املاک اندیشه سازان
682 subscribers
759 photos
7 videos
851 links
سایت مسکن اندیشه سازان عضو رسمی اتحادیه املاک.
مرکز خرید و فروش آپارتمان از ۳۵ متر به بالا با کمترین نقدی.
۰۹۱۲۲۶۸۶۹۱۳
Download Telegram
to view and join the conversation
⚪️كد :49_20
53مترى 🏢👆👆👆
🔴تکخواب،طبقه سوم ،روبه آفتاب،
🔴پاركينگ اختصاصی،بلواردنیا مالی،
🔴كابينت ام دی اف،انباری،تراس
🔴نورمخفى،تراس،انباری،نما سنگ
🔵100 میلیون وام مسکن قابل افزایش
(تا 160 تومن وام زوجین قابل ارتقاء)
🔵100میلیون رهن
🔵330ميليون نقدى

#خريد_آپارتمان_شهرك_انديشه_فاز١
#سايت_مسكن_انديشه_سازان
#مطمئن_خريد_كنيد

👤 مشاور مربوطه : جعفری

شماره تماس 📲
09216084947
02165519087

@amlakandishesazan
Www.amlakeandishesazan.com
Www.maskaneandishe.com
Www.maskaneandishe.ir
Www.amlakeandishe.com
Www.amlakandishesazan.com
Www.amlakandishesazan.ir
Www.maskanandishe.com‌
Www.amlakandishe.com
Www.amlakeandishesazan.ir
Location
Google Map:http://bit.ly/andishesazan
Waze:http://bit.ly/amlakeandishesaza
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚪️كد :65_30
66مترى 🏢👆👆👆
🔴دو خواب،طبقه دوم ،روبه نما،
🔴پاركينگ اختصاصی،بلواردنیا مالی،
🔴كابينت ام دی اف،انباری،تراس
🔴نورمخفى،تراس،انباری،نما تراورتن
🔵100 میلیون وام مسکن قابل افزایش
(تا 160 تومن وام زوجین قابل ارتقاء)
🔵130میلیون رهن
🔵628ميليون نقدى

#خريد_آپارتمان_شهرك_انديشه_فاز١
#سايت_مسكن_انديشه_سازان
#مطمئن_خريد_كنيد

👤 مشاور مربوطه : جعفری

شماره تماس 📲
09216084947
02165519087

@amlakandishesazan
Www.amlakeandishesazan.com
Www.maskaneandishe.com
Www.maskaneandishe.ir
Www.amlakeandishe.com
Www.amlakandishesazan.com
Www.amlakandishesazan.ir
Www.maskanandishe.com‌
Www.amlakandishe.com
Www.amlakeandishesazan.ir
Location
Google Map:http://bit.ly/andishesazan
Waze:http://bit.ly/amlakeandishesaza
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚪️كد :26_20
51مترى 🏢👆👆👆
🔴خواب،طبقه اول ،روبه آفتاب،آسانسور
🔴پاركينگ اختصاصی،بلواردنیا مالی،
🔴كابينت ام دی اف،انباری،تراس
🔴نورمخفى،تراس،انباری،نما تراورتن
🔵100 میلیون وام مسکن قابل افزایش
(تا 160 تومن وام زوجین قابل ارتقاء)
🔵110میلیون رهن
🔵504ميليون نقدى

#خريد_آپارتمان_شهرك_انديشه_فاز١
#سايت_مسكن_انديشه_سازان
#مطمئن_خريد_كنيد

👤 مشاور مربوطه : جعفری

شماره تماس 📲
09216084947
02165519087

@amlakandishesazan
Www.amlakeandishesazan.com
Www.maskaneandishe.com
Www.maskaneandishe.ir
Www.amlakeandishe.com
Www.amlakandishesazan.com
Www.amlakandishesazan.ir
Www.maskanandishe.com‌
Www.amlakandishe.com
Www.amlakeandishesazan.ir
Location
Google Map:http://bit.ly/andishesazan
Waze:http://bit.ly/amlakeandishesazan
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚪️كد :57_40
87مترى 🏢👆👆👆
🔴خواب،طبقه دوم ،روبه آفتاب
🔴پاركينگ اختصاصی،بلواردنیا مالی،
🔴كابينت ام دی اف،انباری،تراس،6واحدی
🔴نورمخفى،تراس،انباری،نما تراورتن،دوبر
🔵100 میلیون وام مسکن قابل افزایش
(تا 160 تومن وام زوجین قابل ارتقاء)
🔵170میلیون رهن
🔵888ميليون نقدى

