آوای آگاه
54K subscribers
40.8K photos
1.81K videos
91 files
39.7K links
آوای آگاه؛ اولین مشاور شما در بازار سرمایه


درگاه‌های تحلیلی و تحت نظارت آوای آگاه:

ava.agah.com

@betasahm1
Download Telegram
آوای آگاه
Photo
#بررسی_گزارش_کدال #دلر

سود 1000 میلیاردی دلر در سال 1402...

داروسازی اکسیر  توانست در 12 ماهه 1402 بالغ بر یک همت سود خالص را محقق سازد (4.450ریال برای هر سهم) که این رقم نشان دهنده افزایش 26% سود خالص شرکت نسبت به دورۀ مشابه سال قبل است.

درآمد عملیاتی دلر طی این دوره به بالغ بر 3.77همت رسیده که این رقم 49٪ بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. بهای تمام شده نسبت به مدت مذکور به میزان 57% رشد داشته و در نهایت حاشیه سود ناخالص شرکت با کاهش  3درصدی از 47٪ به ٪44 رسیده است.

درآمد دلر در زمستان حدود 624میلیارد تومان می باشد که این رقم 46٪ کاهش را  نسبت به فصل پاییز را نشان می دهد همچنین بهای تمام شده از 630 میلیارد تومان به 428 میلیارد تومان رسیده( کاهش 32% ) و در نهایت حاشیه سود ناخالص از 45.5% به 31.5% کاهش داشته است. حاشیه سود خالص نیز که سابق بر این به علت برگشت مالیاتی در فصل آخر بالاتر گزارش میشده نیز  به پایین ترین عدد طی ده فصل اخیر یعنی عدد 15 درصد رسیده است.

سود هر سهم در چهار فصل به ترتیب 1.109، 1.542، 1.370، 430ریال بوده است.

📉 آخرین قیمت سهم 2.830 تومان است و در 12ماه اخیر بازده سهم 13درصد بوده است.

Ava.agah.com
@agahmoshaver
آوای بازار 26 اردیبهشت
آوای آگاه
#آوای_بازار

صدای کارشناس

📌امید به بازار بازمی‌گردد؟

📣محمدجواد ضیائی، کارشناس بازار سرمایه


🔗برای شنیدن پادکست‌های تحلیلی و خبری بیشتر روی این لینک کلیک کنید...

ava.agah.com
@Agahmoshaver
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔍مهمترین اخبار موثر بر بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت

✒️به همراه نوید خاندوزی، کارشناس بازار سرمایه

🔗یوتوب آوای آگاه
🔗اینستاگرام آوای آگاه
🔗وبسایت آوا
@AgahMoshaver
#بررسی_گزارش_کدال  #کرماشا

پتروشیمی کرمانشاه همسو با قطعی گاز در فصل زمستان، با افت در در تولید و فروش همراه بوده است. گاز خوراک شرکت در این مدت حدود 50 روز قطع بوده است که همین امر منجر به افت 53% در تولید گردید است. اما به لطف موجودی، فروش مقداری اوره تنها 5% افت داشته است.

شرکت در این فصل 2186 میلیارد تومان اوره به فروش رسانده است که افت  9% نسبت به فصل پاییز داشته است. علاوه بر کاهش مقداری فروش، نرخ فروش اوره شرکت نیز به صورت متوسط با افت 4% همراه بوده است. بررسی نرخ اوره در منطقه شرق آسیا نیز حاکی از افت 2% نرخ در فصل زمستان بوده است.

با توجه به افت قیمت اوره و عدم تغییر نرخ گاز خوراک شرکت در زمستان، حاشیه سود ناخالص با افت از 60% به 48% رسیده است که تغییر قابل توجهی می‌باشد.

در مجموع شرکت در فصل زمستان 63 تومان سود به ازای هر سهم محقق نموده است که افت شدید 43% نسبت به پاییز داشته است. سود هر سهم شرکت نیز برای کل سال 1402 برابر 284 تومان بوده است که انتظار داریم در مجمع پیش‌رو حوالی 50% نیز تقسیم سود نماید.

