— گالری مجازی علی‌زاده —
42 subscribers
395 photos
13 videos
187 links
🔶 نقاش و پژوهشگر روانکاوی و دانشجو ارشد روان‌شناسی
🔻مدیر و موسس آموزشگاه هنری علی‌زاده
🔻عضو مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر ایران
🔻مربی رسمی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای
🔻عضو انجمن روانشناسی ایران
🔻عضو فدراسیون هنرمندان کانادا
🔻دارای کارشناسی نقاشی و...
Download Telegram
to view and join the conversation
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
« [...] حالت روانیِ فرد بینندهٔ خواب با حالت روانی‌ای که بیمار در خلال ساعت روانکاوی دارد، تنها اندکی فرق دارد.

هنگامی که او از اصل اساسی روانکاوی اطاعت می‌کند به طور ارادی و اختیاری برخی عملکرد‌های «من» (ego) را به حالت تعلیق در می‌آورد؛

در بینندهٔ خواب این تعلیق بطور خودکار تحت تأثیر خوابیدن روی می‌دهد.
از بیمار خواسته می‌شود که بدون حرکت و با آرامش بر روی تخت روانکاو دراز بکشد تا هیچ فرصتی نداشته باشد که تمایلات غریزیش را عملاً ارضاء نماید؛ در خواب نیز به همین طریق، سیستم حرکتی به یک حالت سکون و وقفه درآورده می‌شود.
و تأثیر سانسور، ترجمهٔ افکار پنهان خواب به محتوای آشکار خواب، همراه با تحریفات، فشرده‌سازی‌ها، جابه‌جا‌یی‌ها، وارونگی‌ها، و محذوفاتی که این سانسور به بار می‌آورد، با تحریفاتی که تحت فشار یک مقاومت در تداعی‌ها به وقوع می‌پیوندند برابر است... »

( آنا فروید، من و سازوکارهای دفاعی،
ترجمه‌ی محمد علی‌ خواه، نشر مرکز )
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
.📝🎨
نقاشی همچون رویا، بیان میل و آرزویی است که مستور، در پس لفاف و‌ واپس‌رانده شده است.
--------------
علیرضا علی‌زاده‏ / by : Alireza Alizadeh ©️🎨
‏--------------
‏ink on paper / مرکب روی کاغذ
--------------
‌‎از مجموعه #فرافکنی
#Projection Collection
⚠️⚠️⚠️
لطفاً پیش از مشاهده فصل جدید آثارم، پست‌های فرافکنی را مطالعه نمایید.

👇👇👇
https://www.instagram.com/alireza_alizadeh_art/guide/projection/18097088872245862/?igshid=tc3enfgbgou3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
.📝🎨
نقاشی همچون رویا، بیان میل و آرزویی است که مستور، در پس لفاف و‌ واپس‌رانده شده است.
--------------
علیرضا علی‌زاده‏ / by : Alireza Alizadeh ©️🎨
‏--------------
‏ink on paper / مرکب روی کاغذ
--------------
‌‎از مجموعه #فرافکنی
#Projection Collection
⚠️⚠️⚠️
لطفاً پیش از مشاهده فصل جدید آثارم، پست‌های فرافکنی را مطالعه نمایید.

👇👇👇
https://www.instagram.com/alireza_alizadeh_art/guide/projection/18097088872245862/?igshid=tc3enfgbgou3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
«[...] در واقع این یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی فرآیندهای ناخودآگاهانه است که همگی تخریب ناپذیرند؛
هیچ چیز نمی‌گذرد و فراموش ‌نمی‌شود...»

(زیگموند فروید، تأویل رؤیا، نشر پندارتابان،
ترجمه سهیل سُمی، ص۴۷۹)

#روانکاوی
#ناخودآگاه
#تأویل_رؤیا
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
.📝🎨
نقاشی همچون رویا، بیان میل و آرزویی است که مستور، در پس لفاف و‌ واپس‌رانده شده است.
--------------
علیرضا علی‌زاده‏ / by : Alireza Alizadeh ©️🎨
‏--------------
‏ink on paper / مرکب روی کاغذ
--------------
‌‎از مجموعه #فرافکنی
#Projection Collection
⚠️⚠️⚠️
لطفاً پیش از مشاهده فصل جدید آثارم، پست‌های فرافکنی را مطالعه نمایید.

👇👇👇
https://www.instagram.com/alireza_alizadeh_art/guide/projection/18097088872245862/?igshid=tc3enfgbgou3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM