KIV - Avia invest - Летай из Кишинева
1.48K subscribers
188 photos
11 videos
166 links
Официальный канал Кишиневского аэропорта. Дешевые авиаперелеты из Кишинева, туристические предложения и скидки. Подписывайтесь!
#KIV
Download Telegram
🌺Avia Invest a împărtășit simbolul primăverii pasagerilor Aeroportului Chișinău

Sosirea primăverii a fost marcată în spiritul frumoaselor tradiții la Aeroportul Internațional Chișinău. Astăzi, pasagerii au fost întâmpinați cu un dar mai deosebit - un mărțișor hand-made, însoțit de un mesaj de felicitare.

Reprezentând un simbolul al renașterii și speranței, mărțișoarele au fost confecționate de către maeștri artizani autohtoni, special pentru pasagerii aeroportului.
În ajunul primăverii, Avia Invest a suprins plăcut oamenii care au ales să călătorească în prima zi de primăvară la aeroportul Chișinău.Simbolul primpăverii este îndrăgit atât de moldoveni, cât și de oaspeții străini care vizitează țara noastră.

Cu prilejul sosirii primăverii Aeroportul Internațional Chișinău vă aduce cele mai calde felicitări și un cer senin cu zboruri ușoare!
—————————
🌺Avia Invest поделилась символом весны с пассажирами Кишиневского аэропорта

В Кишиневском Международном Аэропорту, приход весны был отмечен в духе прекрасных традиций. Сегодня пассажиров встретили особенным подарком – мэрцишором ручной работы и поздравительной открыткой.

Представляя собой символ возрождения и надежды, мэрцишоры были изготовлены местными мастерами специально для пассажиров аэропорта.
В преддверии весны, Avia Invest приятно удивила пассажиров, решивших отправится в путешествие в первый день весны из Кишиневского аэропорта. Символ весны любим как молдавскими, так и иностранными гостями, посещающими нашу страну.

По случаю прихода весны Кишиневский Международный Аэропорт приносит вам самые теплые поздравления, желает ясного неба и приятных полётов!
Ce se ascunde în spatele titlurilor de presă loiale guvernării, despre aşa zisa returnare a Aeroportului în gestiunea statului

Avia Invest S.R.L. va încerca să precizeze pe scurt despre ce s-a întâmplat la Aeroport, unde sub fiecare cuvânt există documente care să confirme cele spuse.

În data de 25 februarie 2022, Comisia de Situații excepționale a decis să schimbe forțat administratorul Avia Invest S.R.L. și a numit un „administrator de stat” contra voinței fondatorilor companiei.

Poziţia Avia Invest S.R.L. a fost reflectată într-un comunicat de presă emis în aceeași zi, care a declarat în mod clar că această decizie este o preluare de tip raider a companiei.

Adunarea generală a asociaților companiei, desfășurată pe 28 februarie 2022, a enunţat „administratorului de stat” restricții și interdicții clare în orice acțiuni care se referă la contractul de concesiune a activelor Aeroportului Internaţional Chişinău. Oricare dintre acțiunile sale vor constitui un conflict de interese direct într-o situație în care autoritățile sunt în litigiu cu Avia Invest S.R.L. Cu toate acestea, autoritățile statului și-au îndreptat toate eforturile pentru rezilierea contractului în mod ilegal și au cerut deschis judecătorilor să ia o decizie „corectă” cu orice preţ.

Compania Avia Invest S.R.L. a comunicat de nenumărate ori despre nemărginirea în aroganța și amploarea încălcărilor hotărârii Curții de Apel Chișinău din 27 noiembrie 2022 (judecătorii Minciună, Palanciuc și Negru). Subliniem încă o dată că singurul motiv pentru o astfel de decizie a fost presiunea politică, amenințările și controlul asupra judecătorilor prin dosare penale exercitate asupra lor și rudelor acestora.

Încă o dată, îndemnăm numeroși „comentatori” și formatori de opinie să se documenteze direct la Avia Invest înainte de a expune păreri vizavi de aceste decizii. Rezilierea contractului de concesiune nu are nicio legătură cu investițiile chipurile neexecutate sau alte încălcări ale Avia Invest S.R.L.

Toată esența situației este simplă și clară – statul, prin Comisia Națională a Piețelor Financiare, a obligat compania de asigurări să retragă polița de asigurarea de la Avia Invest sau să pună licența pe masă și apoi a interzis tuturor celorlalte companii de asigurări din Republica Moldova să încheie contracte sub aceleași amenințări. Ulterior, Agenția Proprietății Publice a mers cu mândrie în instanță și a cerut rezilierea contractului de concesiune pentru că Avia Invest nu are polița de asigurare emisă de companiile moldovenești. În momentul în care Avia Invest a prezentat o poliță de asigurare emisă de o mare companie de asigurări din Federația Rusă, APP a refuzat pur și simplu să o recunoască, dar polița de asigurare nu a fost restituită până în ziua de azi. Ei bine, pentru orice eventualitate, poate statul va avea nevoie de ea.

În prezent, dosarul este examinat de Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova.

Este important de menţionat că în decizia Curţii de Apel Chișinău s-a precizat doar faptul rezilierii contractului de concesiune, iar procedura pentru o astfel de reziliere este stipulată clar de clauzele contractului - cine, ce și în ce interval de timp trebuie să o facă. Și nu există hotărâri judecătorești privind constrângerea sau dreptul de a ignora condițiile contractului de concesiune în aceasta procedura.

