ООО "AUDITOR" телеграм канал.
78 subscribers
363 photos
26 videos
30 files
307 links
Официальный телеграм канал OOO "AUDITOR". 📞 981105455
Download Telegram
Для правильного и автоматического формирования в отчетности налоговых льгот подается заявление в “E-imtiyoz”.

Автоматизированная информационная система “E-imtiyoz” доступна для:
✔️ юридических лиц,
✔️ индивидуальных предприниматели, являющихся плательщиками налога с оборота и НДС.

👉 "АИС E-imtiyoz" расположена в разделе "Обращение по использованию налоговой льготы" в персональном кабинете налогоплательщика my.soliq.uz

https://t.me/bhblaw
❗️Молиявий ҳисоботларни солиқ ва статистика органларига бериш талаби бекор қилинади

“Ҳисобот тақдим этиш ва архив ҳужжатларини сақлаш тартиб-таомилларини мақбуллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Президент қарори (ПҚ–416-сон, 10.11.2022 й.) қабул қилинди

🔰 Қарорга мувофиқ:

🔹юридик шахслар томонидан 2022 йил 1 январдан кейин ҳисобланган жисмоний шахсларнинг иш ҳақи ва бошқа даромадлари ҳамда солиқ суммалари тўғрисидаги архив ҳужжатларини сақлаш ҳамда архивларга топшириш мажбурияти бекор қилинади;

🔹юридик шахслар 2022 йил 1 январдан давлат солиқ хизмати ва статистика органларига электрон тарзда топширилган молиявий, солиқ ва статистика ҳисоботларини сақлаш ҳамда архивларга топшириш мажбуриятидан озод этилади;

🔹 2023 йил 1 январдан бухгалтерия ҳисоби субъектлари молиявий ҳисоботларни солиқ ва статистика органларига ҳар чоракда тақдим этиш талаби бекор қилинади;

🔹2023 йилдан айланмадан олинадиган солиқни қатъий белгиланган солиқ ставкаси бўйича тўлайдиган тадбиркорлар йиллик молиявий ҳисоботларни солиқ органларига топшириш мажбуриятидан озод этилади.

2023 йил 1 январдан қуйидаги статистик ҳисобот турлари бекор қилинади:

▫️Биржа фаолияти тўғрисида ҳисобот;
▫️Меҳнат шароитлари аҳволи тўғрисида ҳисобот;
▫️Ҳисобланган иш ҳақи миқдори бўйича ходимлар сонининг тақсимланиши тўғрисида ҳисобот;
▫️Умумий фойдаланишдаги темир йўл транспорти хизматлари тўғрисида ҳисобот;
▫️Тижорат банки фаолияти тўғрисида ҳисобот;
▫️Суғурта ташкилоти фаолияти тўғрисида ҳисобот;
▫️Кичик қурилиш ташкилотлари ва микрофирмаларда мавжуд қурилиш машина ва механизмлари тўғрисидаги ҳисобот;
▫️Қувур йўли транспорти фаолияти тўғрисида ҳисобот;
▫️Мева-сабзавот маҳсулотлари хариди тўғрисида ҳисобот.

2023 йил 1 майдан юридик шахсларга электр энергияси, табиий газ, иссиқ сув, ичимлик сув таъминоти, оқова сув ва телекоммуникация хизматлари кўрсатиш бўйича шартномаларни, уларнинг истеъмоли тўғрисидаги ҳисоботларни ва келгуси давр учун шартномавий миқдорлар тўғрисидаги бир марталик ва даврий ҳужжатларни электрон расмийлаштиришга рухсат этилади.

📝 2024 йил 1 январгача “Архив” ахборот тизимини тегишли вазирлик ва идораларнинг ахборот тизимлари ва маълумотлар базалари билан интеграция қилиб тадбиркорларнинг ҳужжатларини электрон қабул қилиш, сақлаш ҳамда сўровга кўра тақдим этиш амалиёти йўлга қўйилади.

Каналга уланиш👇👇👇 https://t.me/accounting_stuff
#qonunchilikdagi_yangiliklar #QQS

QQS bo‘yicha qonunchilikka kiritilgan o‘zgarishlar

2023-yil 1-yanvardan
:

1. Saqlab qolindi
▫️soliq toʻlovchilarning toifasi,
▫️soliqni hisoblab chiqarish va toʻlash tartibi,
▫️soliq hisobotini taqdim etish muddatlari.