#خريد_آپارتمان_شهرك_انديشه_فاز١
#سايت_مسكن_انديشه_سازان
#مطمئن_خريد_كنيد

👤 مشاور مربوطه : جعفری

شماره تماس 📲
09216084947
02165519087

@amlakandishesazan
Www.amlakeandishesazan.com
Www.maskaneandishe.com
Www.maskaneandishe.ir
Www.amlakeandishe.com
Www.amlakandishesazan.com
Www.amlakandishesazan.ir
Www.maskanandishe.com‌
Www.amlakandishe.com
Www.amlakeandishesazan.ir
Location
Google Map:http://bit.ly/andishesazan
Waze:http://bit.ly/amlakeandishesazan
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚪️كد :135_10
48مترى 🏢👆👆👆
🔴خواب،طبقه دوم ،روبه آفتاب
🔴پاركينگ اختصاصی،بلواردنیا مالی،
🔴كابينت هایگلس،انباری،تراس،
🔴نورمخفى،تراس،انباری،نما سنگ
🔵100 میلیون وام مسکن قابل افزایش
(تا 160 تومن وام زوجین قابل ارتقاء)
🔵100میلیون رهن
🔵443ميليون نقدى

#خريد_آپارتمان_شهرك_انديشه_فاز١
#سايت_مسكن_انديشه_سازان
#مطمئن_خريد_كنيد

👤 مشاور مربوطه : جعفری

شماره تماس 📲
09216084947
02165519087

@amlakandishesazan
Www.amlakeandishesazan.com
Www.maskaneandishe.com
Www.maskaneandishe.ir
Www.amlakeandishe.com
Www.amlakandishesazan.com
Www.amlakandishesazan.ir
Www.maskanandishe.com‌
Www.amlakandishe.com
Www.amlakeandishesazan.ir
Location
Google Map:http://bit.ly/andishesazan
Waze:http://bit.ly/amlakeandishesazan
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚪️كد :۳۸_۲٠
56مترى 🏢👆👆👆
🔴دوخواب،طبقه دوم ،روبه آفتاب
🔴پاركينگ اختصاصی،بلواردنیا مالی،
🔴كابينت هایگلس،انباری،تراس،
🔴نورمخفى،تراس،انباری،نما سنگ
🔵100 میلیون وام مسکن قابل افزایش
(تا 160 تومن وام زوجین قابل ارتقاء)
🔵110میلیون رهن
🔵518ميليون نقدى

#خريد_آپارتمان_شهرك_انديشه_فاز١
#سايت_مسكن_انديشه_سازان
#مطمئن_خريد_كنيد

👤 مشاور مربوطه : جعفری

شماره تماس 📲
09216084947
02165519087

@amlakandishesazan
Www.amlakeandishesazan.com
Www.maskaneandishe.com
Www.maskaneandishe.ir
Www.amlakeandishe.com
Www.amlakandishesazan.com
Www.amlakandishesazan.ir
Www.maskanandishe.com‌
Www.amlakandishe.com
Www.amlakeandishesazan.ir
Location
Google Map:http://bit.ly/andishesazan
Waze:http://bit.ly/amlakeandishesazan
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚪️كد :112_40
72مترى 🏢👆👆👆
🔴دوخواب،طبقه سوم ،روبه آفتاب
🔴پاركينگ اختصاصی،بلواردنیا مالی،
🔴كابينت هایگلس،انباری،تراس،شهرک مریم،پکیج،روبه نما
🔴نورمخفى،تراس،انباری،نما سنگ
🔵160 میلیون وام مسکن قابل افزایش
(تا 160 تومن وام زوجین قابل ارتقاء)
🔵160میلیون رهن
🔵590ميليون نقدى

#خريد_آپارتمان_شهرك_انديشه_فاز١
#سايت_مسكن_انديشه_سازان
#مطمئن_خريد_كنيد

👤 مشاور مربوطه : جعفری

شماره تماس 📲
09216084947
02165519087

@amlakandishesazan
Www.amlakeandishesazan.com
Www.maskaneandishe.com
Www.maskaneandishe.ir
Www.amlakeandishe.com
Www.amlakandishesazan.com
Www.amlakandishesazan.ir
Www.maskanandishe.com‌
Www.amlakandishe.com
Www.amlakeandishesazan.ir
Location
Google Map:http://bit.ly/andishesazan
Waze:http://bit.ly/amlakeandishesazan