Începând din decembrie 2022, APP a solicitat ca Avia Invest S.R.L. să demareze procedura de transferare a activelor. Sub presiunea fondatorilor, „directorul de stat” al companiei a fost nevoit să răspundă în modul în care prevede contractul de concesiune – că există o procedură juridică și financiară clar stabilită în contractul de concesiune, iar perioada de transfer este de 180 de zile lucrătoare. Astfel încât ambele părți să finalizeze toate procedurile fără consecințe pentru fiecare dintre părți. Reiterăm că Avia Invest S.R.L. nu a refuzat procedura de transfer şi a subliniat importanţa respectării tuturor normelor procedurale. Dar toate solicitările Avia Invest S.R.L. au rămas fără răspuns.
Directorul APP a cerut constant de la „directorul de stat” în „Avia Invest” S.R.L. să ignore poziția fondatorilor și să creeze imediat o comisie de transfer și să semnează actele. Și ca argument către angajații Avia Invest S.R.L. directorul APP a exprimat amenințări cu începerea urmăririi penale împotriva acestora. În ciuda cerințelor fondatorilor de a nu se amesteca în procedură, „directorul de stat”, cu încălcarea tuturor normelor rezonabile și cu un clar conflict de interese, a creat o astfel de comisie din partea „Avia Invest” S.R.L.
Dar toate persoanele incluse în acea comisie au refuzat participarea în aceste fărădelegi şi au transmis acest refuz către Agenţia Proprietăţi Publice.

În perioada 15-25 martie 2023 între APP și Avia Invest S.R.L. s-a efectuat o corespondență în care societatea a cerut de la autorități un singur lucru - respectarea procedurii legale.
Între timp, „directorul de stat” a revocat toate împuternicirile juriștilor Avia Invest S.R.L., astfel încât aceștia nu au putut face nimic pentru a proteja interesele companiei, şi a solicitat în scris la APP asistență juridică în procedura de transfer de active.

Fondatorii companiei, prin avocați, au reușit totuși să depună plângeri împotriva tuturor actelor emise de APP în perioada 15 martie - 25 martie 2023 și, de asemenea, au solicitat instanțelor de judecată suspendarea acestei ilegalităţi.

Mai mult, având în vedere conflictul de interese clar confirmat al „directorului de stat” al Avia Invest S.R.L., dimineața 27 martie a avut loc o adunare a asociaților Avia Invest S.R.L. care, în modul prescris de Codul civil, au blocat activitățile acestuia şi au cerut ca ştampila societății să fie transferată unei persoane autorizate.

Dându-și seama, evident, de imposibilitatea soluționării juridice a sarcinii puse „de sus”, directorul Agenției Proprietății Publice tot pe 27 martie 2023 semnează apogeul cinismului juridic - un „ordin” care:

- înlătură „Avia Invest” S.R.L. din procedura de transfer de active

- obligă angajații APP să semneze imediat actele de transmitere în mod unilateral și să efectueze alte acțiuni „fără a respecta procedurile stabilite prin contract” și „prin derogare de la procedurile stabilite de lege”

- dă instrucțiuni să ridice de la „Avia Invest” S.R.L. nu doar proprietatea de stat aflată în concesiune sau creată prin investiţii, ci si preluarea în mod gratuit în favoarea statului toate proprietăţile, care sunt active proprii ale Avia Invest S.R.L.

Da, exact asta s-a dorit și asta s-a făcut până în seara zilei de 27 martie 2023.

Toate activele au fost transferate din bilanțul „Avia Invest” S.R.L.. la bilanțul Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău”, inclusiv cele care sunt proprietate privată „Avia Invest” S.R.L. și nu au nicio legătură cu activele concesionate.

Toate cele menţionate mai sus reprezintă doar o mică parte din relația dintre „Avia Invest” S.R.L. cu autoritățile statului în procedura de persecuție politică a companiei din ultimii ani.

Compania Avia Invest S.R.L. şi fondatorii săi solicită protecția necondiționată a drepturilor lor în instanțe naționale și internaționale.

În următorul comunicat de presă, compania va dezvălui detalii interesante despre instanță și alte câteva circumstanțe.
Что стоит за громкими заголовками властным СМИ о «возврате аэропорта государству»

Компания «Avia Invest» S.R.L. постарается кратко изложить реальные обстоятельства, под каждым словом из которых есть документы.
25 февраля 2022 года Комиссия по ЧС приняла решение о принудительной смене администратора «Avia Invest» S.R.L. и назначении государственного администратора помимо воли учредителей.
Позиция «Avia Invest» S.R.L. была отражена в пресс релизе выпущенном в тот же день и четко обозначена как рейдерский захват управления над компанией.

Общее собрание учредителей, проведенное 28 февраля 2022 года, заявило государственному администратору четкие ограничения и запреты в любых действиях, которые относятся к договору концессии активов МАК. Тем более что любые его действия являются прямым конфликтом интересов в ситуации, когда власть находится в судебных спорах с «Avia Invest» S.R.L., власть все свои возможности направляла на расторжение договора и открыто требовала от судей принятия «законного» решения.

