STEI Ensenyament Públic
586 subscribers
25 photos
1 video
3 files
322 links
Tota la informació de l'ensenyament públic de les Illes Balears
Download Telegram
to view and join the conversation
Connecta STEI | Ens. públic

INTERINITATS. ADJUDICACIONS ANUL·LADES
http://www.stei.cat/publica/index.php/processos-i-convocatories/submenu-adjudicacions/5363#personal-funcionari-interi

Davant tots els problemes tècnics detectats, la Conselleria ha decidit anul·lar l'adjudicació.
Totes les sol·licituds fetes fins ara no tendran validesa.

Nou termini del 2 (a mitjan matí) al 5 d'agost
Sense confirmar. Encara no en sabem les hores

‼️ MOLT IMPORTANT
Quan s'iniciï de nou el tràmit, és molt important que, només la primera vegada que facis el tràmit, el facis des de zero: no utilitzis l'opció de recuperar un tràmit antic per recuperar les places. Donaria lloc a errades greus.

Tota la informació www.stei.cat/publica/adjudicacions
Connecta STEI | Ens. públic

INTERINITATS 2020-21. TRÀMIT ACTIU Modificació de les 11.30
http://www.stei.cat/publica/index.php/5363#personal-funcionari-interi

Nou termini
Del 2 d'agost a les 9:30 al 6 d'agost a les 9:30

Torna a fer el tràmit
Els tràmits fets abans de dia 2 estan tots anul·lats. L'has de tornar a fer.

Què has de triar
És possible que la primera vegada que el facis et dona a triar entre:
• "No vull anul·lar la selecció de places anterior"
• "Vull anul·lar la selecció de places anterior, no participar en l'adjudicació i passar a no disponible"

Has de seleccionar la primera opció. La segona seria només en el cas que no vulguis participar del tràmit i passar a no disponible.

Tota la informació www.stei.cat/publica/adjudicacions

ACLARIMENTS

Enguany el tràmit té moltes novetats que cal tenir en compte.
Hem elaborat uns aclariments que esperam que t'ajudin.

Mira-te'ls abans de començar!

www.stei.cat/publica/index.php/5363#aclariments
Connecta STEI | Ens. públic

INTERINITATS 20-21. ESMENES DEL REQUISITS DE CATALÀ I MÀSTER DE FORMACIÓ

• La Conselleria ha elaborat un nou tràmit dedicat a l'esmena d'aquests dos requisits.
• L'esmena dels requisits no tendrà efectes al tràmit d'adjudicació de l'estiu, sinó a partir del primer tràmit substitucions de setembre.
• Aquest tràmit és només per esmenar aquests requisits. Per presentar qualsevol altra documentació hauràs d'esperar al tràmit per al curs 2022-23.

http://www.stei.cat/publica/index.php/processos-i-convocatories/interinitats-especialistes/5372
Connecta STEI | Ens. públic

INTERINITATS 2021-22. PUBLICADA LA LLISTA PROVISIONAL
http://www.stei.cat/publica/index.php/adjudicacions-latera/adjudicacions-2021-22-estiu#adjudicacio

Ja s'ha publicat la llista provisional

Reclamacions
Fins 9 d'agost a les 19:20

Adjudicació definitiva
Previsiblement, 9 d'agost

Tota la informació http://www.stei.cat/publica/adjudicacions
Connecta STEI | Ens. públic

INSCRIPCIÓ OBERTA PER ALS CURSOS DE FORMACIÓ DOCENT

Aquest curs ampliam l'oferta dels cursos presencials via zoom, amb la comoditat d'accedir-hi siguis on siguis.

Informació MOLT IMPORTANT sobre els cursos de formació a distància!

Article 4 de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

“En el cas que una persona dugui a terme més d’una activitat a distància que coincideixin totalment o parcial en el temps, només es podrà reconèixer l’activitat de major nombre d’hores.”

En cas de dubtes, contacta'ns al 971910060

Tota la informació www.stei.cat/formacio
Connecta STEI | Ens. Públic

PERSONAL FUNCIONARI EN PRÀCTIQUES

Ja s'ha publicada la Resolució que regula la fase de pràctiques.

Guia de funcionaris en pràctiques
Des de l'STEI Intersindical hem elaborat una guia per tal d’orientar-te durant tota la fase de pràctiques.
https://ja.cat/OB9ce

Calendari
• Durada: 5 mesos. Es pot reduir fins a 3 mesos, en casos excepcionals i degudament justificats (maternitats...)
• Data màxima de finalització: 23 de juny 2022

Curs de formació
• Hauràs de fer un curs homologat de formació de 20 h com a mínim, organitzat pel teu centre.
• Si el teu centre no n'organitza o no arriba a les 20h, n'hauràs de fer un organitzat per l'Administració educativa.
• El curs s'ha d'haver fet abans del 31 de maig.

