مدیریت منابع انسانی
1.6K members
502 photos
57 videos
202 files
116 links
🔸دبیرخانه دائمی کنفرانس مدیریت منابع انسانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

🔸تلفن: 88229901

🔸وب سایت:
www.postMBA.ir
www.HRMconf.com
www.HR34000.com
Download Telegram
to view and join the conversation
Forwarded from HR 34000
⭕️ جناب آقای دکتر رضا رستمی

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی و سومین جایزه ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی

📕👈 دانلود بروشور کنفرانس :
bit.ly/2MZaXkY
📕👈 دانلود بروشور جایزه :
bit.ly/31VRCpj

🔺۱۷ و ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸
🔺دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
🏅با ارائه گواهینامه معتبر

☎️ 021-88229901
🌐 hrmconf.com

به معتبرترين گروه مديريت منابع انسانی ايران بپيونديد:
https://t.me/joinchat/Bx8pVU9WKqZccsSG6d3fQA
Forwarded from HR 34000
⭕️ جناب آقای دکتر قنبر محمدی الیاسی

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی و سومین جایزه ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی

📕👈 دانلود بروشور کنفرانس :
bit.ly/2MZaXkY
📕👈 دانلود بروشور جایزه :
bit.ly/31VRCpj

🔺۱۷ و ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸
🔺دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
🏅با ارائه گواهینامه معتبر

☎️ 021-88229901
🌐 hrmconf.com

به معتبرترين گروه مديريت منابع انسانی ايران بپيونديد:
https://t.me/joinchat/Bx8pVU9WKqZccsSG6d3fQA
Forwarded from HR 34000
⭕️جناب آقای دکتر عمران رمضانی اردی

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی و سومین جایزه ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی

📕👈 دانلود بروشور کنفرانس :
bit.ly/2MZaXkY
📕👈 دانلود بروشور جایزه :
bit.ly/31VRCpj

🔺۱۷ و ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸
🔺دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
🏅با ارائه گواهینامه معتبر

☎️ 021-88229901
🌐 hrmconf.com

به معتبرترين گروه مديريت منابع انسانی ايران بپيونديد:
https://t.me/joinchat/Bx8pVU9WKqZccsSG6d3fQA
Forwarded from HR 34000
⭕️جناب آقای دکتر رحمت‌اله قلی‌پور سوته

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی و سومین جایزه ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی

📕👈 دانلود بروشور کنفرانس :
bit.ly/2MZaXkY
📕👈 دانلود بروشور جایزه :
bit.ly/31VRCpj

🔺۱۷ و ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸
🔺دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
🏅با ارائه گواهینامه معتبر

☎️ 021-88229901
🌐 hrmconf.com

به معتبرترين گروه مديريت منابع انسانی ايران بپيونديد:
https://t.me/joinchat/Bx8pVU9WKqZccsSG6d3fQA
Forwarded from HR 34000
⭕️ جناب آقای دکتر غلامرضا خاکی

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی و سومین جایزه ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی

📕👈 دانلود بروشور کنفرانس :
bit.ly/2MZaXkY
📕👈 دانلود بروشور جایزه :
bit.ly/31VRCpj

🔺۱۷ و ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸
🔺دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
🏅با ارائه گواهینامه معتبر

☎️ 021-88229901
🌐 hrmconf.com

به معتبرترين گروه مديريت منابع انسانی ايران بپيونديد:
https://t.me/joinchat/Bx8pVU9WKqZccsSG6d3fQA
Forwarded from HR 34000
⭕️ جناب آقای دکتر نیما مختارزاده

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی و سومین جایزه ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی

📕👈 دانلود بروشور کنفرانس :
bit.ly/2MZaXkY
📕👈 دانلود بروشور جایزه :
bit.ly/31VRCpj

🔺۱۷ و ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸
🔺دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
🏅با ارائه گواهینامه معتبر

☎️ 021-88229901
🌐 hrmconf.com

به معتبرترين گروه مديريت منابع انسانی ايران بپيونديد:
https://t.me/joinchat/Bx8pVU9WKqZccsSG6d3fQA
Forwarded from HR 34000
⭕️ جناب آقای دکتر تیمور رحمانی

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی و سومین جایزه ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی

📕👈 دانلود بروشور کنفرانس :
bit.ly/2MZaXkY
📕👈 دانلود بروشور جایزه :
bit.ly/31VRCpj

🔺۱۷ و ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸
🔺دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
🏅با ارائه گواهینامه معتبر

☎️ 021-88229901
🌐 hrmconf.com

به معتبرترين گروه مديريت منابع انسانی ايران بپيونديد:
https://t.me/joinchat/Bx8pVU9WKqZccsSG6d3fQA
Forwarded from HR 34000
⭕️ جناب آقای دکتر عزت‌اله عباسیان

