کمیته هوگام( هنر ورزشی گذر از موانع )(Stragos )
184 subscribers
💥هنرامدادی ورزشی هوگام(stragos)
🔥نماینده شورای بین المللی گذر از موانع IHC
💥نماینده فدراسیون جهانی عبور ازموانع ocr به مرکزیت سوئیس در ایران🇮🇷🇨🇭
🔥شناسایی شده توسط tafisa و وزارت ورزش وجوانان
🛡تحت پوشش فدراسیون ورزشهای همگانی
@iranhogam
If you have Telegram, you can view and join
کمیته هوگام( هنر ورزشی گذر از موانع )(Stragos ) right away.