کانال برهان
11.1K members
13.8K photos
763 videos
567 files
5.1K links
مرکز نشر دروس اعتقادی اهل بیت علیهم‌السلام
+ سلسله مباحث نقد فرق ضاله
+ کانالهای وابسته به برهان :

مدیریت کانال:
@mahdiyar148

📥آرشیو برهان:
@borrhan2

📥کانال معارفی امامت:
@darshayeemamat
📥کانال آموزش مجازی:
@dinclass

ادمین تبادل :
@Yarogaiie
Download Telegram
to view and join the conversation
#دانلود_کتاب

🖊نویسنده :
#محمد_رضا_رمزی_اوحدی

📝عنوان :
۱۰۰۱ فضیلت از امیرالمومنین علیه السلام در کتب اهل سنت(کتابی بی نظیر👌)

📚دانلود کتب و مقالات ناب در کانال برهان

@borrhan
🌸🌸🌸🌸

🖊نویسنده : 👇
#شیخ_عباس_قمی

1⃣نفس المهموم(ترجمه)


🖊نویسنده : 👇
#ابن_قولویه

1⃣کامل الزّیارات

🖊نویسنده : 👇
#میرزا_جواد_تبریزی

1⃣زیارت عاشورا فوق الشبهات

🖊 نویسنده : 👇
#علامه_عسگری

1⃣نقش عایشه در تاریخ اسلام

🖊 نویسنده : 👇
#نجم_الدین_طبسی

1⃣رقیه بنت الحسین سلام الله علیهما

🖊نویسنده: 👇
#محمد_تقی_لسان_الملک_سپهر

1⃣ ناسخ التواریخ ، مجلد زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام

🖊نویسنده : 👇
#علامه_امینی رحمة الله علیه

1⃣ آداب کوی جانان (آداب زیارت حسینی)

🖊نویسنده : 👇
#علامه_شرف_الدین رحمة الله عليه

1⃣ ترجمهء فارسی کتاب المراجعات
4⃣ خلاصهء کتاب النص و الاجتهاد

🖊نویسنده :👇
#سید_محسن_طیب_نیا

عجایبی از صحاح (نگاهی جامع به صحاح سته)

🖊نویسنده : 👇
#محمد_رضا_رمزی_اوحدی

۱۰۰۱ فضیلت از امیرالمومنین علیه السلام در کتب اهل سنت

🖊 نویسنده : 👇
#اکبر_بیرامی

1⃣ردیه ای قاطع بر احمد اسماعیل الکاطع (نقدمدعی یمانیت)

《4》
🌸🌸🌸🌸

@borrhan
🌸🌸🌸🌸

🖊نویسنده : 👇
#شیخ_عباس_قمی

1⃣نفس المهموم(ترجمه)


🖊نویسنده : 👇
#ابن_قولویه

1⃣کامل الزّیارات

🖊نویسنده : 👇
#میرزا_جواد_تبریزی

1⃣زیارت عاشورا فوق الشبهات

🖊 نویسنده : 👇
#علامه_عسگری

1⃣نقش عایشه در تاریخ اسلام

🖊 نویسنده : 👇
#نجم_الدین_طبسی

1⃣رقیه بنت الحسین سلام الله علیهما

🖊نویسنده: 👇
#محمد_تقی_لسان_الملک_سپهر

1⃣ ناسخ التواریخ ، مجلد زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام

🖊نویسنده : 👇
#علامه_امینی رحمة الله علیه

1⃣ آداب کوی جانان (آداب زیارت حسینی)
2⃣ خلاصهء الغدیر (ترجمهء فارسی)

🖊نویسنده : 👇
#علامه_شرف_الدین رحمة الله عليه

1⃣ ترجمهء فارسی کتاب المراجعات
2⃣ خلاصهء کتاب النص و الاجتهاد

🖊نویسنده :👇
#سید_محسن_طیب_نیا

1⃣عجایبی از صحاح (نگاهی جامع به صحاح سته)

🖊نویسنده : 👇
#محمد_رضا_رمزی_اوحدی

1⃣۱۰۰۱ فضیلت از امیرالمومنین علیه السلام در کتب اهل سنت

🖊 نویسنده : 👇
#اکبر_بیرامی

1⃣ردیه ای قاطع بر احمد اسماعیل الکاطع (نقدمدعی یمانیت)