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی و سومین جایزه ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی

📕👈 دانلود بروشور کنفرانس :
bit.ly/2MZaXkY
📕👈 دانلود بروشور جایزه :
bit.ly/31VRCpj

🔺۱۷ و ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸
🔺دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
🏅با ارائه گواهینامه معتبر

☎️ 021-88229901
🌐 hrmconf.com

به معتبرترين گروه مديريت منابع انسانی ايران بپيونديد:
https://t.me/joinchat/Bx8pVU9WKqZccsSG6d3fQA
Forwarded from HR 34000
⭕️ جناب آقای دکتر ‌عماد قائنی

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی و سومین جایزه ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی

📕👈 دانلود بروشور کنفرانس :
bit.ly/2MZaXkY
📕👈 دانلود بروشور جایزه :
bit.ly/31VRCpj

🔺۱۷ و ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸
🔺دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
🏅با ارائه گواهینامه معتبر

☎️ 021-88229901
🌐 hrmconf.com

به معتبرترين گروه مديريت منابع انسانی ايران بپيونديد:
https://t.me/joinchat/Bx8pVU9WKqZccsSG6d3fQA
Forwarded from HR 34000
⭕️ جناب آقای دکتر ‌غلامرضا کرمی

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی و سومین جایزه ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی

📕👈 دانلود بروشور کنفرانس :
bit.ly/2MZaXkY
📕👈 دانلود بروشور جایزه :
bit.ly/31VRCpj

🔺۱۷ و ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸
🔺دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
🏅با ارائه گواهینامه معتبر

☎️ 021-88229901
🌐 hrmconf.com

به معتبرترين گروه مديريت منابع انسانی ايران بپيونديد:
https://t.me/joinchat/Bx8pVU9WKqZccsSG6d3fQA
Forwarded from HR 34000
⭕️ جناب آقای دکتر ‌میرعلی سیدنقوی

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی و سومین جایزه ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی

📕👈 دانلود بروشور کنفرانس :
bit.ly/2MZaXkY
📕👈 دانلود بروشور جایزه :
bit.ly/31VRCpj

🔺۱۷ و ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸
🔺دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
🏅با ارائه گواهینامه معتبر

☎️ 021-88229901
🌐 hrmconf.com

به معتبرترين گروه مديريت منابع انسانی ايران بپيونديد:
https://t.me/joinchat/Bx8pVU9WKqZccsSG6d3fQA
Forwarded from HR 34000
⭕️ پانل چالش‌های مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های ایرانی:

- جناب آقای دکتر سیدمهدی الوانی
- جناب آقای دکتر ابوالحسن فقیهی
- جناب آقای دکتر حسن دانایی فرد
- جناب آقای دکتر سید محمد مقیمی
- جناب آقای دکتر صدرالدین صدری ‌نوش‌ آبادی
- جناب آقای دکتر مجتبی امیری
- جناب آقای دکتر رحمت الله پاکدل
- جناب ‌آقای دکتر علی اله قنبری


چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی و سومین جایزه ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی

📕👈 دانلود بروشور کنفرانس :
bit.ly/2MZaXkY
📕👈 دانلود بروشور جایزه :
bit.ly/31VRCpj

🔺۱۷ و ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸
🔺 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
🏅با ارائه گواهینامه معتبر

☎️ 021-88229901
🌐 hrmconf.com

به معتبرترين گروه مديريت منابع انسانی ايران بپيونديد:
https://t.me/joinchat/Bx8pVU9WKqZccsSG6d3fQA
Forwarded from HR 34000
⭕️ جناب آقای دکتر ‌آرین قلی‌پور

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی و سومین جایزه ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی

📕👈 دانلود بروشور کنفرانس :
bit.ly/2MZaXkY
📕👈 دانلود بروشور جایزه :
bit.ly/31VRCpj

🔺۱۷ و ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸
🔺دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
🏅با ارائه گواهینامه معتبر

☎️ 021-88229901
🌐 hrmconf.com

به معتبرترين گروه مديريت منابع انسانی ايران بپيونديد:
https://t.me/joinchat/Bx8pVU9WKqZccsSG6d3fQA
Forwarded from HR 34000
💡"اشتیاق" کارکنان و "حفظ و نگهداشت" آن‌ها؛ این دو موضوع معمولاً در کنار هم بیان می‌شوند و اغلب اینگونه استنباط می‌شود که اگر شما در سازمان خود با مشکل اشتیاق کارکنان روبرو هستید، بنابراین مشکل حفظ کارکنان را نیز خواهید داشت.
💡از طرف دیگر، کارشناس این قسمت برنامه دیدگاه متفاوتی دارد و بیان می کند که از تجربه‌هایی که در مشاوره دادن به شرکت‌های مختلف به دست آورده، پی برده‌است که مشکل اشتیاق کارکنان در واقع نشات گرفته از مشکلاتی در جذب و استخدام آن‌ها است.
با ما همراه باشید تا پی ببریم چگونه می توان تشخیص داد که افراد در فرهنگ سازمان ما موفق خواهند بود.
@hr34000
👇🏻👇🏻👇🏻
Audio
پادکست ۳۴۰۰۰
Is Your Engagement Problem Really a Hiring Problem?