📈 آخرین قیمت سهم 1932 تومان بوده و بازدهی فصل اخیر سهم 7.5% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver
#بورس_کالا
#شمش_طلا

📌نتیجه معامله #شمش_طلا مورخ 1403/02/26


قیمت پایانی
#شمش_طلا 4,537,253 ریال و نسبت به روز قبل 0.36% درصد افزایش یافته است.

حجم معاملات #شمش_طلا 557,088 برگه گواهی معادل 55 کیلوگرم است و نسبت به روز قبل 7% درصد کاهش یافته است.

ارزش معاملات #شمش_طلا 253 میلیارد تومان و نسبت به روز قبل 6% درصد کاهش یافته است.


ava.agah.com
#بررسی_گزارش_کدال #ختراک

ریخته گری تراکتور سازی ایران در دوره 12 ماهه 440 میلیارد تومان سود خالص کسب کرده است که معادل 696 ريال به ازای هر سهم (با سرمایه جدید) است و نسبت به دوره مشابه سال قبل 10 درصد رشد دارد.

شرکت در این دوره 647 میلیارد تومان درآمد ناخالص داشته که 33 درصد نسبت به دوره مشابه رشد دارد، اما حاشیه سود ناخالص این دوره 2.4 واحد درصد کاهش یافته و به 17.3 درصد رسیده است

ختراک در فصل زمستان 175 میلیارد تومان سود گزارش کرده که 4 درصد نسبت به پاییز رشد دارد. حاشیه سود خالص این فصل 15.3 درصد است که نسبت به پاییز 2.9 واحد درصد افزایش نشان می دهد. سود هر سهم شرکت (براساس سرمایۀ جدید) در بهار 111 ریال، در تابستان 125 ریال و در پاییز 183 ریال بود که در زمستان با 159 درصد رشد نسبت به میانگین 9 ماهه به 276 ریال رسیده است. افزایش فروش و بهبود حاشیه سود در زمستان از دلایل اصلی افزایش سود شرکت بوده است.

📉 آخرین قیمت سهم 395 تومان است و در سه ماه اخیر 5 درصد کاهش داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshave
#بررسی_گزارش_کدال #لابسا

سود 217میلیاردی لابسا در سال 1402...

شرکت آبسال  توانست در 12 ماهه 1402 بالغ بر 217میلیارد تومان سود خالص را محقق سازد (807ریال برای هر سهم) که این رقم نشان دهنده افزایش فوق العاده 173% سود خالص شرکت نسبت به دورۀ مشابه سال قبل است.

درآمد عملیاتی آبسال طی این دوره به بالغ بر 1.28همت رسیده که این رقم 41٪ بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. بهای تمام شده نسبت به مدت مذکور به میزان 26% رشد داشته و در نهایت حاشیه سود ناخالص شرکت با افزایش 9.6درصدی از 16.8٪ به ٪26.4 رسیده است.

درآمد آبسال در زمستان حدود 377میلیارد تومان می باشد که این رقم 11٪ افزایش را  نسبت به فصل پاییز را نشان می دهد همچنین بهای تمام شده از 254 میلیارد تومان به 264 میلیارد تومان رسیده( افزایش 4% ) و در نهایت حاشیه سود ناخالص از 25% به 29% افزایش داشته که عمدتا ناشی تغییر سبد فروش و افزایش نرخ فروش محصول کولر آبی از حدود 8.8 میلیون تومان به 11 میلیون تومان می باشد.

سود هر سهم در چهار فصل به ترتیب 228، 89، 200 و 290 ریال بوده است.

📉 آخرین قیمت سهم 1.270 تومان است و در 12ماه اخیر بازده سهم 36درصد بوده است.

Ava.agah.com
@agahmoshaver
#بررسی_گزارش_کدال #فجهان

مجتمع جهان فولاد سيرجان در دوره 12 ماهه سال جاری 2،728 میلیارد تومان سود خالص (248 ریال به ازای هر سهم) کسب کرده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 22 درصد افزایش دارد.

درآمد عملیاتی شرکت در این دوره 17 همت بوده که 23 درصد نسبت به دوره مشابه رشد داشته است، در کنار آن رشد بیشتر بهای تمام شده سبب کاهش حاشیه سود و رشد 11 درصدی سود ناخالص شده است. حاشیه سود ناخالص این دوره 18.5 درصد است که نسبت به دورۀ مشابه 2.2 واحد درصد کاهش نشان می دهد.

