آسان نُت
185 subscribers
271 photos
9 videos
2 files
194 links
نوازندگی آسان ارگ ، پیانو و سازهای دیگر با نُتهای فارسی آسان دو ر می فا دقیق و کامل و زمانبندی شده زیر نظر استاد احمدیان پور ،
https://asannote.ir خرید آنلاین
https://popmusicshop.ir/ پکیجها
https://www.notefarsi.ir/ آرشیو نتهای فارسی
Download Telegram
Forwarded from نُت فارسی
پکیج شش آهنگ نتهای فارسی از جواد یساری ، خرید آنلاین در سایت آسان نت asannote.ir
Forwarded from نُت فارسی
بسته آموزشی آسان گامهای موسیقی ، بسته آموزشی آکورد های اصلی و معکوس و پکیج های نتهای فارسی در سایت آسان نت
asannote.ir
Forwarded from نُت فارسی
پکیج جامع نتهای فارسی محصولات آسان نت
یادگیری آسان سیصد آهنگ با نتهای فارسی دو ر می فا دقیق و کامل و زمانبندی شده ، قابل دانلود و قابل پرینت، خرید آنلاین در سایت آسان نت ، asannote.ir
نت فارسی آهنگ ناری ناری ،با متن شعر و آکورد ، خرید آنلاین در سایت آسان نت asannote.ir
پکیج نتهای فارسی آهنگ های حمیرا ، خرید آنلاین در سایت آسان نت asannote.ir
Forwarded from نُت فارسی
نت فارسی آهنگ بابا اومده از معین ،جهت نوازندگی آسان، خرید آنلاین نتهای فارسی در سایت آسان نت asannote.ir
🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹
آرشیو نتهای فارسی در سایت
notefarsi.ir 🎹🎹🎹🎹🎹
Forwarded from نُت فارسی
نت فارسی آهنگ شیرازی جینگ و جینگ ساز میاد با متن شعر و آکورد جهت نوازندگی آسان کیبورد ، خرید آنلاین در سایت آسان نت asannote.ir
🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹
Forwarded from نُت فارسی
خرید آنلاین نتهای فارسی جدید در سایت آسان نت asannote.ir
Forwarded from نُت فارسی
نت فارسی دقیق و کامل آهنگ بنویس از بانو مهستی جهت نوازندگی آسان ارگ ، خرید آنلاین در
سایت آسان نُت asannote.ir
🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹
نُت فارسی آهنگ شاد عزیزم عزیزترینم از استاد عباس قادری ، جهت نوازندگی آسان ارگ
🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹
خرید آنلاین در سایت آسان نُت asannote.ir
Forwarded from نُت فارسی
نُت فارسی آهنگ جانان ( امشب زده به سرم ) بصورت دو ر می فا دقیق و کامل محصولات آسان نُت جهت نوازندگی آسان ارگ 🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹
خرید آنلاین در سایت asannote.ir