Journal HSR
75 subscribers
5 photos
3 files
10 links
Download Telegram
Journal "Health, sport, rehabilitation" specialized scientific publication on the problems of physical education, sports, the formation of a healthy lifestyle, rehabilitation, physical therapy.
The journal is reflected in international scientometric databases: Scopus, ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources); Directory of Open Access Journal (DOAJ); CrossRef; The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS); Index Copernicus, ICV 2020=100.00; PBN (Polska Bibliografia Naukowa); Google Academy; NBUV; Open AIRE
The journal "Health, sports, rehabilitation" has changed the page in the Scopus database: the title in English and indexing results.
https://www.scopus.com/sourceid/21101066748#tabs=0
Журнал "Health, sport, rehabilitation" змінив сторінку в базі Scopus: назва англійською та результати індексації.
https://www.scopus.com/sourceid/21101066748#tabs=0
Живі сторінки журналу «Health, Sport, Rehabilitation»
Кожен журнал, як і людина, народжується, росте, розвивається... І кожен журнал має свій дух і свою душу – щось невловиме, те, що не можна поторкати і побачити очима, але саме це визначає його місію і роль на нашій планеті. Особливе місце серед усіх періодичних видань посідають наукові журнали. Вони не просто несуть інформацію про влаштування світу. Вони публікують лише науково перевірені та доведені факти. І тому дух справжнього наукового журналу спрямований на відповідність канонам світової науки, він жорсткий, холодний і неупереджений, як зимовий вечір, а його душа схильна до постійного пошуку, прагне докопуватися до істини і нести цю істину людям, любить красу та гармонію і схожа на ранок влітку. І кожен журнал має свій неповторний стиль і почерк.
Не виняток – і журнал "Health, Sport, Rehabilitation". Він народився у 2015 році, спочатку як збірка статей конференції, присвяченої пам'яті професора В.П. Зайцева – фахівця у галузі медицини, реабілітації, фізичної терапії. Проведення цієї конференції після смерті В.П. Зайцева взяла на себе кафедра спортивних ігор ХНПУ імені Г.С. Сковороди (нині – кафедра олімпійського та професійного спорту, спортивних ігор та туризму). А потім журнал вирішив стати справжнім науковим виданням, та у 2016 році отримав свідоцтво про державну реєстрацію, видавець – ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Тоді журнал публікував статті чотирма мовами – українською, російською, англійською, польською.
І вже в той час одразу проявилися його дух та його душа, які визначили місію журналу: збирати, зберігати та нести людям науково обґрунтовану інформацію про те, як можна зміцнювати здоров'я за допомогою фізичних вправ, як удосконалювати своє тіло за допомогою занять спортом, як перемагати та робити неможливе, долаючи себе, відновлюючись після різних захворювань. Журнал орієнтований на природні закономірності, на кінцеву доцільність та гармонію природи та Всесвіту, на те єдине, що дає людині силу, здоров'я, красу, любов, знання та свободу. Тому на його обкладинці – ілюстрації природних пейзажів у різні пори року: весна, літо, осінь, зима. Він виходить чотири рази на рік, так само, як і змінюються пори року. У цих картинках природи – і джерело здоров'я, і природна наука перемагати, у тому числі – у спорті, і сила, яка дає імпульс та можливість подолати хворобу за допомогою найприроднішого, що є у людини, – руху.
Журнал розвивається, і це відображається у подіях його життя: у 2018 році, у квітні, він отримав статус спеціалізованого видання в Україні, а у липні того ж року одним з перших із усіх видань в Україні набув статусу категорії Б у галузі педагогічних наук та у галузі фізичного виховання та спорту. Тоді ж, у 2018 році було подано заявку на включення його до наукометричних баз Scopus та Web of Science. У 2019 році журнал перейшов повністю на англійську мову, тобто, з 2019 року всі статті публікуються лише англійською мовою. У липні 2019 року журнал став спеціалізованим науковим виданням категорії Б за новими шифрами спеціальностей у галузі педагогіки (спеціальності 011-016) та в галузі фізичної культури та спорту (спеціальність 017).
Починаючи з самого свого народження, журнал подавав заявки на включення в різні бази, і до 2021 він був включений в такі наукові бази, як ResearchGate, ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources); Directory of Open Access Journal (DOAJ); CrossRef; European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS); Index Copernicus, ICV 2020 = 100,00; PBN (Polish Scholarly Bibliography); NBUV (Національна бібліотека імені В. І. Вернадського, електронні фонди); Google Scholar; Open AIRE.
Але одним із головних етапів «дорослішання» журналу стало його включення до бази Scopus 15 червня 2021 року. У середині серпня 2021 року база Scopus проіндексувала перші два номери журналу за 2021 рік, а у березні 2022 року в базі Scopus з'явилася персональна сторінка журналу. Щоправда, спочатку і індексація журналу, і назва сторінки були не англійською мовою, а писалися транслітерацією. За проханням головного редактора назва журналу в статтях в базі Scopus була змінена з транслітерації на англійську, а в червні 2022 року була змінена і назва журналу на англійську на його сторінці в базі Scopus.
У березні 2022 року в умовах війни були подані онлайн заявки до МОН України на включення його до категорії А за трьома напрямками: медицина (спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія), педагогіка (спеціальності 011, 012, 013, 014,015, 016), та фізична культура і спорт (спеціальність 017). У травні 2022 року до МОН було надіслано документи у друкованому вигляді. І 6 червня 2022 року на колегії МОН було ухвалено рішення щодо включення журналу до категорії А за всіма цими спеціальностями. Також залишилися актуальними для категорії А старі шифри спеціальностей: педагогіка (13.00.02) та фізичне виховання та спорт (24.00.01, 24.00.02, 24.00.03).
Включення журналу до категорії А спеціалізованих видань України, насправді, є закономірним фактом, оскільки журнал потрапив до бази Scopus. Для світового рівня включення до категорії А в Україні не має значення. В Україні також у вимогах для публікацій для отримання наукового ступеня або вченого звання зазначено, що необхідно мати публікації в базах Scopus або Web of Science, і не важливо, де видається журнал – в Україні чи в іншій точці світу. Але для університету включення журналу до категорії А має певне значення, оскільки МОН звертає на це увагу.
В теперішній час журнал "Health, Sport, Rehabilitation" – єдиний в Україні, який входить до баз Scopus або Web of Science та у категорію А за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія, один з чотирьох в Україні, який входить до баз Scopus або Web of Science (і, відповідно, в категорію А в Україні) з фізичної культури і спорту, а також – один з небагатьох, які охоплюють широкий спектр спеціальностей (011-017; 227).
Для того, щоб стаття, подана в журнал, була опублікована, вона повинна відповідати темі журналу та сучасним вимогам, прийнятим у всіх наукових фахових виданнях світового рівня: цікава тема, належний рівень наукового обґрунтування, оформлення.
Журнал запрошує до співпраці всіх, для кого наука – це не просто етап кар'єрного зростання, а поклик душі; всіх, хто готовий зануритися з головою у дослідження невідомого та залишити свій слід у світовій системі знань.
Посилання на сайт журналу:
https://hsr-journal.com/index.php/journal/index

