مانتو شیک بانو
1.36K members
2.04K photos
83 videos
1 file
1.99K links
شیک ترین وارزان ترین لباسهای
مجلسی و راحتی
دوستان خرید حضوری نداریم
مغازه نداریم
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#09037911292
آیدی سفارش
ارسال همه کارها رایگان😍
#واریز

در اولویت 📣
@nazi56780
Download Telegram
to view and join the conversation
🆔 شناسه : #60634
👚 نام : #ماکسی یقه اسکی چاک دار
👗 جنس : آکرولیک اعلا (قد حدود۱۱۰)(یقه اسکی)(چاکدار)
🖌 رنگ بندی : مشکی
👪 سایز ها : فری سایز مناسب ۳۶تا۴۶
💰 قیمت : 126تومان
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#09037911292
ارسال همه کارها رایگان
🆔 شناسه : #60671
👚 نام : #ماکسی آفتاب
👗 جنس : کرپ کش(قد۱۴۵)(جلو دکمه دار)(آستین مچدار)
🖌 رنگ بندی : سرمه ای (گل ریز رنگی)
👪 سایز ها : ۳۸-۴۰, ۴۲-۴۴, ۴۶, ۴۸
💰 قیمت : 176 تومان
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#09037911292
ارسال همه کارها رایگان
🆔 شناسه : #60672
👚 نام : #ماکسی آفتاب
👗 جنس : کرپ کش(قد۱۴۵)(جلو دکمه دار)(آستین مچدار)
🖌 رنگ بندی : مشگی(گل ریز قرمز)
👪 سایز ها : ۳۸-۴۰, ۴۲-۴۴, ۴۶, ۴۸
💰 قیمت : 176 تومان
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#09037911292
ارسال همه کارها رایگان
🆔 شناسه : #60673
👚 نام : #ماکسی آفتاب
👗 جنس : کرپ کش و کرپ فلور(قد۱۴۵)(جلو دکمه دار)(آستین مچدار)
🖌 رنگ بندی : سرمهای(گل ریز زرد)
👪 سایز ها : ۳۸-۴۰, ۴۲-۴۴, ۴۶, ۴۸
💰 قیمت : 176 تومان
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#09037911292
ارسال همه کارها رایگان
🆔 شناسه : #60674
👚 نام : #ماکسی آفتاب
👗 جنس : کرپ کش(قد۱۴۵)(جلو دکمه دار)(آستین مچدار)
🖌 رنگ بندی : مشکی(گل درشت قرمز)
👪 سایز ها : ۳۸-۴۰, ۴۲-۴۴, ۴۶, ۴۸
💰 قیمت : 176 تومان
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#09037911292
ارسال همه کارها رایگان
🆔 شناسه : #60675
👚 نام : #ماکسی آفتاب
👗 جنس : کرپ کش(قد۱۴۵)(جلو دکمه دار)(آستین مچدار)
🖌 رنگ بندی : مشکی(طرح مربعی قرمز)
👪 سایز ها : ۳۸-۴۰, ۴۲-۴۴, ۴۶, ۴۸
💰 قیمت : 176 تومان
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#09037911292
ارسال همه کارها رایگان
🆔 شناسه : #60676
👚 نام : #ماکسی آفتاب
👗 جنس : کرپکش و حریر(قد۱۴۵)(جلو دکمه دار)(آستینمچ دار)
🖌 رنگ بندی : سرمهای(طرحآتشی), مشکی(طرحآتشی)
👪 سایز ها : ۳۸-۴۰, ۴۲-۴۴, ۴۶, ۴۸
💰 قیمت : 176 تومان
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#09037911292
ارسال همه کارها رایگان
#ماکسی مدل افرا😍
قد 140cm
🔗سایزبندی :36تا46(2سایزی)
👗جنس : کرپ کشی درجه یک
🎨 رنگبندی:سبزکله غازی
💰قیمت160
آیدی سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#09037911292
ارسال همه کارها رایگان
#ماکسی مدل افرا😍
قد 140cm
🔗سایزبندی :36تا46(2سایزی)
👗جنس : کرپ کشی درجه یک
🎨 رنگبندی:ابی کاربنی
💰قیمت160
آیدی سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#09037911292
ارسال همه کارها رایگان
#ماکسی مدل افرا😍
قد 140cm
🔗سایزبندی :36تا46(2سایزی)
👗جنس : کرپ کشی درجه یک
🎨 رنگبندی:سبز کله غازی . زرشکی . مشکی . ابی کاربنی . شیری . سورمه ای
💰قیمت 145
آیدی سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#09037911292
ارسال همه کارها رایگان
#ماکسی مدل افرا😍
قد 140cm
🔗سایزبندی :36تا46(2سایزی)
👗جنس : کرپ کشی درجه یک
🎨 رنگبندی:سبز کله غازی . زرشکی . مشکی . ابی کاربنی . شیری . سورمه ای
💰قیمت 145
آیدی سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#09037911292
ارسال همه کارها رایگان
#ماکسی مدل افرا😍
قد 140cm
🔗سایزبندی :36تا46(2سایزی)
👗جنس : کرپ کشی درجه یک
🎨 رنگبندی:سبز کله غازی . زرشکی . مشکی . ابی کاربنی . شیری . سورمه ای
💰قیمت 145
آیدی سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#09037911292
ارسال همه کارها رایگان
#ماکسی مدل افرا😍
قد 140cm
🔗سایزبندی :36تا46(2سایزی)
👗جنس : کرپ کشی درجه یک
🎨 رنگبندی:سبز کله غازی . زرشکی . مشکی . ابی کاربنی . شیری . سورمه ای
💰قیمت 145
آیدی سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#09037911292
ارسال همه کارها رایگان
#ماکسی مدل افرا😍
قد 140cm
🔗سایزبندی :36تا46(2سایزی)
👗جنس : کرپ کشی درجه یک
🎨 رنگبندی:سبز کله غازی . زرشکی . مشکی . ابی کاربنی . شیری . سورمه ای
💰قیمت 145
آیدی سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#09037911292
ارسال همه کارها رایگان
#ماکسی مدل افرا😍
قد 140cm
🔗سایزبندی :36تا46(2سایزی)
👗جنس : کرپ کشی درجه یک
🎨 رنگبندی:سبز کله غازی . زرشکی . مشکی . ابی کاربنی . شیری . سورمه ای
💰قیمت 145
آیدی سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#09037911292
ارسال همه کارها رایگان