Lemkin Institute for Genocide Prevention
58 subscribers
29 photos
23 links
Connecting the global grassroots with the tools of genocide prevention.
Download Telegram
The Lemkin Institute for Genocide Prevention wishes to honor the memory of #AaronBushnell, who took his own life in February in protest of the ongoing genocide in Gaza. We express our deepest condolences to his friends and family. His sacrifice will be remembered as an action taken by a very moral soul in the face of the world’s gravest crime. While we do not advocate for protest that mortally imperils those demonstrating, we honor the commitment to opposing genocide and the moral clarity of those who have engaged in acts of protest.

Read the full statement here: https://bit.ly/3Vw18yR
The Lemkin Institute for Genocide Prevention marks the six month anniversary of the Artsakh #Genocide. For half a year, the indigenous Armenian population of #Artsakh(Nagorno-Karabakh) has grappled with the harsh reality of displacement amid global apathy and unpredictability. They live in harsh conditions in Armenia, international aid has been slow and meager, and many are migrating to Russia and other countries far away from their homeland.

The ancestral homeland of the Artsakh Armenians became a battleground in 2020 following Azerbaijan's military aggression against the enclave. Since then, #Azerbaijan has launched repeated aggressions against the territory as well as against the Republic of Armenia.

Read the full statement here: https://bit.ly/3vl5Epj
The @LemkinInstitute is issuing an urgent SOS warning for the imminent genocide of Palestinians in #Rafah. On Wednesday, 27 March, Israel launched several bombing strikes on the city where nearly 1.4 million people are sheltering. These attacks could be the opening salvo to Israel’s promised ground invasion of the town, which is home to the critical crossing to Egypt. This bombing is a genocidal act conducted by Israel against a trapped civilian population.

We would also remind @POTUS Biden (@WhiteHouse) of his stance that a ground invasion of Rafah would violate a “red line” for his administration. In his State of the Union speech, the President acknowledged that “Israel also has a fundamental responsibility, though, to protect innocent civilians in Gaza.”

Read the full SOS here: https://bit.ly/3PHBrYr
On Sunday evening, Limburg, Belgium, witnessed distressing altercations between individuals of Syrian-Kurdish origin and members of the Turkish community. These clashes inflicted severe injuries on at least one person, while five others sustained minor wounds… Shockingly, the attackers even used the 'wolf salute,’ a symbol and gesture synonymous with the Turkish #GreyWolves far-right paramilitary organization.

The @LemkinInstitute vehemently condemns the alarming cycle of violence unleashed against the ethnically Kurdish minority in Belgium. We emphasize the severity of this issue, understanding that it has the potential to ignite dangerous interethnic tensions within the country. Such acts of aggression not only pose immediate threats to the safety and well-being of Kurdish individuals but also undermine the fundamental principles of we equality, diversity, and peaceful coexistence that are essential for a harmonious society.

Read the full statement here: https://bit.ly/3VP9wtc
The @LemkinInstitute is issuing another Red Flag Alert for #Azerbaijan in #Armenia, given Azerbaijan’s escalating genocidal rhetoric, territorial demands and recent attacks on Armenia’s Syunik and Gegharkunik provinces. Azerbaijan’s territorial claims in the Tavush region and reluctance to seek a fair resolution to the territorial dispute, coupled with the ambiguity surrounding the border demarcation and ongoing occupation of sovereign Armenian territory, is very alarming. Recent attacks in Syunik and Gegharkunik provinces indicate clear threat to Armenia’s sovereignty. We remain deeply troubled by the current developments. Immediate international action is imperative to prevent further aggression and protect the people of Armenia. We urge global leaders to intervene and uphold international law to prevent another humanitarian catastrophe.

Read the RFA here: bit.ly/4alBGk2
Following the recent uptick in atrocities, the Lemkin Institute for Genocide Prevention is persuaded by voices from #Rakhine and displaced #Rohingya leadership that the United Nations Security Council and UNHCR must deploy a peacekeeping force with the purpose of protecting Rohingya people from attacks by both the Myanmarese military and the separatist Arakan Army.

