BitcoinVN BTM Status Updates
24 subscribers
9 photos
21 links
Download Telegram
{English below}
Cập nhật - hôm qua máy BTM2 đã không hoạt động trong vài tiếng đồng hồ. Sự cố này đã được giải quyết trong cùng ngày và BTM2 đã hoạt động bình thường

BTM1 ở 290 Lý Tự Trọng, q1: hoạt động bình thường (mua và bán với trên 20 loại tiền điện tử) 😊
[Google Maps https://g.page/bitcoinvn-btm1]

BTM2 ở 17 Hàn Thuyên, q1: hoạt động bình thường (mua và bán trên 20 loại tiền điện tử) 😊
[Google Maps https://g.page/bitcoinvn-btm2]

BTM3 ở PizzAmore (số 36, Đường 46, Q2): tạm thời đóng cửa vì dịch Corona
[Google Maps https://goo.gl/maps/c73YdfW4f8xbAYX5A]
_________________________________________________

Status update - yesterday BTM2 was not working for a couple of hours. This problem was resolved yesterday and BTM2 continues to be fully functional.

Status summary

BTM1 at ITALIANI'S HOMEMADE PIZZA (D1): Fully functional (buy and sell 20+ cryptocurrencies) 😊
[Google Maps https://g.page/bitcoinvn-btm1]

BTM2 at ITALIANI'S PIZZA HAN THUYEN (D1): Fully functional (buy and sell 20+ cryptocurrencies) 😊
[Google Maps https://g.page/bitcoinvn-btm2]

BTM3 at PizzAmore (D2): Location temporarily closed due to corona virus
[Google Maps https://goo.gl/maps/c73YdfW4f8xbAYX5A]
{English below}
Cập nhật - BTM1 hiện đang có thể sử dụng để bán Bitcoin và rút tiền. BTM2 trong thời gian này chỉ có thể sử dụng để mua Bitcoin. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật khi có thay đổi

BitcoinVN chúc quý khách và gia đình mạnh khoẻ

BTM1 ở 290 Lý Tự Trọng, q1: hoạt động bình thường (mua và bán với trên 20 loại tiền điện tử) 😊
 [Google Maps https://g.page/bitcoinvn-btm1]

BTM2 ở 17 Hàn Thuyên, q1: hoạt động bình thường (mua trên 20 loại tiền điện tử) 😊
[Google Maps https://g.page/bitcoinvn-btm2]

BTM3 ở PizzAmore (số 36, Đường 46, Q2): tạm thời đóng cửa vì dịch Corona 
[Google Maps https://goo.gl/maps/c73YdfW4f8xbAYX5A]
___________________________

Status update - Please note that only BTM1 is currently available for Bitcoin selling and withdrawing cash. BTM2 continues to be functioning for buying Bitcoin only. We will announce once there are any changes.

BitcoinVN hopes you and your family remain safe.

Status summary
BTM1 at ITALIANI'S HOMEMADE PIZZA (D1): Fully functional (buy and sell 20+ cryptocurrencies) 😊
 [Google Maps https://g.page/bitcoinvn-btm1]

BTM2 at ITALIANI'S PIZZA HAN THUYEN (D1): Functional (buy 20+ cryptocurrencies) 😊
 [Google Maps https://g.page/bitcoinvn-btm2]

BTM3 at PizzAmore (D2): Location temporarily closed due to corona virus
[Google Maps https://goo.gl/maps/c73YdfW4f8xbAYX5A]
Unfortunately, the BTM1 location is closing down today. BTM1 at Italiani's Pizza at 290 Ly Tu Trong is no longer available.
If you planned to use BTM1, you can use BTM2 instead. It is located within a 5-minute ride at 17 Hàn Thuyên, District 1 (https://g.page/bitcoinvn-btm2). It has exactly the same interface and ease of use as BTM1 had.

We will be looking for an alternative location for BTM1 in the meantime. If you have a location suggestion in mind and would be interested in partnering with BitcoinVN, feel free to contact us using Facebook or emailing at btm@bitcoinvn.io!

Status update
BTM1 at ITALIANI'S HOMEMADE PIZZA (290 Ly Tu Trong, D1): Permanently closed

BTM2 at ITALIANI'S PIZZA HAN THUYEN (17 Han Thuyen, D1): Fully Functional (buy/sell 20+ cryptocurrencies) 😊
[Google Maps https://g.page/bitcoinvn-btm2]

BTM3 at PizzAmore (36, Road 46, D2): Fully Functional (buy/sell 20+ cryptocurrencies) 😊
[Google Maps https://goo.gl/maps/c73YdfW4f8xbAYX5A]

BTM4 at Big Pig (46 Truong Son, Tan Binh Dist.) Fully Functional (buy/sell 20+
cryptocurrencies) 😊
[Google Maps https://goo.gl/maps/NemUmHrVgxf1cDx38)
Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo rằng địa điểm đặt máy BTM1 đã đóng cửa. BTM1 tại nhà hàng Italianis 290 Lý Tự Trọng bị buộc phải tạm ngưng hoạt động.

