اتحاديه تالارهاي پذيرايي و تجهيز مجالس تهران
361 subscribers
594 photos
37 videos
6 files
55 links
كانال رسمي اتحاديه تالارهاي پذيرايي و تجهيز مجالس تهران
www.etalar-teh.ir

@etalars 👈 admin
Download Telegram
بسته حمايت از كسب و كارها و مشاغل به شدت اسيب ديده
بخشنامه باز بودن تالارها با وجود پيك پنج كرونا
@etalar
بخشنامه تعطيلي گروهاي ٢ و ٣ و ٤ تا اطلاع ثانوي
@etalar
قاسم نوده فراهانی: اعلام جزييات تعطيلی دو هفته‌ای اصناف تهران/ نبايد فرقی بين کسبه، تجار و بقيه گذاشته شود/ به اين وضعيت اعتراض داريم/ هيچ کمکی به اصناف آسيب ديده نشد

🔸رئيس اتاق اصناف تهران اظهار داشت: از ديروز که اعلام شد وضعيت تهران قرمز است همه موظف هستند دستورالعمل ستاد ملي کرونا را اجرا کنند. بنابراين به مدت دو هفته به جز مشاغل گروه ۱ بقيه اصناف و مشاغل تعطيل خواهند بود. البته اين موضوع مورد اعتراض اصناف نيز قرار گرفته است.

🔸قاسم نوده فراهانی افزود: اعتراض اصناف اين است که اگر قرار بر تعطيلي است بايد همه تعطيل شوند؛ حرفشان هم درست است. وقتي ادارات و بانک ها باز هستند اما کسبه مجبور به تعطيلي ميشوند، با مشکلاتي مانند بدهي و فشارهاي مالي که با اين تعطيلي ها به آنها وارد شده بايد چه کار کنند؟ اگر قرار بر تعطيلي است همه را تعطيل کنند که هم نتيجه نهايي خوبي داشته باشد و هم اينکه فرقي بين کسبه، تجار و بقيه گذاشته نشود. از همين روي نامه اي در همين مورد به استاندار تهران ارسال کردیم.

🔸فراهانی با اشاره به بازار بزرگ تهران خاطرنشان کرد: براي مثال بازار بزرگ تهران طبق دستورالعمل ستاد کرونا بايد تعطيل باشد، اما چرا بانک وسط بازار فعال و باز است؟ اعتراض کسبه بازار بزرگ تهران نيز همين موضوع است و حق هم دارند.

🔸وي در پاسخ به سوالي در مورد ميزان خسارت احتمالي وارده بر اصناف در دو هفته پيش رو تصريح کرد: حتما با اين تعطيلي به اصناف خسارت وارد ميشود، واحدهاي صنفي در اين مدت بايد پول مغازه و کارکنان و ديگر مخارج را پرداخت کنند ولي درآمدي ندارند. ما در تعطيلي هاي قبلي، اصنافي که به آنها خسارت وارد شده بود را با ميزان خسارت به نهادهاي مختلف اعلام کرديم ولي کسي توجهي نکرد و اقدامي هم انجام نشد. در دو هفته پيش رو هم حتما به اصناف خسارت وارد ميشود؛ اما مشخص نيست که کمکي به آنها شود يا خير.
@etalar
دستورالعمل پرداخت تسهيلات بنگاه محور ب تالارهاي پذيرايي آسيب ديده از بيماري كرونا
با پيشنهاد و پيگيري اتاق اصناف، اتحاديه تالارهاي پذيرايي و تجهيز مجالس تهران و تاييد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي پرداخت تسهيلات بنگاه محور به تالارهاي پذيرايي آسيب ديده از کرونا» در کارگروه مقابله با پيامدهاي اقتصادي کرونا مطرح و در چهل و هشتمين جلسه از اين کارگروه مورخ ۲۱ تير ۱۴۰۰ مورد تصويب قرار گرفت. در نهايت دستورالعمل پرداخت اين تسهيلات از سوي معاون اقتصادي رئيس جمهور جهت اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي ابلاغ شد.

مبلغ تسهيلات استحقاقي دارندگان تالارهاي پذيرايي به شرح ذيل است:

گروه يک: سقف مبلغ تسهيلات۱۵۰ ميليون توماني براي مساحت تا ۲۰۰ متر مربع (فضاي سالن)/ مساحت براي تا ۴۰۰ متر مربع (باغ تالار)

گروه دو: سقف مبلغ ۳۰۰ ميليون توماني براي مساحت ۲۰۰ تا ۵۰۰ متر مربع (فضاي سالن)/ مساحت براي بازه ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ متر مربع (باغ تالار)

گروه سه: سقف مبلغ ۴۵۰ ميليون توماني براي مساحت ۵۰۰ متر مربع و بيشتر(فضاي سالن)/ مساحت بازه ۱۰۰۰ متر مربع و بيشتر(باغ تالار)

­در خصوص فضاي سالن و يا باغ تالار صرفاً يکي از اين دو ملاک محاسبه قرار ميگيرد.

