توليدی پوشاک بازار بزرگ Ghavami
13K subscribers
67 photos
9 videos
1 link
🌹 تولیدی پوشاک Ghavami

تماس:
☎️ 021-28425264

ثبت سفارش : 👈 @sefareshBB

🏢 تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو.پایین تر از کوچه نجفی.پاساژ تکتم یا (شرق) .طبقه 4.واحد 4

👗 اينستاگرام :

https://www.instagram.com/ghavamitolid
Download Telegram
to view and join the conversation
📌 كد : 6628
👚 تیشرت KitKat

✂️ جنس : ویسکوز ۱۰۰درصد

🌈 رنگبندی

قیمت عمده ۶۴ تومان

👈 فری سایز

📦 بسته بندی 6 عددی در ۳ رنگ

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو.پایین تر از کوچه نجفی.مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4

☎️ 021-28425264
📌 كد : 5848
👖 شلوار راحتی دخترانه

✂️ جنس: ویسکوز لاکرا ٪۱۰۰

🌈 رنگبندی

قیمت عمده ۶۶ تومان

👈 فری سایز

📦 بسته بندی ۶ عددی در ۴ رنگ

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو. پایین تر از کوچه نجفی. مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4
☎️ 021-28425264
📌 كد : 6259
👚 تاپ ساده

✂️ جنس : ویسکوز ۱۰۰درصد

🌈 رنگبندی

قیمت عمده ۶۲ تومان

👈 فری سایز

📦 بسته بندی 6 عددی در ۳ رنگ

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو.پایین تر از کوچه نجفی.مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4

☎️ 021-28425264
📌 كد : 5923
👚 تاپ استین افتاده رخ

✂️ جنس : ویسکوز صد در صد

🌈 رنگبندی

قیمت عمده ۶۶ تومان

👈 فری سایز

📦 بسته بندی ۶ عددی در ۴ رنگ

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو.پایین تر از کوچه نجفی.مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4

☎️ 021-28425264
📌 كد : 6632
👚 تونیک MEOW

✂️ جنس : ملانژ یکرو

🌈 رنگبندی

قیمت عمده 48 تومان

👈 فری سایز

📦 بسته بندی ۶ عددی در ۳ رنگ

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو.پایین تر از کوچه نجفی.مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4

☎️ 021-28425264
📌 كد : 6631
👚 تونیک چشمک

✂️ جنس : ملانژ یکرو

🌈 رنگبندی
قیمت عمده 48 تومان

👈 فری سایز

📦 بسته بندی ۶ عددی در ۳ رنگ

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو.پایین تر از کوچه نجفی.مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4

☎️ 021-28425264
📌 كد : 5516
👚 تاپ Queen

✂️ جنس : ویسکوز ۱۰۰درصد

🌈 رنگبندی

قیمت عمده ۶۳ تومان

👈 فری سایز

📦 بسته بندی 6 عددی در ۳ رنگ

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو.پایین تر از کوچه نجفی.مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4

☎️ 021-28425264
📌 كد : 6382
👚 تونیک قواره بزرگ خورشید

✂️ جنس : ویسکوز صد در صد

🌈 رنگبندی

قیمت عمده ۶۹ تومان

👈 فری سایز

📦 بسته بندی ۶ عددی در ۴ رنگ

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو.پایین تر از کوچه نجفی.مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4

☎️ 021-28425264
📌 كد : 6391
👚 تونیک استین افتاده گل

✂️ جنس : ویسکوز صد در صد

🌈 رنگبندی

قیمت عمده ۶۷ تومان

👈 فری سایز

📦 بسته بندی ۶ عددی در ۴ رنگ

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو.پایین تر از کوچه نجفی.مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4

☎️ 021-28425264
📌 كد : 5797
👚 مانتو جلو باز نوار حریر لمه

✂️ جنس : اسکاچی

🌈 رنگبندی

قیمت عمده ۷۶ تومان

👈 فری سایز

📦 بسته بندی 6 عددی در 4 رنگ

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو.پایین تر از کوچه نجفی.مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4