Nếu có nhu cầu mua/bán Bitcoin, quý khách có thể sử dụng BTM2 tại số 17 Hàn Thuyên, Q1 (https://g.page/bitcoinvn-btm2). Giao diện và cách thức sử dụng của máy BTM1 và BTM2 là như nhau.

Chúng tôi đang trong quá trình tìm địa điểm thay thế để đặt máy BTM1. Nếu quý khách thấy nơi nào thích hợp để đặt máy thì có thể giới thiệu và trở thành đối tác của BitcoinVN. Vui lòng liên lạc với chúng tôi trên Facebook hoặc qua email btm@bitcoinvn.io

Cập nhật chung
BTM1 ở Italiani’s (290 Lý Tự Trọng, Q1): Chính thức dừng hoạt động.

BTM2 ở Italiani’s (17 Hàn Thuyên, Q1): hoạt động bình thường (mua trên 20 loại tiền điện tử) 😊
[Google Maps https://g.page/bitcoinvn-btm2]

BTM3 ở PizzAmore (số 36, Đường 46, Q2): hoạt động bình thường (mua trên 20 loại tiền điện tử) 😊
[Google Maps https://goo.gl/maps/c73YdfW4f8xbAYX5A]

BTM4 ở Big Pig (46 Trường Sơn, Q.Tân Bình): hoạt động bình thường (mua trên 20
loại tiền điện tử) 😊
[Google Maps https://goo.gl/maps/NemUmHrVgxf1cDx38)
{English below}
Có bao giờ bạn tự hỏi rằng làm cách nào để kiểm tra trạng thái đơn hàng chưa? Hãy làm theo hướng dẫn dưới đây nhé:
1. Vào trang https://bitaccessbtm.com/account/signin
2. đăng nhập bằng số điện thoại mà bạn đã sử dụng trên máy Bitcoin ATM
3. Kiểm tra trạng thái đơn hàng theo thời gian thực.

Cập nhật nhanh:
BTM1 ở Italiani’s (290 Lý Tự Trọng, Q1): Chính thức dừng hoạt động.

BTM2 ở Italiani’s (17 Hàn Thuyên, Q1): hoạt động bình thường (mua trên 20 loại tiền điện tử) 😊
[Google Maps https://g.page/bitcoinvn-btm2]

BTM3 ở PizzAmore (số 36, Đường 46, Q2): hoạt động bình thường (mua trên 20 loại tiền điện tử) 😊 - Hoạt động từ 5 giờ chiều
[Google Maps https://goo.gl/maps/c73YdfW4f8xbAYX5A]

BTM4 ở Big Pig (46 Trường Sơn, Q.Tân Bình): hoạt động bình thường (mua trên 20
loại tiền điện tử) 😊
[Google Maps https://goo.gl/maps/NemUmHrVgxf1cDx38)
————————————————-
Ever wondered how you can receive a confirmation or check the status of your transaction? Here's how it's done:
1. Visit https://bitaccessbtm.com/account/signin
2. Login with the same phone number that you used at the Bitcoin ATM
3. Check the real-time status of your order!

Status summary:
BTM1 at ITALIANI'S HOMEMADE PIZZA (290 Ly Tu Trong, D1): Permanently closed

BTM2 at ITALIANI'S PIZZA HAN THUYEN (17 Han Thuyen, D1): Fully Functional (buy/sell 20+ cryptocurrencies) 😊
[Google Maps https://g.page/bitcoinvn-btm2]

BTM3 at PizzAmore (36, Road 46, D2): Fully Functional (buy/sell 20+ cryptocurrencies) 😊 - opens only from 5pm
[Google Maps https://goo.gl/maps/c73YdfW4f8xbAYX5A]

BTM4 at Big Pig (46 Truong Son, Tan Binh Dist.) Fully Functional (buy/sell 20+
cryptocurrencies) 😊
[Google Maps https://goo.gl/maps/NemUmHrVgxf1cDx38)
{English below}
Xin chào mọi người, có thể các bạn đã biết rằng giá Bitcoin đã vượt ngưỡng 10k USD, và kèm theo đó là phí blockchain cũng tăng lên đáng kể. Trong những ngày gần đây, phí Blockchain giao động từ 1 USD đến 30 USD cho mỗi giao dịch.

Khi mua Bitcoin, số lượng Bitcoin cuối cùng mà bạn nhận được sẽ là số lượng Bitcoin bạn mua trừ đi phí miner trên blockchain theo thời gian thực.

