💙 AVV 💙 Artsen voor Vrijheid
9.15K subscribers
2.5K photos
2.1K videos
71 files
4.56K links
www.artsenvoorvrijheid.be. Plaats vaccinatieschade meldingen hier: @AVVvaccinatieschade Algemene chat kan hier @artsenvoorvrijheidchat
Download Telegram
Tinnitus (piep in de oren) en de Covid injectie

Een peer-reviewed onderzoek bevestigt dat tinnitus wordt veroorzaakt door COVID-injecties. De resultaten komen uit een onderzoek gedaan op de Amerikaanse VAERS database. Het onderzoek richtte zich op de basisserie van de injecties (dus zonder boosters).

De 7 belangrijkste gevonden punten:

1) De meldingsfrequenties van tinnitus voor Pfizer-, Moderna- en Janssen-vaccins in VAERS zijn 47, 51 en 70 gevallen per miljoen volledige vaccinatie;
2) het begin van de symptomen was vaak snel;
3) meer vrouwen dan mannen rapporteerden tinnitus en het sekseverschil nam toe met de leeftijd;
4) bij vaccins met twee doses was de frequentie van tinnitus hoger na de eerste dosis dan na de tweede dosis;
5) voor vaccins met twee doses was de kans op verergering van de tinnitussymptomen na de tweede dosis ongeveer 50%;
6) tinnitus was gecorreleerd met andere neurologische en psychiatrische symptomen;
7) Reeds bestaande metabole syndromen waren gecorreleerd met de ernst van de gerapporteerde tinnitus.

Uit eerdere onderzoeken blijkt dat er onderrapportage van meldingen in de VAERS database staat. Deze resultaten kunnen daarom met een factor 8 tot 15 worden vermenigvuldigd om een beter inzicht te krijgen binnen de gehele populatie.

Als we uitgaan van 10 miljoen mensen in Nederland die een injectie hebben gehaald, waarbij Pfizer het meest gebruikt is, dan betekent dat er ongeveer 5.000 mensen tinnitus hebben opgelopen. De kans daarop is dan ongeveer 1 op de 2.000.

(
50 per miljoen volgens VAERS
Oftewel: 500 per 10 miljoen
Factor 10 vanwege onderrapportage -> 5.000 per 10 miljoen
Geeft 5 per 10.000 -> 1 per 2.000
)

https://jessicar.substack.com/p/peer-reviewed-confirmation-of-tinnitus?r=ytl4p&utm_medium=ios&triedRedirect=true
Forwarded from Artsen Collectief
Deskundigen roepen op tot meer onderzoek naar bijwerkingen en sterftecijfers

In een artikel in 'The Telegraph' van 4 juni 2024 schrijft Sarah Knapton dat Covid-vaccins mogelijk hebben bijgedragen aan een stijging in oversterfte. Wetenschappers en artsen pleiten voor meer onderzoek naar de langetermijnbijwerkingen van de vaccins en hun mogelijke verband met sterftecijfers.

Lees meer: https://artsencollectief.nl/covid-vaccins-hebben-mogelijk-bijgedragen-aan-stijging-sterftecijfer/
Forwarded from LauraAboli (Laura Aboli)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Tedros - not a doctor, rather a communist terrorist!
🤮🤮🤮
https://t.me/LauraAbolichannel
Forwarded from LauraAboli (Laura Aboli)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
“World Health Organisation Is Rotting From the Head”

Former terrorist Tedros Ghebreyesus will not fire 83 WHO staff engaged in abuse including rape and forced abortions, with one victim 13, claiming rape and forced abortion do not violate WHO’s policies because the victims were not receiving WHO aid.

https://t.me/LauraAbolichannel
Forwarded from Artsen Collectief
Oversterfteonderzoek noemt ook coronavaccins als mogelijke oorzaak

Een Nederlands peer reviewed onderzoek gepubliceerd in BMJ Public Health over de aanhoudende oversterfte in 47 westerse landen van 2020-2022, noemt coronavaccinatie als een van de mogelijke oorzaken.

Het artikel dat een jaar lang het peer review-proces onderging is hierin uniek, omdat vaccinatie als mogelijke oorzaak van de oversterfte in de toonaangevende medische literatuur tot nu toe onbenoemd bleef.

De studie van onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht is inmiddels opgepikt door de Britse krant The Telegraph, die er op de voorpagina melding van maakte.