О беспредельном по своей наглости и масштабу нарушений судебном решении Апелляционной Палаты Кишинэу от 27 ноября 2022 года (судьи Минчунэ, Паланчук и Негру) компания давала комментарии, и еще раз акцентируем что единственным основанием такого решения стало политическое давление, угрозы и контроль судей через уголовные дела возбужденные на них и их родственников.
Еще раз призываем многочисленных «комментаторов» и блоггеров документироваться прежде чем что то говорить.
Расторжение договора концессии не имеет ничего общего с якобы невыполненными инвестициями или другими нарушениями со стороны «Avia Invest» S.R.L..
Вся суть ситуации проста и прозначна – государство через Национальную комиссию по финансовым рынкам заставило страховую компанию отозвать полис у «Avia Invest» S.R.L. либо положить лицензию на стол, а потом негласно запретили всем остальным страховым компаниям заключать договора под такими же угрозами.

И после этого Агентство Публичной Собственности гордо идет в суд и требует расторжения договора концессии потому что у «Avia Invest» нет страховки выданной молдавскими компаниями. Когда «Avia Invest» представил страховой полис выданный крупной российской страховой компанией, АПП просто отказалось его признавать, но полис так и не вернули. Ну так на всякий случай вдруг все таки понадобится.

В настоящий момент дело находится на рассмотрении Высшей Судебной Палаты РМ.
Обращаем внимание, что решение АП Кишинэу только констатировало факт расторжения договора концессии, а процедура такого расторжения четко предусмотрена условиями договора – кто, что и в какие сроки должен сделать. И никаких судебных решений о понуждении к чему либо или праве на игнорирование условий договора нет.

Начиная с декабря 2022 года АПП потребовало у «Avia Invest» S.R.L.. начать процедуру передачи активов. Под давлением учредителей «государственный директор» компании был вынужден ответить так, как это предусматривает договор концессии – что есть четко установленная в договоре концессии юридическая и финансовая процедура, и срок передачи составляет 180 рабочих дней. Именно для того чтобы обе стороны выполнили все процедуры без последствий для каждой из сторон.

Отмечаем, что позиция «Avia Invest» S.R.L.. не была направлена на отказ возврата имущества, а на лишь на необходимость соблюдения всей предусмотренной процедуры.
Все обращения «Avia Invest» S.R.L.. остались без ответа.

Директор АПП постоянно требовал от «государственного» директора в «Avia Invest» S.R.L. игнорировать позицию учредителей и немедленно создать комиссию по передаче и подписать акты. А в качестве аргумента к сотрудникам «Avia Invest» S.R.L. директор АПП озвучивал угрозы возбудить на них уголовные дела.
Несмотря на требование учредителей не вмешиваться в процедуру, «государственный» директор в нарушение всех разумных норм и с явным конфликтом интересов создал такую комиссию со стороны «Avia Invest» S.R.L.,.однако все включенные туда лица письменно отказались от участия в беззаконии и направили свое письмо в АПП.
В период с 15 по 25 марта 2023 года между АПП и «Avia Invest» S.R.L. осуществлялась переписка, в которой компания требовала только одного – соблюдения законной процедуры.
К этому моменту «государственный» директор уже отозвал доверенности штатных юристов «Avia Invest» S.R.L.,.чтобы они не могли сделать ничего в защиту интересов компании. И … обратился письменно в АПП для оказания юридической помощи в процедуре передачи активов.
Учредители компании, посредством адвокатов, все таки смогли подать жалобы в отношении всех актов изданных АПП в период с 15 по 25 марта 2023 года, а также и обратились в судебные инстанции для приостановки этого правового беспредела.
Более того, ввиду явно подтвержденного конфликта интересов «государственного директора» «Avia Invest» S.R.L. 27 марта утром было проведено собрание учредителей «Avia Invest» S.R.L. которые в порядке предусмотренном Гражданским Кодексом «заблокировали» его деятельность и потребовали передать печать компании уполномоченному лицу.

Очевидно понимая невозможность законным способом решить поставленную «сверху» задачу, директор Агентства Публичной Собственности так же 27 марта 2023 года подписывает апогей юридического цинизма - «приказ» - которым:
- полностью отстраняет «Avia Invest» S.R.L. от процедуры передачи активов
- обязывает сотрудников АПП немедленно подписать акты в одностороннем порядке и выполнить иные действия «без соблюдения процедур установленных договором» и «в отступление от процедур установленных законом»
- предписывает забрать у «Avia Invest» S.R.L. не только государственное имущество находивщееся в концессии или созданное посредством инвестиций, но и бесплатно забрать в пользу государства все имущество которое находится в частной собственности «Avia Invest» S.R.L..

Да, именно так и имелось в виду и было сделано уже к вечеру 27 марта 2023 года.
С баланса «Avia Invest» S.R.L.. на баланс Государственного Предприятия «Международный аэропорт Кишинэу» были переведены все активы, включая те которые являются частной собственностью «Avia Invest» и никакого отношения к концессионному имуществу не имеют.
Все перечисленное лишь малая часть взаимоотношений «Avia Invest» S.R.L. с властями в процедуре политического преследования компании на протяжении последних лет.

Компания «Avia Invest» S.R.L. и ее учредителя заявляют о безусловной защите своих прав в национальных и международных инстанциях.
В следующем пресс релизе компания раскроет интересные детали судебных и некоторых других обстоятельств.
‼️‼️В ответ на информацию представленную Президентом С. Санду и руководством ГП «Международный Аэропорт Кишинэу» Компания AviaInvest отмечает следующее
 
1. О концессии
 
 
В 2012 году аудиторская компания из большой четверки Price Waterhouse Coopers Romania, на основании мастер-плана подготовленного в 2010 году компанией Hochtief AG (одна из крупнейших строительных компаний в мире), представила Правительству рекомендации о концессии активов кишиневского аэропорта как наиболее перспективном варианте развития . Аэропорт в тот период находился в критическом состоянии, а состояние взлетно-посадочной полосы было ниже порога безопасности. Все министры правительства в 2013 году проголосовали за концессию, то есть за передачу управления аэропортом частному оператору.
 
