خانه | آشپزخانه | کادوئی
119 members
381 photos
1 link
خانه | آشپزخانه | کادوئی

قیمت منصفانه و عالی

77670819 - 09021835353

@OfferBox_Admin

www.OfferBox.ir (بزودی)
Download Telegram
to view and join the conversation
قوری چینی مقصود
ساخت ایرن 🇮🇷
ارتفاع : ۱۱ / قطر : ۱۲ سانت
رنگ‌: قرمز / زرد / نارنجی
قیمت : ۳۵۰۰۰ تومان
کد : ۳۹۴
ارسال سفارش :
@OfferBox_Adminد
کاسه و بشقاب سرامیکی
طرح خانه

قطر کاسه : ۱۶ سانت
قطر بشقاب : ۲۱ سانت

قیمت : ۶۵۰۰۰ تومان
کد : ۴۳۵

ارسال سفارش :

@Offerbox_Admin
کاسه و بشقاب سرامیکی
طرح کاکل زری

قطر کاسه : ۱۶ سانت
قطر بشقاب : ۲۱ سانت

قیمت : ۶۰۰۰۰ تومان
کد : ۴۳۴

ارسال سفارش :

@Offerbox_Admin
کاسه و بشقاب سرامیکی
طرح خروس

قطر کاسه : ۱۶ سانت
قطر بشقاب : ۲۱ سانت

قیمت : ۶۰۰۰۰ تومان
کد : ۴۳۳

ارسال سفارش :

@Offerbox_Admin
کاسه و بشقاب سرامیکی
طرح پرنده

قطر کاسه : ۱۶ سانت
قطر بشقاب : ۲۱ سانت

قیمت : ۶۰۰۰۰ تومان
کد : ۴۳۲

ارسال سفارش :

@Offerbox_Admin
کاسه و بشقاب سرامیکی
طرح ماهی

قطر کاسه : ۱۶ سانت
قطر بشقاب : ۲۱ سانت

قیمت : ۵۹۰۰۰ تومان
کد : ۴۳۱

ارسال سفارش :

@Offerbox_Admin
کاسه و بشقاب سرامیکی
طرح حوض ماهی

قطر کاسه : ۱۶ سانت
قطر بشقاب : ۲۱ سانت

قیمت : ۵۹۰۰۰ تومان
کد : ۴۳۰

ارسال سفارش :

@Offerbox_Admin