🖊 نویسنده : 👇
#محمد_شهبازیان

1⃣ره افسانه(نقد و بررسی فرقهء یمانی بصری)
2⃣خواب پریشان(نگاهی به نقش خواب و رویا در جریان های انحرافی)
نقد بابیت، بهائیت، تصوف و نقد مدعی یمانی
3⃣رهنمای کور
(نقدی بر مدعای یمانی بصری)

《4》
🌸🌸🌸🌸

@borrhan
🌸🌸🌸🌸

🖊نویسنده : 👇
#شیخ_عباس_قمی

1⃣نفس المهموم(ترجمه)


🖊نویسنده : 👇
#ابن_قولویه

1⃣کامل الزّیارات

🖊نویسنده : 👇
#میرزا_جواد_تبریزی

1⃣زیارت عاشورا فوق الشبهات

🖊 نویسنده : 👇
#علامه_عسگری

1⃣نقش عایشه در تاریخ اسلام

🖊 نویسنده : 👇
#نجم_الدین_طبسی

1⃣رقیه بنت الحسین سلام الله علیهما

🖊نویسنده: 👇
#محمد_تقی_لسان_الملک_سپهر

1⃣ ناسخ التواریخ ، مجلد زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام

🖊نویسنده : 👇
#علامه_امینی رحمة الله علیه

1⃣ آداب کوی جانان (آداب زیارت حسینی)
2⃣ خلاصهء الغدیر (ترجمهء فارسی)
3⃣ ابوطالب مظلوم تاریخ

🖊نویسنده : 👇
#علامه_شرف_الدین رحمة الله عليه

1⃣ ترجمهء فارسی کتاب المراجعات
2⃣ خلاصهء کتاب النص و الاجتهاد

🖊نویسنده :👇
#سید_محسن_طیب_نیا

1⃣عجایبی از صحاح (نگاهی جامع به صحاح سته)

🖊نویسنده : 👇
#محمد_رضا_رمزی_اوحدی

1⃣۱۰۰۱ فضیلت از امیرالمومنین علیه السلام در کتب اهل سنت

🖊 نویسنده : 👇
#اکبر_بیرامی

1⃣ردیه ای قاطع بر احمد اسماعیل الکاطع (نقدمدعی یمانیت)

🖊 نویسنده : 👇
#محمد_شهبازیان

1⃣ره افسانه(نقد و بررسی فرقهء یمانی بصری)
2⃣خواب پریشان(نگاهی به نقش خواب و رویا در جریان های انحرافی)
نقد بابیت، بهائیت، تصوف و نقد مدعی یمانی
3⃣رهنمای کور
(نقدی بر مدعای یمانی بصری)

《4》
🌸🌸🌸🌸

@borrhan
🌸🌸🌸🌸

🖊نویسنده : 👇
#شیخ_عباس_قمی

1⃣نفس المهموم(ترجمه)


🖊نویسنده : 👇
#ابن_قولویه

1⃣کامل الزّیارات

🖊نویسنده : 👇
#میرزا_جواد_تبریزی

1⃣زیارت عاشورا فوق الشبهات

🖊 نویسنده : 👇
#علامه_عسگری

1⃣نقش عایشه در تاریخ اسلام

🖊 نویسنده : 👇
#نجم_الدین_طبسی

1⃣رقیه بنت الحسین سلام الله علیهما

🖊نویسنده: 👇
#محمد_تقی_لسان_الملک_سپهر

1⃣ ناسخ التواریخ ، مجلد زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام

🖊نویسنده : 👇
#علامه_امینی رحمة الله علیه

1⃣ آداب کوی جانان (آداب زیارت حسینی)
2⃣ خلاصهء الغدیر (ترجمهء فارسی)
3⃣ ابوطالب مظلوم تاریخ

🖊نویسنده : 👇
#علامه_شرف_الدین رحمة الله عليه

1⃣ ترجمهء فارسی کتاب المراجعات
2⃣ خلاصهء کتاب النص و الاجتهاد

🖊نویسنده :👇
#سید_محسن_طیب_نیا

1⃣عجایبی از صحاح (نگاهی جامع به صحاح سته)

🖊نویسنده : 👇
#محمد_رضا_رمزی_اوحدی

1⃣۱۰۰۱ فضیلت از امیرالمومنین علیه السلام در کتب اهل سنت

🖊 نویسنده : 👇
#اکبر_بیرامی

1⃣ردیه ای قاطع بر احمد اسماعیل الکاطع (نقدمدعی یمانیت)