فجهان در فصل زمستان 514 میلیارد تومان سود گزارش کرده که 12 درصد نسبت به پاییز کاهش دارد. حاشیه سود خالص این فصل 9.8 درصد است که نسبت به پاییز 3.8 واحد درصد کاهش نشان می دهد.

سود هر سهم شرکت در بهار 101 ریال، در تابستان 47 ریال و در پاییز 53 ریال بود که در زمستان با 30 درصد کاهش نسبت به میانگین 9 ماهه به 47 ریال رسیده است.

📈  آخرین قیمت سهم 354 تومان است و در سه ماه اخیر 14.4 درصد افزایش داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver
#بررسی_گزارش_کدال #زقیام

سود 404میلیاردی زقیام در سال 1402...

شرکت کشت و دام قیام اصفهان توانست در 12 ماهه 1402 بالغ بر 404میلیارد تومان سود خالص را محقق سازد (807ریال برای هر سهم) که این رقم نشان دهنده افزایش فوق العاده 103% سود خالص شرکت نسبت به دورۀ مشابه سال قبل است.

فروش زقیام طی این دوره به بالغ بر 1.28 همت رسیده که این رقم 34٪ بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است و حاشیه سود عملیاتی شرکت با افزایش 3.5درصدی از 14.7٪ به ٪18.2 رسیده است.

درآمد زقیام  در زمستان حدود 331میلیارد تومان می باشد که این رقم 4٪ افزایش را  نسبت به فصل پاییز را نشان می دهد و حاشیه سود عملیاتی از 15.5% به 17% افزایش داشته است.

سود هر سهم در چهار فصل به ترتیب 156، 147، 165 و 117 ریال بوده است.

📉 آخرین قیمت سهم 346 تومان است و در 12ماه اخیر بازده سهم 27درصد بوده است.

Ava.agah.com
#بررسی_گزارش_کدال #سپید

سود 972میلیاردی سپید در سال 1402...

شرکت سپید ماکیان  توانست در 12 ماهه 1402 بالغ بر 972میلیارد تومان سود خالص را محقق سازد (1.081ریال برای هر سهم) که این رقم نشان دهنده افزایش 53% سود خالص شرکت نسبت به دورۀ مشابه سال قبل است.

درآمد عملیاتی سپید طی این دوره به بالغ بر 11.6 همت رسیده که این رقم 81٪ بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. بهای تمام شده نسبت به مدت مذکور به میزان 82% رشد داشته و در نهایت حاشیه سود ناخالص شرکت با کاهش 1درصدی از 15.6٪ به ٪14.6 رسیده است.

درآمد سپید در زمستان حدود 3.59همت می باشد که این رقم 24٪ افزایش را  نسبت به فصل پاییز را نشان می دهد همچنین بهای تمام شده از 2.52 همت به 3.17 همت رسیده( افزایش 26% ) و در نهایت حاشیه سود ناخالص از 12.7% به 11.7% کاهش داشته که عمدتا ناشی از افزایش سربار می باشد.
در زمستان نرخ مرغ آماده به عنوان محصول اصلی شرکت حدود 75.2 هزار تومان/کیلوگرم گزارش شده است.

سود هر سهم در چهار فصل به ترتیب 405، 269، 202 و 205ریال بوده است.

📉 آخرین قیمت سهم 745 تومان است و در 12ماه اخیر بازده سهم منفی 14درصد بوده است.

Ava.agah.com
#بررسی_گزارش_کدال #پتایر

سود 570 میلیارد پتایر در سال 1402...

ایران تایر  توانست  در 12 ماهه 1402 بالغ بر 569.6میلیارد تومان سود خالص را محقق سازد (406ریال برای هر سهم) که این رقم نشان دهنده افزایش فوق العاده 314% سود خالص شرکت نسبت به دورۀ مشابه سال قبل است.

درآمد عملیاتی پتایر طی این دوره به حدود 3.11همت رسیده که این رقم 52٪ بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. بهای تمام شده نیز از 1.79 همت به 2.28 همت رسیده که نسبت به مدت مذکور به میزان 28% رشد داشته و در نهایت حاشیه سود ناخالص شرکت با افزایش 14درصدی از 12.6٪ به ٪26.5رسیده است.