☎️ 021-28425264
📌 كد : 6379
👚 تونیک قواره بزرگ گل

✂️ جنس : ویسکوز صد در صد

🌈 رنگبندی

قیمت عمده ۶۸ تومان

👈 فری سایز

📦 بسته بندی ۶ عددی در ۴ رنگ جذاب

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو.پایین تر از کوچه نجفی.مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4

☎️ 021-28425264
📌 كد : 6564
👖 شلوار اسلش دمپا کش پروانه

✂️ جنس : گلکسی

🌈 رنگبندی

قیمت ۸۶ تومان

👈 فری سایز

📦 بسته بندی ۶ عددی در ۳ رنگ

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو.پایین تر از کوچه نجفی.مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4

☎️ 021-28425264
📌 كد : 6634
👖 شلوار اسلش دمپا کش Artist

✂️ جنس : گلکسی

🌈 رنگبندی

قیمت ۸۶ تومان

👈 فری سایز

📦 بسته بندی ۶ عددی در ۳ رنگ

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو.پایین تر از کوچه نجفی.مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4

☎️ 021-28425264
📌 كد : 6635
👖 شلوار اسلش دمپا کش

✂️ جنس : گلکسی

🌈 رنگبندی

قیمت ۸۶ تومان

👈 فری سایز

📦 بسته بندی ۶ عددی در ۳ رنگ

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو.پایین تر از کوچه نجفی.مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4

☎️ 021-28425264
📌 كد :
👖 شلوارک ساده

✂️ جنس : ویسکوز ۱۰۰درصد

🌈 رنگبندی

قیمت عمده ۵۸ تومان

👈 فری سایز

📦 بسته بندی ۶ عددی در ۳ رنگ

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو.پایین تر از کوچه نجفی.مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4

☎️ 021-28425264
📌 كد : 548
👚 تیشرت Go s Baby

✂️ جنس : ویسکوز ۱۰۰درصد

🌈 رنگبندی

قیمت عمده ۶۶ تومان

👈 فری سایز

📦 بسته بندی ۶ عددی در ۳ رنگ

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو.پایین تر از کوچه نجفی.مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4

☎️ 021-28425264
📌 كد : 5535
👚 تونیک Sleep

✂️ جنس : ویسکوز ۱۰۰درصد

🌈 رنگبندی

قیمت عمده ۶۸ تومان

👈 فری سایز

📦 بسته بندی ۶ عددی در ۳ رنگ

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو.پایین تر از کوچه نجفی.مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4

☎️ 021-28425264
📌 كد : 5457
👚 تیشرت گربه ملوس

✂️ جنس : ویسکوز ۱۰۰درصد

🌈 رنگبندی

قیمت عمده ۶۶ تومان

👈 فری سایز

📦 بسته بندی ۶ عددی در ۳ رنگ

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو.پایین تر از کوچه نجفی.مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4

☎️ 021-28425264
📌 كد :
👚 تونیک Sleep

✂️ جنس : ویسکوز ۱۰۰درصد

🌈 رنگبندی

قیمت عمده ۶۸ تومان

👈 فری سایز

📦 بسته بندی ۶ عددی در ۳ رنگ

آیدی ثبت سفارش 👇

🆔 @sefareshBB


🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو.پایین تر از کوچه نجفی.مجتمع تجاری تُکتَم .طبقه 4.واحد 4

☎️ 021-28425264
🌹 آدرس تولیدی پوشاک Ghavami

⌚️ ساعت كاری یک شنبه 1400/03/30 از 9 الي 18 مي باشد.

🏢 آدرس : تهران.میدان خراسان.به سمت تير دوقلو.پایین تر از کوچه نجفی.پاساژ تُکتَم یا شرق.طبقه 4.واحد 4


لوکیشن (نقشه) : https://goo.gl/maps/oYdqZatuxnNyY2dF9

ثبت سفارش آنلاين 24 ساعته : @sefareshBB

☎️ تماس :
021-28425264