Để tránh tình trạng phải trả phí miner cao cho Blockchain, chúng tôi khuyến khích các bạn kiểm tra phí blockchain trung bình theo thời gian thực ở đây (https://txstreet.com/v/btc) trước khi thực hiện giao dịch.
Cảm ơn.

Cập nhật tình trạng của BTM:
BTM1 ở Italiani’s (290 Lý Tự Trọng, Q1): Chính thức dừng hoạt động.

BTM2 ở Italiani’s (17 Hàn Thuyên, Q1): hoạt động bình thường (mua trên 20 loại tiền
điện tử) 😊
[Google Maps https://g.page/bitcoinvn-btm2]

BTM3 ở PizzAmore (số 36, Đường 46, Q2): hoạt động bình thường (mua trên 20 loại tiền điện tử) 😊 - Hoạt động từ 5 giờ chiều
[Google Maps https://goo.gl/maps/c73YdfW4f8xbAYX5A]

BTM4 ở Big Pig (46 Trường Sơn, Q.Tân Bình): hoạt động bình thường (mua trên 20 loại tiền điện tử) 😊
[Google Maps https://goo.gl/maps/NemUmHrVgxf1cDx38)
Hi All! As you may know, together with Bitcoin price move above $10k, blockchain miner fees have also grown. Over the last few days it cost between $1 and about $30 to make a single transaction.

When buying Bitcoin, the amount of Bitcoin you receive is equal to the amount of Bitcoin sent minus the real-time miner fee.

In order to avoid paying a high price for the miner fee, we recommend checking the real-time average blockchain fee in this cool blockchain visualiser https://txstreet.com/v/btc
Thanks.

Status summary:
BTM1 at ITALIANI'S HOMEMADE PIZZA (290 Ly Tu Trong, D1): Permanently closed

BTM2 at ITALIANI'S PIZZA HAN THUYEN (17 Han Thuyen, D1): Fully Functional (buy/sell 20+ cryptocurrencies) 😊
[Google Maps https://g.page/bitcoinvn-btm2]

BTM3 at PizzAmore (36, Road 46, D2): Fully Functional (buy/sell 20+ cryptocurrencies)
😊 - opens only from 5pm
[Google Maps https://goo.gl/maps/c73YdfW4f8xbAYX5A]

BTM4 at Big Pig (46 Truong Son, Tan Binh Dist.) Fully Functional (buy/sell 20+ cryptocurrencies) 😊
[Google Maps https://goo.gl/maps/NemUmHrVgxf1cDx38)
{English below}
Giá Bitcoin đang tiếp tục tăng vượt mốc 11,500$ một lần nữa vào ngày 05 tháng 8. Việc này dẫn đến phí giao dịch Bitcoin cũng đồng thời tăng cao. Khoảng hơn 1 tuần trước, phí giao dịch này trung bình cỡ 6$ cho một giao dịch cho một block mới.

Chúng tôi khuyến khích quý khách hàng không nên giao dịch/trao đổi Bitcoin với số lượng nhỏ cũng như không nên giao dịch/trao đổi trong lúc này vì phí giao dịch Bitcoin trên Blockchain hiện đang tăng một cách bất thường.

Phí giao dịch Bitcoin trên blockchain không phụ thuộc vào số lượng Bitcoin mà quý khách hàng giao dịch. Việc này đồng nghĩa với việc giao dịch 100 triệu VND hay 1 triệu VND thì phí này vẫn không đổi, vì thế sẽ tốt hơn khi quý khách thực hiện 1 giao dịch lớn thay vì nhiều giao dịch nhỏ.

Quý khách hàng có thể kiểm tra phí giao dịch ở đây https://privacypros.io/tools/bitcoinfees
Xin cảm ơn.

Cập nhật nhanh:
BTM1 ở Italiani’s (290 Lý Tự Trọng, Q1): Chính thức dừng hoạt động.

BTM2 ở Italiani’s (17 Hàn Thuyên, Q1): hoạt động bình thường (mua trên 20 loại tiền
điện tử) 😊
[Google Maps https://g.page/bitcoinvn-btm2]

BTM3 ở PizzAmore (số 36, Đường 46, Q2): hoạt động bình thường (mua trên 20 loại tiền điện tử) 😊 - Hoạt động từ 5 giờ chiều
[Google Maps https://goo.gl/maps/c73YdfW4f8xbAYX5A]

BTM4 ở Big Pig (46 Trường Sơn, Q.Tân Bình): hoạt động bình thường (mua trên 20 loại tiền điện tử) 😊
[Google Maps https://goo.gl/maps/NemUmHrVgxf1cDx38)
Bitcoin price continues going up, breaking through $11,500 again on 5 August. With the price, the cost of Bitcoin transactions is growing. Over the last week it cost on average of $6 to add a single transaction into the next block.