To read the full statement, click here: https://www.lemkininstitute.com/statements-new-page/statement-in-support-of-rohingya-pleas-for-immediate-un-peacekeeping-intervention-in-rakhine%2Farakan-state,-myanmar
The @LemkinInstitute condemns #Israel's killing of 7 aid workers from @WCKitchen while they were delivering emergency supplies to victims of the on-going genocide by starvation in Gaza. We mourn their death and the 180+ other humanitarians killed by the @idf since October 7. Israel’s killing of humanitarians is consistent with the behavior of perpetrators in past genocides. It is meant to reduce or eliminate international observers and thereby to isolate victims. We support World Central Kitchen in its call for an independent investigation of the killing. And we call for an end to the genocide in #Gaza.
The Lemkin Institute for Genocide Prevention urges western media outlets to abandon framing that actively shields Israel from responsibility for crimes against the people of #Palestine and to utilize framing that recognizes the binding nature of international law. We are concerned that the western media is becoming complicit in normalizing mass atrocity around the world.
Read the full statement here: https://bit.ly/49CGy36
A new episode of Genocide News Now is out! In this episode, hosts Teresa Merck and Molly Reagan cover stories from India, Rwanda, Sudan, Haiti, and Nigeria.

bit.ly/GNN4
While we do not generally involve ourselves in domestic affairs of states unless there is an internal threat of genocide, we must address concerns stemming from recent statements made by
@NikolPashinyan
that appear to diverge from fundamental principles of genocide prevention, genocide recognition, and transitional justice, and that directly relate to issues of Armenian national security. This becomes even more critical in the context of alarming Azerbaijani territorial claims and its enduring genocidal policies against Armenians over the past decades.
In genocide prevention, it is essential that leaders uphold the truth and recognize the importance of accountability. Appeasing perpetrating states almost never leads to increased security for targeted populations. We believe that Armenia can negotiate with its neighbors without adopting denialist narratives. We call on the international community to support truth and reconciliation in the South Caucasus without losing sight of the necessity for justice accountability.

https://bit.ly/44zOeCe
https://bit.ly/4bbfJoi

Check out the newest episode of Genocide News Now. This time, we have stories from Haiti, Ethiopia, and Sudan. We also shine a light on student protestors.
Lemkin Institute Armenian Translation: Թեև մենք հիմնականում չենք ներգրավվում պետությունների ներքին գործերին, քանի դեռ չկա ցեղասպանության վտանգ, մենք անհրաժեշտ ենք գտնում բարձրաձայնելու մեր մտահոգությունները, որոնք բխում են ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարություններից, որոնք, ըստ երևույթին, շեղվում են ցեղասպանությունների կանխարգելման, ճանաչման, և անցումային արդարադատության հիմնարար սկզբունքներից, և որոնք ուղղակիորեն առնչվում են Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության խնդիրներին։ Սա է՛լ ավելի կարևոր է դառնում Ադրբեջանի տարածքային պահանջների և վերջին տասնամյակների ընթացքում հայերի նկատմամբ նրա շարունակական ցեղասպանական քաղաքականության համատեքստում:
Ցեղասպանության կանխարգելման հարցում կարևոր է, որ առաջնորդները խրախուսեն ճշմարտացիությունը և գիտակցեն հաշվետվողականության կարևորությունը: Հանցագործ պետություններին հանդարտեցնելը գրեթե երբեք չի հանգեցնում թիրախային բնակչության անվտանգային երաշխիքների բարձրացմանը: Մենք հավատում ենք, որ Հայաստանը կարող է բանակցել իր հարևանների հետ՝ առանց ժխտողական խոսույթի որդեգրման։ Մենք կոչ ենք անում միջազգային հանրությանը աջակցել Հարավային Կովկասում ճշմարտության ու հաշտեցման հաստատմանը` կարևորելով արդարության և հաշվետվողականության անհրաժեշտությունը:

Հայտարարությունն ամբողջությամբ կարող եք կարդալ այստեղ՝ https://bit.ly/4dIkBmo