Ж.Л. Козіна, головний редактор журналу Health, Sport, Rehabilitation, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор
Вийшов черговий номер журналу "Health, sport, rehabilitation", який входить в наукометричну базу Scopus.
https://hsr-journal.com/index.php/journal/issue/view/14
В номері статті авторів з Фінляндії, Боснії-та-Герцоговини, Польщі, Литви, Латвії, України, Індонезії, Іраку з сучасних актуальних тем з фізчного виховання, спорту, фізичної терапії: особливості композиції тіла студентів факультетів з фізичного виховання та спорту, особливостей постави студентів різних факульетів, ефективність застосуваня інтерактивних засобів навчання юних каноїстів, вплив застосування засобів у воді на спритність баскетболістів, прогнозування ефективності виконання блоків волейболістів, особливості навчання студентів з фізичної терапії, особливості концентрації еритроцитів у людей похилого віку з низькою толерантністю до фізичних навантажень.

The next issue of the journal "Health, Sports, Rehabilitation" has been published.
https://hsr-journal.com/index.php/journal/issue/view/14
In the issues of articles by authors from Finland, Bosnia and Herzegovina, Poland, Lithuania, Latvia, Poland, Ukraine, Indonesia, Iraq on current topics in physical education, sports, physical therapy: features of the body composition of students of physical education and sports, features of the attitude of students of different faculties, the effectiveness of additional teaching aids, the impact of water in agility, predicting the effectiveness of basketball performance of volleyball blocks, features of teaching students physical therapy, features of erythrocytes in people of hygienic age with low tolerance to exercise.

