سید محسن مدنی- Madani
46 subscribers
126 photos
97 videos
9 files
375 links
محقق علوم سیاسی.مشاور سرمایه گذاری انرژی
T.me/s_mohsenmadani.
Download Telegram
to view and join the conversation
https://www.instagram.com/tv/By3CM2AlABZ/ شعری زیبا تقدیم به پیشگاه اسدالله الغالب ,امام العارفین. حضرت علی ع #سعدی

شعری زیبا در مدح و ارادت به پیشگاه شاه مردان,امام العارفین... حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام🌷❤️ *توسط شیخ اجل سعدی*

کس را چه زور و زهره که وصف علی کند*
جبار در مناقب او گفته هل اتی*
زورآزمای قلعهٔ خیبر که بند او
https://www.instagram.com/p/CUOx8RzME3z/ سرود خراسان کهن /
سرود خراسان ز مشهد تا بدخشان است خراسان
خجند و توس تهران است خراسان
خلاصه هرکجا روییده نوروز
تن آن خلق را جان است خراسان
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
https://www.instagram.com/p/CUOx8RzME3z/ سرود خراسان کهن ☀️ /
ز مشهد تا بدخشان است خراسان
خجند و توس تهران است خراسان
خلاصه هرکجا روییده نوروز
تن آن خلق را جان است خراسان