تسهيلات اين دستورالعمل طي عقد مرابحه عام به صورت يک مرحلهاي با نرخ ۱۲ درصد و اقساط ۲۰ ماهه پرداخت ميشود. مدت سه ماه نيز براي بازپرداخت قسط اول اين تسهيلات پس از اخذ آن، تنفس محاسبه و اعمال خواهد شد که مجموعاً دوره اقساط ۲۲ ماه خواهد بود.

در اين راستا، متقاضيان اخذ تسهيلات بانکي بايد تا پايان شهريور ۱۴۰۰ با مراجعه به سامانه کارا (وزارت کار)، به نشاني اينترنتي https://kara.mcls.gov.ir ضمن ثبت نام، اطلاعات لازم را بر اساس فرمهاي مربوطه تکميل کنند.

مرجع بررسي، تائيد تقاضا و اطلاعات متقاضيان در ابتدا اتحاديه صنفي هر شهر و بعد اتاق اصناف شهرستان و نهايتاً تأييد سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان و استان مربوطه است. اتحاديه شهرستان مربوطه موظف است نسبت به بازديد مجدد از تالار متقاضي اقدام و مساحت سالن و فضاي باز مفيد و غيرمفيد را بررسي و طي صورتجلسه گزارش بازرسي را تکميل و در پرونده متقاضي نگهداري کرده و در سامانه، مساحت را مطابق گزارش بازرسي تأييد و يا اصلاح کند.

بر اساس دستورالعمل ابلاغي، پرداخت اين تسهيلات از محدوديتهاي متعارف در تسهيلات بانکي از جمله بدهي غيرجاري متقاضي و ذينفعان و چکهاي برگشتي متقاضيان و ذينفعان، مستثني است و مشمول محدوديتهاي مقرر در ماده(۵) مکرر قانون صدور چک نبوده و به عنوان مستثنيات دين تلقي ميشود. طلبکاران دولتي يا خصوصي و دستگاههاي اجرايي نيز اجازه برداشت و توقيف اين تسهيلات را نخواهند داشت.

مهلت پرداخت تسهيلات موضوع اين دستورالعمل توسط بانکهاي عامل تا پايان آبان ماه ۱۴۰۰ و محل تأمين منابع مالي مورد نياز اين دستورالعمل نيز منابع مصوب ستاد ملي مديريت کرونا براي اعطاي تسهيلات به کسب وکارهاي به شدت آسيب ديده از کرونا است.

لازم به تاکيد است که اين تسهيلات، در قالب وام ارائه شده و کمک بلاعوض دولت به تالاردارن آسيب ديده از کرونا و تعطيليهاي اجباري ستاد ملي مبارزه با کرونا نيست. لذا دولت بايد در نظر داشته باشد، بازپرداخت اين وام، مستلزم ادامه فعاليت و کسب در آمد است و مادامي که تالارهاي پذيرايي در سيبل تعطيليهاي ناشي از شرايط قرمز کرونايي قرار گيرند بازپرداخت اين تسهيلات مشکل و معضل بعدي خواهد بود. از اين رو، اتاق اصناف بابت استمهال بيشتر اين تسهيلات، همچنان پيگير و مصر خواهد بود.
@etalar
با سلام همكاران گرامي
به منظور مقابله با بيماري كرونا و مديريت هوشمند ، هدفمند و موثر محدوديتها( تعطيلي واحدهاي صنفي در پيك هاي شيوع بيماري ) ، سامانه جامع مديريت هوشمند بحران بيماري هاي همه گير طراحي و پياده سازي شده است كه از طريق آن وضعيت سلامت هر يك از متصديان و شاغلين واحدهاي صنفي قابل رويت بوده و در نتيجه ديگر نيازي به اعمال محدوديت و تعطيلي همه واحدهاي صنفي توسط دولت نمي باشد .
لذا به منظور ثبت و تاييد اطلاعات متصديان و شاغلين واحدهاي صنفي در سامانه مذكور ، مقتضي است در اين خصوص اطلاع رساني لازم بعمل آيد تا متصديان واحدهاي صنفي به آدرس : https://sdms.moi.ir/asnaf
مراجعه نموده و با ورود كدملي ، شماره تلفن همراه ، شماره پروانه كسب و شماره كد كارگاه تامين اجتماعي اطلاعات خود و شاغلين واحد صنفي خود را مشاهده و در صورت مغايرت نسبت به اصلاح آن اقدام نمايند .
اتحاديه تالارهاي پذيرايي و تجهيز مجالس تهران
@etalar
*جلوگیری از تعطیلی "بازار شب عید" با ثبت نام در سامانه "ایران من"*