شرکت در زمستان حدود 7.536 تن انواع تایر بایاس و رادیال و ... تولید کرده است (میانگین 2ساله تولید 6.967 تن) و 7.549 تن انواع تایر را بفروش رسانده است(میانگین 2ساله فروش 6.980 تن) در مجموع درآمد پتایر در زمستان حدود 926میلیارد تومان می باشد که این رقم 1٪ کاهش را  نسبت به فصل پاییز را نشان می دهد و به همین ترتیب حاشیه سود ناخالص از 28% به 27% افت داشته که این افت عمدتا ناشی از  افزایش هزینه های سربار است.

سود هر سهم در چهار فصل به ترتیب 57، 82، 113 و 154 تومان بوده است.

📉 آخرین قیمت سهم 210 تومان است و در 12ماه اخیر بازده سهم حدود منفی 11درصد بوده است.

Ava.agah.com
#بررسی_گزارش_کدال #سبهان

📍سود 312 میلیاردی سبهان در سال 1402...

سیمان بهبهان  توانست  در 12 ماهه 1402 بالغ بر 312میلیارد تومان سود خالص را محقق سازد (15.600ریال برای هر سهم) که این رقم نشان دهنده افزایش 112 سود خالص شرکت نسبت به دورۀ مشابه سال قبل است.

درآمد عملیاتی سبهان طی این دوره به حدود 1 همت رسیده که این رقم 72٪ بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. بهای تمام شده نسبت به مدت مذکور به میزان 60% رشد داشته و در نهایت حاشیه سود ناخالص شرکت با رشد 5درصدی از 41.5٪ به %46.4 رسیده است.

درآمد سبهان در زمستان حدود 257میلیارد تومان می باشد که این رقم 14٪ افت را  نسبت به فصل پاییز را نشان می دهد و بهای تمام شده آن از 141 میلیارد تومان به 147 میلیارد تومان رسیده ( رشد 4درصدی)  به همین ترتیب حاشیه سود ناخالص از 53% به 43% افت داشته که این افت عمدتا ناشی کاهش تولید و ثابت ماندن هزینه های سربار است.

سود هر سهم در چهار فصل اخیر به ترتیب 5.566، 448، 5.275 و 4.310 ریال بوده است.

📉 آخرین قیمت سهم 10.000 تومان است و در یک سال اخیر بازده سهم حدود 29درصد بوده است.

Ava.agah.com
@agahmoshaver
#مجمع
#دتماد

📌 به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید مواد اولیه داروپخش با حضور حداکثری سهامداران برگزار شد.

مهمترین نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:

در هفته آتی ممیزی یکی از خطوط برای دریافت گواهینامه GMP را داریم.

دتماد ۲۶ محصول خود را به ۵۶ کشور صادر می‌کند.

در حوزه صادرات ۴ کشور جدید و ۱۲ مشتری جدید در سال ۱۴۰۲ اضافه شد.

افزایش قیمت ماده مؤثره مهم تماد یعنی تریاک باعث کاهش سود این شرکت شد.

سیاست شرکت به تولید محصولات با حاشیه سود بیشتر تغییر پیدا کرده است.

۱۳.۵ میلیون دلار بودجه صادراتی برای ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است.

پروژه هازارد در سال ۱۴۰۳ شروع و در سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری می‌رسد.

محصولات جدید شرکت در شش ماهه دوم سال به بازار عرضه می‌شود.

برنامه افزایش سرمایه در دست بررسی هیأت مدیره است.

در پایان با تصویب صورت‌های مالی به ازای هر سهم ۶۰۰ تومان سود تقسیم شد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver
#بررسی_گزارش_کدال #نوری

📍سود 2،334 تومانی نوری در 12 ماهه 1402

پتروشیمی نوری در دوره 12 ماهه به سود 21 همتی دست یافته (2،334 تومانی به ازای هر سهم) که این رقم  78 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.

درآمد عملیاتی نوری طی این دوره به 118.6 همت رسیده که 11 درصد بیشتر از سال قبل می باشد ولی به دلیل کاهش قیمت میعانات گازی مصرفی که آیتم اصلی بهای تمام شده شرکت است، بهای تمام شده با رشد ناچیزی در این مدت همراه بوده و درنتیجه سود ناخالص شرکت با  افزایش 99 درصد همراه شده است. حاشیه سود ناخالص نوری در این دوره با 10.6 واحد درصد افزایش نسبت به دوره قبل، به 24.1 درصد رسیده‌است.

