توليدی پوشاک بازار بزرگ Ghavami
14.7K members
61 photos
6 videos
1 link
🌹 تولیدی پوشاک Ghavami

تماس:
☎️ 021-28425264
📱 0912-2106774

ثبت سفارش : 👈 @sefareshBB

🏢 تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو.پایین تر از کوچه نجفی.پاساژ تکتم یا (شرق) .طبقه 4.واحد 4

👗 اينستاگرام :

https://www.instagram.com/ghavamitolid
Download Telegram
to view and join the conversation
📌 كد : 6502
👖 ست تیشرت و شلوار ورزشی چاپ سابلیمیشن

✂️ جنس: فیلامنت

🌈 رنگبندی

قیمت عمده ۴۴۹۰۰ تومان

👈 فری سایز

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو. پایین تر از کوچه نجفی. مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4
☎️ 021-28425264
📌 كد : 6501
👖 ست تیشرت و شلوار ورزشی چاپ سابلیمیشن

✂️ جنس: فیلامنت

🌈 رنگبندی

قیمت عمده ۴۴۹۰۰ تومان

👈 فری سایز

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو. پایین تر از کوچه نجفی. مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4
☎️ 021-28425264
📌 كد : 5547
👖 شلوار راحتی قواره دار

✂️ جنس: ویسکوز

🌈 تک رنگ

قیمت عمده ۲۳۹۰۰ تومان

👈 فری سایز

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو. پایین تر از کوچه نجفی. مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4
☎️ 021-28425264
📌 كد : 5883
👚 زیر سارافونی

✂️ جنس: ویسکوز

🌈 تک رنگ

قیمت عمده ۲۲۹۰۰ تومان

👈 فری سایز

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو. پایین تر از کوچه نجفی. مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4
☎️ 021-28425264
📌 كد : 5325
👚 تاپ بندی ساده

✂️ جنس: ویسکوز

🌈 تک رنگ

قیمت عمده ۲۱۹۰۰ تومان

👈 فری سایز

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو. پایین تر از کوچه نجفی. مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4
☎️ 021-28425264
📌 كد : 6449
👚 ساحلی بندی دامن کلوش (شارژ مجدد)

✂️ جنس : نخ خارجی

🌈 رنگبندی

قیمت عمده ۴۳۹۰۰ تومان

👈 فری سایز

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو. پایین تر از کوچه نجفی. مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4

☎️ 021-28425264
📌 كد : 6054
👚 ساحلی بندی یقه باز (شارژ مجدد تعداد محدود)

✂️ جنس : نخ خارجی

🌈 رنگبندی

قیمت عمده ۴۵۹۰۰ تومان

👈 فری سایز

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو. پایین تر از کوچه نجفی. مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4

☎️ 021-28425264
📌 كد : 6500
👚 تونیک استین کلوش

✂️ جنس: اسکاچی و تور

🌈 تک رنگ (محرمی)

قیمت عمده ۳۶۹۰۰ تومان

👈 فری سایز

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو. پایین تر از کوچه نجفی. مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4
☎️ 021-28425264
📌 كد : 6476
👚 تونیک یقه پولکی

✂️ جنس: سوپر پنبه

🌈 تک رنگ (محرمی)

قیمت عمده ۴۸۹۰۰ تومان

👈 فری سایز

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو. پایین تر از کوچه نجفی. مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4
☎️ 021-28425264
📌 كد : 6195
👚 تونیک استین بلند دمپا تور

✂️ جنس: سوپر پنبه

🌈 تک رنگ (محرمی)

قیمت عمده ۳۴۹۰۰ تومان

👈 فری سایز

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو. پایین تر از کوچه نجفی. مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4
☎️ 021-28425264
📌 كد : 6474
👚 تونیک یقه پولکی آستین تور

✂️ جنس: سوپر پنبه

🌈 تک رنگ (محرمی)

قیمت عمده ۴۸۹۰۰ تومان

👈 فری سایز

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو. پایین تر از کوچه نجفی. مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4
☎️ 021-28425264
📌 كد : 6475
👚 تونیک یقه تور و مروارید

✂️ جنس: سوپر پنبه

🌈 تک رنگ (محرمی)

قیمت عمده ۳۶۹۰۰ تومان

👈 فری سایز

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو. پایین تر از کوچه نجفی. مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4
☎️ 021-28425264
📌 كد : 6504
👖 ست تاپ و شورتک ورزشی چاپ سابلیمیشن

✂️ جنس: فیلامنت

🌈 رنگبندی

قیمت عمده ۴۳۹۰۰ تومان

👈 فری سایز

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو. پایین تر از کوچه نجفی. مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4
☎️ 021-28425264
📌 كد : 5970
👚 تیشرت پولک دوزی MAKE

✂️ جنس: سوپر پنبه

🌈 رنگبندی

قیمت عمده ۴۹۹۰۰ تومان

👈 فری سایز

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو. پایین تر از کوچه نجفی. مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4
☎️ 021-28425264
📌 كد : 6505
👚 تیشرت پولک دورو ROMANTIC

✂️ جنس: سوپر پنبه

🌈 رنگبندی

قیمت عمده ۴۹۹۰۰ تومان

👈 فری سایز

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو. پایین تر از کوچه نجفی. مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4
☎️ 021-28425264
📌 كد : 6457
👚 تونیک قواره دار یقه هفت دمپا تور

✂️ جنس : ویسکوز , نرم و لطیف

🌈 در رنگبندی های عالی

قیمت عمده ۳۴۹۰۰ تومان

👈 فری سایز

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو.پایین تر از کوچه نجفی.مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4

☎️ 021-28425264
📌 كد : 606
👚 تونیک قواره دار ماه و ستاره چاپ دیسکو

✂️ جنس : ویسکوز

🌈 رنگبندی

قیمت عمده ۳۶۹۰۰ تومان

👈 فری سایز

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو. پایین تر از کوچه نجفی. مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4

☎️ 021-28425264
📌 كد : 6443
👚 تاپ قواره دار لب لمه شنل دوزی مروارید

✂️ جنس : پنبه سوپر

🌈 رنگبندی

قیمت عمده ۴۰۹۰۰ تومان

👈 فری سایز

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو.پایین تر از کوچه نجفی.مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4

☎️ 021-28425264
📌 كد :
👚 تونیک قواره دار یقه تور

✂️ جنس : نخ نساجی

🌈 در رنگبندی های عالی

قیمت عمده ۳۹۹۰۰ تومان

👈 فری سایز

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو.پایین تر از کوچه نجفی.مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4

☎️ 021-28425264
🌹 آدرس تولیدی پوشاک Ghavami

⌚️ ساعت كاري شنبه 99/05/25 از 9 الي 18 مي باشد.

🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو.پایین تر از کوچه نجفی.پاساژ تُکتَم یا شرق.طبقه 4.واحد 4

لوکیشن (نقشه) : bit.ly/locatioon

ثبت سفارش آنلاين 24 ساعته : @sefareshBB

☎️ تماس :
021-28425264