🖊 نویسنده : 👇
#محمد_شهبازیان

1⃣ره افسانه(نقد و بررسی فرقهء یمانی بصری)
2⃣خواب پریشان(نگاهی به نقش خواب و رویا در جریان های انحرافی)
نقد بابیت، بهائیت، تصوف و نقد مدعی یمانی
3⃣رهنمای کور
(نقدی بر مدعای یمانی بصری)

《4》
🌸🌸🌸🌸

@borrhan
🌸🌸🌸🌸

🖊نویسنده : 👇
#شیخ_عباس_قمی

1⃣نفس المهموم(ترجمه)


🖊نویسنده : 👇
#ابن_قولویه

1⃣کامل الزّیارات

🖊نویسنده : 👇
#میرزا_جواد_تبریزی

1⃣زیارت عاشورا فوق الشبهات

🖊 نویسنده : 👇
#علامه_عسگری

1⃣نقش عایشه در تاریخ اسلام

🖊 نویسنده : 👇
#نجم_الدین_طبسی

1⃣رقیه بنت الحسین سلام الله علیهما

🖊نویسنده: 👇
#محمد_تقی_لسان_الملک_سپهر

1⃣ ناسخ التواریخ ، مجلد زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام

🖊نویسنده : 👇
#علامه_امینی رحمة الله علیه

1⃣ آداب کوی جانان (آداب زیارت حسینی)
2⃣ خلاصهء الغدیر (ترجمهء فارسی)
3⃣ ابوطالب مظلوم تاریخ

🖊نویسنده : 👇
#علامه_شرف_الدین رحمة الله عليه

1⃣ ترجمهء فارسی کتاب المراجعات
2⃣ خلاصهء کتاب النص و الاجتهاد

🖊نویسنده :👇
#سید_محسن_طیب_نیا

1⃣عجایبی از صحاح (نگاهی جامع به صحاح سته)

🖊نویسنده : 👇
#محمد_رضا_رمزی_اوحدی

1⃣۱۰۰۱ فضیلت از امیرالمومنین علیه السلام در کتب اهل سنت

🖊 نویسنده : 👇
#اکبر_بیرامی

1⃣ردیه ای قاطع بر احمد اسماعیل الکاطع (نقدمدعی یمانیت)

🖊 نویسنده : 👇
#محمد_شهبازیان

1⃣ره افسانه(نقد و بررسی فرقهء یمانی بصری)
2⃣خواب پریشان(نگاهی به نقش خواب و رویا در جریان های انحرافی)
نقد بابیت، بهائیت، تصوف و نقد مدعی یمانی
3⃣رهنمای کور
(نقدی بر مدعای یمانی بصری)

🖊نویسنده : 👇
#سید_محمد_سلطان_الواعظین_شیرازی

1⃣ کتاب صوتی "شبهای پیشاور" (در ۱۰ فایل صوتی در دسترس است.)

《5》
🌸🌸🌸🌸

@borrhan
🌸🌸🌸🌸

🖊نویسنده : 👇
#شیخ_عباس_قمی

1⃣نفس المهموم(ترجمه)
2⃣بیت الأحزان(عربی-فارسی)


🖊نویسنده : 👇
#ابن_قولویه

1⃣کامل الزّیارات

🖊نویسنده : 👇
#میرزا_جواد_تبریزی

1⃣زیارت عاشورا فوق الشبهات

🖊 نویسنده : 👇
#علامه_عسگری

1⃣نقش عایشه در تاریخ اسلام

🖊 نویسنده : 👇
#نجم_الدین_طبسی

1⃣رقیه بنت الحسین سلام الله علیهما

🖊نویسنده: 👇
#محمد_تقی_لسان_الملک_سپهر

1⃣ ناسخ التواریخ ، مجلد زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام

🖊نویسنده : 👇
#علامه_امینی رحمة الله علیه

1⃣ آداب کوی جانان (آداب زیارت حسینی)
2⃣ خلاصهء الغدیر (ترجمهء فارسی)
3⃣ ابوطالب مظلوم تاریخ

🖊نویسنده : 👇
#علامه_شرف_الدین رحمة الله عليه

1⃣ ترجمهء فارسی کتاب المراجعات
2⃣ خلاصهء کتاب النص و الاجتهاد

🖊نویسنده :👇
#سید_محسن_طیب_نیا

1⃣عجایبی از صحاح (نگاهی جامع به صحاح سته)

🖊نویسنده : 👇
#محمد_رضا_رمزی_اوحدی

1⃣۱۰۰۱ فضیلت از امیرالمومنین علیه السلام در کتب اهل سنت

🖊 نویسنده : 👇
#اکبر_بیرامی

1⃣ردیه ای قاطع بر احمد اسماعیل الکاطع (نقدمدعی یمانیت)