Issue estimate:
Зміт випуску:

ORIGINAL ARTICLES. PHYSICAL EDUCATION
Body composition in students physical education and sport: cross-sectional pilot study
Ratko Pavlović
8-20
DOI: https://doi.org/10.34142/HSR.2022.08.02.01

Functional condition of students with different types of posture
Olexandra Horodetska, Bogdana Kuts
21-30
DOI: https://doi.org/10.34142/HSR.2022.08.02.02

ORIGINAL ARTICLES. SPORT
Interactive tools for theoretical training of kayakers and canoeists aged 13-16
Viktoriia Bohuslavska , Viacheslav Miroshnichenko , Serhii Drachuk, Volodimir Yakovliv, Tamara Chernyshenko
31-41
DOI: https://doi.org/10.34142/HSR.2022.08.02.03

The effect of water exercise and sand exercise training methods on agility in basketball athletes
Muhammad Nasihul Waffak, Pamuji Sukoco, FX. Sugiyanto
42-52
DOI: https://doi.org/10.34142/HSR.2022.08.02.04

Forecast the accuracy of spike and blocking skills in terms of some physical measurements and physical and motor abilities of volleyball players
Nawazad Hussien Darwesh, Nihad Ayyub Qadir, Twana Wahbi Ghafoor Sharif
53-62
DOI: https://doi.org/10.34142/HSR.2022.08.02.05

ORIGINAL ARTICLES. PHYSICAL THERAPY
Рhysical therapу graduate students' and examiners' perception of objective structured clinical examination: a feedback for process improvement
Volodymyr Vitomskyi, Aija Klavina, Aija Klavina, Марина Мруга, Bartosz Molik , Svitlana Gavreliuk, Diana Reklaitiene, Olena Lazarieva, Antonina Kovelska, Marina Vitomska, Natalia Morgulec-Adamowicz, Ng Kwok, Jurate Pozeriene, Martin Campa
63-77
DOI: https://doi.org/10.34142/HSR.2022.08.02.06

Condition of membranes of erythrocytes of peripheral blood of elderly people with chronic tiredness and low level of tolerance to physical load
Sergii Popel, Ivan Меlnic, Іhor Churpiy, Przemek Bejga, Zbigniew Śliwińsk
78-89
DOI: https://doi.org/10.34142/HSR.2022.08.02.07
Реклама.wmv
1.9 MB
! Бажаєш займатись наукою?
! Боїшся математики в дослідженнях?
! Тобі – сюди!
! Семінар з Жаннетою Козіною «Статистика – математика для гуманітаріїв»
? Де – онлайн
? Коли? – з 24 по 30 червня 2022 року
https://calendar.google.com/calendar/u/0/r/day/2022/6/24...
! Програма семінару:
Статистика – математика для гуманітаріїв. Обробка результатів досліджень за допомогою програми SPSS
24 – 30 червня, 2022; Загальна кількість годин – 10
Автор і викладач: Жаннета Леонідівна Козіна – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, головний редактор журналу “Health, sport, rehabilitation”, який входить в базу Scopus, автор понад 120 статей у виданнях баз Scopus і Web of Science
Journal HSR
Реклама.wmv
! Бажаєш займатись наукою?
! Боїшся математики в дослідженнях?
! Тобі – сюди!
! Семінар з Жаннетою Козіною «Статистика – математика для гуманітаріїв»
? Де – онлайн
? Коли? – з 24 по 30 червня 2022 року
https://calendar.google.com/calendar/u/0/r/day/2022/6/24...
! Програма семінару:
Статистика – математика для гуманітаріїв. Обробка результатів досліджень за допомогою програми SPSS
24 – 30 червня, 2022; Загальна кількість годин – 10
Автор і викладач: Жаннета Леонідівна Козіна – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, головний редактор журналу “Health, sport, rehabilitation”, який входить в базу Scopus, автор понад 120 статей у виданнях баз Scopus і Web of Science
Частина 1
Дата: 24.06.2022; Час: 14-00
1. Математика – інструмент для збереження та відтворення знань. 0-00 – 0-15
2. Програма SPSS. Скачування, встановлення, підручник за програмою SPSS.
0-15 - 0-25
3. Поняття достовірності відмінностей. Перевірка на нормальність розподілу. 0-25 - 0-50
4. Обробка анкетування. Таблиці сполученості. 0-50 - 1-20
5. Відповіді на питання. 1-20 - 1.30
Частина 2
Дата: 27.06.2022; Час: 14-00
1. Розрахунок ризиків та шансів у спорті, фізичній терапії, медицині.
0-00 – 0-50
2. Відповіді на питання. 0-50 - 1-30
Частина 3
Дата: 28.06.2022; Час: 12-00
1. Визначення достовірності відмінностей з допомогою параметричних методів. Метод Стьюдента. 0-00 – 0-30
2. Визначення достовірності відмінностей за допомогою непараметричних методів. Метод Манна-Уітні та інші. 0-30 - 1-00
3. Відповіді на питання. 1-00 – 1-30
Частина 4
Дата: 29.06.2022; Час: 12-00
1. Кореляційний аналіз. 0-00 – 0-20
2. Регресійний аналіз. 0-20 - 0-50
3. Дисперсійний аналіз. 0-50 - 1-20
4. Відповіді на питання. 1-20 - 1-30
Частина 5
Дата: 30.06.2022; Час: 12-00
1. Факторний аналіз. 0-00 – 0-40
2. Кластерний аналіз. 0-40 - 1-20
3. Відповіді на питання. 1-20 - 1-30
Час окремих фрагментів у кожній частині семінару вказано приблизно.
Враження з проведеного семінару «Статистика – математика для гуманітаріїв»
Отримала велике задоволення зі спілкування з цікавими людьми, які в складний час для нашої країни цікавляться математичною статистикою, прагнуть вдосконалення у володінні методами наукових досліджень. Семінар пройшов з 24 по 30 червня 2022 року, складався з п’яти частин.