Meer lezen: https://artsencollectief.nl/oversterfteonderzoek-noemt-ook-coronavaccins-als-mogelijke-oorzaak/
Forwarded from NineForNews
‘Moordenaar’ Tedros van de WHO weigert 83 medewerkers te ontslaan die meisjes van 13 hebben verkracht
Forwarded from NineForNews
Levensverzekeraar betaalt niet uit nadat man sterft door covidvaccin en dit is de opmerkelijke reden
Nederlands onderzoek oversterfte

Abstract

- Inleiding

De oversterfte tijdens de COVID-19-pandemie was aanzienlijk. Inzicht in de excessieve sterftecijfers in de jaren na de pandemieverklaring van de WHO is van cruciaal belang voor regeringsleiders en beleidsmakers om hun gezondheidscrisisbeleid te evalueren. Deze studie onderzoekt de oversterfte in de westerse wereld van 2020 tot 2022.

- Methoden

Sterfterapporten door alle oorzaken werden verzameld voor landen die gebruik maakten van de database ‘Our World in Data’. Oversterfte wordt beoordeeld als de afwijking tussen het gerapporteerde aantal sterfgevallen in een land gedurende een bepaalde week of maand in 2020 tot en met 2022 en het verwachte aantal sterfgevallen in een land voor die periode onder normale omstandigheden. Voor de basislijn van de verwachte sterfgevallen werd het schattingsmodel van Karlinsky en Kobak gebruikt. Dit model maakt gebruik van historische sterftegegevens in een land van 2015 tot 2019 en houdt rekening met seizoensvariaties en jaarlijkse trends in sterfte.

- Resultaten

Het totale aantal extra sterfgevallen in 47 landen van de westerse wereld bedroeg 3 098 456 van 1 januari 2020 tot 31 december 2022. Overmatige sterfte werd gedocumenteerd in 41 landen (87%) in 2020, 42 landen (89%) in 2021 en 43 landen (91%) in 2022. In 2020, het jaar van het begin van de COVID-19-pandemie en de implementatie van de inperkingsmaatregelen, zijn er 1 033 122 extra sterfgevallen (P-score 11,4%). In 2021, het jaar waarin zowel inperkingsmaatregelen als COVID-19-vaccins werden gebruikt om de verspreiding van virussen en infecties aan te pakken, werd het hoogste aantal extra sterfgevallen gerapporteerd: 1 256 942 extra sterfgevallen (P-score 13,8%). In 2022, toen de meeste inperkingsmaatregelen werden opgeheven en de COVID-19-vaccins werden voortgezet, laten voorlopige gegevens 808-392 extra sterfgevallen zien (P-score 8,8%).

- Conclusies

De oversterfte is in de westerse wereld al drie jaar op rij hoog gebleven, ondanks de implementatie van inperkingsmaatregelen en COVID-19-vaccins. Dit geeft aanleiding tot ernstige zorgen. Regeringsleiders en beleidsmakers moeten de onderliggende oorzaken van aanhoudende oversterfte grondig onderzoeken.

https://bmjpublichealth.bmj.com/content/2/1/e000282
Forwarded from Artsen Collectief
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Nog 10 dagen! Nog geen kaartje? Koop hem dan nu hier: https://healthbeforeprofit.nl/

Op 22 juni 2024 komt de invloedrijke Britse cardioloog Dr. Aseem Malhotra voor het eerst naar Nederland voor een XL Talk! Hij waarschuwt al jaren voor de schadelijke effecten van overmatige suikerconsumptie en een ongezonde levensstijl. Malhotra staat bekend om zijn kritische kijk op de aanpak van de Covid-19 pandemie. Hij benadrukt dat onze levensstijl een cruciale rol speelt bij het bevorderen van een gezondere samenleving en pleit voor een herziening van onze omgang met de voedings- en farmaceutische industrie: ‘health before profit’.

🎙 Openingswoord door Felix van der Wissel, huisarts, en Sabine Pinedo, internist.

🎉 Sluit af met een verbindende borrel: netwerken en napraten!

📅 Zaterdag 22 juni, 14:15 - 18:00 uur, B Amsterdam.

🎟 Tickets vanaf €41,50 inclusief koffie/thee bij aanvang en een borrel achteraf.

