تغییر نگرش - نشر ارغوان مهر -09016700262
43 subscribers
خدا را بجویید؛ حس کنید؛ و مهر بورزید.
با تغییر نگرش و خودشناسی، در هر شرایط موجود، شادمانه زیستن امکان پذیر است.

ترجمه متون انگلیسی و فارسی در اسرع وقت - کارشناس ارشد مدیریت امورفرهنگی
تماس nasher.arghavanmehr@gmail.com
تماس تلگرام: 09016700262
If you have Telegram, you can view and join
تغییر نگرش - نشر ارغوان مهر -09016700262 right away.