Частина 1: Математика – інструмент для збереження та відтворення знань; Програма SPSS. Скачування, встановлення програми, підручник за програмою SPSS; Поняття достовірності відмінностей. Перевірка на нормальність розподілу; Обробка анкетування. Таблиці сполученості.
Посилання на відео: https://youtu.be/dGG0f8RzRlA

Частина 2: Розрахунок ризиків та шансів у спорті, фізичній терапії, медицині.
Посилання на відео: https://youtu.be/Dq5HqSSC5oU

Частина 3: Визначення достовірності відмінностей за допомогою параметричних методів. Метод Стьюдента. Визначення достовірності відмінностей за допомогою непараметричних методів. Метод Манна-Уітні та інші.
Посилання на відео: https://youtu.be/t1GNWJu1mHo

Частина 4: Кореляційний, Регресійний, Дисперсійний аналіз.
Посилання на відео: https://youtu.be/oD3IgE_BZ7I

Частина 5: Факторний і Кластерний аналіз.
Посилання на відео: https://youtu.be/7H0h9lc5lH4
Reklama_017_Magistry.wmv
5.4 MB
ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Факультет фізичного виховання і спорту
Кафедра олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму
Спеціальність 017 Фізична культура і спорт. Магістратура
Наші контакти:
066-335-73-48
http://hnpu.edu.ua
Що найбільш впливає на швидкість реакції? А на стан вегетосудинної регуляції? Чи може вплинути спеціальність навчання на ці показники? А заняття спортом?
Ці та інші питання знайшли відповідь в дослідженнях, проведених лабораторією біофізики, біомеханіки та кінезіології ХНПУ імені Г.С. Сковороди в жовтні-листопаді 2021 року.
Студенти дев’яти факультетів університету на заняттях з предмету «Здоров’язбережувальні технології» пройшли тестування за програмою «Псиодіагностика» та за показниками зміни ЧСС при переході з горизонтального положення у вертикальне. Отримані результати було оброблено шляхом дисперсійного аналізу із застосуванням методу Дункан для великої кількості непов’язаних вибірок.
Було отримано, що факультети початкового навчання, дошкільної освіти та природничого обрали студенти з достовірно найкращими показниками швидкості реакції та рухливості нервових процесів. І це не випадково: адже робота з маленькими дітьми вимагає великої швидкості реагування на будь-які обставини та великої швидкості перемикання уваги. А майбутні фахівці таємниць природи також повинні швидко реагувати на різні обставини, які може піднести Природа: якщо не реагувати, то можна потрапити в якусь халепу…
Заняття спортом достовірно впливають на силу нервових процесів: вона найкраща у студентів факультету фізичного виховання. Також заняття спортом достовірно добре впливають на вегетативну регуляцію судинного тонусу, що попереджує запаморочення при раптовому переході з горизонтального у вертикальне положення.
Які ж рекомендації для студентів?
1. Студентам факультетів початкового навчання, дошкільної освіти та природничого факультету – більше застосовувати рухливі ігри.
2. Студентам факультетів іноземної філології, україномовного, історичного, психологічного та факультету мистецтв – заняття ходьбою, бігом, катанням на велосипеді та іншими циклічними вправами.
3. Всім студентам – застосовувати ритмічні вправи в якості домашніх занять та підвищувати свій рівень досвідченості в галузі фізичного виховання і спорту.
4. Студентам факультету фізичного виховання – продовжувати вдосконалення в обраному виді спорту у поєднанні з освоєнням на базовому рівні інших видів спорту, а також застосовувати засоби профілактики травматизму.