STEI Ensenyament Públic
353 members
16 photos
191 links
Tota la informació de l'ensenyament públic de les Illes Balears
Download Telegram
to view and join the conversation
LES TEVES CONSULTES

Com bé saps, la situació enguany és inusual. Degut a això, la quantitat de consultes (correu electrònic, Connecta, telèfon...) que ens arriba ha crescut exponencialment. Estam intentant respondre amb la màxima celeritat davant aquesta onada de consultes sense precedents.
Connecta STEI Ens. públic

ADJUDICACIONS PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA SENSE DESTINACIÓ DEFINITIVA
http://www.stei.cat/publica/index.php/5212a

Termini de sol·licituds 15 i 16 de juliol

Persones obligades a participar
• Expectatives, reingressats, desplaçats, suprimits
• Les comissiones de serveis ja varen triar plaça. Han d'esperar l'adjudicació provisional de dia 17

Llista de vacants
• Cos de mestres
• Altres cossos

Recorda que el tràmit és telemàtic i no es pot fer anònimament

Tota la informació a www.stei.cat/publica/adjudicacions

ADJUDICACIONS PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ

Termini de sol·licituds del 24 al 28 de juliol, ambdós inclosos

Qui està obligat a participar?
• Persones admeses a la llista
• Persones excloses per catala
Si no hi participes, la Conselleria et situarà com a no disponibles. Hi hauràs de romandre, com a mínim, fins al segon trimestre.

Tota la informació a www.stei.cat/publica/adjudicacions
L’INCREMENT DE PROFESSORAT ANUNCIAT PEL CONSELLER JA ARRIBA TARD

• L'STEI Intersindical demana amb quins criteris i a quins centres s’adjudicarà l’augment de docents, i que l’increment de mestres s’ha de fer efectiu ara, mentre els centres acaben de redactar els seus Plans de contingència i elaboren els horaris del proper curs
• Segons una enquesta del sindicat, es confirma la retallada d’entre 175 i 225 docents per al curs 2020-2021
• Els funcionaris sense destinació definitiva i els pendents d’una comissió de serveis no han pogut optar a aquestes places

L’STEI Intersindical ha demanat a les darreres Meses Sectorials d’Educació amb quins criteris s’adjudicarà l’augment de quota anunciat pel conseller Martí March des de fa un grapat de setmanes i quan estarà disponible aquest increment de professorat.

Ha manifestat que és ara que s’ha de disposar d’aquests nous professionals, en què els centres elaboren els seus plans de contingència i els horaris del proper curs amb la quota prevista per al curs 2020-2021, que molt probablement patirà retallades si no hi ha aquest increment.

És un menyspreu absolut de la tasca dels equips docents que la dotació addicional arribi més tard, quan els centres ja han tancat les feines de preparació del proper curs. Per aquest motiu, l’STEI Intersindical sol·licita que l’augment de docents anunciat pel conseller s’inclogui dins la llista de places provisionals del tràmit per al col·lectiu interí dels propers 24 a 28 de juliol.

Per altra banda, segons les dades recollides en l’enquesta que l’STEI Intersindical ha duit a terme es confirma l’anunci que vàrem fer de retallades de plantilla per al curs 2020-2021, que es podria xifrar entre uns 175 i 225 docents. No s’entén de cap manera que en una situació tan excepcional i complicada com la que es viurà el proper curs, en què s’ha de garantir la seguretat sanitària i la qualitat de l’ensenyament, la Conselleria rebaixi la xifra de docents en el sistema educatiu de les Illes Balears.

Palma, 17 de juliol de 2020

Tota la informació a http://www.stei.cat/publica/index.php/5219
PRESTACIÓ D'ATUR

Com cada estiu, pots demanar la prestació d'atur. Hem elaborat una petita guia de com fer-ho.

Tens la guia a www.stei.cat/publica/index.php/4760
RECLAMA L'ESTIU

En cas que t'hagin cessat dia 30 de juny i el titular de la teva plaça no s'hagi incorporat, pots reclamar l'estiu.
Tenim un mes per fer la reclamació, des de la data de la resolució del cessament.

Requisit per poder reclamar l'estiu
• Cessament a 30 de juny
• El titular de la plaça no s'ha d'haver incorporat

Data de la resolució
La resolució del teu cessament la tens al portal del personal > documents > documents disponibles >> baixa d'interins

Mira com fer-ho a www.stei.cat/publica/index.php/4961
INTERINITATS. LLISTES PROVISIONALS AMB LA FORMACIÓ PERMANENT
http://stei.cat/publica/index.php/5093#llistes-d-admeses-i-admesos

• Només es poden fer reclamacions a l'apartat 3 (formació permanent); les reclamacions als altres apartats (ap.1, ap.2 i ap. 4) es varen fer del 7 al 13 de juliol.
• La llista provisional ja inclou la formació permanent, tot i que encara s'hi puguin presentar reclamacions. Per tant, l'ordre per puntuació que actualment pots veure al "Llistat de puntuació" és molt més aproximat que no a la llista anterior.
• L'adjudicació (selecció de places) serà del 24 al 28 de juliol.

