ الْمُعَطَّلَهَ وَ الْأَحْکَامَ الْمُهْمَلَهَ، حَتَّى لَا یَبْقَى حَقٌّ إِلَّا ظَهَرَ وَ لَا عَدْلٌ إِلَّا زَهَرَ.

و حدود تعطیل‌شده و احکام فرونهاده و متروک‌شدۀ الهی را جاری گردان تا آن‌که حقّ به‌طور کامل آشکار شود و عدالت کاملاً فروزان گردد.(۱)

(۱) جمال الاسبوع ، در اعمال عصر جمعه و مفاتیح الجنان در اعمال روز جمعهبرای ظهور امام مهدی ارواحنافداه، وارث تمام انبیا،
آنکه با تکیه به خانه کعبه، صلای توحید را بر جهانیان سر‌ می‌دهد ، دعا کنیم!

@borrhan
#منجی (۹۰)

فرهنگ و تمدن جهان در عصر موعود

👈 بشر در روزگار رهایی

🌿

..چون حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه، قیام فرماید مالکیت #انفال را به دست خود می‌گیرد و در مصارف بایسته‌اش خرج می‌کند.

امام کاظم علیه السلام فرمودند:

💠 """...انفال هر زمین خرابی است که اهالی آن هلاک شده باشند و هر زمینی که اسب و شتر بر آن رانده نشده(و با جنگ و غلبه گرفته نشده) ؛
حتی زمین‌هایی که مالکان آن به نوعی با مسلمین سازش و بدون جنگ و با دست خود تسلیم کرده‌اند و نیز کو‌ه‌ها و بستر رودخانه‌ها و جنگل‌ها و هر زمین بایر و بی‌صاحب از آنِ امام است و زبده اموالی که در دست پادشاهان است
(و در جنگ با مسلمانان مغلوب شده‌اند) - اگر از کسی غصب نکرده باشند - به امام تعلق دارد و هر غصبی باید به صاحبش برگردد.
نیز امام وارث کسی است که وارث ندارد و باید مخارج بینوایان را بدهد....
همانا خدا(حکمِ) هر نوع از اموال را (معین و آن اموال) را تقسیم کرده و حق هر مستحق از خاص و عوام (امام و سایر مردم) و فقرا و مساکین و دیگر اصناف مردم را به آن‌ها داده است....
اگر در میان مردم، عدالت حکمفرما باشد ، همه بی‌نیاز می‌شوند...
عدالت از عسل شیرین‌تر است و عدالت نمی‌کند مگر کسی که عدالت را خوب بداند...."""(۱)


راوی گوید از امام باقر علیه السلام درباره قائم پرسیدم که هر گاه قیام کند به چه روشی میان مردم رفتار می‌کند؟

آن حضرت فرمودند:

💠""به روشی که رسول خدا سلوک کرد تا این که اسلام چیره شد""

گفتم: روش رسول خدا صلی الله علیه و آله چه بود؟

‌فرمودند:

💠""آنچه را در جاهلیت بود، باطل اعلام کرد و با مردم به عدل برخورد نمود و این چنین است قائم علیه‌السلام هر گاه قیام کند. آن چه را در عصر هُدْنه (*) در دست مردم بوده است باطل می‌کند و با ایشان به عدالت برخورد می‌نماید.""(۲)(۱)الکافی ۵۳۹/۱
(۲)تهذیب الاحکام ۱۵۴/۶

(*) هدنه یعنی صلح یا آتش‌بس؛ منظور دوران مدارا با ستمگران و عدم پرخاشگری است . شیوه امیر مومنان بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله همین روش بود؛ زیرا آن حضرت دیدند مردم آماده یاری حق نیستند و دل در هوای دستگاه خلافت دارند .
همه امامان نیز در دوران حیات خود، به خاطر عدم یاری مردم ، به مدارا با دستگاه غاصب خلافت ناگزیر شدند.برای ظهور امام مهدی ارواحنافداه و چشیدن طعم شیرین عدالت دعا کنیم!

@borrhan
#منجی (۹۱؛ آخرین عنوان)

فرهنگ و تمدن جهان در عصر موعود

👈 بشر در روزگار رهایی

🌿

💠<استقرار حکومت در دست صالحان>


...یکی از کارهای مهم مهدی موعود آن است که زمینهء استقرار صالحان را بر کرسی حکومت استوار می‌کند
و حق را به حق‌دار می‌رساند و صالح را بر جامعه حاکم می‌کند و فاسد را برکنار می‌کند.