2. Pasaytirildi soliq stavkasi 15%dan 12 %gacha

3. Qisqartirildi qoplanadigan (qaytariladigan) QQS summasining asosliligi yuzasidan kameral soliq tekshiruvini o‘tkazish muddatlari 60 kundan 30 kungacha

4. Bekor qilindi:
а) 2023-yilning 1-aprelidan quyidagilar bo‘yicha berilgan imtiyozlar:
▫️budjet mablag‘lari hisobidan har yillik mineral xom ashyo bazasini rivojlantirish va qayta tiklash davlat dasturlari doirasida ko‘rsatiladigan geologiya xizmatlari bo‘yicha aylanma;
▫️pochta markalari, markali otkritkalar, konvertlarni realizatsiya qilish bo‘yicha aylanma;
▫️budjet mablag‘lari hisobidan bajariladigan ilmiy-tadqiqot va innovatsion ishlarni realizatsiya qilish bo‘yicha aylanma;
b) 2023-yil 1-iyuldan O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasining qo‘riqlash bo‘linmalari xizmatlari bo‘yicha taqdim etilgan imtiyozlar.

5. Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti yoki Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan QQS to‘lovchilar deb e’tirof etilishi mumkin.

6. QQS guvohnomasining amal qilish muddati to‘xtatilganligi munosabati bilan hisobga qabul qilinmagan, haqiqatda olingan tovar (xizmat)lar bo‘yicha to‘langan (to‘lanishi lozim bo‘lgan) soliq summasiga, guvohnomaning amal qilish muddati tiklangan taqdirda, soliq to‘lovchida va uning xaridorlarida guvohnomaning amal qilishi to‘xtatib turilgan davr uchun tuzatishlar kiritilishi (hisobga qabul qilinishi)ni nazarda tutuvchi tartib joriy qilindi.

7. Yirik soliq to‘lovchilar bo‘yicha hududlararo davlat soliq inspeksiyasida hisobda turadigan soliq to‘lovchilarga tovarlarni import qilish chog‘ida QQS to‘lovi hisobiga budjetdan qoplanishi lozim bo‘lgan QQS summalarini o‘zaro hisobga olish huquqi berildi.

QQSni o‘zaro hisobga olish soliq va bojxona organlari tomonidan avtomatik rejimda amalga oshiriladi. Buning uchun tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchisi bo‘lgan soliq to‘lovchi bojxona-yuk deklaratsiyasi (BYD)ni rasmiylashtirayotganda import qilish chog‘ida QQS qoplanishi lozim bo‘lgan summa hisobidan to‘langani to‘g‘risida belgi qo‘yishi lozim.

Тelegram |Facebook |Youtube| Instagram |Twitter
#qonunchilikdagi_yangiliklar #foyda_soligi

Foyda solig‘i bo'yicha qonunchilikka kiritilgan o‘zgarishlar

🔸 Saqlab qolindi
▫️soliq toʻlovchilarning toifasi,
▫️soliq stavkalari,
▫️soliqni hisoblab chiqarish va toʻlash tartibi.

🔸2022-yil 1-noyabrdan tovar (xizmat)larni eksportga realizatsiya qilishdan olingan foydaga, eksportdan olingan daromadning jami daromaddagi ulushidan qat’iy nazar, 0% miqdoridagi soliq stavkasi bo‘yicha soliq solinishi lozim. Bunda 2023-yil 1-yanvardan doimiy muassasalar orqali O‘zbekistonda faoliyatni amalga oshiruvchi O‘zbekiston Respublikasi norezidentlariga xizmatlar ko‘rsatishdan olingan foyda bo‘yicha 0% miqdoridagi soliq stavkasi qo‘llanilmaydi.