Llista provisional i reclamacions a la formació permanent a http://stei.cat/publica/interinitats2021
FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES 2019-20

• Llista d'aptes en la fase de pràctiques
• El nomenament com a personal funcionari de carrera es sol publicar a final d'octubre, amb efectes a 1 de setembre.

Tens la llista a http://stei.cat/publica/index.php/5031
L’AUGMENT DE PLANTILLA PER AL PROPER CURS ÉS INSUFICIENT

Mesa Sectorial de 22 de juliol

L'STEI Intersindical ha votat en contra de la proposta de la Conselleria ja que amb un increment tan reduït no es pot afrontar amb garanties el proper curs

El sinidicat ha denunciat, una vegada més, l’escàs marge de negociació de la Mesa Sectorial d’Educació, una vegada s’ha anunciat en roda de premsa per part del conseller i dels directors generals la xifra d’augment de les plantilles dels centres educatius. També ha insistit en que aquesta proposta arriba tard, quan els centres ja han enllestit els seus plans de contingència i els horaris per al curs que ve.

Des de fa mesos, el sindicat insisteix en que allò prioritari era dedicar tots les esforços a la preparació del curs 2020-2021, una qüestió a la qual la Conselleria d’Educació ha fet poc cas i ha deixat aquesta tasca per al darrer moment, amb els problemes que pot suposar per als centres per a l’organització del curs que ve.

Els recursos addicionals que proposa la Conselleria són del tot insuficients; sobretot si tenim en compte que el curs passat es va anunciar a bombo i plateret un increment de 350 professors i per al proper, en una situació tan complexa de rebrots i perill de contagi per la COVID-19, aquest increment serà només de 325.

No és admissible que els “grups bimbolla” que proposa la Conselleria siguin de 25 alumnes, com si res passàs i començàs un curs com els altres. Aquests grups haurien de ser, com a màxim, de 15 alumnes, tal com marquen els criteris sanitaris; una possibilitat del tot inviable amb l’escàs augment de plantilla ofert per la Conselleria d’Educació.

Pel que fa a l’altre punt que s’ha tractat (la possibilitat que els equips directius disposin de tres dies d’assumptes propis), l’STEI s’ha manifestat en el sentit que aquesta mesura hauria de ser general per a tot el col·lectiu, no només per una part. Aquesta decisió de la Conselleria està feta a mitges i no ajuda a les bones dinàmiques dels centres educatius.

Palma, 22 de juliol de 2020

Tota la informació a https://www.stei.cat/publica/index.php/5220
ADJUDICACIONS INTERINITATS
https://www.stei.cat/publica/index.php/5212

Ahir la Conselleria va canviar el termini de selecció de places

Nou termini de selecció de places
del 24 a les 10 h fins al 29 de juliol a les 10 h

Qui està obligat a participar del tràmit?
• Persones admeses a la llista
• Persones excloses per català
No participar-hi comportarà que la Conselleria et situï com a no disponibles. Hi hauràs de romandre, com a mínim, fins al segon trimestre.

Tota la informació a www.stei.cat/publica/adjudicacions
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL INTERINITATS 2020-21
http://www.stei.cat/publica/index.php/5212#personal-funcionari-interi

Adjudicació provisional
S'acaba de publicar

Termini de reclamacions
fins l'11 d'agost a les 12.45

Adjudicació definitiva
11 d'agost, previsiblement

Tota la informació a www.stei.cat/publica/adjudicacions
PRESA DE POSSESSIÓ I ALTRES QÜESTIONS

Llista de persones disponibles
Probablement la llista de les persones que no han obtingut plaça es publicarà a final d'agost.

Primer tràmit de substitucions
Intentarem que es faci el darrer cap de setmana d'agost, de manera que tothom es pugui incorporar al centre l'1 de setembre.

Presa de possessió - per qui hagi obtingut plaça www.stei.cat/publica/presadepossessio
Si has obtingut plaça per dia 1 de setembre has de fer el tràmit previ a la presa de possessió abans d'incorporar-te. A mitjan o final d'agost la Conselleria activarà el tràmit corresponent.

Canvi de disponibilitat - per a qui no hagi obtingut plaça www.stei.cat/publica/disponibilitat
El tràmit s'activara a mitjan o final d'agost. L'has de fer si...
• No has fet el tràmit d'adjudicacions i et vols situar com a disponible a partir del 2n trimestre. Com a tard, deu dies hàbils abans d'acabar el trimestre anterior.
• Has fet el tràmit però no has obtingut plaça i et vols situar com a no disponible per al 1r trimestre.

