خدمات لیگونیر
87 subscribers
27 photos
6 videos
98 links
خدمات لیگونیر، یک سازمان شاگردسازی مسیحی بین‌المللی است که توسّط الاهی‌دانی به‌نام دکتر آر. سی. اسپرول در سال ۱۹۷۱، بنیان نهاده شد.
Download Telegram
to view and join the conversation
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
مرگ عُزّه
به محض اینکه عُزّه، جلال تابوت مقدس خدا را لمس کرد، خدا او را زد و او مُرد.

برای مطالعه تمام درس‌ها، لطفا به وب‌سایت فارسی ما مراجعه کنید:
https://fa.ligonier.org/videos/the-holiness-of-god/
۱ خدا، که در زمانِ سَلَف به اقسام متعدّد و طریق‌های مختلف بوساطت انبیا به پدران ما تکلّم نمود، ۲ در این ایّام آخر به ما بوساطت پسر خود متکلّم شد، که او را وارث جمیع موجودات قرار داد، و به‌وسیلهٔ او عالمها را آفرید. - عبرانیان ۱: ۱-۲، ترجمه قدیم
تفاوت بین عدالت و رحمت
خدای قدوس، هم عادل و هم رحیم است. او هرگز ناعادل نبوده. خدا هرگز در کتاب مقدس، شخص بیگناه را مجازات نکرده است.

برای مطالعه تمام درس‌ها، لطفا به وب‌سایت فارسی ما مراجعه کنید:
https://fa.ligonier.org/videos/the-holiness-of-god/
در عهد‌عتیق به یک پسر دیگر خداوند نیز اشاره شده است، آدم، پدر نسل بشر. عیسی به عنوان پسر خدا و نماینده‌ی نسل او نیز هست و مکافات قضاوت او را نیز می‌کشد، به نحوی که همه‌ی غیر یهودیانی که به عیسی ایمان داشته باشند نیز رستاخیز و حیات ابدی‌شان تضمین می‌گردد.
https://fa.ligonier.org/tabletalk/davids-son/
ما ایمان داریم خداوند، که رحم و عدالت در او به کمال است، پسرش را فرستاد تا ذاتی را بر خود پذیرا گردد که در آن ذات در برابر خداوند نافرمانی شده بود، تا در همان ذات رضایت خدا را جلب کند و با اشتیاق تلخ و مرگ خویش مکافات گناه را تحمل نماید.

https://fa.ligonier.org/creeds-and-confessions/the-belgic-confession/
ما تصدیق می‏‌کنیم که عیسای مسیح کاهن اعظم‌مان است، به رتبه‌ی ملکیصدق، او که خود را برای ما به عنوان قربانی کامل گذرانید و همواره در حضور پدر برای ما شفاعت می‏‌کند. ما تصدیق می‏‌کنیم که عیسای مسیح هم کاهن و هم قربانی بود، قربانی نهایی و کفاره‌ی عالی گناهان.
https://fa.ligonier.org/books/christology-statement/
اعتقاد باینکه بوسیله تقدیس کشیش یا طریق دیگری ماهیت نان و شراب تغییر می کند و به بدن و خون مسیح تبدیل می شود، نه فقط مخالف کتاب مقدس است بلکه با عقل سلیم نیز تضاد دارد.
https://fa.ligonier.org/creeds-and-confessions/westminster-confession-of-faith/