🗣Guest: Bob Kelleher
🗓Published: 2018
🔸Subject:
#Hiring
#Engagement
#Retention


آرشام نوید
دبیر بخش پادکست
مجله رفتار سازمانی و منابع انسانی
#انجمن_علمى_مديريت_دولتى_ايران

#فرآیند_سوم استاندارد ۳۴۰۰۰
#پادکست_۳۴۰۰۰
شماره ۲
@hr34000
حکایت سلطان تکش و حفظ اسرار

#مدیریت_عملکرد
#راز_داری


محسن سلمان
دبير بخش گنجینه ادبی
مجله رفتار سازمانى و منابع انسانى
#انجمن_علمى_مديريت_دولتى_ايران
#متن_شماره_1

به معتبرترين گروه مديريت منابع انساني ايران بپيونديد:
https://t.me/joinchat/Bx8pVU9WKqZccsSG6d3fQA
4_1.jpg
11.7 MB
حکایت سلطان تکش و حفظ اسرار

#مدیریت_عملکرد
#راز_داری


محسن سلمان
دبير بخش گنجینه ادبی
مجله رفتار سازمانى و منابع انسانى
#انجمن_علمى_مديريت_دولتى_ايران
#پوستر_متن_شماره_1
#سایز_اصلی

به معتبرترين گروه مديريت منابع انساني ايران بپيونديد:
https://t.me/joinchat/Bx8pVU9WKqZccsSG6d3fQA
Forwarded from HR 34000
سلام عليكم؛
ضمن تبريك میلاد پیام آور رحمت، محمد مصطفی(ص)
و فرزند عالمش، صادق آل محمد، اغتنام فرصت كرده و مساله‌ای در حوزه فرايند چهاردهم مدل ٣٤٠٠٠ منابع انساني كه بر رهبری و استراتژی تاكيد دارد را يادآور می‌شوم.

در سال ٢٠١٨ فصلنامه رهبری (The Leadership Quarterly) مقاله‌ای را ارائه داده و خواستار تلاش بيشتر برای مفهوم‌سازی قويتر از رهبری خدمتگزار شده است كه در سال ١٩٧٠ توسط رابرت گرينليف مطرح شد.

بر خلاف بقيه تئوری‌های رهبری كه پيروان در خدمت رهبران هستند، تئوری رهبری خدمتگزار، مطرح مي كند كه رهبر يك سازمان بايد در خدمت پيروان باشد و بر اساس گرايش‌های اخلاقی و انسانی خود، آنها را توسعه دهد.

يكی از مسائل امروز جهان جدا بودن رهبران سازمانها از پيروان و به خدمت گرفتن آنها در جهت اميال خود و تجملات و زندگي پر زرق و برق است.
گرايش عجيب رهبران به بيشتر داشتن و بيشتر خريدن و بيشتر مصرف كردن، حكايت از ضرورت غني سازي دروني آنها دارد كه نيازمند خودسازي بيش از پيش است.

آيه شريفه “قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ” خطاب به رسول خدا، ترسيم رهبران سازمانها همچون پیروان آنهاست و امتيازی براي جدا بودن رهبر از پيروان نيست. اميد است تلاش جهانی براي توسعه رهبری خدمتگزار باعث نزديكی بيشتر رهبران و پیروان شود كه در اين صورت بسياری از مشكلات فعلی حل خواهد شد.

ارادتمند
آرين قلی‌پور
٢٤ آبان ١٣٩٨
Forwarded from HR 34000
Harvard Business Review
From the November–December 2019 Issue

The Truth About Open Offices

#COLLABORATION

https://hbr.org/2019/11/the-truth-about-open-offices

مرضيه خطى
دبير بخش نقد مقالات
مجله رفتار سازمانى و منابع انسانى
#انجمن_علمى_مديريت_دولتى_ايران
#مقاله_شماره_57

به معتبرترين گروه مديريت منابع انساني ايران بپيونديد:
https://t.me/joinchat/Bx8pVU9WKqZccsSG6d3fQA
Forwarded from HR 34000
The Truth About Open Offices.pdf
1.2 MB
مرضيه خطى
دبير بخش نقد مقالات
مجله رفتار سازمانى و منابع انسانى
#انجمن_علمى_مديريت_دولتى_ايران
#مقاله_شماره_57

به معتبرترين گروه مديريت منابع انساني ايران بپيونديد:
https://t.me/joinchat/Bx8pVU9WKqZccsSG6d3fQA