معرفی کتابهای بازار سرمایه
469 subscribers
640 photos
19 videos
25 files
46 links
برای مشاهده مجموعه کامل کتاب‌ها به پایگاه اینترنتی انتشارات مراجعه نمایید:

http://www.boursepub.ir
Download Telegram
to view and join the conversation
تجاری‌سازی بلاکچین
دکتر علی عبداللهی
سجاد ذوقی

#صفحات_اولیه_کتاب