Очень кратко результаты концессии за период с 2013 года (в том числе за период пандемии и пост пандемии):
 
- вложения в инфраструктуру составили более 72 миллионов евро за счет инвестиций и доходов от операционной деятельности (объекты сданы в эксплуатацию). В соответствии с условиями договора концессии все финансовые вложения сразу поступали в собственность государства с увеличением стоимости государственных активов, находящихся в управлении AviaInvest: вся внешняя инфраструктура, строительство второй взлетно-посадочной полосы (что необходимо для бесперебойного функционирования аэропорта во время работ по модернизации основной полосы), реконструкция основной полосы, многоуровневая современная парковка, расширение и полная модернизация площади пассажирского терминала, специальное оборудование, инженерные и коммунальные сети, специальная техника и т.д.
 
- качество работ по модернизации было неоднократно проверено государственными контрольными органами, в том числе и в период с 2019 по настоящее время. Принцип проверок последнего времени «ну найдите хоть что-нибудь негативное» также не дал  результатов.  
 
Призываем администрацию Государственного предприятия «Международный Аэропорт Кишинэу» к здравому смыслу, не пугать и не вводить в заблуждение пассажиров и авиакомпании откровенно глупыми и необоснованными утверждениями. Модернизированная вторая взлетно-посадочная полоса является полностью работоспособной и безопасной, выполнена австрийской компанией Strabag по современным стандартам ICAO и способна принимать все борты, которые прилетают на регулярной основе в аэропорт. А старая взлетно-посадочная полоса должна ежегодно проходить техническое обслуживание, что и нужно делать в текущий период времени. Надеемся, что вместо театральной истерики вице-директор госпредприятия займется своими профессиональными обязанностями, если он, конечно, о них что-то знает.
 
 
- эффективный менеджмент и политика стимулирования авиакомпаний привела к росту пассажиропотока с 1,2 млн пассажиров в год до более 3 миллионов, а количество регулярных направлений увеличено с 24 до 48 направлений.
 
- ни одного лея c 2013 года компания AviaInvest не забрала в качестве дивидендов с операционной деятельности аэропорта, хотя имела на это право по договору.
 
- государственный бюджет получил от AviaInvest налогов и сборов на общую сумму почти 1 607 602 943 миллиарда лей. Возможно президент Санду не была правильно информирована и на самом деле цифра 1,6 миллиарда лей является не убытком государства, а доходом в государственный бюджет.
 
- мировая отрасль авиации являлась самой пострадавшей в период пандемии и постпандемии, и Молдова не является исключением. Вернее является исключением, что AviaInvest как оператор не просил помощи у государства как это происходило во всех других странах, не уволил ни одного из более чем 700 работников, оплачивал заработную плату, содержал инфраструктуру и не имел никаких долгов перед государством.
 
 
2. И отдельно про таксу модернизации 9 евро  
 
Такса за модернизацию была введена в Молдове в 1999 ( ! ) году на основе мировой практики и по рекомендациям ICAO и составляла первоначально 10 долларов, позднее – 14 долларов, а с 2007 года – 9 евро.
 
Договор концессии, заключенный в августе 2013 года, сохранил все действующие на тот момент таксы, включая и 9 евро.
Кстати, все расчеты, которая делала в 2012 году компания Price Waterhouse Coopers Romania, были основаны на необходимости сохранения сбора на модернизацию введенного в 1999 года на весь срок концессии .
 
Тем не менее, для привлечения новых авиакомпаний, открытия новых направлений и поддержания действующих направлении, AviaInvest предоставляла освобождение от выплаты таксы в среднем на 12 месяцев. Так что попытки властей обвинить AviaInvest в причинах отказа лоу-кост авиакомпаний летать в Молдову именно из за таксы в 9 евро как минимум абсурдны.  
 
При этом государственный бюджет с 2013 года получил от AviaInvest подоходный налог с этой таксы в размере 190 миллионов лей, а с 01 июля 2020 власти решили забирать 4,5 евро (половину таксы по модернизации) в специальный фонд по поддержке населения, и сумма дохода государства составила еще 226 миллионов лей.   Еще раз обращаем ваше внимание, что половину таксы модернизации с 01 июля 2020 года государство забирает себе. При этом пассажир продолжает платить 9 евро.  При чем здесь  AviaInvest ?
 
Компания AviaInvest остается открытой для сотрудничества и призывает средства массовой информации документироваться и получать информацию о деятельности концессионера у первоисточника.
 
За период концессии Международный аэропорт Кишинэу получал международное признание как самый динамично развивающийся и лучший аэропорт региона и мы надеемся, что пассажиры увидели разницу между тем что было в 2013 и тем что есть сейчас.
 