Тelegram |Facebook |Youtube| Instagram |Twitter
#qonunchilikdagi_yangiliklar #foyda_soligi

Foyda solig‘i bo'yicha qonunchilikka kiritilgan o‘zgarishlar

🔸Quyidagi toifadagi soliq to‘lovchilar uchun foyda solig‘i stavkasini 50% ga pasaytirish huquqi beriladi:

а) 2022-yil 1-sentabrdan keyin birinchi marta foyda solig‘ini to‘lashga o‘tgan AOS to‘lovchilarga – soliq to‘lovchi soliq to‘lashga o‘tgan yildan keyingi bitta soliq davri davomida, basharti pasaytirilgan soliq stavkasi qo‘llanadigan soliq davrida soliq to‘lovchining jami daromadi 10 mlrd so‘mdan oshmagan bo‘lsa.
Bunda mazkur soliq to‘lovchilar soliq bazasini soddalashtirilgan tartibda jami daromadning 25 %i miqdorida belgilashga haqli;

b) 2022-yil 1-sentabrdan keyin joriy soliq davri davomida jami daromadi 1- marta 10 mlrd so‘mdan oshgan soliq to‘lovchilarga – basharti pasaytirilgan soliq stavkasi qo‘llanadigan soliq davrlarida jami daromad 100 mlrd so‘mdan oshmagan bo‘lsa, joriy soliq davri va keyingi soliq davri davomida.

Pasaytirilgan soliq stavkasi yer qa’ridan foydalanganlik uchun soliqni va aksiz solig‘ini to‘lovchilarga nisbatan, shuningdek soliq to‘lovchi tugatilgan va (yoki) pasaytirilgan soliq stavkasini qo‘llash uchun soliq to‘lovchining tovarlarni (xizmatlarni) realizatsiya qilishdan olgan daromadlarini ikki va undan ortiq tadbirkorlik subyektlari o‘rtasida taqsimlash (bo‘lish) dalillari aniqlangan taqdirda qo‘llanilmaydi.

🔸Foydali qazilmalar kavlab olinadigan konlarda tog‘ jinslarini olib tashlash ishlari istiqbolni ko‘zlab amalga oshirilishini inobatga olgan holda, ular alohida amortizatsiya aktivlari guruhiga o‘tkazildi. Ushbu xarajatlar mazkur amortizatsiyalanadigan aktiv bo‘yicha amortizatsiya normasini, biroq 1 yilda jamg‘arilgan xarajatlar summasining 33 foizidan ortiq bo‘lmagan miqdorda, qo‘llash orqali soliq to‘lovchining jami daromadidan amortizatsiya ajratmalari ko‘rinishida chegirilishi nazarda tutilgan.

🔸2022-yildan faoliyatni doimiy muassasa orqali amalga oshiruvchi norezident tasarrufida soliq to‘langanidan keyin qoladigan sof foyda dividendlarga tenglashtirilgan va unga 10% miqdoridagi soliq stavkasi bo‘yicha soliq solinishi lozim bo‘lgan.
Faoliyatni doimiy muassasa orqali amalga oshiruvchi norezident dividendlar ko‘rinishidagi daromadlar bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida nazarda tutilgan pasaytirilgan soliq stavkasini qo‘llashga haqli ekanini nazarda tutuvchi aniqlashtirish kiritildi. Dividendlar ko‘rinishidagi daromadlar bo‘yicha soliq solish masalalariga doir O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida bir nechta pasaytirilgan soliq stavkasi nazarda tutilgan bo‘lsa, ularning eng past bo‘lgani qo‘llaniladi.

🔸2023-yil 1-yanvardan norezidentning montaj qilish va (yoki) ishga tushirish-sozlash xizmatlari va boshqa shunga o‘xshash xizmatlarni ko‘rsatishini nazarda tutuvchi asbob-uskunalarni sotib olish (sotish) uchun tashqi savdo kontrakti doirasida, ko‘rsatiladigan xizmatlar qiymati alohida ko‘rsatilmasa, u holda norezidentning soliq solinadigan daromadi bunday xizmatlarning bozor qiymatidan kelib chiqib aniqlanadi (ilgari – asbob-uskunalar qiymatidan 20%).

🔸Foyda solig‘i bo‘yicha avans to‘lovlari summasi to‘g‘risidagi ma’lumotnomani soliq organiga taqdim etish muddati o‘zgartirildi. Xususan, 2023-yil 1-yanvardan soliq to‘lovchi ushbu ma’lumotnomani joriy chorakda olinishi kutilayotgan foyda summasidan kelib chiqib keyingi chorakdagi birinchi oyning 15-sanasigacha (ilgari 10-sanasigacha) taqdim etishga haqli.