👉🏼 https://healthbeforeprofit.nl/
Stichting Coronaschade


Voormalig Tweede Kamerlid Wybren van Haga heeft de Stichting Coronaschade opgericht. Deze stichting staat gedupeerden van het coronabeleid van de Nederlandse overheid bij. Dat doet de stichting onder andere door hulp te bieden bij juridische procedures en informatieverzoeken bij de overheid, maar ook door slachtoffers te verbinden en samen met hen te vechten voor erkenning, openheid van zaken en schadevergoedingen.

Vier jaar na het begin van de coronapandemie wordt steeds meer zichtbaar hoe groot de schade is die deze crisis heeft aangericht. Ondernemers gaan failliet en de economie heeft een enorme knauw gekregen. De publieke gezondheid is door de lockdowns en de maatregelen aangetast en er is ontzettend veel geld uitgegeven aan maatregelen en beleid dat de samenleving meer kwaad dan goed heeft gedaan. In ons omringende landen komt steeds meer informatie over het coronabeleid naar buiten en wordt het onrechtmatig en restrictief handelen van beleidsmakers en overheden steeds vaker aangevochten. De Stichting Coronaschade zet zich hier in Nederland voor in, samen met verschillende organisaties, onderzoekers en burgers.

Wybren van Haga was in de Tweede Kamer de eerste die zich actief en openlijk verzette tegen het coronabeleid van de Nederlandse overheid en wees op de nevenschade als gevolg van de maatregelen. Deze schade raakt de samenleving als geheel en steeds meer mensen als individu. De Stichting Coronaschade zet zich samen met juristen, journalisten, wetenschappers en data-analisten in voor vele verschillende groepen slachtoffers van het coronabeleid, die recht hebben op genoegdoening. 

De afgelopen maanden is de Stichting Coronaschade achter de schermen druk bezig geweest met verschillende projecten en procedures. Zo loopt er een zaak tegen het Ministerie van VWS voor het verkrijgen van de bewaard gebleven geluidsopnames van OMT-vergaderingen, waarvoor binnenkort een zitting bij de rechtbank wordt ingepland. In samenwerking met advocaten en onderzoekers doet de stichting onderzoek naar de complete financiële gang van zaken rondom Stichting Open Nederland, waar door de Nederlandse overheid 1 miljard aan is uitgegeven. Hierover zal een compleet dossier worden aangeboden aan de Parlementaire Enquêtecommissie Corona in de Tweede Kamer.

Samen met patiënten met vaccinatieschade zet de stichting zich in om post-vaccinaal syndroom als officiële diagnose opgenomen te laten worden door zorgverzekeraars, zodat patiënten dezelfde rechten en mogelijkheden krijgen als Post-Covidpatiënten. Een patiëntenvereniging voor deze mensen is in oprichting. Er loopt een onderzoek naar mogelijke medische nalatigheid in ziekenhuizen tijdens de eerste coronagolf, de stichting staat ondernemers bij die verlies hebben geleden door de lockdowns en hoopt op termijn te kunnen starten met massa-schadeclaims bij de overheid voor verschillende groepen gedupeerden.

https://stichtingcoronaschade.nl/
Reeds meer dan 3j zet ons team zich belangeloos in om de waarheid boven te brengen.
Vindt u dat we goed werk leveren? Geef ons dan een steuntje. 👍

Uw steun is nu meer dan ooit nodig 💙 we willen nog zoveel moois organiseren voor het volk.

We danken de vele mensen die ons reeds dagelijks steunen. Moreel en soms financieel.

Onze organisatie AVV, wordt door niemand betaald, we hebben geen adverteerders of subsidie. Zoals iedere organisatie hebben we ook vaste maandelijkse kosten.

Daarom is jullie steun voor ons voortbestaan hard nodig. Iedere donatie is welkom en nodig om het nieuws en de waarheid te blijven brengen. 💪

Vindt u dat we goed werk leveren?
Geef ons daarom een steuntje, zelfs een klein bedrag maakt voor ons het verschil. 💕

https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/wil-u-ons-helpen-groeien/
Forwarded from NineForNews
Op1 van de buis: de meest frappante uitspraken op een rij (en een dieptriest moment)
Forwarded from NineForNews
Zo wordt Reiner Füllmich op dit moment vastgehouden: ‘Het is een enorme vernederingsactie’
Forwarded from NineForNews
Ziekenhuizen vermoordden Covid-patiënten en hoe meer ze vermoordden, hoe meer geld ze kregen