 
 
 
 

‼️‼️Ca răspuns la informațiile prezentate de Președintele M. Sandu și de conducerea Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău” compania AviaInvest  menționează următoarele
 
1. Despre concesiune
 
În 2012, o companie de audit din rândul celor «big four» Price Waterhouse Coopers Romania, în baza unui «master plan» întocmit în 2010 de către compania Hochtief AG (una din cele mai mari companii de construcții din lume), a înaintat Guvernului recomandări privind concesionarea activelor Aeroportului Chișinău  ca varianta cea mai promițătoare de dezvoltare a Aeroportului Chișinău. Infrastructura aeroportului la acel moment se afla într-o stare critică, iar starea tehnica a pistei de decolare si aterizare era sub nivelul pragului de siguranță. Toți miniștrii de guvern în 2013 au votat pentru concesiune, adică pentru transferul gestionarii  Aeroportului catre operatorul privat.  
 
Pe scurt, rezultatele concesiunii din 2013 (inclusiv perioada de pandemie și perioada post-pandemica) :
 
- investițiile în infrastructură s-au ridicat la peste 72 de milioane de euro prin investiții și venituri din activitatea operaționala, (obiecte deja date in exploatare). În conformitate cu termenii contractului de concesiune toate aceste investiții au devenit imediat proprietatea statului cu o creștere a valorii activelor statului gestionate de AviaInvest: toată infrastructura, construcția la o a doua pista de aterizare si decolare (absolut necesara pentru funcționarea continua a aeroportului pe timpul lucrărilor de modernizare a pistei de baza), reconstruirea pistei de baza pentru decolare si aterizare, parcarea auto multietajata moderna, extinderea si modernizarea completa a zonei terminalului de pasageri, dotarea cu echipament special, rețele de inginerie si utilități, utilaje speciale etc.
 
- calitatea lucrărilor de modernizare a fost verificată în mod repetat de către organele de control de stat, inclusiv în perioada 2019 până în prezent. Principiul verificărilor din ultima perioada « găsiți măcar ceva neconform» nu a dat nici un rezultat.
 
Facem apel la administrația Întreprinderii de Stat «Aeroportul International Chișinău» să aibă bunul simț, să nu sperie sau să inducă în eroare pasagerii și companiile aeriene cu declarații  stupide și nefondate. A doua pista de decolare si aterizare modernizată este pe deplin operațională și sigură, realizată de compania austriacă cu nivel mondial Strabag conform standardelor moderne ICAO și este capabilă să primească toate aeronavele care operează în mod regulat pe aeroportul Chișinău.
Iar pista de baza trebuie să fie supusa întreținerii tehnice anuale, lucrări care se efectuează anual in mod obligatoriu. Sperăm ca în loc de isteria teatrală, directorul adjunct al întreprinderii de stat să-și preia atribuțiile profesionale de funcție, dacă, desigur, știe ceva despre acestea.
 
- managementul eficient al AviaInvest și politica de stimulare a companiilor aeriene a dus la o creștere a traficului de pasageri de la 1,2 milioane de pasageri pe an la peste 3 milioane, iar destinațiile de operare au fost majorate de la 24 la 48 rute.
 
- pe parcursul concesionarii AviaInvest din anul 2013 nu a distribuit nici un leu pentru dividende din activitatea operaționala, deși avea tot dreptul să o facă conform contractului de concesiune.
 
- bugetul de stat a primit de la AviaInvest taxe si impozite în valoare totala de 1 607 602 943  miliarde de lei. Posibil președintele Sandu nu a fost informată corect și de fapt cifra de 1,6 miliarde de lei nu este o pierdere la bugetul de stat, dar un venit la bugetul de stat.
 
- Industria aviației globale a fost cea mai afectată în timpul pandemiei și perioadei post-pandemice, iar Moldova nu a fost o excepție. Mai corect zis este o excepție, AviaInvest în calitate de operator al aeroportului, nu a cerut ajutor de la stat, așa cum s-a întâmplat în toate țările, nu a concediat niciunul dintre cei peste 700 de angajați, a achitat salarii, a întreținut infrastructura și nu a avut careva datorii la stat.
 
2. Si separat despre taxa de modernizare de 9 euro
 
Taxa de modernizare a fost introdusă în Moldova în anul 1999 ( ! ) conform practicilor internaționale si recomandărilor ICAO si inițial constituia 10 dolari, ulterior - 14 dolari, iar din 2007 - 9 euro.
 
Contractul de concesiune, încheiat în august 2013, a menținut toate taxele existente inclusiv taxa de 9 euro. Apropo, toate calculele făcute în 2012 de compania Price Waterhouse Coopers Romania se bazau pe necesitatea menținerii taxei de modernizare introdusă în 1999 pe toată perioada concesionării.
 
Cu toate acestea pentru a atrage noi companii aeriene, pentru deschiderea noilor destinații si menținerea destinațiilor curente,  AviaInvest a oferit scutire de taxe de modernizare pentru o perioada de 12 luni. Deci încercările autorităților de a acuza AviaInvest de motivele refuzului companiilor aeriene low-cost de a zbura în Moldova tocmai din cauza taxei de 9 euro sunt cel puțin absurde.
 
Totodată, din anul 2013 bugetul de stat a primit de la AviaInvest impozit pe venit din taxa de modernizare in suma de 190 de milioane de lei si din 01 iulie 2020, autoritățile au decis să colecteze forțat jumătate din cei 9 euro, pentru fondul special de susținere a populației si suma venitului la buget a constituit încă 226 milioane lei. Repetat va atragem atenția ca jumătate din suma taxei de modernizare din 01 iulie 2020 este luata de către stat.
 
