ASCO (Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi)
369 subscribers
20 photos
8 videos
872 links
Azerbaijan Caspian Shipping Company (ASCO) is the largest and oldest shipping company on the Caspian sea.

Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi (ASCO) Xəzərdə fəaliyyət göstərən ən qədim və ən böyük gəmiçilik şirkətidir.
Download Telegram
Faşizm üzərində qələbənin 77-ci ildönümü qeyd olunur.

2-ci Dünya müharibəsi illərində Bakının ön cəbhəyə verdiyi neft faşizm üzərində qələbənin qazanılmasında əsas rol oynadı. Müharibənin qızğın vaxtlarında Şimali Qafqaz işğalından sonra nefti dəmiryolu vasitəsi ilə daşımaq mümkün olmur. Amma nəyin bahasına olursa olsun tanklara yanacaq çatdırmaq lazım idi. Bakı neftçiləri dənizçilərlə birlikdə bu çətin işin öhdəsindən gələ bildi.
Neftlə dolu çəlləklər xüsusi quraşdırılmış dəmir yolu vasitəsi ilə Xəzərə endirilir və oradan yedək gəmisi ilə Krasnavodka daşınır. Bu üsulla Azərbaycan dənizçiləri Bakıdan Krasnavodska 35 neftdaşıyan dəmir yol sisterni Mahaçqaladan Krasnovodska hər birinin beş ton ağırlığı olan neft çənləri daşıyırlar.

#ASCO #dənizçilər #9may
10 may Ulu öndər Heydər Əliyevin doğum günüdür.

Ümummilli liderimizi sevgi və qürurla anırıq. 🇦🇿

#umummillilider #HeydərƏliyev #ASCO #dənizçilər