🖊 نویسنده : 👇
#محمد_شهبازیان

1⃣ره افسانه(نقد و بررسی فرقهء یمانی بصری)
2⃣خواب پریشان(نگاهی به نقش خواب و رویا در جریان های انحرافی)
نقد بابیت، بهائیت، تصوف و نقد مدعی یمانی
3⃣رهنمای کور
(نقدی بر مدعای یمانی بصری)


🖊نویسنده : 👇
#صدرالدین_علی‌اکبر_همدانی

1⃣ پیوند معنوی با ساحت قدس مهدوی


🖊 نویسنده:👇
علامه میرجهانی

1⃣ جنة العاصمة (در مورد زندگانی و مناقب حضرت زهرا سلام الله علیها)


🖊نویسنده: 👇👇

علامه سید #هاشم_بحرانی

1⃣ الإنصاف في النص الأئمة الإثني عشر آل محمد علیهم السلام


《5》
🌸🌸🌸🌸

@borrhan
Forwarded from اتچ بات
فهرستی از "کتب" موجود در کانال برهان در نقد
باورهای اهل تسنن و وهابیت:

▪️#سید_علی_حسینی_میلانی :

- پژوهشی در شان نزول آیهء تطهیر
-آیات غدیر از دیدگاه اهل سنت
-عدالت صحابه
-تحریم دو حکم حلال(بدعت های خلیفه دوم)
-خلافت ابوبکر در ترازوی نقد
-موعود آسمانی(مهدویت از نگاه اهل سنت)
-خواستگاری ساختگی(جعلی بودن حکایت خواستگاری امیرالمومنین از دختر ابوجهل)
-عصمت از منظر فریقین.

▪️دکتر تیجانی :

-آنگاه هدایت شدم.

▪️#دکتر_عدنان_درخشان :

-چرا سنی نیستم؟(حکایت دلنشین شیعه شدن خانواده ای از اهل تسنن به دست مولف)
-گل بی خار(بررسی کتب توزیعی وهابیون در ایام حج)

▪️ #ابوالفتوح_رازی :

-دفاع از حریم تشیع(مناظره بانویی از شاگردان امام صادق با بزرگان علمای عامه عصر خود)

▪️ #سید_محسن_طیب_نیا :

-عجایبی از صحاح

▪️ #محمد_رضا_رمزی_اوحدی :

-۱۰۰۱ فضیلت از امیرالمومنین در کتب اهل سنت

▪️ #شیخ_مفید :

-رسالهء تفضیل امیرالمومنین( #افضلیت)

▪️ #علامه_حلی :

-کشف الیقین فی فضائل امیرالمومنین

▪️ #شیخ_ابی‌الحسین_الخوئینی :

-فصل الخطاب فی تاریخ قتل عمر بن الخطاب(عربی)

▪️ احمد زینی دحلان ، از علمای اهل تسنن:

-عقود الدرر فی تحقیق القول بالمهدی المنتظر (کتابی در موضوع مهدویت)
-الدرر السنیة في الرد على الوهابية(کتابی در نقد وهابیت)
-فتنة الوهابية(کتابی در نقد وهابیت)

▪️مقاتل بن عطیه داماد خواجه نظام الملک طوسی:

-مؤتمر علمای بغداد(مناظره شیعه و سنی ؛ عربی+فارسی)

▪️#علامه_امینی :

-خلاصه الغدیر(ترجمه فارسی)

▪️ #دکتر_محمد_امینی_نجفی :

-انگیزه دولت های اموی..در جعل ازدواج عمر با حضرت ام کلثوم سلام الله علیها

▪️ #علامه_فهامه :

-تهمت های ناروا به ساحت مقدس رسولخدا(بررسی‌ روایات فضائل خلفا از طریق کتب معتبر اهل سنت)

▪️ #علامه_عسگری

-نقش عایشه در تاریخ اسلام
- #عبدالله_بن_سبا و دیگر افسانه های تاریخی

▪️#علامه_شرف_الدین :

-ترجمه المراجعات
-خلاصه النص و الاجتهاد
-شبهای پیشاور (عربی+فارسی+کتاب_صوتی)

▪️آیت الله ضیاءآبادی :

-کتاب توسل (در نقد عقاید وهابیت)

🎴مقاله:
-رد عقیده وهابیت در موضوع #توسل و #شفاعت


@borrhan
@borrhan2