În aceste condiții pasagerul oricum continua sa achite 9 euro, deci ce legătură are aici AviaInvest ?
 
Compania AviaInvest rămâne deschisă pentru cooperare și încurajează mass-media să documenteze și să primească informații despre activitățile concesionarului de la prima sursă
 
Pe perioada concesionarii, Aeroportul Internațional Chișinău a fost recunoscut pe plan  internațional ca fiind cel mai dinamic in dezvoltare dar și cel mai bun aeroport din regiune si noi sperăm că pasagerii au văzut diferența între ceea ce a fost până în 2013 și ceea ce este acum.
 
 
‼️‼️‼️ В связи с опубликованной в прессе информацией о возобновлении работы VIP-терминала Международного аэропорта Кишинэу, Avia Invest сообщает следующее:

11 августа 2022 г. деятельность Терминала ВИП была прекращена решением Комиссии по Чрезвычайным Ситуациям, необоснованно, и по надуманным причинам.
Истиной целью этих действий было максимально усложнить работу оператора и создать недовольство у пассажиров.

Абсурд и глупость действии комиссии по ЧС заключается хотя бы в том что VIP-зал находится в том же здании, что и Зал официальных делегаций, который работал все это время и обслуживал всех чиновников ПАС и депутатов, хотя власти сослались на так называемые «соображения безопасности» и приказали закрыть VIP-терминал для обычных пассажиров. При этом пассажир, который проходил через ВИП терминал оплачивал эту услугу и приносил доход госбюджету через налоги.

Компания Avia Invest направила Наталье Гаврилице, премьер-министру Республики Молдова в то время, несколько официальных писем с законной просьбой вновь открыть этот зал, но ответа до сих пор не получено.

Компания была вынуждена, обратится в суд сразу после закрытия терминала в августе 2022 года и юристы правительства всячески затягивали рассмотрения дела, не являлись на судебные заседания, видимо не желая публичного позора перед судьями. Дело не рассмотрено до сих пор, а сегодня комиссия по ЧП чудесным образом установила, что якобы угрозы безопасности больше не существует.

Незаконная приостановка властями деятельности VIP-терминала нанесла компании Avia Invest убытки в размере не менее 5 миллионов лей в период с августа 2022 года по февраль 2023 года.

И как следствие госбюджет потерял налогов на сумму более 1,5 миллионов лей. Так же, 16 сотрудников компании, которые непосредственно выполняли свои служебные обязанности в VIP-зале, до сих пор остаются без работы и были отправлены в технический отпуск - расходы на их заработную плату составило полмиллиона леев.

В связи с появлением информации об открытии ВИП терминала с сожалением отмечаем, что все действия властей в отношении концессионера аэропорта были и являются незаконными, оскорбительными, лишенными здравого смысла и направленными непосредственно на захват Аvia Invest через рейдерскую атаку.
‼️‼️‼️ În legătură cu informația apărută în presă în privința reluării activității Terminalului VIP al Aeroportului Internațional Chisinau, Avia Invest comunică următoarele: La data de 11 august 2022, activitatea Terminalului VIP a fost sistată prin decizia Comisiei pentru Situații Excepționale, intr-un mod neîntemeiat și nefondat. 

Absurditatea și stupiditatea acțiunii Comisiei pentru situații Excepționale constă cel puțin în faptul că sala VIP este situată în aceeași clădire cu Sala delegațiilor oficiale, care a funcționat în tot acest timp și a deservit toți funcționarii și deputații PAS, deși autoritățile au invocat așa-numitele „motive de securitate” și au ordonat închiderea terminalului VIP pentru pasagerii obișnuiți. Totodată, pasagerul care trecea prin terminalul VIP a achitat acest serviciu și a adus venituri la bugetul de stat prin achitarea impozitelor.

Compania Avia Invest a transmis mai multe scrisori oficiale către Natalia Gavrilița, prim-ministru al Republicii Moldova la acel moment, solicitând în mod legal redeschiderea terminalului VIP, însă până în prezent nu a fost recepționat nici un răspuns.
 
Compania a fost forțată să se adreseze în instanța de judecată imediat după închiderea terminalului VIP în august 2022, iar juriștii guvernamentali au tărăgănat cazul în toate modurile posibile, nu au participat la ședințele de judecată, aparent nedorind să se aleagă cu o rușine publică în fața judecătorilor. Dosarul nu a fost examinat în fond până în prezent, iar astăzi Comisia pentru Situații Excepționale a stabilit în mod miraculos că presupusa amenințare la securitate nu mai există si au permis reluarea activității sălii VIP.

Sistarea ilegală a activității Terminalului VIP de către autorități a cauzat companiei Avia Invest un prejudiciu de cel puțin 5 milioane de lei, în perioada august 2022 - februarie 2023. Ca urmare, bugetul de stat stat a ratat astfel peste 1,5 milioane de lei din impozite. La fel, 16 angajați ai întreprinderii, care nemijlocit își îndeplineau obligațiunile în sala VIP, au fost lipsiți de loc de muncă și au fost trimiși in șomaj tehnic până în prezent – cheltuielile pentru salariile acestora constituind jumătate de milion de lei.

În contextul apariției informației despre redeschiderea terminalului VIP, constatăm cu regret, că toate acțiunile întreprinse de autorități în privința concesionarului Aeroportului au fost și sunt ilegale, abuzive, lipsite de bun simt și îndreptate direct către preluare Avia Invest printr-un un atac de tip raider.
‼️‼️ Preluarea Aeroportului din gestiunea concesionarului a avut loc într-un mod ilegal, iar Agenția Proprietăți Publice și-a depășit atribuțiile și a încălcat vădit toate normele legale prevăzute în asemenea situații.

