📚کانال اطلاع ‌رسانی فصلنامه مطالعات نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان سابق)& انتشارات رخسار صبح
478 subscribers
🔸️صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مرتضی پرویزی
ارتباط با مدیر: 0911131157
اینستاگرام:
http://Www.Instagram.com
/rokhsaresobh
یوتیوب: https://www.youtube.com/@rokhsaresobh
سامانه انتشارات:
rokhsarpub.com
ایمیل نشریه و انتشارات:
rokhsaresobh@yahoo.com
If you have Telegram, you can view and join
📚کانال اطلاع ‌رسانی فصلنامه مطالعات نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان سابق)& انتشارات رخسار صبح right away.