Tota la informació www.stei.cat/publica/funcionarisenpractiques
Connecta STEI | Ens. Públic

TRÀMIT URGENT D'ADJUDICACIÓ DE SUBSTITUCIONS
http://www.stei.cat/publica/index.php/4653

Termini
Del 21 de setembre a les 10 h a dijous 23 a les 10 h.

Especialitats
• Grec (Menorca)
• Informàtica
• Sistemes i aplicacions informàtiques
• Organització i processos de manteniment de vehicles (Mallorca)
• Sistemes electrònics (Menorca)
• Sistemes electrotècnics i automàtics (Mallorca)
• Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids (Mallorca, Menorca)
• Instal·lacions electrotècniques (Mallorca, Menorca)
• Mecanitzat i manteniment de màquines (Menorca)
• Cant flamenc (Mallorca)

Recorda que el tràmit urgent es caracteritza per no respectar l'ordre de les llistes sinó que s'adjudica per ordre d'arribada: qui primer fa el tràmit, es queda la plaça (primer persones amb el màster de formació, després persones sense el màster).

Tota la informació www.stei.cat/publica/substitucions
Connecta STEI | Ens. Públic

EL NOU ROC TRENCA LA DEMOCRÀCIA ALS CENTRES EDUCATIUS I LA IGUALTAT ENTRE ELS DOCENTS

• En línia amb la nova Llei d’Educació de les Illes Balears, empelta un model de gestió privada als centres públics
• L’STEI valora la negociació amb la Conselleria però no pot traspassar certes línies vermelles

A la Mesa Sectorial del passat dilluns 27 de setembre, l’STEI Intersindical ha votat en contra de la proposta de Reglament Orgànic de Centres (ROC) que ha presentat la Conselleria per diferents qüestions. En primer lloc, el nou ROC atorga al director del centre les funcions que fins ara pertocaven a tots els membres de l’equip directiu. Si el director ho considera oportú, ara podrà delegar les seves atribucions a les prefectures d’estudis o a les secretaries d’escoles i instituts.

Un altre dels punts discrepants han estat les referències que es fan al lideratge, d’una manera difosa, però amb un esperit que remet al model de gestió de l’empresa privada i converteix el director més en un cap de personal que en un membre més de la comunitat educativa, company en la tasca compartida de tirar endavant un projecte.

Com ha fet a les al·legacions a la LEIB, l’STEI Intersindical s’ha oposat a l’avaluació dels docents que també apareix en el ROC. El sindicat està d’acord en una avaluació formativa global del sistema educatiu, però no accepta que aquesta s'empri per establir jerarquies entre companys i consolidar diferències salarials. La lluita pel cos únic docent és una reivindicació nostra de sempre. Tampoc pot votar a favor d’una proposta que apareix d’una manera poc concreta a la LEIB amb el nom de "carrera professional".

Pel que fa al marcatge horari als centres educatius, ha reclamat que aquesta ha de ser una opció, en qualsevol cas, aprovada pel claustre de professors. Sobre els perfils de les places docents presents al ROC i a la LEIB, està d’acord en què únicament es puguin dotar a través de la convocatòria anual de les comissions de serveis -en cap cas com un sistema habitual de provisió de places a criteri de l’equip directiu.

L’STEI Intersindical valora de manera positiva la negociació duta a terme en relació amb el nou ROC i l’actualització d’una normativa del 2002, però no admet que es faci a canvi de la democràcia als centres i la igualtat entre els docents.

Tota la informació http://www.stei.cat/publica/index.php/informacio-general/5378
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Connecta STEI | Ens. Públic

MENTRE SEGUEIXEN SENSE PAGAR EL 2,9%, LA PRESIDENTA...

Recomana apujar els sous de totes les treballadores i treballadors, i no fa el mateix amb els treballadors publics.

Oblida que ella comanda a l'empresa més grossa d'aquesta terra, el Govern de les Illes Balears, amb més de 40.000 persones en plantilla.
Connecta STEI | Ens. Públic

TERMINI CONVOCATÒRIA SUBSTITUCIONS

A partir d'ara, el termini de les convocatòries ordinàries del cap de setmana acabarà a les 10 h i no a les 12 h, com era habitual.