Persones excloses per català o màster de formació
El termini extraordinari per esmenar aquests dos requisits s'inicia el 12 d'agost (i fins el tràmit per formar les llistes per al curs 2021-21)
Quan el presentis, la Conselleria et situarà com a admès/a per al proper tràmit de substitucions.
Pots demanar cita prèvia per anar al registre a http://citaprevia.gestorn.com/ceu

Ampliació d'opcions - illes, tipus de jornada... www.stei.cat/publica/index.php/5212#adjudicacions-a-partir-de-l-1-de-setembre
A partir del curs 20-21 ja no fa falta ampliar opcions. Als tràmits de substitucions hi podràs posar places de qualsevol illa, tipus de jornada, itinerants o especial dificultat.

Tràmits de substitucions
El curs 20-21 hi haurà un nou tipus de tràmit, a més dels dos habituals (telemàtic, i telefonades i correus electrònics). És el nou tràmit urgent.
Tens la informació a www.stei.cat/publica/index.php/5212#adjudicacions-a-partir-de-l-1-de-setembre
RENÚNCIES JUSTIFICADES I RESERVA DE PLAÇA

En determinades circumstàncies es pot fer necessari ajornar la incorporació a la plaça adjudicada: maternitat, malaltia...
Cal estudiar cada cas particular, ja que en certes ocasions (maternitat...) pot ser millor demanar una excedència (també per a interines) o dividir la maternitat.

Termini
• Fins dia 14 d'agost
• Si la causa fos sobrevinguda amb posterioritat a dia 14, fins dia 31 d'agost

Tota la informació a www.stei.cat/publica/index.php/5223
COVID-19. PROCEDIMENT DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS 2020-21

A partir de dia 15 d'agost ja pots demanar l'estudi del teu cas al Servei de Prevenció.
També ho has de fer encara que el curs 2019-20 ja ho haguessis demanat.

Tota la informació a http://www.stei.cat/publica/index.php/5187
NOUS NOMENAMENTS DE DURADA TRIMESTRAL PER COBRIR BAIXES COVID DE CURTA DURADA

Per cobrir baixes COVID de curta durada, la Conselleria oferirà places de durada trimestral en lloc d'haver d'agafar d'una en una les places de molt pocs dies que puguin anar sorgint al llarg del trimestre.

• Són nomenaments de durada trimestral.
• Les persones que hi accedeixin cobriran les baixes de curta durada (de 2 o 3 dies, per exemple), relacionades amb la COVID-19.
• S'anirà canviant de centre dins la mateixa illa (Eivissa i Formentera les consideren la mateixa unitat territorial).
• Són places irrenunciables, ni tan sols pels motius habituals (maternitat, infant menor de tres anys, baixa...)
• S'oferiran al procediment ordinari de substitucions del cap de setmana (segons Conselleria estaran perfectament identificades).
• S'oferiran a l'inici de cada trimestre, mentre duri la situació actual, tot i que a mitjan trimestre en podrien aparèixer de noves si fes falta.
• Si l'agafes seràs objecte de tutorització (si encara no has estat tutoritzat/da), sempre que no hi hagi un informe desfavorable a algun dels centres que vagis.

Completa la informació a http://www.stei.cat/publica/index.php/covid-19/5229
Connecta STEI Ens. públic

PRIMER TRÀMIT URGENT DE SUBSTITUCIONS
http://www.stei.cat/publica/index.php/4653

La Conselleria inicia el procediment urgent de substitucions, que té unes característiques IMPORTANTS diferents de les habituals. Llegeix-les a l'enllaç.

Termini
del 24 de setembre a les 11 h al 25 de setembre a les 9 h

Especialitats
Alemany, Informàtica, Navegació i instal·lacions marines, Cuina i pastisseria, Instal·lacions electrotècniques, Manteniment de vehicles, Perruqueria i Sistemes i aplicacions informàtiques.

Tota la informació a http://www.stei.cat/publica/substitucions
Connecta STEI Ens. públic

OPOSICIONS 2019. NOMENAMENT COM A PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA

El passat 22 de setembre es va publicar el nomenament com a personal funcionari de les persones que passaren el procés selectiu de les oposicions 2019.

Tota la informació a http://stei.cat/publica/index.php/5231
Connecta STEI Ens. públic

PORTAL DEL PERSONAL

Recorda que el weib.caib.es ja no existeix. Per entrar al portal del personal, has d'anar www.stei.cat/publica/portaldelpersonal o a portaldelpersonal.caib.es