Тelegram |Facebook |Youtube| Instagram |Twitter
Ассалому алайкум,
Қадрли юртдошлар сизларни бугунги баҳорий янгиланиш айёми билан чин юракдан табриклайман.
Ҳаётимизда ҳам ижобий ўзгариш ва янгиликлар бўлишини Худодан сўрайман.
Хонадонимизда ва ишларимизда ривожланиш бўлсин!
Соғ саломат бўлинглар!
Ассалому алайкум, қадрли кузатувчилар! Биз сахифамиз орқали ўз фаолиятимиз хақида қисқача маълумотлар бериб боришда давом этамиз.
Хозирги кунда асосий мижозларимиз кимлар?
Улардан бири бу мажбурий аудиторлик текшируви ўтказиши керак бўлган ташкилотлардир.
Ушбу талаб "Аудиторлик фаолияти тўғрисида" ги Ўз.Р. қонунининг 35 моддасида қуйидагича келтирилган:
Қуйидаги ташкилотлар ҳар йили мажбурий аудиторлик текширувидан ўтиши лозим:
акциядорлик жамиятлари;
банклар ва бошқа кредит ташкилотлари;
суғурта ташкилотлари;
инвестиция фондлари ҳамда юридик ва жисмоний шахсларнинг маблағларини жамловчи бошқа фондлар ҳамда уларнинг инвестиция активларини ишончли бошқарувчилари;
манбалари юридик ва жисмоний шахсларнинг ажратмаларидан иборат бўлган хайрия, жамоат фондлари ва бошқа фондлар;
устав фондида (устав капиталида) давлатга тегишли улушга эга бўлган хўжалик юритувчи субъектлар ва давлат унитар корхоналари;
Олдинги таҳрирга қаранг.
биржалар;
(35-модда биринчи қисмининг саккизинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 20 январдаги ЎРҚ-815-сонли Қонуни таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.01.2023 й., 03/23/815/0044-сон)
ҳисобот йили якунларига кўра қуйидаги шартлардан бир вақтнинг ўзида иккитасига жавоб берган тижорат ташкилотлари: активларининг баланс қиймати базавий ҳисоблаш миқдорининг юз минг баравари миқдоридан ортиқ, маҳсулотларни (ишларни, хизматларни) реализация қилишдан олинган тушуми базавий ҳисоблаш миқдорининг икки юз минг баравари миқдоридан ортиқ, ходимларининг ўртача йиллик сони юз нафардан ортиқ бўлса.
Қуйидаги шартларга мувофиқ бўлган аудиторлик ташкилотларининг ушбу модданинг биринчи қисмида кўрсатилган ташкилотларнинг мажбурий аудиторлик текширувини ўтказишига йўл қўйилади:
штатида камида кетма-кет уч йиллик узлуксиз иш стажига ёки халқаро бухгалтер сертификатига эга бўлган камида икки нафар аудиторнинг мавжудлиги;
аудиторлик ташкилотининг иши сифатини ташқи назоратдан ўтказиш натижаларига кўра, аудиторлик фаолияти тўғрисидаги қонунчиликнинг бузилиши ҳоллари мавжуд эмаслиги.
Банкларнинг аудиторлик текшируви штатида банкларнинг аудиторлик текширувларини ўтказиш ҳуқуқи учун аудиторнинг малака сертификатига эга бўлган камида икки нафар аудитор мавжуд бўлган аудиторлик ташкилотлари томонидан ўтказилади.
Ушбу модданинг биринчи қисмида кўрсатилган хўжалик юритувчи субъектлар мажбурий аудиторлик текшируви буюртмачилари сифатида иш юритади.
Ушбу модданинг биринчи қисмида кўрсатилган хўжалик юритувчи субъектлар мажбурий аудиторлик текшируви ўтказилганидан кейин ўн беш кун ичида, бироқ ҳисобот йилидан кейинги йилнинг 15 июнидан кечиктирмай, солиқ органларига аудиторлик хулосасининг кўчирма нусхасини тақдим этади.
Мажбурий аудиторлик текширувини қонунга мувофиқ ўтказишдан бўйин товлаш хўжалик юритувчи субъектнинг мансабдор шахсига нисбатан маъмурий жазо қўлланилишига сабаб бўлади.
Йиллик молиявий ҳисоботнинг аудиторлик текширувини ҳисобот йилидан кейинги йилнинг 15 июнигача ўтказмаслик ва аудиторлик хулосасининг йўқлиги хўжалик юритувчи субъектнинг мажбурий аудиторлик текшируви ўтказилишидан бўйин товлаши деб эътироф этилади.
Солиқ органлари томонидан маъмурий жазо қўлланилганидан кейин календарь йил тугагунига қадар мажбурий аудиторлик текширувини ўтказмаслик хўжалик юритувчи субъектдан базавий ҳисоблаш миқдорининг юз баравари миқдоридаги суммада жарима ундиришга сабаб бўлади. Хўжалик юритувчи субъект жаримани ихтиёрий равишда тўлашдан бош тортган тақдирда, хўжалик юритувчи субъектга нисбатан ҳуқуқий таъсир чораларини қўллаш тўғрисидаги масала иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.
Жаримани тўлаш хўжалик юритувчи субъектни мажбурий аудиторлик текширувини ўтказишдан озод қилмайди.
Рамазон Хайит айёми муборак бўлсин!
Хонадонингизда доим хотиржамлик ва ишларингизда барака ёр бўлсин!
Хурмат билан AUDITOR жамоаси.
Поздравляем с праздником Рамазан-хаит!
От всей души желаем всем доброго здоровья, благоденствия, духовного богатства и свершения всех начинаний! Пусть этот светлый праздник способствует торжеству мира и согласия.
http://lex.uz//docs/6212685 Аудиторлик ташкилотининг иши сифатини ташқи назоратдан ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида
Бухгалтерияни юритишни ўргатаман, амалиётчи бухгалтер ва аудиторман. Дарслар офлайн ва онлайн бўлади.
Сиз қисқа фурсат ичида бухгалтерияни юритиш бўйича назарий ва амалий билимларни ўрганишни хохлайсизми?
Мен сизга ёрдам беришим мумкин, менинг исмим Рустам Абидов, 14 йилдан бери бухгалтерия соҳасида фаолият юритиб келаман, фаолиятим давомида ҳалқаро аудиторлик ташкилотларида ишлаганман. Ҳозирда эса ўз аудиторлик ташкилотим “AUDITOR” МЧЖда директор ва аудитор лавозимида фаолият юритмоқдаман.
Дарс беришда ҳам 2 йиллик тажрибам бор, Тошкент молия институтида дарс берганман.
Ўқишга 5тагача ўқувчи оламан.
Ўз ўқитиш дастурим бор. Унга кўра 2 ой назарий ва 2 ой амалий дарслар ўтилади.
Дарслар ўз офисимда хафтасига 2 маротаба шанба ва якшанба кунлари бўлиб ўтади.
Офлайн ўқитиш нархи 1 ойга 1 200 000 сўм.
Онлайн ўқитиш нархи 1 ойга 500 000 сўм.
Агар сизда саволлар туғилган бўлса дарҳол менга қўнғироқ қилинг.
телефон: +998977625455
Bosh Kitob MCHJ сизга бухгалтерия ва консалтинг хизматларини таклиф этади.
Бизнинг корхона сизга масофадан туриб бухгалтерия хизматларини кўрсатиши мумкин.
Мижозларимизнинг солиқ турлари Фойда солиғи ва айланмадан олинадиган солиқ тўлови.
Мижозларимизнинг фаолият турлари, хизмат кўрсатиш, савдо ва ишлаб чиқариш.
Маълумот учун телефон +99893 303 55 25.
telegram t.me/boshkitob
С января по 30 апреля 2023 года МРОТ составлял 920 000 сум. С 1 мая этот показатель вырос до 980 000 сум. Как отразить эти изменения в отчетности по НДФЛ и социальному налогу, разъяснили эксперты «Нормы» Татьяна ЛЫМАРЕВА и Дилором САИДОВА: https://oml.pw/1gvt3eol6
“Ижарага берувчи электр энергияси ва бошқа коммунал хизматларни қоплаш учун ЭҲФ тақдим этди. Фойда солиғи бўйича ҳисоботда ушбу харажатларни “Ижара харажатлари” устунига киритиш керакми ёки Ҳисоб-китобга 2-илованинг қуйи сатрларида – бошқа харажатлар сифатида кўрсатиш лозимми?”.