Tota la informació www.stei.cat/publica/substitucions

CONVOCATÒRIA D'ESPECIALISTES
http://www.stei.cat/publica/index.php/docents-especialistes#convocatoria-28-de-setembre-2021

Termini de l'1 al 5 d'octubre, ambdós inclosos

ESPECIALITATS

Formació professional
• Cuina i pastisseria
• Sistemes i aplicacions informàtiques
• Mediació comunicativa (Llengua de signes)
• Emergències i protecció civil

EOI
• Alemany
• Francès

Tota la informació www.stei.cat/publica/especialistes
Connecta STEI | Ens. públic

L’STEI INTERSINDICAL SOL·LICITA LA PARALITZACIÓ DE LES OPOSICIONS

• No és una mesura efectiva contra l'abús de temporalitat
• Hem votat també en contra de l'oferta pública d'ocupació ja està feta a l’empara d’un reial decret que no transposa la Directiva Europea
• La Conselleria s'ha compromès a demanar un informe jurídic al Ministeri sobre la possibilitat d’ajornar les oposicions

L’STEI Intersindical ha demanat la paralització de la convocatòria d’oposicions per al 2022 perquè, d’acord amb la sentència del TJUE de 19 de març de 2020, no s’ha fet la transposició a la normativa espanyola de la Directiva Europea 70/99, i no hi ha mesures efectives contra l’abús de la temporalitat que pateix el professorat interí.

Per altra banda, encara està en ple tràmit parlamentari el Reial Decret 14/2021, conegut com a Icetazo. Per aquest motiu l’STEI Intersindical ha tornat a sol·licitar la paralització de les convocatòries d’oposicions mentre s’hi incorporin les esmenes pendents de negociació i tingui una redacció definitiva. A llocs com la Diputació de Sevilla han revocat l’oferta d’ocupació de 2017 i 2018 de les places de consolidació i estabilització i en el cas d’Aragó, la Conselleria d’Educació ha decidit paralitzar de moment els processos d’oposicions, “davant la inseguretat jurídica de convocar vacants que poguessin acabar als tribunals”.

El sindicat ha expressat el seu desacord amb les presses de la Conselleria per tirar endavant la convocatòria d’oposicions abans del final d’any, quan hi ha qüestions pendents d’aclarir tan importants com la situació dels professors tècnics de FP que s’han d’integrar dins el cos de secundària. També ha manifestat que no és cert que l’oferta pública del 2018 pugui caducar, ja que aquestes places ja han sortit a oposicions.

L’STEI ha defensat la proposta de la doble via en l’accés a la funció docent: amb les vacants de la taxa de reposició per al professorat de nou ingrés, i les places de la taxa d’estabilització per als docents amb anys d’experiència. També ha expressat la cobertura jurídica que ofereix l’article 61.6 de l’EBEP per a l’accés al funcionariat de carrera a través del concurs de mèrits.

La directora general de Personal Docent s’ha compromès a demanar un informe als serveis jurídics del Ministeri d’Educació sobre la possibilitat d’ajornar les oposicions.

Tota la informació a https://www.stei.cat/publica/index.php/processos-i-convocatories/oposicions/5396
Connecta STEI | Ens. públic

OPOSICIONS 2022


• Dia 30 de novembre s'ha publicat la convocatòria d'oposicions per a l'any 2022.
• Inclou les 796 places de les taxes de reposició del 2018, 19 i 20.
• El mes de desembre o gener es farà una modificació de la resolució que afegirà les 385 places de reposició del 2021.
• Totes les places de la taxa d'estabilització es reserven fins que es concreti el Projecte de Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat dels treballadors públics.

Termini d'inscripció
del 19 de gener al 7 de febrer de 2022, ambdós inclosos.

Inici de les proves
25 de juny

Designació dels tribunals
El sorteig tindrà lloc dia 25 de gener a les 10h

Tota la informació www.stei.cat/publica/oposicions
Connecta STEI | Ens. Públic

💫 Bones Festes i venturós 2022
Connecta STEI | Ens. Públic

NÒMINA

Ja pots consultar la nòmina de desembre al portaldelpersonal.caib.es >> Dades econòmiques >> Nòmina mensual
Connecta STEI | Ens. públic

CONVOCATÒRIA D'INTERINITATS 2022-23

Termini
del 25 de gener al 23 de març

Barem
• Experiència docent i formació permanent realitzada fins 31 d'agost del 2021
• Formació acadèmica (altres titulacions, EOI, català...) fins dia 23 de març

Recorda que l'STEI Intersindical votà en contra de la convocatòria ja que entre altres qüestions no reconeix l'experiència docent i la formació permanent fins al darrer dia d'inscripció a la convocatòria i manté l'obligatorietat de triar totes les places al tràmit de l'estiu..

Tota la informació https://www.stei.cat/publica/interinitats
Connecta STEI | Ens. públic

MUFACE. CANVI D'ENTITAT

A partir del 2022, el canvi d'entitat tan sols es podrà realitzar el mes de gener, i una sola vegada per any.