🔹 با گذشت دو سال از شیوع بیماری کرونا، اصناف در زمره اقشاری بوده اند که علاوه بر رکود و آسیب های جدی کسب و کارشان در بسیاری از موارد با تعطیلی های اجباری از سوی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مواجه شدند. این بار اما این ستاد قرار است به شرط تزریق ۳ دوز واکسن کرونا و ثبت نام واحدهای صنفی در سامانه ایران من از تعطیلی مجدد بازار به ویژه در شب عید نوروز ، اجتناب کند.

🔹 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، طی دو سال گذشته و به لحاظ سیاست های اتخاذی مبارزه با شیوع بیماری کرونا، ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در چندین نوبت تصمیم به تعطیلی بازار گرفت که مهمترین آن مربوط به بازار اسفند سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بود. آسیب‌های آن تعطیلی بر بازار چنان بود که هیچ کدام از حمایت های دولت نتوانست ضرر و زیان کسبه را جبران کند. لذا بر تمامی فعالان صنفی لازم و واجب است با رعایت دستورالعمل های جدید نسبت به جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر موج ششم کرونا اقدام کنند تا باری دیگر شاهد تعطیلی بازار شب عید نباشیم.

🔹بدین منظور، ضمن تاکید بر تزریق ۳ دوز واکسن کرونا، لازم است تمامی واحدهای صنفی در راستای اجرای مدیریت هوشمند بیماری کرونا به فوریت نسبت به ثبت نام در سامانه ایران من به نشانی http://asnaf.moi.ir و اخذ و نصب QR-Code در واحد صنفی (در محلی قابل رویت برای همگان) اقدام کنند.

🔹 لازم به ذکر است علی رغم مصوبات ستاد ملی کرونا که تمامی تصمیمات بر پایه سامانه هوشممند «ایران من» اتخاذ می شود، در برخی از شهرها از جمله مشهد و اقلید، استانداران و فرمانداران مجبور به تعطیلی گسترده واحدهای صنفی شده اند.

🔹 لذا ضروری است تمامی اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی سراسر کشور نسبت به ضرورت ثبت نام تمامی واحدهای صنفی تحت پوشش در سامانه مذکور تاکید و اقدامات لازم در این خصوص را به عمل آورند./پ/

(۱۴۰۰/۱۱/۲۴)

@etalar
بیژن عبداللهی مقدم ماسوله در انتخابات اتحادیه صنف تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران حائز حداکثر آراء گردید

🔸دراجرای بند (۱۰) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی، انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ برگزار گردید.

🔸افراد منتخب هیئت مدیره به ترتیب آراء به شرح ذیل میباشند:

▫️۱- آقای بیژن عبداللهی مقدم ماسوله
▫️۲- آقای علی یحیایی
▫️۳- آقای حبیب طلائي
▫️۴- خانم مهردخت اربابی
▫️۵- خانم نیلوفر مهدیخانلو

🔸بازرس: آقای خسرو ابراهیمی نیا
بخشنامه در مورد برگزاري غيرقانوني مراسمات در اماكن عمومي
اعضای جدید هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران مشخص گردید

🔸براساس ماده ۶ آیین نامه اجرایی انتخابات هیئت رئیسه اتاف اصناف تهران روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ برگزار گردید و اعضای جدید هیئت رئیسه اتاق به ترتیب آراء به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

🔸اعضای اصلی:

▫️۱- علی توسطی ۶۴ رای
▫️۲- حمیدرضا رستگار پور ۶۰ رای
▫️۳- محمدرضا فرجی ۵۹ رای
▫️۴- حسین علی اکبری ۵۶ رای
▫️۵- اسماعیل کاظمی ۵۴ رای

🔸اعضای علی البدل:

▫️۱- احمد ابوالحسنی(تولیدی) ۴۴ رای
▫️۲- سیداحمد حسینی(توزیعی) ۱۸ رای
سلام
خدمت دوستان و همکاران گرام صنف تشریفات و تالار پذیرایی
مراسم سوم و هفتم حاج رضا تاجیک عزیز
روز یکشنبه مورخ سوم مهر ماه واقع در
شمس آباد میدان ملت کوچه صباح غربی مسجد الهادی
ازساعت
16 الی 17:30
برگذار میگردد
🖤🙏🖤