  نوری در زمستان  6.8 همت سود شناسایی کرده که به نسبت پاییز، 29 درصد رشد داشته است. حاشیه سود خالص زمستان 19.8% ثبت شده که مشابه فصل قبل می باشد.

از نکات مورد توجه پتروشیمی نوری در زمستان می‌توان به  زیان 1.5 همتی تسعیر ارزی و بازگشت مالیاتی حدود 1.2 همتی اشاره کرد.

سود هر سهم شرکت در بهار 3،378 ریال، در تابستان 6،503 ریال و در پاییز 5،880 ریال بوده که در زمستان با 44 درصد افزایش نسبت به میانگین 9 ماهه به 7،584 ریال رسیده است.

📈 آخرین قیمت سهم 18،727 تومان است و در سه ماه اخیر بازده سهم حدود 25 درصد بوده است.

Ava.agah.com
@agahmoshaver
#بررسی_گزارش_کدال  #بترانس

📍 سود 1،573 میلیارد تومانی بترانس در سال 1402

شرکت ایران ترانسفو در سالی که گذشت، 5 همت فروش را ثبت کرد که نسبت به سال گذشته رشد 46% داشت.  حاشیه سود ناخالص بترانس نیز در این بازه با رشد 2 درصدی به 24.9 درصد رسید.

  بترانس در زمستان 971 میلیارد تومان سود شناسایی کرده که به نسبت پاییز، 253 درصد رشد داشته است. علت اصلی این رشد سود فروش ضایعات و تعدیلات فروش دوره های قبل و سود سرمایه‌گذاری‌ها بوده است.

سود هر سهم شرکت در بهار 38 ریال، در تابستان 52 ریال و در پاییز 76 ریال بوده که در زمستان با 221 درصد افزایش نسبت به میانگین 9 ماهه، به 178 ریال رسیده است.

📈 آخرین قیمت سهم 183 تومان بوده و در سه ماه گذشته تقریبا بدون تغییر بوده است.


Ava.agah.com
@agahmoshaver
#خبرهای_موثر

📌نیویورک‌تایمز: غرب رافائل گروسی را میانجی گفت‌وگو با ایران قرار داده است

روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز گزارش داده غرب برای گفت‌وگو با ایران و روسیه بر مسائل سیاسی به مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متوسل شده است./فارس

Ava.agah.com
@agahmoshaver
#بورس_کالا
#شمش_طلا

📌نتیجه معامله #شمش_طلا مورخ 1403/02/27


قیمت پایانی
#شمش_طلا 4,521,168 ریال و نسبت به روز قبل 0.35% درصد کاهش یافته است.

حجم معاملات #شمش_طلا 252,460 برگه گواهی معادل 25 کیلوگرم است و نسبت به روز قبل 54% درصد کاهش یافته است.

ارزش معاملات #شمش_طلا 114 میلیارد تومان و نسبت به روز قبل 54% درصد کاهش یافته است.


ava.agah.com
📋پیش بینی بازار

📊 آیا به بازار این‌ هفته خوشبین باشیم؟

🔸فردا بازار را در حالی آغاز می‌کنیم که چهارشنبه وضعیت نسبتا خوبی را به واسطه خبرهای مجلس و اصلاحیه مالیاتی شاهد بودیم. از سوی دیگر اتفاقات و رویدادهای دیگری هم به وقوع پیوسته که می‌تواند عاملی برای تغییر احتمالی در فضای نسبی بازار شود.

🔹به نظر می‌رسد رونق بازارهای جهانی عاملی برای توجه بیشتر بازار شود و سپس گزارش‌ها می‌تواند تا حدودی وضع بازار را بهبود بخشد در مورد بازار آنچه شاید طول موج قوی و بزرگی را رقم بزند یک خبر خاص از یک صنعت مانند خودرو یا پالایش خواهد بود.
#پیش_بینی_بازار

🔗 با ما در پیش بینی بازار و معرفی سهم ها، همراه شوید... 

@Agahmoshaver