Tota la informació https://www.stei.cat/publica/muface
Connecta STEI | Ens. públic

SUBSTITUCIONS. NOVES PLACES COVID

Primer tràmit
Del 4 de gener (devers la 13 h) al 7 de gener (10 h)

Més places Covid
S'afegiran 10 places noves a les 25 creades a principi de curs:
• S'adjudicaran al primer tràmit del segon trimestre, previsiblement.
• Places del cos de mestres.
• Durada de tot el curs, amb cessament a 30 de juny.
• Es va canviant de centre, d'acord amb les necessitats.

Tota la informació http://www.stei.cat/publica/index.php/covid-19/5375
Connecta STEI | Ens. públic

AJUTS PER ESTUDIS

Com cada any, podem demanar els ajuts per als estudis al fons social. També per als nostres fills.

Termini de sol·licituds fins 30 d'abril (inclòs)

Tota la informació https://www.stei.cat/publica/fonssocial
Connecta STEI | Ens. públic

ES DEIXARAN DE FER PROVES DIAGNÒSTIQUES ALS CENTRES EDUCATIUS

• Només es faran PDIA als contactes estrets vulnerables, embarassades i persones amb immunosupressió si no han passat la malaltia els 90 dies anteriors
• L'STEI retreu a l’Administració la manca de solucions davant un col·lapse previsible i la consigna del “campi qui pugui”

L’STEI Intersindical exigeix solucions a la Conselleria d’Educació davant un inici de trimestre marcat per la sisena onada i l’augment desfermat de contagis tant entre professors, personal no docent i alumnes.

Les noves mesures acordades pel Ministeri d’Educació i Sanitat, com el fet que no es valorarà si es confina una aula si no se supera un nombre de 5 positius en un període igual o superior a set dies en grups bombolla, són una autèntica bomba de rellotgeria dins un escenari de contagis que pot esdevenir caòtic. Unes mesures de les quals no s’ha informat els sindicats i la resta de components de la comunitat educativa.

Educació infantil i primària

Si hi ha positius a l'aula, independentment del nombre:
• Els contactes estrets no faran quarantena.
• No es farà cap prova diagnòstica de cribratge a excepció de les persones amb immunosupressió.
• Les famílies han de comunicar al centre el positiu Covid-19 dels infants.
• El centre ha d'informar les famílies de la presència d'un cas al grup i han d'acudir amb normalitat al centre, extremar les precaucions durant deu dies i reduir-ne les interaccions socials.
• EduCovid només farà valoració amb Direcció General de Salut Pública en el cas que en un període igual o inferior a set dies coexisteixin dins un mateix grup 5 casos o més o afectació del 20% d'alumnes i el nombre del grup sigui inferior a 25.

Alumnat no inclòs al grup anterior, personal docent i no docent

• Seguiran les indicacions de quarantena que es preveuen per a la població general.
• Faran quarantena sense haver passat la malaltia en els 180 dies anteriors els qui no tinguin pauta de vaccinació completa. També persones amb immunosupressió.
• Si hi ha un augment considerable de casos dins un grup es consultarà amb Educovid per valorar-ho.

Centres d'educació especial

• Es consideren entorns vulnerables i es durà a terme el rastreig de contactes estrets.

Tota la informació http://www.stei.cat/publica/index.php/covid-19/5400
Connecta STEI | Ens. públic

ACTIVADA L'AUTOGESTIÓ DIGITAL DE LA COVID-19

El Govern ha activat l'autogestió digital.
Al nou portal hi trobaràs indicacions sobre què fer en cada cas:
• Símptomes
• Prova autodiagnòstica positiva
• Sol·licitud de prova diagnòstica supervisada per professional sanitari
• Sol·licitud de baixa laboral
• i més qüestions
Autogestió digital www.ibsalut.es//autogestio-de-casos-i-contactes-covid-19

IMPORTANT PER SOL·LICITAR UNA BAIXA LABORAL

1. Aconsegueix una prova vàlida
Tot i que les proves d'antígens d'autodiagnòstic fetes a casa confirmen la malaltia, per sol·licitar la baixa laboral es necessita una prova diagnòstica realitzada o supervisada per un professional sanitari. Són vàlides les realitzades als llocs següents:
• Al Servei de Salut. Pots demanar cita a covid.ibsalut.es/gestio
• A centres sanitaris privats acreditats, pagant la tarifa corresponent.
• A les apotecaries adherides al conveni amb el Servei de Salut, no gratuït.

2. Sol·licita la baixa
Un cop tinguis la prova feta o supervisada per un professional sanitari, sol·licita la baixa laboral a covid.ibsalut.es/gestio

MUFACE - entitat privada
Si ets personal funcionari de MUFACE d'entitat privada no has de sol·licitar la baixa per aquest procediment. Ho has de fer a través del metge de capçalera de l'entitat privada que tinguis.