در حدیث بسیار زیبایی، داوود بن کثیر رِقّی از امام صادق علیه السلام سوال می‌کند که معنی #سلام بر رسول چیست؟

آن حضرت می‌فرمایند:

💠""آن گاه که خدای متعال پیغمبر خود و وصیّ او و دختر و دو فرزندش و همه امامان و شیعیان ایشان را آفرید،
از آنان پیمان گرفت که شکیبایی کنند و به شکیبایی فراخوانند و از مرزهای آیین دفاع کنند و از خدا پروا پیشه کنند.
نیز به آنها وعده داده که زمین مبارک و حرمِ در امان داشته را تسلیم ایشان کند و بیت معمور را برای ایشان فرود آورد و این سقف برافراشته را در چیرگی‌شان در آورد و
آنها را از دشمنانش و از زمینی که خدا آن را از سلامت و آسایش (به دشواری) تبدیل کرده،
در آسایش قرار دهد و آنچه در زمین است، تسلیم ایشان کند....
و (دیگر) در آن خصومت و دشمنی نباشد (که) به دست دشمنان ایشان (آتش افروزی شود) و آنچه دوست می‌دارند در این زمین برای ایشان قرار دهد.
و رسول خدا نیر از همهء امامان و شیعیانشان بر این سخن پیمان گرفته است.
(گفتن) "السَّلامُ عَلیهِ" یادآوری آن پیمان است و تجدید آن برای او نسبت به خدای متعال؛
شاید که خدای -عزوجل- آن‌را جلو اندازد و در سلام بر همهء شما در آن چه بیان شده است، بشتابد.""(۱)


امیرمومنان علی علیه السلام در روز #غدیری خطبه‌ای خواندند و در ضمن آن فرمودند:

💠 ""دنیا پس از سرکشی به سوی ما (خاندان وحی) باز می‌گردد؛
همچون بازگشت شتر سرکش به سوی فرزندش"" (۲)

و در پی این سخن این آیه را تلاوت فرمودند:

 وَ نُريدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَي الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثينَ

و ارادهء ما این است که بر ناتوان داشتگان روی زمین منت گذاریم و ایشان را پیشوایان و وارثان (زمین) کنیم.(۲)(۱)الکافی ۴۵۳/۱
(۲)نهج البلاغه تحقیق دکتر صبحی صالح حکمت ۲۰۹


بارالاها!
به چشمان اشک‌بار ولیّت در سوگ کشتگان طف؛
و به قلب پر غم حجّتت در ضربات سهمگینِ اهریمن بر پهلوی مادرش؛
و به گریه‌های شبانه‌اش در مصیبت‌های وارده بر دوستانش؛
هر چه زودتر آن عزیزتر از جان و باوفاتر از یوسف کنعان را بر منصب واقعی‌اش بنشان؛
آن که هزاران خسرو باید غلامی درگاهش کنند و هزاران حاتِم گدایی آستانش.

آمین....
______________

@borrhan
#معرفی_کتاب

مجموعه مطالبی که تحت عنوان #منجی تقدیم محضر شما بزرگواران گردید ، خلاصه‌ و گلچینی است از کتاب استاد #دکتر_جلال_برنجیان
با عنوانِ
📔فرهنگ و تمدن جهان در عصر موعود؛
چاپ موسسه طور تهران

🔝تهیه و مطالعه این کتاب ارزشمند در حوزه اثبات باور و بشارت به منجی در تمامی ادیان و مکاتب مختلف
و آشنایی با جریانات پس از ظهور ،
به علاقمندان توصیه می‌شود.

@borrhan
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⁉️درخواست تو از #منجی جهان چیست؟

🎥 مصاحبه ای با شهـروندان اروپایی!!

Our Hope: The Appearing of His
به امید ظهورش

@borrhan
2⃣ أخبرني أبو الحسين محمد بن هارون بن موسى، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن مخزوم المقرئ مولى بني هاشم قال: حدثنا أبو سعيد عبيد بن كثير بن عبد الواحد العامري التمار بالكوفة، قال: حدثنا يحيى بن الحسن بن الفرات، قال: حدثنا عمرو بن أبي المقدام، عن سلمة بن كهيل، عن المسيب بن نجبة، قال: لما ورد سبي الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء، وأن يجعل الرجال عبيدا للعرب، وأن يرسم عليهم، أن يحملوا العليل والضعيف والشيخ الكبير في الطواف على ظهورهم حول الكعبة، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: أكرموا كريم كل قوم. فقال عمر: قد سمعته يقول: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه وإن خالفكم. فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): فمن أين لك أن تفعل بقوم كرماء ما ذكرت، إن هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السلم، ورغبوا في إلاسلام والسلام ، ولابد من أن يكون لي منهم ذرية، وأنا اشهد الله واشهدكم أني قد أعتقت نصيبي منهم لوجه الله.....