We would like to advise our clients that it is currently uneconomical to make small Bitcoin purchases and other transactions due to the higher-than-usual Bitcoin transaction fees.

Bitcoin transaction fee does not depend on the amount of Bitcoin that is sent. This means it costs the same to send VND 100mil worth of Bitcoin and just VND 1mil worth of Bitcoin, so it's cheaper to make 1 large transaction rather than many small ones.

If you want to check the fee amounts for yourself, you can check https://privacypros.io/tools/bitcoinfees
Thank you.

Status summary:
BTM1 at ITALIANI'S HOMEMADE PIZZA (290 Ly Tu Trong, D1): Permanently closed

BTM2 at ITALIANI'S PIZZA HAN THUYEN (17 Han Thuyen, D1): Fully Functional (buy/sell 20+ cryptocurrencies) 😊
[Google Maps https://g.page/bitcoinvn-btm2]

BTM3 at PizzAmore (36, Road 46, D2): Fully Functional (buy/sell 20+ cryptocurrencies)
😊 - opens only from 5pm
[Google Maps https://goo.gl/maps/c73YdfW4f8xbAYX5A]

BTM4 at Big Pig (46 Truong Son, Tan Binh Dist.) Fully Functional (buy/sell 20+ cryptocurrencies) 😊
[Google Maps https://goo.gl/maps/NemUmHrVgxf1cDx38)
Status update: Please note that BTM1 and BTM4 are currently under maintenance. BTM2 and BTM3 are functioning as usual.
Status update: All of our machines are in fully functioning order! 👌👌

Status summary:
BTM1 at BIG PIG CAO THANG (12 Cao Thang, D3): Fully Functional (buy/sell 20+ cryptocurrencies) 😊
[Google Maps https://g.page/bitcoinvn-btm1]

BTM2 at ITALIANI'S PIZZA HAN THUYEN (17 Han Thuyen, D1): Fully Functional (buy/sell 20+ cryptocurrencies) 😊
[Google Maps https://g.page/bitcoinvn-btm2]

BTM3 at PizzAmore (36, Road 46, D2): Fully Functional (buy/sell 20+ cryptocurrencies)
😊 - opens only from 5pm
[Google Maps https://goo.gl/maps/c73YdfW4f8xbAYX5A]

BTM4 at Big Pig (46 Truong Son, Tan Binh Dist.) Fully Functional (buy/sell 20+ cryptocurrencies) 😊
[Google Maps https://goo.gl/maps/NemUmHrVgxf1cDx38)
Status update: BTM1 is currently under maintenance. All other BTMs are fully functional.

Status summary:
BTM1 at BIG PIG CAO THANG (12 Cao Thang, D3): Under maintenance

BTM2 at ITALIANI'S PIZZA HAN THUYEN (17 Han Thuyen, D1): Fully Functional (buy/sell 20+ cryptocurrencies) 😊
[Google Maps https://g.page/bitcoinvn-btm2]

BTM3 at PizzAmore (36, Road 46, D2): Fully Functional (buy/sell 20+ cryptocurrencies)
😊 - opens only from 5pm
[Google Maps https://goo.gl/maps/c73YdfW4f8xbAYX5A]

BTM4 at Big Pig (46 Truong Son, Tan Binh Dist.) Fully Functional (buy/sell 20+ cryptocurrencies) 😊
[Google Maps https://goo.gl/maps/NemUmHrVgxf1cDx38)
Status update: All of our machines are in fully functioning order! 👌👌

Status summary:
BTM1 at BIG PIG CAO THANG (12 Cao Thang, D3): Fully Functional (buy/sell 20+ cryptocurrencies) 😊
[Google Maps https://g.page/bitcoinvn-btm1]

BTM2 at ITALIANI'S PIZZA HAN THUYEN (17 Han Thuyen, D1): Fully Functional (buy/sell 20+ cryptocurrencies) 😊
[Google Maps https://g.page/bitcoinvn-btm2]

BTM3 at PizzAmore (36, Road 46, D2): Fully Functional (buy/sell 20+ cryptocurrencies)
😊 - opens only from 5pm
[Google Maps https://goo.gl/maps/c73YdfW4f8xbAYX5A]

BTM4 at Big Pig (46 Truong Son, Tan Binh Dist.) Fully Functional (buy/sell 20+ cryptocurrencies) 😊
[Google Maps https://goo.gl/maps/NemUmHrVgxf1cDx38)
Status update - BTM2 is now not available due to an unexpected power cut on the entire street.
Dear All,

This channel is no longer regularly updated. Please follow our Facebook page for the regular status updates.

https://facebook.com/BitcoinATMHCMC

We will look into reviving this channel in the future.

Many thanks,
BitcoinVN team