Invitat la o emisiune televizată, avocatul Avia Invest a prezentat un șir de încălcări, care au fost admise de autorități pe cazul Aeroportului. Astfel, în lipsa unor documente executorii, a unei hotărâri irevocabile a instanței și în lipsa unor hotărâri de Guvern, APP a pătruns in spațiul administrat de Avia Invest și a preluat tot, inclusiv bunurile care aparțineau companiei.

Referitor la speculațiile privind lipsa investițiilor la aeroport, fostul director Avia Invest, invitat la emisiune, Petru Jardan a confirmat faptul că toate investițiile și lucrările de modernizare a aeroportului au fost coordonate cu autoritățile. Mai mult decât atât, investițiile făcute au fost confirmate de-a lungul anilor prin controale de audit efectuate atat de autorități, cât și auditori externi.

Calitatea lucrărilor de modernizare, care sunt acum criticate de unii formatori de opinie, sunt lipsite de baza profesională și competențe în domeniu. Mai mult decât atât, aceste speculații contravin și numeroaselor controale efectuate de instituțiile statului, care au recunoscut și aprobat prin acte calitatea lucrărilor de modernizare, la fiecare etapă de dare în exploatare.

Construcția unei noi piste de zbor la aeroport, care permite aterizarea și decolarea tuturor tipurilor de nave, care efectuează în prezent zboruri din și la Chișinău, este unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructura din țară, la care au lucrat specialiști și companii internaționale de renume, a menționat Petru Jardan, fost director Avia Invest.

Compania Avia Invest a efectuat în perioada de gestiune investiții în infrastructura aeroportului Chisinau de peste 70 de milioane de euro, iar bugetul statului a încasat miliarde de lei sub formă de taxe și impozite.

Acuzațiile nefondate ale autorităților implicate în preluarea aeroportului, precum și a actualei conduceri a întreprinderii de stat privind starea aeroportului sunt calomnioase și dăunătoare, atât pentru activitatea Aeroportului, dar și din punct de vedete strategic atunci când este vorba de atragerea unor companii aeriene străine în Republica Moldova.

****

Переход аэропорта из-под управления концессионера произошло незаконным путем, а Агентство публичной собственности превысило свои обязанности и явно нарушило все правовые нормы в подобной ситуации.

Приглашенный на передачу юрист Avia Invest представил ряд нарушений, допущенных властями в деле об Международном Аэропорте Кишенэу . При отсутствии исполнительных документов, бес финального судебного решения и при отсутствии постановления правительства, АПС вошла в здание, находящееся под управлением Avia Invest, и забрала все, включая активы, которые принадлежали компании.

Относительно слухов об отсутствии инвестиций в аэропорту, приглашенный на программу, бывший директор Avia Invest, Петру Жардан подтвердил, что все инвестиции и работы по модернизации аэропорта согласовывались с властями. Более того, сделанные инвестиции на протяжении многих лет подтверждались аудиторскими проверками, проводимыми как властями, так и иностранным аудитором.

Качество работ по модернизации, которые сейчас критикуют некоторые лица, формирующие общественное мнение, не имеют профессиональной базы и навыков в этой области. Более того, эти домыслы также противоречат многочисленным проверкам, проводимым государственными органами, которые признали и документально подтвердили качество модернизационных работ, на каждом этапе ввода в эксплуатацию.

Строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту, позволяющей осуществлять посадку и взлет всех типов судов, в настоящее время совершающих рейсы из Кишинева и в Кишинев, является одним из крупнейших инфраструктурных проектов в стране, над которым работали специалисты и известные международные компании в этой отрасли, отметил Петру Жардан, бывший директор Avia Invest.
За период управления аэропортом, компания Avia Invest вложила в инфраструктуру кишиневского аэропорта более 70 млн евро, а в государственный бюджет были собраны миллиарды леев в виде сборов и налогов.

Необоснованные обвинения властей, причастных к захвату аэропорта, а также нынешнего руководства государственного предприятия относительно состояния аэропорта являются клеветническими и вредными, как для деятельности аэропорта, так и со стратегически и имеют деструктивный характер когда речь идет о привлечении иностранных авиакомпаний в Республику Молдова.
❗️❗️❗️Două luni de declarații și zero acțiuni⛔️
 
În ajunul Summitului European preconizat pentru 1 Iunie în Republica Moldova, administrația actuală a aeroportului Chișinău continuă să denigreze tot ce înseamnă infrastructura aeroportuară și prin urmare siguranța zborurilor pe AIC.
 
Acum câteva saptamâni “specialiștii” denigrau lucrările de modernizare ale peronului și pistelor de decolare, declarând că sunt într-o stare deplorabilă și că toate lucrările sunt necalitative, iar acum s-au trezit că totul este pregătit pentru summit, iar toate lucrările corespund cerințelor de siguranță, pentru a intâlni la cel mai înalt nivel reprezentanții tuturor statelor participante. Într-un final nu prea este clar. Lucrările efectuate la aeroport deja corespund standardelor de siguranță sau nu?
 
Declarația că “Aeroportul e văzut de sus de piloți exact ca în anii 1980” nu este decât o apreciere dată de către o persoană absolut incompetentă, care mai nou “este deja și pilot”. 
 