Саволга “Balance Calculate” ХК директори, “Profi Training” НТМнинг бухгалтерия ҳисоби бўйича сертификатланган  тренери Венера МАЛИКОВА ва “Норма” эксперти Татьяна ЛИМАРЕВА жавоб беришди: https://oml.pw/1gvg79e5i
Президентнинг “Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясини амалга ошириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида»ги Фармони қабул қилинди.
Унга кўра:
— 2023 йил 1 августдан бошлаб солиқ тўловчилар томонидан ёшидан қатъи назар фарзандларининг Ўзбекистон Республикаси таълим ташкилотларида таълим олишлари учун йўналтириладиган тўловлар солиқ солинмайдиган даромадлар тоифасига киритилади;
— 2023 йил 1 сентябрдан бошлаб олий таълим ташкилотлари юриспруденция йўналишида таҳсил олаётган битирувчи курс талабаларига адвокатлик тузилмаларида меҳнат қонунчилигига мувофиқ ўқишдан бўш вақтда адвокат ёрдамчиси сифатида иш фаолиятини олиб боришга рухсат этилади.
Шунингдек, 2023/2024-ўқув йили бошлангунига қадар:
— барча таълим турлари ва босқичларидаги Конституцияни ўрганиш бўйича ўқув режалари ва таълим дастурлари қайта кўриб чиқилиб, улар янги таҳрирдаги Конституция норма ва қоидаларига мослаштирилади.
— ўқувчиларга, ёш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, янги таҳрирдаги Конституцияни ўргатиш бўйича замонавий методика асосида дарсликлар, ўқув қўлланмалари ва махсус адабиётларни яратиш чоралари кўрилади.
https://xs.uz/uzkr/post/barcha-yoshdagi-farzandlarning-talimiga-jonaltirilgan-tolovlari-soliqdan-ozod-qilinadi
⭕️ 10 мая – последний день:

