Kollect Việt Nam 🇻🇳
2 147 members, 41 online
Kollect là một nền tảng thu thập thẻ được trò chơi hóa, biến chúng thành ảnh động.

♦️https://www.kollect.cards/
♦️https://twitter.com/kollect_cards
♦️@kollectvn
♦️@kollectvn_ann
If you have Telegram, you can view and join
Kollect Việt Nam 🇻🇳 right away.