SAC - Port de Barcelona
153 subscribers
45 files
15 links
Canal d'avisos del Servei d'Atenció al Client del Port de Barcelona
Download Telegram
to view and join the conversation
Horaris d'APM i de BEST amb motiu de la Diada de Catalunya, el 11 de setembre.
______

Horarios de APM y de BEST con motivo de la Diada de Catalunya, el 11 de septiembre.
COMUNICAT / COMUNICADO - BEST - Nou procediment accés àrea inspecci / Nuevo procedimiento acceso rea inspeccin - http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/54
AVIS/AVISO: Assamblea Estibadors 14/10 / Asamblea Estibadores 14/10 - http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/55
Ens comuniquem que s’ha produït un accident amb la bolcada d’un camió a la confluència del Carrer 114 i l’Avinguda Estany del Port pel què, actualment, l’accés a l’Avinguda Estany del Port, direcció Porta 44, està tallat al trànsit per actuació de bombers i resta d’equips intervinents.

Preguem preneu nota de que el trànsit de camions amb direcció TERMINAL BEST accedeixi al port per la P30.

Tant aviat com el trànsit es restableixi us ho comunicarem.

******************************

Nos comunican que se ha producido un accidente con vuelco de un camión a la confluencia de la Calle 114 y la Avenida Estany del Port por lo que, actualmente, el acceso a la Avenida Estany del Port, dirección Puerta 44, está cortado al tránsito por actuación de bomberos y resto de equipos intervinientes.

Rogamos tomen nota que el tránsito de camiones con dirección a la TERMINAL BEST acceda por la P30.

Así que se restablezca el tránsito os lo comunicaremos.
L'accés que resta tancat és direcció a la Porta 43. Perdoneu les molèsties / El acceso que permanece cerrado es dirección a la Puerta 43. Disculpad las molestias.
Ens comuniquen que ahir al vespre va quedar restablerta la circulació en el tram viari entre el carrer 114 i el carrer Estany que impedia l'entrada al Port per la P43.

************

nos comunican que ayer por la noche quedó restablecida la circulación en el tramo viario entre la calle 114 i la avenida de l'Estany que impedia la entrada al Port por la P43.
Amb motiu del funeral de l’estibador que va patir un accident laboral el passat diumenge, demà dissabte 13 de novembre, de 8 a 14 hores, restarà interrompuda tota l’operativa tant marítima com terrestre a les terminals del Port de Barcelona.

*****************

Con motivo del funeral del estibador que sufrió un accidente laboral el pasado domingo, mañana sábado 13 de noviembre, de 8 a 14 horas, quedará interrumpida toda la operativa tanto marítima como terrestre en las terminales del Port de Barcelona.
Com és per tothom conegut, les plataformes o semiremolcs dels diversos camions que treballen dins de l’àmbit portuari han de tenir també vigent el control de la ITV per poder portar a terme la seva feina en condicions segures, complint així amb la normativa derivada de la Llei de Seguretat Viària.
Darrerament s’han observat algunes infraccions sobre aquest assumpte, pel que properament es portaran a terme campanyes de conscienciació i revisió de l’estat de les mateixes, per una mobilitat segura.
Des de la Policia Portuària, preguen reviseu l’estat de les mateixes per evitar sancions derivades de descuits involuntaris.
******************
Como es por todos conocido, las plataformas o semiremolques de los diversos camiones que trabajan dentro del ámbito portuario deben tener también vigente el control de la ITV para poder realizar su tarea en condiciones seguras, cumpliendo así con la normativa derivada de la Ley de Seguridad Viaria.
Últimamente se han observado algunas infracciones sobre este asunto, por lo que próximamente se llevarán a cabo campañas de concienciación y revisión del estado de las mismas, para una movilidad segura.
Desde la Policía Portuaria, ruegan revisen el estado de las mismas para evitar sanciones derivadas de descuídos involuntarios.
Marxa lenta de camions - Informació a l'adjunt / Marcha lenta de camiones - Información en el adjunto