✍️هنگامی که اسیران فارس را به مدینه آوردند، از یک سو عمر قصد داشت که زنان اسیر را بفروشد و مردان آنها را غلام عرب قرار دهد و از سوی دیگر این فکر را نیز در سر داشت که اسیران فارس، افراد علیل و ضعیف و پیران عرب را در موقع طواف کعبه به دوش بگیرند و طواف دهند ولی امیر المومنین علیه السلام به او متذکر شدند که پیغمبر بزرگوار فرموده است:
*افراد شریف و بزرگوار هر ملتی را محترم بدارید، اگر چه با شما یک سو نباشند* فارس (ایرانیها) مردمانی دانا وبزرگوارند، بنابراین سهم خود و سهم بنی هاشم را که از این اسیران داریم در راه خدا آزاد می‌کنیم.

سپس مهاجرین و انصار گفتند: ای برادر رسول خدا! ما نیز سهم خود را به تو بخشیدیم. امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد: پروردگارا! اینان سهم خود را بخشیدند و من هم قبول کردم و اسیران را آزاد کردم. عمر لع گفت: علی بن ابی طالب علیه السلام پیشی گرفت و تصمیمی که درباره مردم عجم داشتم در هم شکست.
بعضی از آن جمع هم بر آن شدند که با دختران پادشاهان که اسیر شده بودند. ازدواج نمایند. حضرت علی علیه السلام در این رابطه به عمر فرمود:
این دختران شاهان را در ازدواج آزاد بگذار و آنان را مجبور نکن.

يكى از بزرگان عرب به شهربانو دختر يزدگرد (پادشاه ايران) اشاره كرد ولى او صورت خود را پوشاند و نپذيرفت .
به شهربانو گفتند:
تو كدام يك از اين خواستگاران را انتخاب مى كنى ؟ آيا راضى هستى ازدواج كنى ؟
آن بانو سكوت اختيار كرد.
اميرالمؤ منين عليه السلام فرمود: او به ازدواج راضى است و بعدا همسر انتخاب خواهد كرد زيرا سكوت وى علامت رضايت اوست .
وقتى كه بار ديگر پيشنهاد كردند شهربانو گفت : اگر در ازدواج آزاد باشم، غير از حسين كه چون نورى است پرتوافكن و مهتابى است درخشان ، كسى را انتخاب نمى كنم .

حضرت على عليه السلام فرمود:
تو چه كسى را براى انجام كارهايت به وكالت مى پذيرى ؟ شهربانو آن حضرت را وكيل قرار داد. اميرالمؤمنين عليه السلام به حذيفه يمانى دستور داد خطبه نكاح را بخواند.
او نيز خطبه را خواند.
بدين طريق شهربانو به ازدواج امام حسين درآمد و امام زين العابدين عليه السلام از اين بانوى مكرمه متولد شد و نسل امام حسين عليه السلام بوسيله او ادامه يافت .

📗📕العلامه مجلسی ، بحارالانوار، ج46 ، ص15.
http://lib.eshia.ir/71860/46/15

===============

نتیجه آنکه: حضرت امیر علیه‌السلام ، ضمن تکریم ایرانیان ، به غاصب دوم فرمودند که در دین اسلام کسی نمی تواند شاهزادگان را به اسارت بگیرد؛ و این عمل حرام است.
لذا فرزندان یزدگرد آزاد شدند. سپس سیدالشهداء علیه‌السلام شهربانو را خواستگاری فرمودند.
_____________

روایت دلنشین بشارت یزدگرد سوم ، پدر حضرت شهربانو به موعود آخرالزمان در :
https://t.me/borrhan/32898

روایت دلنشین تکلم امیرالمومنین به #زبان_فارسی با حضرت شهربانو و اثبات #افضلیت صدیقه کبری سلام الله علیها در :
https://t.me/borrhan/35859🌐کانال برهان
@borrhan
#منجی

مستر جیمز هاکس -محقق و عالم مشهور مسیحی- می‌گوید:

از 80 بار لفظ «پسر انسان» در عهد جدید فقط 30 مورد آن منظور حضرت عیسی مسیح علیه السلام می‌باشد. ( 50 مورد دیگر درباره فردی دیگر است.)

بیشتر بخوانید:
https://t.me/borrhan/32797


این جمعه هم گذشت...
@borrhan