Apadana Exchange
255 members
482 photos
7 videos
176 links
صرافی آپادانا دارای مجوز های رسمی و قانونی (Austrac)برای انتقال ارز به کشور استرالیا و ایران در خدمت هموطنان عزیز میباشد.
https://www.instagram.com/apadanaexchange/
www.apadanaexchange.com.au ﮼آپاداناقصراعتماد﮼واعتبارشما
#apadanaexchange
Download Telegram
to view and join the conversation
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
‎مشتریان عزیز و گرامی:

💰 برای مبالغ بیش از هزار دلار تا پنج هزاردلار:19000 تومان🧨

🏅قیمت برای حواله های زیر هزار دلار و پانصد دلار متفاوت میباشد.

🎖هیچگونه کارمزدی بابت انتقال کسر نمیگردد.

🥇تمامی حوالها قانونی و با رفرنس نامبر Austrac در کمتر از یک ساعت به حساب شما واریز خواهدشد.

💲صرافی آپادانا

‎﮼آپاداناقصراعتماد﮼واعتبارشما

📞: 04 20 20 35 90
☎️: 02 88517824
🆔 https://t.me/apadanaexchangeau

#money #exchange #australia #sydney
#دلار #صرافی ٓپادانا #سیدنی #مهاجرت #استرالیا #ویزا #دانشجویی #ملبورن #بریزبین #حواله
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
‎مشتریان عزیز و گرامی:

💰 برای مبالغ بیش از هزار دلار تا پنج هزاردلار:19100 تومان🧨

🏅قیمت برای حواله های زیر هزار دلار و پانصد دلار متفاوت میباشد.

🎖هیچگونه کارمزدی بابت انتقال کسر نمیگردد.

🥇تمامی حوالها قانونی و با رفرنس نامبر Austrac در کمتر از یک ساعت به حساب شما واریز خواهدشد.

💲صرافی آپادانا

‎﮼آپاداناقصراعتماد﮼واعتبارشما

📞: 04 20 20 35 90
☎️: 02 88517824
🆔 https://t.me/apadanaexchangeau

#money #exchange #australia #sydney
#دلار #صرافی ٓپادانا #سیدنی #مهاجرت #استرالیا #ویزا #دانشجویی #ملبورن #بریزبین #حواله
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
‎مشتریان عزیز و گرامی:

💰 برای مبالغ بیش از هزار دلار تا پنج هزاردلار:19100 تومان🧨

🏅قیمت برای حواله های زیر هزار دلار و پانصد دلار متفاوت میباشد.

🎖هیچگونه کارمزدی بابت انتقال کسر نمیگردد.

🥇تمامی حوالها قانونی و با رفرنس نامبر Austrac در کمتر از یک ساعت به حساب شما واریز خواهدشد.

💲صرافی آپادانا

‎﮼آپاداناقصراعتماد﮼واعتبارشما

📞: 04 20 20 35 90
☎️: 02 88517824
🆔 https://t.me/apadanaexchangeau

#money #exchange #australia #sydney
#دلار #صرافی ٓپادانا #سیدنی #مهاجرت #استرالیا #ویزا #دانشجویی #ملبورن #بریزبین #حواله
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
‎مشتریان عزیز و گرامی:

💰 برای مبالغ بیش از هزار دلار تا پنج هزاردلار:19100 تومان🧨

🏅قیمت برای حواله های زیر هزار دلار و پانصد دلار متفاوت میباشد.

🎖هیچگونه کارمزدی بابت انتقال کسر نمیگردد.

🥇تمامی حوالها قانونی و با رفرنس نامبر Austrac در کمتر از یک ساعت به حساب شما واریز خواهدشد.

💲صرافی آپادانا

‎﮼آپاداناقصراعتماد﮼واعتبارشما

📞: 04 20 20 35 90
☎️: 02 88517824
🆔 https://t.me/apadanaexchangeau

#money #exchange #australia #sydney
#دلار #صرافی ٓپادانا #سیدنی #مهاجرت #استرالیا #ویزا #دانشجویی #ملبورن #بریزبین #حواله
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
‎مشتریان عزیز و گرامی:

💰 برای مبالغ بیش از هزار دلار تا پنج هزاردلار:18800 تومان🧨

🏅قیمت برای حواله های زیر هزار دلار و پانصد دلار متفاوت میباشد.

🎖هیچگونه کارمزدی بابت انتقال کسر نمیگردد.

🥇تمامی حوالها قانونی و با رفرنس نامبر Austrac در کمتر از یک ساعت به حساب شما واریز خواهدشد.

💲صرافی آپادانا

‎﮼آپاداناقصراعتماد﮼واعتبارشما

📞: 04 20 20 35 90
☎️: 02 88517824
🆔 https://t.me/apadanaexchangeau

#money #exchange #australia #sydney
#دلار #صرافی ٓپادانا #سیدنی #مهاجرت #استرالیا #ویزا #دانشجویی #ملبورن #بریزبین #حواله