Vestita taxă de modernizare de 9 euro, despre care se speculează atât de ipocrit, era încasată de Avia Invest doar în proporția de 3,60 euro, care eventual ajungeau la compania Avia Invest.
 
Au trecut deja 2 luni de la preluarea frauduloasă a Aeroportului de către stat și în continuare nimic nu s-a schimbat. Aproape zilnic auzim aceleași declarații despre reducerea drastică a acestei taxe sau chiar excludere ei, dar nimeni nu s-a întrebat, excluderea sau reducerea acestei taxe va însemna și impunerea companiilor aeriene să reducă din costul biletelor?
 
Repetat menționăm faptul că statul nu a pierdut 1,6 miliarde de lei, dar a încasat această sumă de la Avia Invest sub formă de impozite. 
 
O altă declarație ipocrită, că ar fi crescut numărul curselor regulate, când stoparea zborurilor compaiei Wizzair și Air Moldova a redus drastic operarea de pe aeroportul Internațional Chișinău. Până acum, dnl. Vozian și nu doar, vocifera agresiv că taxele din aeroportul Chișinău sunt ieșite din comun și că pasagerul este impus să le achite, acesta fiind și un motiv pentru care pasagerul alege aeroportul din Iași, dar spre mirarea tuturor, devenind director adjunct al Aeroportului, Vozian deja declară că tarifele sunt comparabile cu alte aeroporturi din regiune, cu excepția aeroportului din Iași?
 
Care este scopul acestui domn? Să readucă traficul de pasageri pe Aeroportul Chişinau sau în continuare să-l redirecționeze la Aeroportul din Iași ? 
 
Cel puțin straniu este și faptul că aceiași structură de stat, cum ar fi Căile ferate ale Moldovei, face publicitate aceluiași aeroport din Iași. 
 
Stimați domni, care este sarcina aici? Să creștem sau să diminuam intenționat traficul de pasageri la Aeroportul din Chisinau prin aceste măsuri?
 
Din cele expuse de dumnealui, reiese clar și faptul că dnl. vice-director nici nu are ideie câte companii aeriene regulat operează pe aeroportul Chişinau, menționând public că sunt 10 companii, când defapt e vorba doar de 7 companii aeriene, care operează regulat de pe aeroportul Chișinău. 
 
Vice directorul IS Aeroportul Chisinau, Constantin Vozian se încurcă în declarații de la o zi la altă. În timp ce în unele interviuri declară că aeroportul este pregătit din toate punctele de vedere pentru a deservi oaspeții de rang înalt care vor sosi la Chisinau, în alte interviuri vorbește despre așa zisele “deficiențe la infrastructura” aeroportului, insuficiența de locuri de parcare pentru aeronave și redirecționarea aeronavelor pe alte aeroporturi.
 
Actual administrator, cel mai probabil, nu percepe cât de grave sunt aceste declarații mincinoase atât pentru securitatea aeroportuară, cât și pentru imaginea aeroportul și țării în ansamblu, în ajunul Summitului European, când suntem în vizorul lumii. 
 
Mai mult decât atât, în loc să vină cu soluții pentru a rezolva situația în care s-a pomenit aeroportul, cum ar fi criza zborurilor directe și pierderea pasagerilor, care s-au reorientat spre alte aeroporturi din regiune, administratorul Vozian alege să subestimeze nu doar munca celor care au modernizat aeroportul în ultimii ani, dar să pună într-o lumină proastă și funcționalitatea tuturor instituțiilor de stat și organelor competente de control, care au verificat și aprobat toate lucrările de reconstrucție la AIC în ultimii 10 ani.
 
Straniu este și faptul că dl Vozian declară că nu mai este necesar de a construi un nou terminal de pasageri din motiv ca până la cifra de 3 milioane de pasageri anual nu este nevoie de un al doilea terminal. Astfel, dumnealui citează Avia Invest, care a încercat să obțină autorizația de construcție a celui de-al doilea terminal, dar a primit refuz de la primărie. 
 
Ulterior, în legătura cu scăderea cifrei anuale de trafic a pasagerilor, Avia Invest a solicitat moratoriu pentru etapa a 2-a de construcție, menționând Agenției de Proprietăți Publice necesitatea revizuirii planului de dezvoltare al aeroportului Chişinau, care nu mai corespundea realității, fiind realizat în 2010 și actualizat în 2012. Dar, în continuare compania Avia Invest a primit refuz, creându-se impedimente artificiale și rău intenționate pentru blocarea activității concesionarului.
 
Actualul administrator Constantin Vozian a devenit peste noapte expert în piste aeroportuare, expert în siguranța zborurilor, expert în de toate, mai puțin în administrare eficientă a unui obiectiv strategic de stat, cum este aeroportul Chişinău.
 
Faptul că tot mai multe companii aeriene aleg să nu mai zboare din Chișinău, vorbește despre managementul defectuos care se implementează cu multă silință în prezent la ÎS Chisinau Airport și sunt un răspuns la toate declarațiile calomnioase a funcționarilor de stat și a actualului administrator al aeroportului.
 
Analizând toate cele expuse și executate de către acești “specialiști” este evident faptul că sarcina lor este subminarea activității Aeroportului Chișinău, în folosul aeroportului Iași. 
 
Channel name was changed to «KIV - Avia invest - Летай из Кишинева»