✔️ представления отчетности и уплаты акцизного налога за апрель 2023 года (ст. 292 НК, ст. 293 НК);

✔️ представления Центральным депозитарием ценных бумаг информации о зарегистрированных им и инвестиционными посредниками сделках с акциями за апрель 2023 года (ч. 12 ст. 133 НК);

✔️ уплаты авансовых платежей по налогу на имущество налогоплательщиками, не уплачивающими налог с оборота, – за май 2023 года в размере 1/12 части годовой суммы налога.

Плательщики налога с оборота уплачивают авансовые платежи по налогу на имущество не позднее 20 числа третьего месяца каждого квартала в размере 1/4 части годовой суммы налога (ч. 6 ст. 417 НК);

✔️ уплаты земельного налога за земли несельскохозяйственного назначения налогоплательщиками, не уплачивающими налог с оборота, – за май 2023 года в размере 1/12 части годовой суммы налога.

Плательщики налога с оборота уплачивают авансовые платежи по земельному налогу за земли несельскохозяйственного назначения не позднее 20 числа третьего месяца каждого квартала в размере 1/4 части годовой суммы налога (ч. 1 ст. 432 НК).
Объявление

Требуется индивидуальный аудитор на 1-2 месяца для проекта по улучшению водоснабжения и канализации определенной области республики, реализуемый с международным финансовым институтом.
Телефон 903283888, Отабек
Forwarded from SOLIQ YANGILIKLARI
#Биласизми

Солиқ тўловчининг солиқ даври давомида қайта тайёрлаш ва малака ошириш учун нодавлат таълим ташкилотларига (курсни тугатганлик тўғрисида шундай ташкилотлар томонидан берилган ҳужжат мавжуд бўлганда) тўлаш учун йўналтириладиган, БҲМнинг 8 бараваригача (2 млн 640 минг сўмгача) бўлган миқдордаги иш ҳақи суммалари ва бошқа даромадлари солиққа тортилмайди.

©️huquqiyaxborot
Assalamu alaykum va rohmatullohi va barokatuh!

Ulug’ bayramimiz muborak bo’lsin, Qilayatgan ibodatlaringizni Robbim O’zi dargohida qabul aylasin🤲

Qurbon hayit muborak bo’lsin