Baptistengemeente Tiel
3 subscribers
304 photos
306 links
Download Telegram
Onbeperkte energie

Gebruikt in deze preek zijn de volgende gedeelten uit de Bijbel

Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus…

https://baptistentiel.nl/preken/onbeperkte-energie/
maandag 30 januari 2023 – Filippenzen 4:13

maandag 30 januari 2023 - Filippenzen 4:13

Source:

Dagelijks woord

Published on 2023-01-30

zondag 29 januari 2023 - Marcus 10:24-27

Source:

Dagelijks woord

Published on 2023-01-29

zaterdag 28 januari 2023 - Jesaja 40:10-11

Source:

Dagelijks woord

Published on 2023-01-28

zaterdag 28 januari 2023 - Jesaja 40:10-11

Source:

Dagelijks woord

Published on 2023-01-28

vrijdag 27 januari…

https://baptistentiel.nl/2023/01/30/maandag-30-januari-2023-filippenzen-413/
dinsdag 31 januari 2023 – Jeremia 51:15-16

Hij die de aarde heeft gemaakt met zijn kracht, de wereld heeft gegrondvest met zijn wijsheid, de hemel heeft gespannen met zijn inzicht – als hij zijn stem verheft, ruist water uit de hemel neer. Wolken wekt hij aan de einder, bliksems smeedt hij, de regen valt, hij laat de wind los uit zijn schatkamers.…

https://baptistentiel.nl/2023/01/31/dinsdag-31-januari-2023-jeremia-5115-16/
woensdag 01 februari 2023 – Johannes 20:29

Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.
— Johannes 20:29

https://baptistentiel.nl/2023/02/01/woensdag-01-februari-2023-johannes-2029/
donderdag 02 februari 2023 – Kolossenzen 1:19-20

In hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.
— Kolossenzen 1:19-20

https://baptistentiel.nl/2023/02/02/donderdag-02-februari-2023-kolossenzen-119-20/
Special For Uncanny Owl

This post is special for Uncanny Owl

https://baptistentiel.nl/2023/02/03/special-for-uncanny-owl/
vrijdag 03 februari 2023 – Psalmen 37:5-8

Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen: het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon. Blijf kalm en wacht op de HEER, erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat. Wind…

https://baptistentiel.nl/2023/02/03/vrijdag-03-februari-2023-psalmen-375-8/
Samenkomst 5 februari 2023

Aanstaande zondag 5 februari zal Corné den Breejen weer spreken in onze samenkomst. Corné is een regelmatige speker en in ons archief op onze website kun je zijn vorige preken terug kijken en luisteren.

Je bent welkom in onze samenkomst ! We beginnen zondag om 10.00 uur.

https://baptistentiel.nl/2023/02/03/samenkomst-5-februari-2023/
zaterdag 04 februari 2023 – Lucas 1:68-70

‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël, hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar, zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten.’
— Lucas 1:68-70

https://baptistentiel.nl/2023/02/04/zaterdag-04-februari-2023-lucas-168-70/
zondag 05 februari 2023 – 2 Korintiers 7:10

Verdriet dat God geeft leidt tot inkeer die men nooit berouwt en tot redding; verdriet dat de wereld geeft leidt alleen maar tot de dood.
— 2 Korintiers 7:10

https://baptistentiel.nl/2023/02/05/zondag-05-februari-2023-2-korintiers-710/