Oromia Bank
37.1K subscribers
1.08K photos
47 videos
24 files
202 links
Oromia Bank is continually adopting modern approaches to optimize operations, add value and provide enhanced superior customer experiences.
Download Telegram
Baankiin Oromiyaa Shaampiyoonaa Atileetiksii Itiyoophiyaa Umrii 20 gadii Amajjii 23 -28 handhuura atileetotaa Magaalaa Asallaatti gaggaafamaa jiruuf Michuu Jabaa taúu isaatti gammachuu guddaatu itti Dhagahama.

Baankiin keenya fuldurattis itti Gaafatamummaa hawaasummaa isaa bahuun cinaatti keenya taateewwan hawaasa keenya fayyadan deggaruu itti fufa

ኦሮሚያ ባንክ ከጥር 23-28/ 2015 ዓ.ም በዉቢቷ አሰላ ከተማ እየተካሄደ በሚገኘዉ 11ኛው የኢትዮጵያ ከ20 ዓመት በታች አትሌትክስ ሻምፒዮና ዋና አጋር በመሆኑ ታላቅ ደስታ ይሰማዋል፡፡

ባንካችን ማህበራዊ ሀላፊነቱን ከመወጣት ባሻገር ለማህበረሰባችን ጉልህ ፋይዳ ያላቸዉን ኩነቶች መደገፉን አጠናክሮ ይቀጥላል፡፡

https://t.me/oromiabankbot
#Oromiabank #Atilethics #CSR
Ijaarsi Gamoo Waajjira Muummee Baankii Oromiyaa harka 19 irra gahe.

Gamoon Waajjira Muummee Baankii Oromiyaa handhuura Finfinnee Gommaa Quxxeba’tti ijaarama jiru lafa kareemetira 2200 irra kan buufate yoo ta’u, abbaa darbii 32 (GB4 +28)dha.

Ijaarsi kunis, Miseensota Boordii Daayireektarootaa fi Manajimeentii Baankii Oromiyaatiin daawwatameera.

የኦሮሚያ ባንክ ዋና መሥሪያ ቤት ህንፃ ግንባታ 19 በመቶ ደረሰ።

የኦሮሚያ ባንክ ዋና መሥሪያ ቤት ህንፃ በፊንፊኔ ጎማ ቁጠባ እየተገነባ ሲሆን ባለ 32 ወለል (GB4+28) እና 2,200 ካሬ ሜትር ያረፈ ነው።

የህንፃ ግንባታው በኦሮሚያ ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድ እና ማኔጅመንት አባላት ተጎብኝቷል።
It’s Sunday!
Good Morning and Have a beautiful day Everyone!
Good Morning from Oromia Bank!

Baankiin Oromiyaa torbeen keessan kan Milkii akka ta’u isiniif hawwa!

የኦሮሚያ ባንክ ሳምንትዎ የስኬት እንድሆንላችሁ ይመኛል!

Have a Successful Week a head!
Oromia Bank pinned a file
“Namni dogoggora hojjetee hin beekne nama waan haaraa yaalee hin beekne dha.”

Albert Einstein bara 1879, Impaayera Jarmanii, Mootummaa Wurttemberg keessatti dhalate. Yaad-hiddama Fiiziksii keessatti gumaacha godheen nama beekamaa jaarraa 20ffaa ture.

Utubaawwan Fiiziksii ammayyaa lamaan keessaa tokko kan ta’e yaada waliigalaa Rilativiitii (General Theory of Relativity) qopheesse. Foormulaan walqixxummaa anniisaa heddumminaa isaa E = mc2 walqixxaattoo ta’uun addunyaan irratti waliigaleera.

Bara 1921tti, Albert Einstein seera ‘Photoelectric effect’ argachuu isaatiin badhaasa Noobeelii Fiiziksii mo’ateera.

Nutis guyyaa har’aa jecha isaa keessaa tokko filachuun, waa akka irraa barataniif isiniif qoodneera.

“Namni dogoggora hojjetee hin beekne nama waan haaraa yaalee hin beekne dha.”

https://t.me/oromiabankbot

#OromiaBank #ServingtoEmpowerYou #MotivationalQuote #AlbertEnstein #Tuesday
"ስህተት ያልሰራ ሰው አዲስ ነገር ሞክሮ አያውቅም"

አልበርት አንስታይን በ1879 ዓ.ም በጀርመን ኢምፓየር በዋርትምበርግ ግዛት በኡልም ተወለደ። ለቲዎሬቲካል ፊዚክስ ላበረከዉ አስተዋጾ የ20ኛው ክፍለ ዘመን ታዋቂ ሰው ነበር።

ከሁለቱ የዘመናዊ ፊዚክስ ምሰሶዎች አንዱ የሆነውን አጠቃላይ የአንፃራዊነት ንድፈ ሃሳብ አዳብሯል። የእሱ የጅምላ-ኢነርጂ አቻ ቀመር E = mc2 በዓለም ታዋቂ እኩልታ ተደርጎ ይወሰዳል።

እ.ኤ.አ. በ 1921 አልበርት አንስታይን 'የፎቶ ኤሌክትሪክ ተፅእኖ' ህግን ለማግኘት በፊዚክስ የኖቤል ሽልማት አግኝቷል።

አዎን እኛም ዛሬ ከአባባሎቹ መካከል አንዱን መርጠን፣ እንድትማሩበት ዘንድ አጋርተናችዋል።

"ስህተት ያልሰራ ሰው አዲስ ነገር ሞክሮ አያውቅም"

https://t.me/oromiabankbot

#OromiaBank #ServingtoEmpowerYou #MotivationalQuote #AlbertEnstein #Tuesday
#Yaadachiisaa:
 
Lakkoofsa Icciitii Baankii Dijitaalaa keessan tasuma nama kamiifuu hin qoodinaa!
 
#ማስታወሻ
 
የዲጂታል ባንኪንግ ይለፍ ቃልዎን በፍጹም ለማንም አያጋሩ!
 
https://t.me/oromiabankbot
 
#OromiaBank #DijitalBanking #ServingtoEmpowerYou #Wednesday #DigitalBankingService #PeoplesBank #EthiopianbankingIndustry
 
 
Damee Daraaraa Kafanii
Ambootti

Baankiin Oromiyaa damee isaa Maqaa Gooticha Daraaraa Kafaniitiin Moggaasee Amboo Hoteela Daraaaraa cinaa Gamoo Hacaaluu irratti hawaasaaf tajaajila kennaa jira.

ደራራ ከፈኒ ቅርንጫፍ
በአምቦ

ኦሮሚያ ባንክ በጀግናው ደራራ ከፈኒ ስም የሰየመው ቅርንጫፉ በአምቦ ከተማ ደራራ ሆቴል አጠገብ ሀጫሉ ህንፃ ላይ ህብረተሰቡን በማገልገል ላይ ይገኛል።

https://t.me/OromiabankOfficial

https://t.me/oromiabankbot

#OromiaBank #BranchNetwork #ServingtoEmpowerYou #Thursday #BankingService #PeoplesBank #EthiopianbankingIndustry